Jan/01 Nyårsdagen
Mar/21 Mänsklig - Rättigheter - Dag
Apr/02 Familjedag
Apr/19 Långfredagen
Apr/27 Frihet - Dag
May/01 Labour - Dag
Jun/16 Ungdomsdagen
Aug/09 Kvinnodag
Sep/24 Heritage - Dag
Dec/16 Avstämningsdag
Dec/17 Avstämningsdag
Dec/25 Juldag
Dec/26 Goodwill dag