Jan/01 Nyårsdagen
Mar/21 Mänsklig - Rättigheter - Dag
Apr/02 Långfredagen
Apr/05 Familjedag
Apr/27 Frihet - Dag
May/01 Arbetardagen
Jun/16 Ungdomsdagen
Aug/09 Nationella kvinnodagen
Sep/24 Heritage - Dag
Dec/16 Dag - Av - Avstämning
Dec/25 Juldag
Dec/27 Dag med god vilja