Marknader Senaste Referens
Valuta 1.14 2019-06
Lagren Marknaden 558 2019-06
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.16 2019-06
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.5 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.7 2019-03
Arbetslöshet 3.3 2019-05
Inflation - Betygsätt 2.4 2019-05
Ränta 0 2019-06
Handelsbalans 4154 2019-04
Kurantkonto 18079 2019-03
Bytesbalans Till Bnp 10.8 2018-12
Statsskulden Till Bnp 52.4 2018-12
Statliga Budgetutskottet 1.5 2018-12
Förtroendekommissionen 4.7 2019-05
Konsument - Confidence 0 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.1 2019-03
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2018-12
Personliga Skattesats 52 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.5 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.7 2019-03
BNP 826 2017-12
Bnp Fasta Priser 188294 2019-03
Bruttonationalprodukt 189907 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 40779 2019-03
Bnp Per Capita 53598 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 48473 2017-12
Bnp Från Jordbruk 3123 2019-03
Bnp Från Entreprenad 8921 2019-03
Bnp Från Tillverkning 20172 2019-03
Bnp Från Mining 2208 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 12358 2018-12
Bnp Från Tjänster 33713 2019-03
Bnp Från Transport 8286 2018-12
Bnp Från Verktyg 993 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.3 2019-05
Egenföretagare 8937 2019-05
Arbetslösa Personer 302 2019-05
Långtidsarbetslöshet 1.2 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 6.3 2019-05
Arbetskostnaderna 108 2018-12
Produktivitet 106 2019-03
Lediga Jobb 279 2019-03
Minimilöner 1636 2019-12
Löne Tillväxt 2.16 2019-05
Lönerna I Manufacturing 116 2019-05
Befolkning 17.12 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2019-12
Pensionsåldern Män 66 2019-12
Sysselsättning Ändra 0.6 2019-03
Sysselsättningsgraden 77.9 2018-12
Heltid 4299 2018-12
Arbetskraftsdeltagande 71 2019-04
Levnadslön Familj 1560 2018-12
Levnadslön Individuella 1120 2018-12
Deltid Sysselsättning 4324 2018-12
Löner Högutbildad 2920 2018-12
Löner Lågutbildade 1760 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.4 2019-05
Konsumentprisindex Kpi 106 2019-05
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106 2019-05
Kärna Konsumentprisindexet 105 2019-05
Kärna Inflation Rate 1.6 2019-05
Bnp-Deflatorn 106 2019-03
Producentpriserna 107 2019-04
Exportpriserna 103 2019-04
Importpriserna 103 2019-04
KPI bostadshjälpmedel 108 2019-05
Cpi Transportfordon 109 2019-05
Mat Inflation 3.5 2019-05
Inflation (Månad) -0.1 2019-05
Producentpriserna Förändras 3.17 2019-04
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2019-06
Interbankränta -0.33 2019-04
Penningmängden M0 65041 2019-04
Penningmängden M1 419126 2019-04
Penningmängden M2 859156 2019-04
Penningmängden M3 887844 2019-04
Banks Balansräkning 2417726 2019-04
Valutareserven 35323 2019-05
Lån Till Den Privata Sektorn 308579 2019-04
Centralbanken Balansräkning 348362 2019-03
Privat skuld och BNP 308 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 4154 2019-04
Kurantkonto 18079 2019-03
Bytesbalans Till Bnp 10.8 2018-12
Export 42740 2019-04
Import 38586 2019-04
Utlandsskulden 3921875 2018-12
Villkor För Handel 99.7 2019-04
Kapitalflöden 25105 2018-12
Remitteringar 37.1 2018-12
Guldreserver 612 2019-06
Råolja Produktion 15 2019-02
Utländska Direktinvesteringar -113677 2018-12
Terrorism Index 1.96 2017-12
Vapen Sales 369 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 52.4 2018-12
Statliga Budgetutskottet 1.5 2018-12
Statliga Utgifter 45186 2019-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.2 2018-12
Statliga Intäkter 61.5 2019-03
Statsskuld 401858 2018-12
Skatteutgifter 44.5 2019-03
Asylansökningar 1875 2019-03
Credit - Betyg 99.65
Regeringen Budgetutskottet Värde 17 2019-03
Militära Utgifter 10535 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2018-12
Personliga Skattesats 52 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 47.45 2019-12
Social Security Rate För Företag 19.8 2019-12
Social Trygghet För Anställda 27.65 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 4.7 2019-05
Industriproduktion -2.3 2019-04
Industriproduktion (Månadsvis) -1.6 2019-04
Manufacturing Produktion -1.2 2019-04
Kapacitetsutnyttjande 84.3 2019-06
Lagerförändringar 849 2019-03
Konkurser 315 2019-05
Bilregistreringar 36830 2019-05
Internet hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurrenskraft - Index 82.38 2018-12
Konkurrenskraft Rank 6 2018-12
Korruption Index 82 2018-12
Korruption Placering 8 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 36 2018-12
Elproduktion 8931 2019-04
Tillverkning - Pmi 52.2 2019-05
Gruv Produktion -15.8 2019-04
Stål Produktion 511 2019-04
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 0 2019-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.1 2019-03
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.3 2019-04
Konsument - Spendera 82459 2019-03
Disponibel Personlig Inkomst 346950 2018-12
Personliga Besparingar 15.73 2018-12
Privat - Sektor - Credit 1047880 2019-03
Bankernas Utlåningsränta 0.84 2019-04
Konsumentkrediter 16017 2018-12
Bensinpriser 2.02 2019-05
Hushållen Skuld Till Bnp 102 2018-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 209 2017-12
Personliga Utgifter 1.8 2019-04
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 2.4 2019-04
Housing - Index 130 2019-05
Bygglov 5476 2019-04
Husägande Betyg 69.4 2017-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Nederländerna - Ekonomiska indikatorer.