Jan/01 Nyårsdagen
Feb/04 Konstitutionen - Dag
Mar/18 Benito Juárez's Birthday Memorial
Apr/18 Skärtorsdag
Apr/19 Långfredagen
May/01 Labour - Dag
Sep/16 Självständighetsdagen
Nov/02 Alla Själars Dag
Nov/18 Revolution Dag
Dec/12 Bankfridag
Dag av Jungfrun av Guadalupe
Dec/25 Juldag
Jan/01 Nyårsdagen
Feb/04 Konstitutionen - Dag
Mar/18 Benito Juárez's Birthday Memorial
Apr/18 Skärtorsdag
Apr/19 Långfredagen
May/01 Labour - Dag
Sep/16 Självständighetsdagen
Nov/02 Alla Själars Dag
Nov/18 Revolution Dag
Dec/12 Bankfridag
Dag av Jungfrun av Guadalupe