MEXIKO - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -0.2 2018-06
Arbetslöshet 3.5 2018-08
Inflation - Betygsätt 5.02 2018-09
Ränta 7.75 2018-10
Handelsbalans -2590 2018-08
Statsskulden Till Bnp 46.4 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 18.89 2018-10
Lagren Marknaden 47888 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 8.12 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -0.2 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.6 % 2018-06
BNP 1150 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 18441674 Mxn - Million 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 3808151 Mxn - Million 2018-06
Bnp Per Capita 9946 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 17336 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 610396 Mxn - Million 2018-06
Bnp Från Entreprenad 1285128 Mxn - Million 2018-06
Bnp Från Tillverkning 2957793 Mxn - Million 2018-06
Bnp Från Mining 893411 Mxn - Million 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 743888 Mxn - Million 2018-06
Bnp Från Tjänster 11762117 Mxn - Million 2018-06
Bnp Från Transport 1205541 Mxn - Million 2018-06
Bnp Från Verktyg 276360 Mxn - Million 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.5 % 2018-08
Egenföretagare 53785257 2018-06
Arbetslösa Personer 1858160 2018-06
Arbetskraftsdeltagande 60 % 2018-08
Arbetskostnaderna 84.3 Indexpunkter 2018-07
Produktivitet 104 Indexpunkter 2018-07
Löner 356 Mxn / Dag 2018-08
Minimilöner 88.36 Mxn / Dag 2018-08
Lönerna I Manufacturing 2.3 Usd / Timme 2018-07
Befolkning 124 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättningsgraden 96.53 % 2018-08
Levnadslön Familj 8260 Mxn / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 4470 Mxn / Månad 2017-12
Löner Högutbildad 16700 Mxn / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 5560 Mxn / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 5.02 % 2018-09
Inflation (Månad) 0.42 % 2018-09
Konsumentprisindex Kpi 101 Indexpunkter 2018-09
Kärna Konsumentprisindexet 101 Indexpunkter 2018-09
Kärna Inflation Rate 3.67 % 2018-09
Bnp-Deflatorn 126 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna 128 Indexpunkter 2018-09
Exportpriserna 115 Indexpunkter 2018-08
Importpriserna 234 Indexpunkter 2018-08
KPI bostadshjälpmedel 101 Indexpunkter 2018-09
Cpi Transportfordon 102 Indexpunkter 2018-09
Mat Inflation 3.11 % 2018-09
Inflationsförväntningar 3.7 Procent 2018-09
Producentpriserna Förändras 6.86 % 2018-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 7.75 % 2018-10
Interbankränta 8.11 % 2018-09
Penningmängden M0 1509265 Mxn - Million 2018-09
Penningmängden M1 4197105329 Mxn Thou 2018-08
Penningmängden M2 8493630725 Mxn Thou 2018-08
Penningmängden M3 9725309171 Mxn Thou 2018-08
Banks Balansräkning 7605954 Mxn - Million 2018-08
Valutareserven 176502 Usd - Million 2018-08
Lån Till Den Privata Sektorn 2352487758 Mxn Thou 2017-12
Värde Ränta 2.7 % 2017-12
Centralbanken Balansräkning 3668625207 Mxn Thou 2018-09
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -2590 Usd - Million 2018-08
Export 39536 Usd - Million 2018-08
Import 42127 Usd - Million 2018-08
Kurantkonto -3882 Usd - Million 2018-06
Bytesbalans Till Bnp -1.6 % 2017-12
Utlandsskulden 445610 Usd - Million 2018-06
Villkor För Handel 49 Indexpunkter 2018-08
Utländska Direktinvesteringar 6727 Usd - Million 2018-06
Remitteringar 9058 Usd - Million 2018-06
Inkomster Från Turism 1945772 Tusd 2018-07
Turister 1695 Thousand 2018-08
Guldreserver 120 Ton 2018-09
Råolja Produktion 1951 BBL/D/1K 2018-06
Kapitalflöden -10.9 Usd - Million 2018-06
Terrorism Index 3.29 2016-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 46.4 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2.9 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -31453 Mxn - Million 2018-08
Statliga Utgifter 2196413 Mxn - Million 2018-06
Statliga Intäkter 399459 Mxn - Million 2018-08
Skatteutgifter 433780 Mxn - Million 2018-08
Credit - Betyg 60.17
Militära Utgifter 5533 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 50.9 Indexpunkter 2018-09
Tillverkning - Pmi 51.7 2018-09
Industriproduktion 0.2 % 2018-08
Industriproduktion (Månadsvis) -0.5 % 2018-08
Manufacturing Produktion 2.1 % 2018-08
Kapacitetsutnyttjande 81.6 % 2018-07
Lagerförändringar 109974 Mxn - Million 2018-06
Bilproduktionen 320 Tusen Enheter 2018-09
Bilregistreringar 75908 2018-08
Totalt - Vehicle - Försäljning 75908 2018-08
Ledande Ekonomiska Index 3.3 % 2018-07
Internet hastighet 7538 KBps 2017-03
IP-adresser 13309655 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 4.44 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 51 2018-12
Korruption Index 29 Poäng 2017-12
Korruption Placering 135 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 49 2017-12
Gruv Produktion -4 % 2018-08
Privat investering 5 % 2018-07
Stål Produktion 1750 Kton 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 100 Indexpunkter 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.6 % 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 4.2 % 2018-07
Konsument - Spendera 12318801 Mxn - Million 2018-06
Personliga Besparingar 21.5 % 2017-12
Konsumentkrediter 1360348 Mxn - Million 2018-06
Privat - Sektor - Credit 4220835546 Mxn Thou 2017-12
Bensinpriser 1.05 Usd / Liter 2018-09
Hushållen Skuld Till Bnp 16.3 % of GDP 2018-03
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen -1.61 % 2018-08
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 % 2018-12
Personliga Skattesats 35 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.58 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 1.65 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 27.19 mm 2015-12
Temperatur 16.74 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Mexiko - Ekonomiska indikatorer.