Marknader Senaste Referens
Valuta 23.3 2020-03
Lagren Marknaden 33799 2020-03
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 7.23 2020-03

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -0.1 2019-12
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.5 2019-12
Arbetslöshet 3.6 2020-02
Inflation - Betygsätt 3.7 2020-02
Inflation (Månad) 0.42 2020-02
Ränta 6.5 2020-03
Handelsbalans 2911 2020-02
Kurantkonto 2486 2019-12
Bytesbalans Till Bnp -0.2 2019-12
Statsskulden Till Bnp 46 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2 2018-12
Förtroendekommissionen 47.6 2020-02
Tillverkning - Pmi 50 2020-02
Konsument - Confidence 43.9 2020-02
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.5 2020-01
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2020-12
Personliga Skattesats 35 2020-12
Coronavirus-fall 585 2020-03
Coronavirus - dödsfall 8 2020-03
Coronavirus återhämtat 4 2020-03
Sjukhussängar 1.38 2017-12
sjukhus 37.51 2018-12

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt -0.1 2019-12
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.5 2019-12
BNP 1200 2019-12
Bnp Fasta Priser 18506693 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 3466612 2019-12
Bnp Per Capita 10385 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 18102 2018-12
Bnp Från Jordbruk 710163 2019-12
Bnp Från Entreprenad 1196316 2019-12
Bnp Från Tillverkning 2888465 2019-12
Bnp Från Mining 849409 2019-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 722438 2019-12
Bnp Från Tjänster 12149866 2019-12
Bnp Från Transport 1212983 2019-12
Bnp Från Verktyg 295892 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.6 2020-02
Egenföretagare 55683450 2019-12
Arbetslösa Personer 1942071 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 59.7 2020-01
Arbetskostnaderna 101 2020-01
Produktivitet 91.7 2020-01
Löner 396 2020-01
Minimilöner 123 2020-02
Lönerna I Manufacturing 2.7 2019-11
Befolkning 127 2019-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättningsgraden 96.43 2020-02
Levnadslön Familj 7900 2018-12
Levnadslön Individuella 4320 2018-12
Löner Högutbildad 17200 2018-12
Löner Lågutbildade 5390 2018-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.7 2020-02
Inflation (Månad) 0.42 2020-02
Konsumentprisindex Kpi 107 2020-02
Kärna Konsumentprisindexet 106 2020-02
Kärna Inflation Rate 3.66 2020-02
Bnp-Deflatorn 130 2019-12
Producentpriserna 100 2020-02
Exportpriserna 115 2020-02
Importpriserna 230 2020-02
KPI bostadshjälpmedel 107 2020-02
Cpi Transportfordon 105 2020-02
Mat Inflation 5.92 2020-02
Inflationsförväntningar 3.45 2019-12
Producentpriserna Förändras 1.5 2020-02

Pengar Senaste Referens
Ränta 6.5 2020-03
Interbankränta 7.39 2020-02
Penningmängden M0 1670343 2020-02
Penningmängden M1 4582542258 2020-01
Penningmängden M2 9258541872 2020-01
Penningmängden M3 10756098566 2020-01
Banks Balansräkning 8266379 2019-12
Valutareserven 189158 2020-01
Lån Till Den Privata Sektorn 2703246686 2020-01
Värde Ränta 2.98 2020-01
Centralbanken Balansräkning 3820215079 2020-01

Handel Senaste Referens
Handelsbalans 2911 2020-02
Kurantkonto 2486 2019-12
Bytesbalans Till Bnp -0.2 2019-12
Export 36634 2020-02
Import 33724 2020-02
Utlandsskulden 449496 2019-09
Villkor För Handel 49.98 2020-02
Utländska Direktinvesteringar 4756 2019-12
Remitteringar 9107 2019-12
Inkomster Från Turism 2281554 2020-01
Turister 2054 2020-01
Guldreserver 120 2019-12
Råolja Produktion 1734 2019-12
Bil - Export 513 2020-02
Kapitalflöden -10.4 2019-12
Terrorism Index 4.08 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 46 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 40826 2020-01
Statliga Utgifter 2200040 2019-12
Statliga Intäkter 473438 2019-11
Skatteutgifter 477711 2019-11
Credit - Betyg 63 2020-03
Militära Utgifter 6375 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2020-12
Personliga Skattesats 35 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.58 2018-12
Social Trygghet För Anställda 1.65 2018-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 47.6 2020-02
Tillverkning - Pmi 50 2020-02
Industriproduktion -1.6 2020-01
Industriproduktion (Månadsvis) 0.3 2020-01
Manufacturing Produktion -0.9 2020-01
Kapacitetsutnyttjande 81.6 2020-01
Lagerförändringar 112385 2019-12
Bilproduktionen 326 2020-02
Bilregistreringar 62513 2020-02
Totalt - Vehicle - Försäljning 62513 2020-02
Ledande Ekonomiska Index -0.8 2020-01
Internet hastighet 7538 2017-03
IP-adresser 13309655 2017-03
Konkurrenskraft - Index 64.95 2019-12
Konkurrenskraft Rank 48 2019-12
Korruption Index 29 2019-12
Korruption Placering 130 2019-12
Råolja 49 2020-02
Lätt Att Göra Affärer 60 2019-12
Guldproduktion 7284 2019-12
Gruv Produktion 5.8 2020-01
Privat investering -3 2019-12
Stål Produktion 1340 2020-02

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 43.9 2020-02
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.5 2020-01
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.7 2020-01
Konsument - Spendera 12936646 2019-12
Personliga Besparingar 21.2 2018-12
Konsumentkrediter 1393319 2019-12
Privat - Sektor - Credit 4863622389 2020-01
Bensinpriser 0.58 2020-03
Hushållen Skuld Till Bnp 16.5 2019-09

Hus Senaste Referens
Byggproduktionen -8.6 2020-01

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 585 2020-03
Coronavirus - dödsfall 8 2020-03
Coronavirus återhämtat 4 2020-03
Sjukhussängar 1.38 2017-12
sjukhus 37.51 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Mexiko - Ekonomiska indikatorer.