Marknader Senaste Referens
Valuta 19.72 2019-08
Lagren Marknaden 39340 2019-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.95 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.1 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.7 2019-06
Arbetslöshet 3.6 2019-06
Inflation - Betygsätt 3.78 2019-07
Inflation (Månad) 0.38 2019-07
Ränta 8 2019-08
Handelsbalans 2561 2019-06
Kurantkonto -5634 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -1.8 2019-05
Statsskulden Till Bnp 46 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2 2018-12
Förtroendekommissionen 49.5 2019-07
Tillverkning - Pmi 49.8 2019-07
Konsument - Confidence 104 2019-07
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.7 2019-05
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2019-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.1 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.7 2019-06
BNP 1224 2018-12
Bnp Fasta Priser 18552607 2019-03
Fasta Bruttoinvesteringar 3693570 2019-03
Bnp Per Capita 10385 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 18102 2018-12
Bnp Från Jordbruk 590490 2019-03
Bnp Från Entreprenad 1284077 2019-03
Bnp Från Tillverkning 2918815 2019-03
Bnp Från Mining 862095 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 686778 2019-03
Bnp Från Tjänster 11536484 2019-03
Bnp Från Transport 1180004 2019-03
Bnp Från Verktyg 250530 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.6 2019-06
Egenföretagare 54936719 2019-06
Arbetslösa Personer 2014496 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 60.5 2019-06
Arbetskostnaderna 97.7 2019-05
Produktivitet 93.1 2019-05
Löner 377 2019-06
Minimilöner 103 2019-06
Lönerna I Manufacturing 2.7 2019-04
Befolkning 125 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättningsgraden 96.43 2019-06
Levnadslön Familj 7900 2018-12
Levnadslön Individuella 4320 2018-12
Löner Högutbildad 17200 2018-12
Löner Lågutbildade 5390 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.78 2019-07
Inflation (Månad) 0.38 2019-07
Konsumentprisindex Kpi 104 2019-07
Kärna Konsumentprisindexet 104 2019-07
Kärna Inflation Rate 3.82 2019-07
Bnp-Deflatorn 132 2019-03
Producentpriserna 132 2019-07
Exportpriserna 113 2019-06
Importpriserna 233 2019-06
KPI bostadshjälpmedel 101 2019-07
Cpi Transportfordon 104 2019-07
Mat Inflation 5.44 2019-07
Inflationsförväntningar 3.88 2019-07
Producentpriserna Förändras 3.18 2019-05
Pengar Senaste Referens
Ränta 8 2019-08
Interbankränta 8.48 2019-07
Penningmängden M0 1561176 2019-07
Penningmängden M1 4373709431 2019-06
Penningmängden M2 8938303088 2019-06
Penningmängden M3 10327755252 2019-06
Banks Balansräkning 8206842 2019-05
Valutareserven 186209 2019-06
Lån Till Den Privata Sektorn 2743547738 2019-06
Värde Ränta 3.73 2019-05
Centralbanken Balansräkning 3669832639 2019-07
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 2561 2019-06
Kurantkonto -5634 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -1.8 2019-05
Export 37949 2019-06
Import 35388 2019-06
Utlandsskulden 456251 2019-03
Villkor För Handel 48.75 2019-06
Utländska Direktinvesteringar 10162 2019-03
Remitteringar 9186 2019-06
Inkomster Från Turism 1976639 2019-06
Turister 2163 2019-06
Guldreserver 120 2019-03
Råolja Produktion 1698 2019-04
Bil - Export 271 2019-07
Kapitalflöden -34.6 2019-03
Terrorism Index 3.53 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 46 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -152273 2019-06
Statliga Utgifter 2143950 2019-03
Statliga Intäkter 413058 2019-05
Skatteutgifter 422623 2019-05
Credit - Betyg 60.17
Militära Utgifter 6375 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2019-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.58 2018-12
Social Trygghet För Anställda 1.65 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 49.5 2019-07
Tillverkning - Pmi 49.8 2019-07
Industriproduktion -2.91 2019-06
Industriproduktion (Månadsvis) 1.1 2019-06
Manufacturing Produktion -0.83 2019-06
Kapacitetsutnyttjande 81.5 2019-05
Lagerförändringar 185467 2019-03
Bilproduktionen 293 2019-07
Bilregistreringar 63912 2019-06
Totalt - Vehicle - Försäljning 63912 2019-06
Ledande Ekonomiska Index -0.4 2019-05
Internet hastighet 7538 2017-03
IP-adresser 13309655 2017-03
Konkurrenskraft - Index 64.6 2018-12
Konkurrenskraft Rank 46 2018-12
Korruption Index 28 2018-12
Korruption Placering 138 2018-12
Råolja 37 2019-07
Lätt Att Göra Affärer 54 2018-12
Guldproduktion 7127 2019-05
Gruv Produktion -5.6 2019-06
Privat investering -7.4 2019-05
Stål Produktion 1580 2019-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 104 2019-07
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.7 2019-05
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.8 2019-05
Konsument - Spendera 12144804 2019-03
Personliga Besparingar 21.2 2018-12
Konsumentkrediter 1399286 2019-03
Privat - Sektor - Credit 4823549483 2019-06
Bensinpriser 1.02 2019-07
Hushållen Skuld Till Bnp 16 2018-12
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen -6.77 2019-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Mexiko - Ekonomiska indikatorer.