Jan/01 Nyårsdagen
Feb/05 Lunar nyår
Feb/06 Lunar nyår
Feb/07 Lunar nyår
Mar/08 Internationella Kvinnodagen
Jun/01 Barnens Dag
Jul/11 Naadam - Semester
Jul/12 Naadam - Semester
Jul/13 Naadam - Semester
Jul/14 Naadam - Semester
Jul/15 Naadam - Semester
Nov/26 Republikens Dag
Dec/29 Självständighetsdagen
Jan/01 Nyårsdagen
Feb/05 Lunar nyår
Feb/06 Lunar nyår
Feb/07 Lunar nyår
Mar/08 Internationella Kvinnodagen
Jun/01 Barnens Dag
Jul/11 Naadam - Semester
Jul/12 Naadam - Semester
Jul/13 Naadam - Semester
Jul/14 Naadam - Semester
Jul/15 Naadam - Semester
Nov/26 Republikens Dag