Jan/01 Nyårsdagen
Feb/01 Konstitutionen - Dag
Mar/15 Birth of Benito Juárez
Apr/01 Skärtorsdag
Apr/02 Långfredagen
May/01 Labor - Dag
May/05 Battle of Puebla
Sep/16 Självständighetsdagen
Nov/02 Alla Själars Dag
Nov/15 Revolution Dag
Dec/12 Dag av Jungfrun av Guadalupe
Dec/25 Juldag
Jan/03 Nyårsdagen
Feb/09 Konstitutionen - Dag
Mar/23 Birth of Benito Juárez
Apr/16 Skärtorsdag
Apr/17 Långfredagen
May/03 Labor - Dag
May/07 Battle of Puebla
Sep/18 Självständighetsdagen
Nov/04 All Souls’ Day
Nov/23 Revolution Dag