Marknader Senaste Referens
Valuta 0.64 2019-11
Lagren Marknaden 10841 2019-11
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.43 2019-11
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.5 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.1 2019-06
Arbetslöshet 4.2 2019-09
Inflation - Betygsätt 1.5 2019-09
Inflation (Månad) 0.7 2019-09
Ränta 1 2019-11
Handelsbalans -1242 2019-09
Kurantkonto -1106 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 19.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet 1.9 2018-12
Förtroendekommissionen -42.4 2019-10
Tillverkning - Pmi 52.6 2019-10
Konsument - Confidence 103 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.2 2019-06
Bygglov 3318 2019-09
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.5 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.1 2019-06
BNP 205 2018-12
Bnp Fasta Priser 63427 2019-06
Bruttonationalprodukt 66286 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 15651 2019-06
Bnp Per Capita 38001 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 36355 2018-12
Bnp Från Jordbruk 3379 2019-06
Bnp Från Entreprenad 3886 2019-06
Bnp Från Tillverkning 6056 2019-06
Bnp Från Mining 774 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 2786 2019-06
Bnp Från Tjänster 42434 2019-06
Bnp Från Transport 3032 2019-06
Bnp Från Verktyg 1753 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.2 2019-09
Egenföretagare 2641 2019-09
Arbetslösa Personer 115 2019-09
Sysselsättning Ändra 0.2 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 70.4 2019-09
Arbetskostnaderna 1202 2019-09
Produktivitet 127 2019-06
Lediga Jobb 193 2019-09
Löner 32.71 2019-09
Minimilöner 17.7 2019-04
Lönerna I Manufacturing 31.02 2019-09
Befolkning 4.93 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2019-12
Pensionsåldern Män 65 2019-12
Sysselsättningsgraden 67.5 2019-09
Heltid 2120 2019-09
Deltid Sysselsättning 520 2019-09
Ungdomsarbetslöshet 10.6 2019-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.5 2019-09
Inflation (Månad) 0.7 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 1039 2019-09
Kärna Konsumentprisindexet 1039 2019-09
Kärna Inflation Rate 1.5 2019-09
Bnp-Deflatorn 1211 2019-06
Producentpriserna 1151 2019-06
Exportpriserna 1212 2019-06
Importpriserna 843 2019-06
KPI bostadshjälpmedel 1073 2019-09
Cpi Transportfordon 1028 2019-09
Mat Inflation 2.5 2019-10
Inflationsförväntningar 1.8 2019-12
Pengar Senaste Referens
Ränta 1 2019-11
Interbankränta 1.53 2019-09
Penningmängden M0 7015 2019-10
Penningmängden M1 75370 2019-09
Penningmängden M3 320212 2019-09
Banks Balansräkning 584096 2019-09
Valutareserven 27414 2019-10
Värde Ränta 1.2 2019-11
Centralbanken Balansräkning 25202 2019-10
Lån Till Den Privata Sektorn 118208 2019-09
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1242 2019-09
Kurantkonto -1106 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Export 4469 2019-09
Import 5710 2019-09
Utlandsskulden 284710 2019-06
Villkor För Handel 1437 2019-06
Kapitalflöden -14 2019-06
Utländska Direktinvesteringar 4994 2019-06
Turister 261770 2019-09
Råolja Produktion 23 2019-07
Globalt mjölkhandelprisindex 2 2019-09
Terrorism Index 0.29 2017-12
Vapen Sales 6 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 19.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet 1.9 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 5534 2018-12
Statliga Utgifter 11638 2019-06
Statliga Intäkter 119293 2019-12
Skatteutgifter 111439 2019-12
Asylansökningar 32 2018-10
Credit - Betyg 89.64
Statsskuld 57495 2018-12
Militära Utgifter 2307 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 33 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11 2019-12
Social Security Rate För Företag 3 2019-12
Social Trygghet För Anställda 8 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -42.4 2019-10
Tillverkning - Pmi 52.6 2019-10
Industriproduktion -0.4 2019-06
Kapacitetsutnyttjande 92.4 2019-09
Lagerförändringar 42 2019-06
Bilregistreringar 5105 2019-09
Internet hastighet 14709 2017-03
IP-adresser 1778178 2017-03
Konkurrenskraft - Index 76.75 2019-12
Konkurrenskraft Rank 19 2019-12
Komposit - Pmi 52 2019-09
Korruption Index 87 2018-12
Korruption Placering 2 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 1 2019-12
Tjänster Pmi 54.4 2019-09
Stål Produktion 48.78 2019-09
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 103 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.2 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.9 2019-06
Konsument - Spendera 39273 2019-06
Privat - Sektor - Credit 474132 2019-09
Bankernas Utlåningsränta 9 2019-10
Kreditkortskostnader 5701 2019-10
Hushållen Skuld Till Bnp 94.4 2019-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 164 2019-06
Hus Senaste Referens
Bygglov 3318 2019-09
Housing - Index 1.4 2019-09
Byggproduktionen 11.8 2019-06
Husägande Betyg 64.8 2013-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Nya Zeeland - Ekonomiska indikatorer.