Marknader Senaste Referens
Valuta 0.67 2019-07
Lagren Marknaden 10867 2019-07
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.58 2019-07
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.5 2019-03
Arbetslöshet 4.2 2019-03
Inflation - Betygsätt 1.7 2019-06
Inflation (Månad) 0.6 2019-06
Ränta 1.5 2019-07
Handelsbalans 264 2019-05
Kurantkonto 680 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 19.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet 1.9 2018-12
Förtroendekommissionen -38.1 2019-06
Tillverkning - Pmi 51.3 2019-06
Konsument - Confidence 104 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.7 2019-03
Bygglov 3173 2019-05
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.5 2019-03
BNP 205 2018-12
Bnp Fasta Priser 62800 2019-03
Bruttonationalprodukt 65340 2019-03
Fasta Bruttoinvesteringar 15758 2019-03
Bnp Per Capita 38001 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 36355 2018-12
Bnp Från Jordbruk 3331 2019-03
Bnp Från Entreprenad 3930 2019-03
Bnp Från Tillverkning 6116 2019-03
Bnp Från Mining 816 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2744 2019-03
Bnp Från Tjänster 42107 2019-03
Bnp Från Transport 2979 2019-03
Bnp Från Verktyg 1689 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.2 2019-03
Egenföretagare 2658 2019-03
Arbetslösa Personer 116 2019-03
Sysselsättning Ändra -0.2 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 70.4 2019-03
Arbetskostnaderna 1185 2019-03
Produktivitet 124 2019-03
Lediga Jobb 202 2019-05
Löner 32.04 2019-03
Minimilöner 17.7 2019-04
Lönerna I Manufacturing 30.64 2019-03
Befolkning 4.93 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2019-12
Pensionsåldern Män 65 2019-12
Sysselsättningsgraden 67.5 2019-03
Heltid 2130 2019-03
Deltid Sysselsättning 527 2019-03
Ungdomsarbetslöshet 13.2 2019-03
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.7 2019-06
Inflation (Månad) 0.6 2019-06
Konsumentprisindex Kpi 1032 2019-06
Kärna Konsumentprisindexet 1032 2019-06
Kärna Inflation Rate 1.7 2019-06
Bnp-Deflatorn 1195 2019-03
Producentpriserna 1148 2019-03
Exportpriserna 1173 2019-03
Importpriserna 829 2019-03
KPI bostadshjälpmedel 1060 2019-06
Cpi Transportfordon 1023 2019-06
Mat Inflation 0.5 2019-06
Inflationsförväntningar 2.01 2019-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.5 2019-07
Interbankränta 1.65 2019-06
Penningmängden M0 6730 2019-06
Penningmängden M1 71541 2019-05
Penningmängden M3 312948 2019-05
Banks Balansräkning 564752 2019-05
Valutareserven 29266 2019-06
Värde Ränta 1.71 2019-07
Centralbanken Balansräkning 26696 2019-06
Lån Till Den Privata Sektorn 115730 2019-05
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 264 2019-05
Kurantkonto 680 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Export 5805 2019-05
Import 5541 2019-05
Utlandsskulden 278611 2019-03
Villkor För Handel 1414 2019-03
Kapitalflöden 725 2019-03
Utländska Direktinvesteringar -512 2019-03
Turister 219331 2019-05
Råolja Produktion 27 2019-03
Globalt mjölkhandelprisindex 2.7 2019-07
Terrorism Index 0.29 2017-12
Vapen Sales 6 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 19.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet 1.9 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 5534 2018-12
Statliga Utgifter 11491 2019-03
Statliga Intäkter 109973 2018-12
Skatteutgifter 104014 2018-12
Asylansökningar 32 2018-10
Credit - Betyg 89.64
Statsskuld 57495 2018-12
Militära Utgifter 2307 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11 2019-12
Social Security Rate För Företag 3 2019-12
Social Trygghet För Anställda 8 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -38.1 2019-06
Tillverkning - Pmi 51.3 2019-06
Industriproduktion 2.2 2019-03
Kapacitetsutnyttjande 93.7 2019-06
Lagerförändringar -201 2019-03
Bilregistreringar 6061 2019-06
Internet hastighet 14709 2017-03
IP-adresser 1778178 2017-03
Konkurrenskraft - Index 77.51 2018-12
Konkurrenskraft Rank 18 2018-12
Komposit - Pmi 51.8 2019-05
Korruption Index 87 2018-12
Korruption Placering 2 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 1 2018-12
Tjänster Pmi 52.7 2019-06
Stål Produktion 56.66 2019-05
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 104 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.7 2019-03
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.3 2019-03
Konsument - Spendera 39047 2019-03
Privat - Sektor - Credit 463373 2019-05
Bankernas Utlåningsränta 9.35 2019-06
Hushållen Skuld Till Bnp 94 2018-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 164 2019-03
Hus Senaste Referens
Bygglov 3173 2019-05
Housing - Index 0.3 2019-06
Byggproduktionen 15.7 2019-03
Husägande Betyg 64.8 2013-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Nya Zeeland - Ekonomiska indikatorer.