Marknader Senaste Referens
Valuta 1.1 2019-10
Lagren Marknaden 575 2019-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y -0.32 2019-10
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.8 2019-06
Arbetslöshet 3.5 2019-08
Inflation - Betygsätt 2.6 2019-09
Ränta 0 2019-09
Handelsbalans 3879 2019-08
Kurantkonto 13616 2019-06
Bytesbalans Till Bnp 10.8 2018-12
Statsskulden Till Bnp 52.4 2018-12
Statliga Budgetutskottet 1.5 2018-12
Förtroendekommissionen 3.3 2019-09
Konsument - Confidence -2 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.1 2019-07
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2019-12
Personliga Skattesats 51.75 2019-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.8 2019-06
BNP 913 2018-12
Bnp Fasta Priser 189298 2019-06
Bruttonationalprodukt 181014 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 40294 2019-06
Bnp Per Capita 55041 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 49804 2018-12
Bnp Från Jordbruk 2544 2019-06
Bnp Från Entreprenad 9489 2019-06
Bnp Från Tillverkning 21513 2019-06
Bnp Från Mining 1809 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 12286 2019-06
Bnp Från Tjänster 36125 2019-06
Bnp Från Transport 8303 2019-06
Bnp Från Verktyg 1121 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.5 2019-08
Egenföretagare 8958 2019-08
Arbetslösa Personer 321 2019-08
Långtidsarbetslöshet 1.2 2019-03
Ungdomsarbetslöshet 6.9 2019-08
Arbetskostnaderna 119 2019-06
Produktivitet 105 2019-06
Lediga Jobb 294 2019-06
Minimilöner 1636 2019-12
Löne Tillväxt 2.58 2019-09
Lönerna I Manufacturing 118 2019-09
Befolkning 17.12 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 66 2019-12
Pensionsåldern Män 66 2019-12
Sysselsättning Ändra 0.4 2019-06
Sysselsättningsgraden 78.1 2019-06
Heltid 4323 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 71.2 2019-08
Levnadslön Familj 1560 2018-12
Levnadslön Individuella 1120 2018-12
Deltid Sysselsättning 4356 2019-06
Löner Högutbildad 2920 2018-12
Löner Lågutbildade 1760 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.6 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 107 2019-09
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106 2019-09
Kärna Konsumentprisindexet 106 2019-09
Kärna Inflation Rate 2.2 2019-09
Bnp-Deflatorn 107 2019-06
Producentpriserna 105 2019-08
Exportpriserna 101 2019-08
Importpriserna 99.5 2019-08
KPI bostadshjälpmedel 110 2019-09
Cpi Transportfordon 108 2019-09
Mat Inflation 4.8 2019-09
Inflation (Månad) -0.6 2019-09
Producentpriserna Förändras -0.66 2019-08
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2019-09
Interbankränta -0.42 2019-09
Penningmängden M0 66268 2019-08
Penningmängden M1 439521 2019-08
Penningmängden M2 894855 2019-08
Penningmängden M3 926633 2019-08
Banks Balansräkning 2576279 2019-08
Valutareserven 38629 2019-09
Lån Till Den Privata Sektorn 308903 2019-08
Centralbanken Balansräkning 326384 2019-08
Privat skuld och BNP 299 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 3879 2019-08
Kurantkonto 13616 2019-06
Bytesbalans Till Bnp 10.8 2018-12
Export 39271 2019-08
Import 35392 2019-08
Utlandsskulden 3724454 2019-06
Villkor För Handel 101 2019-08
Kapitalflöden 13346 2019-06
Remitteringar 37.9 2019-03
Guldreserver 612 2019-09
Råolja Produktion 13 2019-06
Utländska Direktinvesteringar -19677 2019-03
Terrorism Index 1.96 2017-12
Vapen Sales 369 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 52.4 2018-12
Statliga Budgetutskottet 1.5 2018-12
Statliga Utgifter 45100 2019-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.2 2018-12
Statliga Intäkter 51.3 2019-06
Statsskuld 424538 2019-06
Skatteutgifter 70.1 2019-06
Asylansökningar 1890 2019-08
Credit - Betyg 99.65
Regeringen Budgetutskottet Värde -18.7 2019-06
Militära Utgifter 10535 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2019-12
Personliga Skattesats 51.75 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 47.45 2019-12
Social Security Rate För Företag 19.8 2019-12
Social Trygghet För Anställda 27.65 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 3.3 2019-09
Industriproduktion -0.6 2019-08
Industriproduktion (Månadsvis) 0.8 2019-08
Manufacturing Produktion -0.8 2019-08
Kapacitetsutnyttjande 84.3 2019-09
Lagerförändringar -345 2019-06
Konkurser 333 2019-09
Bilregistreringar 34230 2019-08
Internet hastighet 17388 2017-03
IP-adresser 9382252 2017-03
Konkurrenskraft - Index 82.39 2019-12
Konkurrenskraft Rank 4 2019-12
Korruption Index 82 2018-12
Korruption Placering 8 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 36 2018-12
Elproduktion 9486 2019-07
Tillverkning - Pmi 51.6 2019-09
Gruv Produktion -9.7 2019-08
Stål Produktion 578 2019-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -2 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.1 2019-07
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.4 2019-07
Konsument - Spendera 83270 2019-06
Disponibel Personlig Inkomst 346950 2018-12
Personliga Besparingar 25.44 2019-06
Privat - Sektor - Credit 1046479 2019-06
Bankernas Utlåningsränta 0.74 2019-08
Konsumentkrediter 15084 2019-06
Bensinpriser 1.89 2019-09
Hushållen Skuld Till Bnp 102 2019-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 199 2018-12
Personliga Utgifter 1.7 2019-07
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 3.4 2019-07
Housing - Index 132 2019-08
Bygglov 4458 2019-07
Husägande Betyg 69 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Nederländerna - Ekonomiska indikatorer.