Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2018-09
Arbetslöshet 3.8 2018-11
Inflation - Betygsätt 2 2018-11
Ränta 1.75 2018-11
Handelsbalans 5139 2018-11
Statsskulden Till Bnp 38 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1126 2018-12
Lagren Marknaden 2083 Poäng 2018-12
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.01 % 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 % 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2 % 2018-09
BNP 1531 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 400198 Krw - Miljard 2018-09
Bruttonationalprodukt 412026 Krw - Miljard 2018-09
Fasta Bruttoinvesteringar 117719 Krw - Miljard 2018-09
Bnp Per Capita 26152 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 35938 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 6889 Krw - Miljard 2018-09
Bnp Från Entreprenad 16225 Krw - Miljard 2018-09
Bnp Från Tillverkning 117011 Krw - Miljard 2018-09
Bnp Från Mining 502 Krw - Miljard 2018-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 24189 Krw - Miljard 2018-09
Bnp Från Tjänster 211735 Krw - Miljard 2018-09
Bnp Från Transport 13194 Krw - Miljard 2018-09
Bnp Från Verktyg 7859 Krw - Miljard 2018-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.8 % 2018-11
Egenföretagare 26837 Thousand 2018-10
Arbetslösa Personer 1100 Thousand 2018-10
Arbetskraftsdeltagande 63.4 % 2018-10
Arbetskostnaderna 96.5 Indexpunkter 2018-06
Produktivitet 109 Indexpunkter 2018-06
Löner 3737254 Krw / Månad 2018-09
Minimilöner 7530 KRW / Timme 2018-12
Lönerna I Manufacturing 4067903 Krw / Månad 2018-09
Befolkning 51.45 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 60 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Sysselsättningsgraden 61.2 % 2018-10
Ungdomsarbetslöshet 8.5 % 2018-10
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2 % 2018-11
Inflation (Månad) -0.7 % 2018-11
Konsumentprisindex Kpi 105 Indexpunkter 2018-11
Kärna Konsumentprisindexet 105 Indexpunkter 2018-11
Kärna Inflation Rate 1.3 % 2018-11
Bnp-Deflatorn 114 Indexpunkter 2018-09
Producentpriserna 105 Indexpunkter 2018-10
Producentpriserna Förändras 2.2 % 2018-10
Exportpriserna 88.32 Indexpunkter 2018-10
Importpriserna 92.06 Indexpunkter 2018-10
Mat Inflation 5.4 % 2018-11
KPI bostadshjälpmedel 102 Indexpunkter 2018-11
Cpi Transportfordon 105 Indexpunkter 2018-11
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.75 % 2018-11
Interbankränta 1.88 % 2018-12
Penningmängden M0 103503900 Krw - Million 2018-09
Penningmängden M1 846035 Krw - Miljard 2018-09
Penningmängden M2 2646433 Krw - Miljard 2018-09
Penningmängden M3 3734951 Krw - Miljard 2018-09
Valutareserven 402990 Usd - Million 2018-11
Lån Till Den Privata Sektorn 8260318 KRW - Hundra - Miljon 2018-10
Värde Ränta 1.67 % 2017-12
Centralbanken Balansräkning 497407 Krw - Miljard 2018-09
Utländska Aktieplacering 742733 USD - Hundratals miljoner 2018-09
Privat skuld och BNP 253 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 5139 Usd - Million 2018-11
Export 51923 Usd - Million 2018-11
Import 46784 Usd - Million 2018-11
Kurantkonto 9190 Usd - Million 2018-10
Bytesbalans Till Bnp 5.6 % 2017-12
Utlandsskulden 449529 Usd - Million 2018-09
Villkor För Handel 97.1 Indexpunkter 2018-09
Kapitalflöden 10670 Usd - Million 2018-10
Utländska Direktinvesteringar 3448981 Tusd 2018-09
Inkomster Från Turism 1356500 Usd - Million 2018-09
Turister 1527832 2018-10
Guldreserver 104 Ton 2018-09
Terrorism Index 0.61 2016-12
Vapen Sales 587 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 38 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 14031 Krw - Miljard 2018-09
Statliga Utgifter 60505 Krw - Miljard 2018-09
Statliga Intäkter 339609 Krw - Miljard 2018-09
Skatteutgifter 325578 Krw - Miljard 2018-09
Asylansökningar 652 Personer 2017-06
Credit - Betyg 84.4
Offentliga Utgifterna Till Bnp 32.26 % 2016-12
Militära Utgifter 37560 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 73 Indexpunkter 2018-11
Tillverkning - Pmi 48.6 2018-11
Industriproduktion 10.7 % 2018-10
Industriproduktion (Månadsvis) 1 % 2018-10
Manufacturing Produktion 11.1 % 2018-10
Kapacitetsutnyttjande 103 Indexpunkter 2018-10
Nya Beställningar 6271827 Krw - Million 2018-10
Lagerförändringar -1354 Krw - Miljard 2018-09
Konkurser 39 Företag 2018-10
Bilregistreringar 131112 2018-10
Ledande Ekonomiska Index 113 Indexpunkter 2018-10
Internet hastighet 28554 KBps 2017-03
IP-adresser 25814048 IP 2017-03
Bilproduktionen 4114913 2017-12
Sammanfallande Index 109 Indexpunkter 2018-10
Konkurrenskraft - Index 78.84 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 15 2018-12
Korruption Index 54 Poäng 2017-12
Korruption Placering 51 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 5 2018-12
Elproduktion 23309 Gigawattimme 2018-09
Gruv Produktion -16 % 2018-09
Stål Produktion 6185 Kton 2018-10
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 96 Indexpunkter 2018-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.2 % 2018-10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5 % 2018-10
Konsument - Spendera 191478 Krw - Miljard 2018-09
Disponibel Personlig Inkomst 1722493 Krw - Miljard 2017-12
Personliga Besparingar 8.8 % 2017-12
Konsumentkrediter 1514377 Krw - Miljard 2018-09
Bankernas Utlåningsränta 3.64 % 2018-10
Bensinpriser 1.34 Usd / Liter 2018-11
Hushållen Skuld Till Bnp 95.2 % of GDP 2018-03
Hus Senaste Referens
Housing - Index 106 Indexpunkter 2018-11
Entreprenad Beställningar 4298691 Krw - Million 2018-10
Byggproduktionen -3.5 % 2018-10
Husägande Betyg 56.8 % 2016-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 % 2018-12
Personliga Skattesats 40 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 18.81 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 10.4 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 8.41 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 35.9 mm 2015-12
Temperatur 1.64 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sydkorea - Ekonomiska indikatorer.