Jan/01 Nyårsdagen
Jan/02 Second New Year's Day
Jan/07 Christmas
Feb/15 Nationaldag
Apr/17 Långfredagen
Apr/18 Orthodox Easter Saturday
Apr/20 Ortodox Påsk Måndag
May/01 Labor - Dag
Nov/11 Vapenstilleståndsdagen
Jan/03 Nyårsdagen
Jan/04 Second New Year's Day
Jan/09 Christmas
Feb/17 Nationaldag
May/02 Långfredagen
May/03 Labor - Dag
May/04 Orthodox Easter Saturday
May/05 Ortodox Påsk Måndag
Nov/13 Vapenstilleståndsdagen