Marknader Senaste Referens
Valuta 0.64 2019-09
Lagren Marknaden 10863 2019-09
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.35 2019-09
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.5 2019-03
Arbetslöshet 3.9 2019-06
Inflation - Betygsätt 1.7 2019-06
Inflation (Månad) 0.6 2019-06
Ränta 1 2019-08
Handelsbalans -685 2019-07
Kurantkonto 680 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 19.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet 1.9 2018-12
Förtroendekommissionen -52.3 2019-08
Tillverkning - Pmi 48.4 2019-08
Konsument - Confidence 104 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.2 2019-06
Bygglov 3055 2019-07
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.5 2019-03
BNP 205 2018-12
Bnp Fasta Priser 62800 2019-03
Bruttonationalprodukt 65340 2019-03
Fasta Bruttoinvesteringar 15758 2019-03
Bnp Per Capita 38001 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 36355 2018-12
Bnp Från Jordbruk 3331 2019-03
Bnp Från Entreprenad 3930 2019-03
Bnp Från Tillverkning 6116 2019-03
Bnp Från Mining 816 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2744 2019-03
Bnp Från Tjänster 42107 2019-03
Bnp Från Transport 2979 2019-03
Bnp Från Verktyg 1689 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.9 2019-06
Egenföretagare 2680 2019-06
Arbetslösa Personer 109 2019-06
Sysselsättning Ändra 0.8 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 70.4 2019-06
Arbetskostnaderna 1192 2019-06
Produktivitet 124 2019-03
Lediga Jobb 200 2019-06
Löner 32.42 2019-06
Minimilöner 17.7 2019-04
Lönerna I Manufacturing 30.68 2019-06
Befolkning 4.93 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2019-12
Pensionsåldern Män 65 2019-12
Sysselsättningsgraden 67.7 2019-06
Heltid 2147 2019-06
Deltid Sysselsättning 537 2019-06
Ungdomsarbetslöshet 10.3 2019-06
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.7 2019-06
Inflation (Månad) 0.6 2019-06
Konsumentprisindex Kpi 1032 2019-06
Kärna Konsumentprisindexet 1032 2019-06
Kärna Inflation Rate 1.7 2019-06
Bnp-Deflatorn 1195 2019-03
Producentpriserna 1151 2019-06
Exportpriserna 1212 2019-06
Importpriserna 843 2019-06
KPI bostadshjälpmedel 1060 2019-06
Cpi Transportfordon 1023 2019-06
Mat Inflation 2.1 2019-08
Inflationsförväntningar 1.86 2019-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 1 2019-08
Interbankränta 1.25 2019-08
Penningmängden M0 6780 2019-08
Penningmängden M1 74553 2019-07
Penningmängden M3 318977 2019-07
Banks Balansräkning 563065 2019-06
Valutareserven 27608 2019-08
Värde Ränta 1.05 2019-09
Centralbanken Balansräkning 27822 2019-08
Lån Till Den Privata Sektorn 116857 2019-06
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -685 2019-07
Kurantkonto 680 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Export 5028 2019-07
Import 5713 2019-07
Utlandsskulden 278611 2019-03
Villkor För Handel 1437 2019-06
Kapitalflöden 725 2019-03
Utländska Direktinvesteringar -512 2019-03
Turister 255585 2019-07
Råolja Produktion 26 2019-05
Globalt mjölkhandelprisindex -0.4 2019-09
Terrorism Index 0.29 2017-12
Vapen Sales 6 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 19.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet 1.9 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 5534 2018-12
Statliga Utgifter 11491 2019-03
Statliga Intäkter 109973 2018-12
Skatteutgifter 104014 2018-12
Asylansökningar 32 2018-10
Credit - Betyg 89.64
Statsskuld 57495 2018-12
Militära Utgifter 2307 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11 2019-12
Social Security Rate För Företag 3 2019-12
Social Trygghet För Anställda 8 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -52.3 2019-08
Tillverkning - Pmi 48.4 2019-08
Industriproduktion -0.4 2019-06
Kapacitetsutnyttjande 93.7 2019-06
Lagerförändringar -201 2019-03
Bilregistreringar 4936 2019-07
Internet hastighet 14709 2017-03
IP-adresser 1778178 2017-03
Konkurrenskraft - Index 77.51 2018-12
Konkurrenskraft Rank 18 2018-12
Komposit - Pmi 52.1 2019-07
Korruption Index 87 2018-12
Korruption Placering 2 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 1 2018-12
Tjänster Pmi 54.7 2019-07
Stål Produktion 55.37 2019-07
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 104 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.2 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.9 2019-06
Konsument - Spendera 39047 2019-03
Privat - Sektor - Credit 468562 2019-07
Bankernas Utlåningsränta 9 2019-08
Kreditkortskostnader 5562 2019-08
Hushållen Skuld Till Bnp 94 2018-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 164 2019-03
Hus Senaste Referens
Bygglov 3055 2019-07
Housing - Index 0.3 2019-06
Byggproduktionen 15.7 2019-03
Husägande Betyg 64.8 2013-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Nya Zeeland - Ekonomiska indikatorer.