Marknader Senaste Referens
Valuta 0.66 2020-01
Lagren Marknaden 11800 2020-01
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.57 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.7 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 2019-09
Arbetslöshet 4.2 2019-09
Inflation - Betygsätt 1.5 2019-09
Inflation (Månad) 0.7 2019-09
Ränta 1 2019-11
Handelsbalans -753 2019-11
Kurantkonto -6351 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 19.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet 1.9 2018-12
Förtroendekommissionen -13.2 2019-12
Tillverkning - Pmi 49.3 2019-12
Konsument - Confidence 110 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.6 2019-09
Bygglov 2971 2019-11
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.7 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 2019-09
BNP 205 2018-12
Bnp Fasta Priser 64392 2019-09
Bruttonationalprodukt 68171 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 16104 2019-09
Bnp Per Capita 38001 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 36355 2018-12
Bnp Från Jordbruk 3383 2019-09
Bnp Från Entreprenad 4098 2019-09
Bnp Från Tillverkning 6106 2019-09
Bnp Från Mining 774 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2818 2019-09
Bnp Från Tjänster 42617 2019-09
Bnp Från Transport 2759 2019-09
Bnp Från Verktyg 1718 2019-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.2 2019-09
Egenföretagare 2641 2019-09
Arbetslösa Personer 115 2019-09
Sysselsättning Ändra 0.2 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 70.4 2019-09
Arbetskostnaderna 1202 2019-09
Produktivitet 128 2019-09
Lediga Jobb 193 2019-09
Löner 32.71 2019-09
Minimilöner 17.7 2019-04
Lönerna I Manufacturing 31.02 2019-09
Befolkning 4.93 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2019-12
Pensionsåldern Män 65 2019-12
Sysselsättningsgraden 67.5 2019-09
Heltid 2120 2019-09
Deltid Sysselsättning 520 2019-09
Ungdomsarbetslöshet 10.6 2019-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.5 2019-09
Inflation (Månad) 0.7 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 1039 2019-09
Kärna Konsumentprisindexet 1039 2019-09
Kärna Inflation Rate 1.5 2019-09
Bnp-Deflatorn 1220 2019-09
Producentpriserna 1164 2019-09
Exportpriserna 1233 2019-09
Importpriserna 843 2019-09
KPI bostadshjälpmedel 1073 2019-09
Cpi Transportfordon 1028 2019-09
Mat Inflation 2.4 2019-12
Inflationsförväntningar 1.8 2019-12
Pengar Senaste Referens
Ränta 1 2019-11
Interbankränta 1.53 2019-09
Penningmängden M0 7555 2019-12
Penningmängden M1 78758 2019-11
Penningmängden M3 324328 2019-11
Banks Balansräkning 584096 2019-09
Valutareserven 26458 2019-12
Värde Ränta 1.18 2020-01
Centralbanken Balansräkning 24599 2019-12
Lån Till Den Privata Sektorn 120038 2019-10
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -753 2019-11
Kurantkonto -6351 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Export 5228 2019-11
Import 5981 2019-11
Utlandsskulden 294466 2019-09
Villkor För Handel 1462 2019-09
Kapitalflöden 5828 2019-09
Utländska Direktinvesteringar 909 2019-09
Turister 283834 2019-10
Råolja Produktion 23 2019-08
Globalt mjölkhandelprisindex 2.8 2020-01
Terrorism Index 0.14 2018-12
Vapen Sales 6 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 19.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet 1.9 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 5534 2018-12
Statliga Utgifter 12161 2019-09
Statliga Intäkter 119293 2019-12
Skatteutgifter 111439 2019-12
Asylansökningar 32 2018-10
Credit - Betyg 93 2020-01
Statsskuld 57495 2018-12
Militära Utgifter 2307 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11 2019-12
Social Security Rate För Företag 3 2019-12
Social Trygghet För Anställda 8 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -13.2 2019-12
Tillverkning - Pmi 49.3 2019-12
Industriproduktion 0.2 2019-09
Kapacitetsutnyttjande 92 2019-12
Lagerförändringar 747 2019-09
Bilregistreringar 5209 2019-11
Internet hastighet 14709 2017-03
IP-adresser 1778178 2017-03
Konkurrenskraft - Index 76.75 2019-12
Konkurrenskraft Rank 19 2019-12
Komposit - Pmi 52.5 2019-11
Korruption Index 87 2018-12
Korruption Placering 2 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 1 2019-12
Tjänster Pmi 53.3 2019-11
Stål Produktion 59.3 2019-11
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 110 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.6 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.5 2019-09
Konsument - Spendera 39684 2019-09
Privat - Sektor - Credit 476628 2019-11
Bankernas Utlåningsränta 9 2019-12
Kreditkortskostnader 5822 2019-12
Hushållen Skuld Till Bnp 94.6 2019-06
Hushållen Skuld Till Inkomst 164 2019-06
Hus Senaste Referens
Bygglov 2971 2019-11
Housing - Index 1.4 2019-11
Byggproduktionen 11.8 2019-06
Husägande Betyg 64.8 2013-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Nya Zeeland - Ekonomiska indikatorer.