Jan/01 Nyårsdagen
Apr/13 Ramadan
May/01 Labor - Dag
May/13 Arabiskt nyår
Jul/19 Hajj Day
Jul/20 Eid - Till - Adha
Jul/26 Självständighetsdagen
Aug/10 Islamiska Nyåret
Oct/07 Nationaldag
Oct/19 Milad - A - Nabi
Nov/03 Seger Dag
Nov/07 The Day Maldives omfamnade islam
Nov/11 Republikens Dag