Marknader Senaste Referens
Valuta 18.79 2020-01
Lagren Marknaden 45142 2020-01
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.78 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.3 2019-09
Arbetslöshet 2.9 2019-12
Inflation - Betygsätt 2.83 2019-12
Inflation (Månad) 0.56 2019-12
Ränta 7.25 2019-12
Handelsbalans 790 2019-11
Kurantkonto 2013 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -1.8 2018-12
Statsskulden Till Bnp 46 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2 2018-12
Förtroendekommissionen 49.5 2019-12
Tillverkning - Pmi 47.1 2019-12
Konsument - Confidence 43.4 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.3 2019-10
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2019-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.3 2019-09
BNP 1224 2018-12
Bnp Fasta Priser 18552130 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 3516287 2019-09
Bnp Per Capita 10385 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 18102 2018-12
Bnp Från Jordbruk 513036 2019-09
Bnp Från Entreprenad 1185852 2019-09
Bnp Från Tillverkning 3005713 2019-09
Bnp Från Mining 853816 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 683074 2019-09
Bnp Från Tjänster 11652795 2019-09
Bnp Från Transport 1219630 2019-09
Bnp Från Verktyg 319650 2019-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 2.9 2019-12
Egenföretagare 55201939 2019-09
Arbetslösa Personer 2147638 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 60.2 2019-12
Arbetskostnaderna 97.4 2019-11
Produktivitet 93.6 2019-11
Löner 378 2019-12
Minimilöner 123 2020-01
Lönerna I Manufacturing 2.6 2019-09
Befolkning 125 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättningsgraden 97.09 2019-12
Levnadslön Familj 7900 2018-12
Levnadslön Individuella 4320 2018-12
Löner Högutbildad 17200 2018-12
Löner Lågutbildade 5390 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.83 2019-12
Inflation (Månad) 0.56 2019-12
Konsumentprisindex Kpi 106 2019-12
Kärna Konsumentprisindexet 105 2019-12
Kärna Inflation Rate 3.59 2019-12
Bnp-Deflatorn 131 2019-09
Producentpriserna 99.89 2019-12
Exportpriserna 113 2019-11
Importpriserna 230 2019-11
KPI bostadshjälpmedel 106 2019-12
Cpi Transportfordon 105 2019-12
Mat Inflation 2.52 2019-12
Inflationsförväntningar 3.45 2019-12
Producentpriserna Förändras 0.6 2019-12
Pengar Senaste Referens
Ränta 7.25 2019-12
Interbankränta 7.7 2019-12
Penningmängden M0 1742475 2019-12
Penningmängden M1 4513610987 2019-11
Penningmängden M2 9126230795 2019-11
Penningmängden M3 10720931973 2019-11
Banks Balansräkning 8289504 2019-10
Valutareserven 185289 2019-11
Lån Till Den Privata Sektorn 2737317504 2019-11
Värde Ränta 3.22 2019-10
Centralbanken Balansräkning 3809378228 2019-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 790 2019-11
Kurantkonto 2013 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -1.8 2018-12
Export 37496 2019-11
Import 36705 2019-11
Utlandsskulden 449496 2019-09
Villkor För Handel 49.22 2019-11
Utländska Direktinvesteringar 7332 2019-09
Remitteringar 9726 2019-09
Inkomster Från Turism 1897194 2019-11
Turister 1999 2019-11
Guldreserver 120 2019-12
Råolja Produktion 1733 2019-09
Bil - Export 229 2019-12
Kapitalflöden -8.6 2019-09
Terrorism Index 4.08 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 46 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -13121 2019-11
Statliga Utgifter 2107792 2019-09
Statliga Intäkter 473438 2019-11
Skatteutgifter 477711 2019-11
Credit - Betyg 63 2020-01
Militära Utgifter 6375 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2019-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.58 2018-12
Social Trygghet För Anställda 1.65 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 49.5 2019-12
Tillverkning - Pmi 47.1 2019-12
Industriproduktion -2.1 2019-11
Industriproduktion (Månadsvis) 0.8 2019-11
Manufacturing Produktion -3 2019-11
Kapacitetsutnyttjande 79.7 2019-11
Lagerförändringar 128308 2019-09
Bilproduktionen 208 2019-12
Bilregistreringar 70607 2019-11
Totalt - Vehicle - Försäljning 70607 2019-11
Ledande Ekonomiska Index -1.2 2019-11
Internet hastighet 7538 2017-03
IP-adresser 13309655 2017-03
Konkurrenskraft - Index 64.95 2019-12
Konkurrenskraft Rank 48 2019-12
Korruption Index 29 2019-12
Korruption Placering 130 2019-12
Råolja 49 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 60 2019-12
Guldproduktion 6990 2019-10
Gruv Produktion 0.9 2019-11
Privat investering -8.6 2019-10
Stål Produktion 1420 2019-11
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 43.4 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.3 2019-10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.4 2019-10
Konsument - Spendera 12638007 2019-09
Personliga Besparingar 21.2 2018-12
Konsumentkrediter 1435103 2019-09
Privat - Sektor - Credit 4907033926 2019-11
Bensinpriser 1.03 2019-12
Hushållen Skuld Till Bnp 16.3 2019-06
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen -3.41 2019-11


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Mexiko - Ekonomiska indikatorer.