Jan/01 Nyårsdagen
Feb/05 Konstitutionen - Dag
Mar/19 Benito Juárez's Birthday Memorial
Mar/29 Skärtorsdag
Mar/30 Långfredagen
May/01 Labour - Dag
Sep/16 Självständighetsdagen
Nov/02 Allhelgonadag
Nov/19 Revolution Dag
Dec/12 Bankfridag
Dag av Jungfrun av Guadalupe
Dec/25 Juldag