Marknader Senaste Referens
Valuta 19.11 2019-12
Lagren Marknaden 43195 2019-12
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.81 2019-12
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.3 2019-09
Arbetslöshet 3.6 2019-10
Inflation - Betygsätt 2.97 2019-11
Inflation (Månad) 0.81 2019-11
Ränta 7.5 2019-11
Handelsbalans -727 2019-10
Kurantkonto 2013 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -1.8 2018-12
Statsskulden Till Bnp 46 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2 2018-12
Förtroendekommissionen 49.9 2019-11
Tillverkning - Pmi 48 2019-11
Konsument - Confidence 43.5 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.9 2019-09
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2019-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -0.3 2019-09
BNP 1224 2018-12
Bnp Fasta Priser 18552130 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 3583821 2019-06
Bnp Per Capita 10385 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 18102 2018-12
Bnp Från Jordbruk 513036 2019-09
Bnp Från Entreprenad 1185852 2019-09
Bnp Från Tillverkning 3005713 2019-09
Bnp Från Mining 853816 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 683074 2019-09
Bnp Från Tjänster 11652795 2019-09
Bnp Från Transport 1219630 2019-09
Bnp Från Verktyg 319650 2019-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.6 2019-10
Egenföretagare 55201939 2019-09
Arbetslösa Personer 2147638 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 60.1 2019-09
Arbetskostnaderna 94.3 2019-09
Produktivitet 93.4 2019-09
Löner 373 2019-10
Minimilöner 103 2019-10
Lönerna I Manufacturing 2.6 2019-09
Befolkning 125 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättningsgraden 96.35 2019-10
Levnadslön Familj 7900 2018-12
Levnadslön Individuella 4320 2018-12
Löner Högutbildad 17200 2018-12
Löner Lågutbildade 5390 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.97 2019-11
Inflation (Månad) 0.81 2019-11
Konsumentprisindex Kpi 105 2019-11
Kärna Konsumentprisindexet 105 2019-11
Kärna Inflation Rate 3.65 2019-11
Bnp-Deflatorn 131 2019-09
Producentpriserna 99.87 2019-11
Exportpriserna 113 2019-10
Importpriserna 231 2019-10
KPI bostadshjälpmedel 106 2019-11
Cpi Transportfordon 105 2019-11
Mat Inflation 3.52 2019-11
Inflationsförväntningar 3.5 2019-11
Producentpriserna Förändras 0.9 2019-11
Pengar Senaste Referens
Ränta 7.5 2019-11
Interbankränta 7.87 2019-11
Penningmängden M0 1621394 2019-11
Penningmängden M1 4337630050 2019-10
Penningmängden M2 8985343476 2019-10
Penningmängden M3 10535253317 2019-10
Banks Balansräkning 8104165 2019-09
Valutareserven 183719 2019-10
Lån Till Den Privata Sektorn 2702737442 2019-10
Värde Ränta 3.4 2019-09
Centralbanken Balansräkning 4109714467 2019-11
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -727 2019-10
Kurantkonto 2013 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -1.8 2018-12
Export 40731 2019-10
Import 41456 2019-10
Utlandsskulden 457280 2019-06
Villkor För Handel 48.83 2019-10
Utländska Direktinvesteringar 7332 2019-09
Remitteringar 9726 2019-09
Inkomster Från Turism 1411434 2019-09
Turister 1283 2019-09
Guldreserver 120 2019-12
Råolja Produktion 1708 2019-08
Bil - Export 268 2019-11
Kapitalflöden -8.6 2019-09
Terrorism Index 4.08 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 46 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 6175 2019-10
Statliga Utgifter 2168414 2019-06
Statliga Intäkter 391174 2019-10
Skatteutgifter 392278 2019-10
Credit - Betyg 65 2019-12
Militära Utgifter 6375 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2019-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 16 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.23 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.58 2018-12
Social Trygghet För Anställda 1.65 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 49.9 2019-11
Tillverkning - Pmi 48 2019-11
Industriproduktion -1.8 2019-09
Industriproduktion (Månadsvis) 0 2019-09
Manufacturing Produktion 0.8 2019-09
Kapacitetsutnyttjande 80.9 2019-09
Lagerförändringar 125471 2019-06
Bilproduktionen 300 2019-11
Bilregistreringar 62538 2019-10
Totalt - Vehicle - Försäljning 62538 2019-10
Ledande Ekonomiska Index 0.1 2019-09
Internet hastighet 7538 2017-03
IP-adresser 13309655 2017-03
Konkurrenskraft - Index 64.95 2019-12
Konkurrenskraft Rank 48 2019-12
Korruption Index 28 2018-12
Korruption Placering 138 2018-12
Råolja 50 2019-11
Lätt Att Göra Affärer 60 2019-12
Guldproduktion 6383 2019-09
Gruv Produktion -2.8 2019-09
Privat investering -6.8 2019-09
Stål Produktion 1515 2019-10
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 43.5 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.9 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.4 2019-09
Konsument - Spendera 12279080 2019-06
Personliga Besparingar 21.2 2018-12
Konsumentkrediter 1435103 2019-09
Privat - Sektor - Credit 4833589993 2019-10
Bensinpriser 0.99 2019-11
Hushållen Skuld Till Bnp 16.3 2019-03
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen -8.3 2019-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Mexiko - Ekonomiska indikatorer.