Senaste Föregående
Valuta 19.56 19.78
Lagren Marknaden 52464 52143 Poäng
Bnp-Tillväxt 1 0 Procent
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.8 1.1 Procent
Arbetslöshet 3 3.7 Procent
Inflation - Betygsätt 7.68 7.45 Procent
Inflation (Månad) 0.54 0.99 Procent
Ränta 7 6.5 Procent
Handelsbalans -1884 199 Usd - Million
Kurantkonto -6523 2741 Usd - Million
Bytesbalans Till Bnp 2.4 -0.3 Procent Av Bnp
Statsskulden Till Bnp 52.1 45.1 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -4.6 -1.6 Procent Av Bnp
Förtroendekommissionen 52.8 52 Poäng
Tillverkning - Pmi 49.3 49.2 Poäng
Konsument - Confidence 44.3 43.9 Poäng
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.4 1 Procent
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 30 Procent
Personliga Skattesats 35 35 Procent
Senaste Föregående
Bnp-Tillväxt 1 0 Procent
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.8 1.1 Procent
BNP 1076 1269 Usd - Miljard
Bnp Fasta Priser 18027967 17847899 Mxn - Million
Fasta Bruttoinvesteringar 3248819 3268894 Mxn - Million
Bnp Per Capita 8927 9832 USD
Bnp Per Capita Ppp 17888 19701 USD
BNP-tillväxt för helåret 4.8 -8.2 Procent
BNP Aggregerad efterfrågan QoQ 0.1 0.1 Procent
Aggregerad BNP-efterfrågan (årlig) 3 8.2 Procent
Månatlig BNP (månadsvis) 0.3 0 Procent
Månatlig BNP (årlig) 0.4 2.5 Procent
Bnp Från Jordbruk 573531 734566 Mxn - Million
Bnp Från Entreprenad 1080204 1074996 Mxn - Million
Bnp Från Tillverkning 2989102 2919195 Mxn - Million
Bnp Från Mining 909147 854858 Mxn - Million
Bnp Från Offentlig Förvaltning 702445 710605 Mxn - Million
Bnp Från Tjänster 11148774 11591788 Mxn - Million
Bnp Från Transport 1168731 1184419 Mxn - Million
Bnp Från Verktyg 251900 265159 Mxn - Million
Senaste Föregående
Arbetslöshet 3 3.7 Procent
Egenföretagare 56611211 55836230
Arbetslösa Personer 2150582 2471216
Arbetskraftsdeltagande 58.8 58.7 Procent
Arbetskostnaderna 96.9 102 Poäng
Produktivitet 99.5 98.4 Poäng
Löner 474 472 Mxn / Dag
Minimilöner 173 173 Mxn / Dag
Lönerna I Manufacturing 3 3.1 Usd / Timme
Befolkning 126 126 Million
Pensionsåldern Kvinnor 65 65
Pensionsåldern Män 65 65
Sysselsättningsgraden 97.03 96.26 Procent
Senaste Föregående
Inflation - Betygsätt 7.68 7.45 Procent
Inflation (Månad) 0.54 0.99 Procent
Konsumentprisindex Kpi 121 120 Poäng
Kärna Konsumentprisindexet 119 118 Poäng
Kärna Inflation Rate 7.22 6.78 Procent
Bnp-Deflatorn 151 148 Poäng
Producentpriserna 118 117 Poäng
Exportpriserna 129 126 Poäng
Importpriserna 287 282 Poäng
Mitten Av Månaden Kärninflationen (Månad) 0.31 0.44 Procent
Kärninflationstakt i mitten av månaden (årlig) 7.24 7.16 Procent
Mid-Månaders Inflation Rate (Monthly) -0.06 0.16 Procent
Mitten Av Månaden Inflation Rate (Annual) 7.58 7.72 Procent
Producentprisinflation (månadsvis) 0.5 2 Procent
KPI bostadshjälpmedel 115 117 Poäng
Cpi Transportfordon 118 117 Poäng
Mat Inflation 12.79 12.99 Procent
Inflationsförväntningar 5.02 4.82 Procent
Producentpriserna Förändras 8.59 8.7 Procent
Senaste Föregående
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 159 159 doser per 100 personer
Totalvaccination mot koronavirus 206941649 206941649 doser
Coronavirus-fall 4779296 4730669 Personer
Coronavirus - dödsfall 304308 303776 Personer
Sjukhussängar 0.97 0.98 per 1000 personer
sjukhus 38.41 37.19 per - en - miljon - människor
Senaste Föregående
Ränta 7 6.5 Procent
Interbankränta 6.73 6.02 Procent
Penningmängden M0 2474416 2511751 Mxn - Million
Penningmängden M1 6362301376 6367301553 Mxn Thou
Penningmängden M2 11357718711 11335212260 Mxn Thou
Penningmängden M3 13550425885 13434567408 Mxn Thou
Banks Balansräkning 9370800 9378439 Mxn - Million
Valutareserven 209576 210003 Usd - Million
Lån Till Den Privata Sektorn 2800921584 2759996050 Mxn Thou
Värde Ränta 1.47 1.29 Procent
Centralbanken Balansräkning 4717276796 4467656808 Mxn Thou
Privat skuld och BNP 118 110 Procent
Senaste Föregående
Handelsbalans -1884 199 Usd - Million
Kurantkonto -6523 2741 Usd - Million
Bytesbalans Till Bnp 2.4 -0.3 Procent Av Bnp
Export 47479 51906 Usd - Million
Import 49364 51802 Usd - Million
Utlandsskulden 447828 454435 Usd - Million
Villkor För Handel 44.91 44.6 Poäng
Utländska Direktinvesteringar 3790 5446 Usd - Million
Remitteringar 12521 14244 Usd - Million
Inkomster Från Turism 1474183 2532269 Tusd
Turister 2328 1784 Thousand
Guldreserver 120 120 Ton
Råolja Produktion 1730 1730 BBL/D/1K
Bil - Export 241 262 Tusen Enheter
Kapitalflöden -6.2 -12.9 Usd - Million
Export utan olja 48434 43452 Usd - Million
Oljeexport 3567 2795 Usd - Million
Terrorism Index 4.32 4.08
Senaste Föregående
Statsskulden Till Bnp 52.1 45.1 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -4.6 -1.6 Procent Av Bnp
Regeringen Budgetutskottet Värde 103930 -111570 Mxn - Million
Statliga Utgifter 2184930 2116074 Mxn - Million
Statliga Intäkter 443372 543470 Mxn - Million
Skatteutgifter 563728 598391 Mxn - Million
Credit - Betyg 60
Militära Utgifter 6607 6651 Usd - Million
Senaste Föregående
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 30 Procent
Personliga Skattesats 35 35 Procent
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16 16 Procent
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23 9.23 Procent
Social Security Rate För Företag 7.58 7.58 Procent
Social Trygghet För Anställda 1.65 1.65 Procent
Senaste Föregående
Förtroendekommissionen 52.8 52 Poäng
Tillverkning - Pmi 49.3 49.2 Poäng
Industriproduktion 2.6 2.4 Procent
Industriproduktion (Månadsvis) 0.4 -1 Procent
Manufacturing Produktion 3.58 6.91 Procent
Kapacitetsutnyttjande 85.4 82.4 Procent
Lagerförändringar 76098 97949 Mxn - Million
Bilproduktionen 252 304 Tusen Enheter
Bilregistreringar 40522 43743
Totalt - Vehicle - Försäljning 40522 43743 Enheter
Ledande Ekonomiska Index 107 106 Poäng
Internet hastighet 7538 7214 KBps
IP-adresser 13309655 13057425 IP
Konkurrenskraft - Index 64.95 64.6 Poäng
Konkurrenskraft Rank 48 46
Korruption Index 31 31 Poäng
Korruption Placering 124 124
Råolja 44 44
Lätt Att Göra Affärer 60 54
Guldproduktion 6980 7159 Kg
Gruv Produktion -1.28 -2.88 Procent
Privat investering 1.7 8.5 Procent
Senaste Föregående
Konsument - Confidence 44.3 43.9 Poäng
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.4 1 Procent
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.8 6.4 Procent
Konsument - Spendera 12536248 11990259 Mxn - Million
Personliga Besparingar 19.8 21.6 Procent
Konsumentkrediter 1335162 1297925 Mxn - Million
Privat - Sektor - Credit 5102253992 5050783081 Mxn Thou
Bensinpriser 1.05 1.08 Usd / Liter
Hushållen Skuld Till Bnp 16.4 16.7 Procent Av Bnp
Senaste Föregående
Byggproduktionen 3 -4.29 Procent


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Mexiko - Ekonomiska indikatorer.