Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.38 2018-09
Arbetslöshet 3.7 2018-10
Inflation - Betygsätt 0.31 2018-11
Ränta 1.38 2018-11
Handelsbalans 4652 2018-11
Statsskulden Till Bnp 31.2 2016-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 30.82 2018-12
Lagren Marknaden 9816 Poäng 2018-12
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.9 % 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.38 % 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.27 % 2018-09
BNP 579 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 4208151 Twd - Million 2018-09
Bruttonationalprodukt 4462754 Twd - Million 2018-09
Fasta Bruttoinvesteringar 989303 Twd - Million 2018-09
Bnp Från Jordbruk 48390 Twd - Million 2018-09
Bnp Från Entreprenad 102288 Twd - Million 2018-09
Bnp Från Tillverkning 1389813 Twd - Million 2018-09
Bnp Från Mining 3287 Twd - Million 2018-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 273442 Twd - Million 2018-09
Bnp Från Tjänster 2670883 Twd - Million 2018-09
Bnp Från Transport 123873 Twd - Million 2018-09
Bnp Från Verktyg 34340 Twd - Million 2018-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.7 % 2018-10
Egenföretagare 11457 Thousand 2018-10
Arbetslösa Personer 440 Thousand 2018-10
Arbetskraftsdeltagande 59.04 % 2018-10
Arbetskostnaderna 101 Indexpunkter 2018-08
Produktivitet 108 Indexpunkter 2018-08
Minimilöner 22000 Twd / Månad 2018-12
Lönerna I Manufacturing 46687 Twd / Månad 2018-09
Befolkning 23.57 Million 2017-12
Löner 47577 Twd / Månad 2018-09
Ungdomsarbetslöshet 12.29 % 2018-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.31 % 2018-11
Konsumentprisindex Kpi 102 Indexpunkter 2018-11
Kärna Konsumentprisindexet 102 Indexpunkter 2018-11
Kärna Inflation Rate 0.7 % 2018-11
Bnp-Deflatorn 104 Indexpunkter 2018-09
Producentpriserna 105 Indexpunkter 2018-11
Exportpriserna 101 Indexpunkter 2018-11
Importpriserna 109 Indexpunkter 2018-11
Mat Inflation -0.45 % 2018-11
KPI bostadshjälpmedel 102 Indexpunkter 2018-11
Cpi Transportfordon 104 Indexpunkter 2018-11
Inflation (Månad) -0.39 % 2018-11
Producentpriserna Förändras 3.25 % 2018-11
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.38 % 2018-11
Interbankränta 0.66 % 2018-12
Penningmängden M0 1899330 Twd - Million 2018-10
Penningmängden M1 6809900 Twd - Million 2018-10
Penningmängden M2 43821000 Twd - Million 2018-10
Banks Balansräkning 43245071 Twd - Million 2018-10
Valutareserven 4614 Usd - Hundra - Million 2018-11
Lån Till Den Privata Sektorn 11163223 Twd - Million 2018-10
Centralbanken Balansräkning 16819116 Twd - Million 2018-10
Lån Tillväxt 4.8 % 2018-10
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 4652 Usd - Million 2018-11
Export 27809 Usd - Million 2018-11
Import 23157 Usd - Million 2018-11
Kurantkonto 14040 Usd - Million 2018-09
Bytesbalans Till Bnp 14.7 % 2017-12
Utlandsskulden 202611 Usd - Million 2018-09
Villkor För Handel 92.9 Indexpunkter 2018-11
Kapitalflöden 11195 Usd - Million 2018-09
Turister 960 Thousand 2018-10
Guldreserver 424 Ton 2018-09
Råolja Produktion 0.2 BBL/D/1K 2018-08
Utländska Direktinvesteringar 775 Usd - Million 2018-10
Terrorism Index 0.5 2016-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 31.2 % 2016-12
Statliga Budgetutskottet -1.4 % of GDP 2016-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -244 Twd - Miljard 2016-12
Statliga Utgifter 589219 Twd - Million 2018-09
Statliga Intäkter 2731 Twd - Miljard 2018-12
Skatteutgifter 2958 Twd - Miljard 2018-12
Credit - Betyg 81.64
Militära Utgifter 9875 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Tillverkning - Pmi 48.4 2018-11
Industriproduktion 8.25 % 2018-10
Industriproduktion (Månadsvis) 1.05 % 2018-10
Manufacturing Produktion 9.24 % 2018-10
Nya Beställningar 48986 Usd - Million 2018-10
Lagerförändringar 22522 Twd - Million 2018-09
Konkurser 2902 Företag 2018-10
Bilproduktionen 19373 Enheter 2018-10
Bilregistreringar 21846 Thousand 2018-10
Ledande Ekonomiska Index 111 Indexpunkter 2018-10
Internet hastighet 16869 KBps 2017-03
IP-adresser 7115844 IP 2017-03
Cementtillverkning 797 Tusentals Ton 2018-09
Sammanfallande Index 111 Indexpunkter 2018-10
Konkurrenskraft - Index 79.25 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 13 2018-12
Korruption Index 63 Poäng 2017-12
Korruption Placering 29 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 13 2018-12
Gruv Produktion 1 % 2018-10
Stål Produktion 1965 Kton 2018-10
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 80.13 Indexpunkter 2018-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 5.6 % 2018-10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.92 % 2018-10
Konsument - Spendera 2315541 Twd - Million 2018-09
Disponibel Personlig Inkomst 8721300 Twd - Million 2017-12
Personliga Besparingar 1774100 Twd - Million 2017-12
Konsumentkrediter 8211972 Twd - Million 2018-10
Bankernas Utlåningsränta 2.63 % 2018-10
Hus Senaste Referens
Housing - Index 284 Indexpunkter 2018-09
Byggproduktionen -15.27 % 2018-03
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 17 % 2018-12
Personliga Skattesats 45 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 14.02 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 10.87 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 3.15 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Temperatur 27.97 celsius 2013-08


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Taiwan - Ekonomiska indikatorer.