Marknader Senaste Referens
Valuta 2692 2019-12
Lagren Marknaden 18983 2019-12
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.3 2019-09
Arbetslöshet 9.9 2019-09
Inflation - Betygsätt 7.6 2019-10
Ränta 11 2019-10
Handelsbalans 117 2019-10
Kurantkonto -202 2019-10
Bytesbalans Till Bnp -14.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 66 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.4 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2018-12
Personliga Skattesats 10 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.3 2019-09
BNP 13.01 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 1689312 2019-06
Bnp Per Capita 4198 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 12209 2018-12
Bnp Fasta Priser 5123997 2019-06
Bnp Från Jordbruk 1083025 2019-06
Bnp Från Entreprenad 168876 2019-06
Bnp Från Tillverkning 288824 2019-06
Bnp Från Mining 922761 2019-06
Bnp Från Tjänster 950825 2019-06
Bnp Från Transport 239299 2019-06
Bnp Från Verktyg 71444 2019-06
Bruttonationalprodukt 28564175 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 9.9 2019-09
Arbetslösa Personer 126582 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 60.1 2019-09
Befolkning 3.24 2018-12
Egenföretagare 1155945 2019-09
Sysselsättningsgraden 54.2 2019-09
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 55 2018-12
Löner 1161 2019-06
Lönerna I Manufacturing 1187 2019-06
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 7.6 2019-10
Konsumentprisindex Kpi 122 2019-10
Kärna Inflation Rate 6 2019-10
Mat Inflation 14 2019-10
Inflation (Månad) -0.3 2019-10
Producentpriserna 136 2019-10
Producentpriserna Förändras -2.5 2019-10
Pengar Senaste Referens
Ränta 11 2019-10
Interbankränta 11.11 2019-09
Banks Balansräkning 34953489 2019-09
Värde Ränta 11.1 2019-10
Centralbanken Balansräkning 8765448 2018-10
Valutareserven 3986 2019-09
Penningmängden M1 3804339 2019-09
Penningmängden M2 20432873 2019-09
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 117 2019-10
Kurantkonto -202 2019-10
Bytesbalans Till Bnp -14.6 2018-12
Export 583 2019-10
Import 466 2019-10
Kapitalflöden -235 2019-10
Utländska Direktinvesteringar 21184 2019-06
Guldreserver 17.92 2019-12
Råolja Produktion 20 2019-08
Utlandsskulden 29692865 2019-06
Remitteringar 8.2 2019-09
Terrorism Index 0 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 66 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.4 2018-12
Statliga Intäkter 8656662 2019-09
Credit - Betyg 26 2019-12
Skatteutgifter 7264374 2019-09
Regeringen Budgetutskottet Värde 484636 2019-09
Statliga Utgifter 739949 2019-06
Militära Utgifter 90 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2018-12
Personliga Skattesats 10 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 26 2019-12
Social Security Rate För Företag 14.5 2019-12
Social Trygghet För Anställda 11.5 2019-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion -8.2 2019-10
Manufacturing Produktion -1.4 2019-10
Internet hastighet 6626 2017-03
IP-adresser 31363 2017-03
Lagerförändringar 573327 2019-06
Konkurrenskraft - Index 52.61 2019-12
Konkurrenskraft Rank 102 2019-12
Korruption Index 37 2018-12
Korruption Placering 93 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 81 2019-12
Elproduktion 465 2019-09
Industriproduktion (Månadsvis) -1.7 2019-10
Gruv Produktion -11.7 2019-10
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 2715087 2019-06
Hus Senaste Referens
Housing - Index 1.04 2019-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Mongoliet - Ekonomiska indikatorer.