Marknader Senaste Referens
Valuta 15.33 2019-11
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.7 2018-12
Arbetslöshet 6.1 2018-12
Inflation - Betygsätt 0 2019-09
Ränta 7 2019-09
Handelsbalans -223 2019-09
Kurantkonto -1338 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -25 2018-12
Statsskulden Till Bnp 24.7 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.5 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 0 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.7 2018-12
BNP 5.27 2018-12
Bnp Per Capita 8050 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 13611 2018-12
Bnp Fasta Priser 71026 2018-12
Bnp Från Jordbruk 3302 2017-12
Bnp Från Entreprenad 4284 2017-12
Bnp Från Tillverkning 1238 2016-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 5159 2017-12
Bnp Från Tjänster 49265 2017-12
Bnp Från Transport 3935 2017-12
Bnp Från Verktyg 1201 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.1 2018-12
Befolkning 0.52 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 99.8 2019-09
KPI bostadshjälpmedel 100 2019-09
Cpi Transportfordon 99.1 2019-09
Mat Inflation -0.2 2019-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 7 2019-09
Värde Ränta 3.66 2018-12
Centralbanken Balansräkning 15380 2019-09
Valutareserven 8159 2019-09
Penningmängden M0 10301 2019-09
Penningmängden M1 13999 2019-09
Penningmängden M2 33775 2019-09
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -223 2019-09
Kurantkonto -1338 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -25 2018-12
Export 22.3 2019-09
Import 245 2019-09
Turister 117619 2019-09
Kapitalflöden -1418 2018-12
Utlandsskulden 1390 2018-12
Utländska Direktinvesteringar -491 2018-12
Remitteringar 5.1 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 24.7 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.5 2018-12
Credit - Betyg 15
Skatteutgifter 2541 2019-09
Regeringen Budgetutskottet Värde -806 2019-09
Statliga Intäkter 1735 2019-09
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 0 2018-12
Business Senaste Referens
Kapacitetsutnyttjande 47.9 2019-09
Internet hastighet 3763 2017-03
IP-adresser 24100 2017-03
Förtroendekommissionen -82 2019-06
Korruption Index 31 2018-12
Korruption Placering 124 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 147 2019-12
Konsument Senaste Referens
Privat - Sektor - Credit 24488 2019-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Maldiverna - Ekonomiska indikatorer.