NEDERLÄNDERNA - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.7 2018-06
Arbetslöshet 3.8 2018-07
Inflation - Betygsätt 2.1 2018-07
Ränta 0 2018-07
Handelsbalans 4813 2018-06
Statsskulden Till Bnp 56.7 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.14 2018-08
Lagren Marknaden 553 Poäng 2018-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.43 % 2018-08
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.7 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.9 % 2018-06
BNP 826 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 185995 Eur - Million 2018-06
Bruttonationalprodukt 178247 Eur - Million 2018-03
Fasta Bruttoinvesteringar 39216 Eur - Million 2018-06
Bnp Per Capita 53598 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 48473 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 2460 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Entreprenad 8799 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Tillverkning 20927 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Mining 2115 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 10554 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Tjänster 35343 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Transport 7633 Eur - Million 2018-03
Bnp Från Verktyg 1084 Eur - Million 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.8 % 2018-07
Egenföretagare 8776 Thousand 2018-07
Arbetslösa Personer 348 Thousand 2018-07
Långtidsarbetslöshet 1.6 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 7.2 % 2018-06
Arbetskostnaderna 102 Indexpunkter 2018-03
Produktivitet 34.1 Indexpunkter 2018-06
Lediga Jobb 261 Thousand 2018-06
Minimilöner 1578 Eur / Månad 2018-06
Löne Tillväxt 2.19 % 2018-07
Lönerna I Manufacturing 114 Indexpunkter 2018-07
Befolkning 17.12 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2018-12
Pensionsåldern Män 66 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.8 % 2018-03
Sysselsättningsgraden 76.2 % 2018-03
Heltid 4208 Thousand 2018-03
Arbetskraftsdeltagande 63.9 % 2018-03
Levnadslön Familj 1450 Eur / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 1080 Eur / Månad 2017-12
Deltid Sysselsättning 4226 Thousand 2018-03
Löner Högutbildad 2940 Eur / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 1670 Eur / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.1 % 2018-07
Konsumentprisindex Kpi 104 Indexpunkter 2018-07
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104 Indexpunkter 2018-07
Kärna Konsumentprisindexet 104 Indexpunkter 2018-07
Kärna Inflation Rate 1.6 % 2018-07
Bnp-Deflatorn 103 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna 106 Indexpunkter 2018-06
Exportpriserna 103 Indexpunkter 2018-06
Importpriserna 102 Indexpunkter 2018-06
KPI bostadshjälpmedel 106 Indexpunkter 2018-07
Cpi Transportfordon 108 Indexpunkter 2018-07
Mat Inflation 0.1 % 2018-07
Inflation (Månad) 1.1 % 2018-07
Producentpriserna Förändras 4.64 % 2018-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-07
Interbankränta -0.32 % 2018-07
Penningmängden M0 61189 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M1 402264 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M2 852907 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M3 887566 Eur - Million 2018-06
Banks Balansräkning 2410710 Eur - Million 2018-06
Valutareserven 30947 Eur - Million 2018-07
Lån Till Den Privata Sektorn 309543 Eur - Million 2018-06
Centralbanken Balansräkning 374280 Eur - Million 2018-05
Privat skuld och BNP 251 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 4813 Eur - Million 2018-06
Export 41527 Eur - Million 2018-06
Import 36714 Eur - Million 2018-06
Kurantkonto 21821 Eur - Million 2018-03
Bytesbalans Till Bnp 10.2 % 2017-12
Utlandsskulden 4035538 Eur - Million 2018-03
Villkor För Handel 101 Indexpunkter 2018-06
Kapitalflöden 25810 Eur - Million 2018-03
Remitteringar 39.1 Eur - Million 2018-03
Guldreserver 612 Ton 2018-06
Råolja Produktion 19 BBL/D/1K 2018-04
Utländska Direktinvesteringar 33266 Eur - Million 2018-03
Terrorism Index 2.41 2016-12
Vapen Sales 1167 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 56.7 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet 1.1 % of GDP 2017-12
Statliga Utgifter 44610 Eur - Million 2018-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.6 % 2017-12
Statliga Intäkter 47.4 Usd - Miljard 2018-06
Statsskuld 410892 Eur - Million 2018-03
Skatteutgifter 51 Eur - Miljard 2018-06
Asylansökningar 1400 Personer 2018-03
Credit - Betyg 99.65
Regeringen Budgetutskottet Värde -3.6 Eur - Miljard 2018-06
Militära Utgifter 9780 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 6.3 Indexpunkter 2018-07
Industriproduktion -0.2 % 2018-06
Industriproduktion (Månadsvis) -1.2 % 2018-06
Manufacturing Produktion 3.4 % 2018-06
Kapacitetsutnyttjande 84.5 % 2018-09
Lagerförändringar 278 Eur - Million 2018-06
Konkurser 367 Företag 2018-07
Bilregistreringar 47117 2018-06
Internet hastighet 17388 KBps 2017-03
IP-adresser 9382252 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 5.66 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 4 2018-12
Korruption Index 82 Poäng 2017-12
Korruption Placering 8 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 32 2017-12
Elproduktion 8971 Gigawattimme 2018-05
Tillverkning - Pmi 58 2018-07
Gruv Produktion -48.9 % 2018-06
Stål Produktion 582 Kton 2018-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 23 Indexpunkter 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0 % 2018-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3 % 2018-06
Konsument - Spendera 81799 Eur - Million 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 317354 Eur - Million 2017-12
Personliga Besparingar 7.51 % 2018-03
Privat - Sektor - Credit 1057592 Eur - Million 2018-03
Bankernas Utlåningsränta 1.08 % 2018-04
Konsumentkrediter 16353 Eur - Million 2018-03
Bensinpriser 2.03 Usd / Liter 2018-07
Hushållen Skuld Till Bnp 105 % of GDP 2017-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 209 % 2017-12
Personliga Utgifter 1.9 % 2018-05
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 9.5 % 2018-05
Housing - Index 122 Indexpunkter 2018-06
Bygglov 6277 2018-06
Husägande Betyg 69 % 2016-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 % 2018-12
Personliga Skattesats 52 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 46.34 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 18.69 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 27.65 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Temperatur 18.32 celsius 2013-08


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Nederländerna - Ekonomiska indikatorer.