10/12/2019 Faktisk Föregående
05:30 AM
NL
Tillverkning - Produktion - (Årliga) OCT 0.4% 1.4% ®
13/12/2019 Faktisk Föregående
05:30 AM
NL
Handelsbalans OCT €5.31B
05:30 AM
NL
Detaljhandelsförsäljning (Annual) OCT 4.6%
19/12/2019 Faktisk Föregående
05:30 AM
NL
Arbetslöshet NOV 3.5%
20/12/2019 Faktisk Föregående
05:30 AM
NL
Konsument - Confidence DEC -2
05:30 AM
NL
Hushållens Konsumtion (Årlig) OCT 2.2%
24/12/2019 Faktisk Föregående
05:30 AM
NL
Förtroendekommissionen DEC 2.8
05:30 AM
NL
Bnp-Tillväxt Qoq Final Q3 0.4%
05:30 AM
NL
BNP-tillväxt (årlig) slutlig Q3 1.8%
10:00 AM
NL
Kurantkonto Q3 €13.6B
02/01/2020 Faktisk Föregående
08:00 AM
NL
Nevi Manufacturing Pmi DEC 49.6


NEDERLÄNDERNA - KALENDER - EKONOMISKA INDIKATORER

Nederländerna - Kalender - Ekonomiska indikatorer - Kalender över ekonomiska händelser med verkliga värden, tidigare versioner samförstånd och prognoser.