Marknader Senaste Referens
Valuta 2658 2019-08
Lagren Marknaden 19522 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.3 2019-06
Arbetslöshet 10.1 2019-06
Inflation - Betygsätt 7.4 2019-07
Ränta 11 2019-08
Handelsbalans 19.1 2019-07
Kurantkonto -240 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -14.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 66 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.4 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2018-12
Personliga Skattesats 10 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.3 2019-06
BNP 13.01 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 1689312 2019-06
Bnp Per Capita 4198 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 12209 2018-12
Bnp Fasta Priser 5123997 2019-06
Bnp Från Jordbruk 1083025 2019-06
Bnp Från Entreprenad 168876 2019-06
Bnp Från Tillverkning 288824 2019-06
Bnp Från Mining 922761 2019-06
Bnp Från Tjänster 950825 2019-06
Bnp Från Transport 239299 2019-06
Bnp Från Verktyg 71444 2019-06
Bruttonationalprodukt 28564175 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 10.1 2019-06
Arbetslösa Personer 131100 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 60.8 2019-06
Befolkning 3.24 2018-12
Egenföretagare 1162200 2019-06
Sysselsättningsgraden 54.6 2019-06
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 55 2018-12
Löner 1158 2019-03
Lönerna I Manufacturing 1197 2019-03
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 7.4 2019-07
Konsumentprisindex Kpi 122 2019-07
Kärna Inflation Rate 8.3 2019-06
Mat Inflation 9.5 2019-07
Inflation (Månad) -0.2 2019-07
Producentpriserna 138 2019-06
Producentpriserna Förändras -3.1 2019-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 11 2019-08
Interbankränta 11.05 2019-07
Banks Balansräkning 34254187 2019-07
Värde Ränta 11.1 2019-04
Centralbanken Balansräkning 8765448 2018-10
Valutareserven 4101 2019-06
Penningmängden M1 4104473 2019-06
Penningmängden M2 20229410 2019-06
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 19.1 2019-07
Kurantkonto -240 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -14.6 2018-12
Export 632 2019-07
Import 613 2019-07
Kapitalflöden -416 2019-06
Utländska Direktinvesteringar 21184 2019-06
Guldreserver 15.8 2019-06
Råolja Produktion 20 2019-04
Utlandsskulden 29521757 2019-03
Remitteringar 6.4 2019-06
Terrorism Index 0 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 66 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.4 2018-12
Statliga Intäkter 6785946 2019-07
Credit - Betyg 36.25
Skatteutgifter 5499756 2019-07
Regeringen Budgetutskottet Värde 535290 2019-07
Statliga Utgifter 739949 2019-06
Militära Utgifter 90 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2018-12
Personliga Skattesats 10 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 26 2019-12
Social Security Rate För Företag 14.5 2019-12
Social Trygghet För Anställda 11.5 2019-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion 4.1 2019-07
Manufacturing Produktion -7.3 2019-07
Internet hastighet 6626 2017-03
IP-adresser 31363 2017-03
Lagerförändringar 573327 2019-06
Konkurrenskraft - Index 52.74 2018-12
Konkurrenskraft Rank 99 2018-12
Korruption Index 37 2018-12
Korruption Placering 93 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 74 2018-12
Elproduktion 403 2019-07
Industriproduktion (Månadsvis) 11.7 2019-07
Gruv Produktion 6.9 2019-07
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 2715087 2019-06
Hus Senaste Referens
Housing - Index 1.05 2019-04


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Mongoliet - Ekonomiska indikatorer.