Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Serbien - Credit - Betyg.AgencyRatingOutlookDate
TE38 Positive Dec 15 2017
S&PBB Stable Dec 15 2017
TE38 Positive Dec 15 2017
FitchBB Stable Dec 15 2017
TE38 Positive Dec 15 2017
TE38 Positive Mar 17 2017
TE38 Positive Mar 17 2017
Moody's Ba3 Stable Mar 17 2017
TE38 Positive Mar 17 2017
S&PBB- Positive Dec 16 2016
TE38 Stable Dec 16 2016
TE38 Stable Dec 16 2016
TE38 Stable Dec 16 2016
TE36 Stable Jun 17 2016
TE36 Stable Jun 17 2016
FitchBB- Stable Jun 17 2016
TE36 Stable Jun 17 2016
TE36 Stable Apr 16 2016
TE36 Stable Apr 16 2016
TE36 Negative Apr 16 2016
TE36 Stable Apr 16 2016
Moody'sB1 Positive Mar 18 2016
TE36 Stable Mar 18 2016
TE36 Stable Mar 18 2016
TE36 Stable Mar 18 2016
TE36 Negative Jan 15 2016
TE36 Negative Jan 15 2016
S&PBB- Stable Jan 15 2016
TE36 Negative Jan 15 2016
FitchB+ Positive Dec 18 2015
TE36 Negative Dec 18 2015
TE36 Negative Dec 18 2015
TE36 Negative Dec 18 2015
TE36 Negative Watch Jan 16 2015
TE36 Negative Watch Jan 16 2015
S&PBB- Negative Jan 16 2015
TE36 Negative Watch Jan 16 2015
S&PBB- Negative Watch Oct 10 2014
TE36 Negative Oct 10 2014
TE36 Negative Oct 10 2014
TE36 Negative Oct 10 2014
TE36 Negative Apr 22 2014
TE36 Negative Apr 22 2014
TE36 Negative Apr 22 2014
TE36 Negative Mar 21 2014
TE36 Negative Mar 21 2014
TE36 Negative Mar 21 2014
TE38 Negative Jan 17 2014
FitchB+ Stable Jan 17 2014
TE38 Negative Jan 17 2014
TE38 Negative Jan 17 2014
TE38 Negative Oct 15 2013
TE38 Negative Oct 15 2013
TE38 Negative Oct 15 2013
TE38 Negative Jul 18 2013
TE38 Negative Jul 18 2013
TE38 Negative Jul 18 2013
Moody'sB1 Stable Jul 14 2013
TE40 Negative Jul 14 2013
TE40 Negative Jul 14 2013
TE40 Negative Jul 14 2013
TE40 Negative Jun 10 2013
TE40 Negative Jun 10 2013
TE40 Negative Jun 10 2013
TE40 Negative Aug 16 2012
TE40 Negative Aug 16 2012
FitchBB- Negative Aug 16 2012
TE40 Negative Aug 16 2012
S&PBB- Negative Aug 07 2012
TE42 Stable Aug 07 2012
TE42 Stable Aug 07 2012
TE42 Stable Aug 07 2012
TE42 Stable Nov 28 2011
TE42 Stable Nov 28 2011
TE42 Stable Nov 28 2011
TE42 Stable Aug 05 2011
TE42 Stable Aug 05 2011
TE42 Stable Aug 05 2011
TE42 Stable Aug 02 2011
TE42 Stable Aug 02 2011
TE42 Stable Aug 02 2011
TE42 Stable Jul 14 2011
TE42 Stable Jul 14 2011
TE42 Stable Jul 14 2011
TE42 Stable Jul 13 2011
TE42 Stable Jul 13 2011
TE42 Stable Jul 13 2011
TE42 Stable Apr 18 2011
TE42 Stable Apr 18 2011
TE42 Stable Apr 18 2011
TE40 Stable Mar 16 2011
TE40 Stable Mar 16 2011
S&PBB Stable Mar 16 2011
TE40 Stable Mar 16 2011
TE40 Stable Nov 11 2010
FitchBB- Stable Nov 11 2010
TE40 Stable Nov 11 2010
TE40 Stable Nov 11 2010
TE40 Negative Dec 01 2009
TE40 Negative Dec 01 2009


 S&POutlookMoody'sOutlookFitch
B+ B1 35
BBB BBB+ 60
B- B3 B 28
B B2 B B 31
B1 B+ 35
BBB+ BBB- 60
AAA Aaa AAA AAA 100
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 50
BB+ Baa3 52
B+ B2 BB- 36
BB- Ba3 BB- 40
SD Caa3 15
B B3 B 26
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 20
B+ N/A 30
A+ A2 N/A 78
BB- Ba3 BB- 41
B B3 28
A- A2 72
BB- Ba2 BB- BB (low) 42
BBB- Baa2 BBB 58
B 25
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 30
Aa3 85
A+ A1 A N/A 80
A+ A1 A+ A (high) 81
BBB- Baa2 BBB BBB 58
CCC+ B3 22
BB- Ba2 BB 43
BB+ Ba2 BB+ 48
Caa2 15
BBB- Ba2 BBB- BB 48
AA- A1 AA- 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 38
B- B3 B- 26
B B3 B 28
CCC+ B3 B- 21
AA- A1 AA- AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 98
B+ Ba3 35
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 92
N/A Caa1 B 26
BB- Ba2 BB- 41
AAA Aaa AAA AAA 100
B B3 B 26
B+ B3 BB- B (high) 30
SD
BB- Ba1 BB 46
BB- B1 35
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 55
A A3 A 73
BBB- Baa2 BBB- BBB 56
BBB- Baa2 BBB 56
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 76
N/A Aa2 92
AA- A1 A+ 80
BBB Baa3 BBB BBB (high) 62
Ba3 B+ 38
B B3 B 28
A+ A1 A A 77
B+ B1 37
BBB- Baa3 BBB 56
B+ B2 B+ 35
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A A3 A- A (low) 70
B- B3 B- 28
B+ 35
AAA 100
A A3 A- A (low) 71
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 85
BB- BB 42
A- A3 A- 70
B2 B+ 32
A- A3 A+ A (high) 73
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 65
B3 25
B B3 B 26
B+ B1 35
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 53
SD Caa3 RD 12
Ba1 BB+ 52
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 93
B- B2 B 30
B B2 B+ 31
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa3 BBB- 53
B B3 B 28
BBB Baa2 BBB 60
B B2 32
BB Ba1 BB 46
BBB+ A3 BBB+ N/A 65
BBB Baa2 BBB 60
A- A2 A- A 71
BBB- Baa3 BBB BBB 56
D 0
AA- Aa3 AA- 85
B- Caa2 CC 23
BBB- Baa3 BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 51
B B2 B+ 31
BBB- 55
A- A1 A+ 78
B+ Ba3 37
BB Ba3 BB 38
BB- 40
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 78
A+ Baa1 A- A 72
B3 25
BB Baa3 BB+ 50
AA Aa2 AA- 86
A- Baa1 A- A 68
B+ B1 B+ 35
B3 25
B B2 B- 28
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 83
B- B3
B1
BBB+ Baa1 BBB+ 65
BBB+ Ba1 57
N/A B2 B+ 35
B+ Ba3 BB BB (high) 43
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 20
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 93
AA+ Aaa AAA AAA 98
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 55
SD C RD 12
BB- Ba3 BB 40
B- Caa1 B- 34


SERBIEN - CREDIT - BETYG