Marknader Senaste Referens
Valuta 15.42 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.6 2018-12
Arbetslöshet 6.1 2018-12
Inflation - Betygsätt 2.5 2019-06
Ränta 7 2019-07
Handelsbalans -224 2019-04
Kurantkonto -860 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -25 2018-12
Statsskulden Till Bnp 24.7 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.5 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 0 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.6 2018-12
BNP 5.27 2018-12
Bnp Per Capita 8050 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 13611 2018-12
Bnp Fasta Priser 69994 2018-12
Bnp Från Jordbruk 3302 2017-12
Bnp Från Entreprenad 4284 2017-12
Bnp Från Tillverkning 1238 2016-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 5159 2017-12
Bnp Från Tjänster 49265 2017-12
Bnp Från Transport 3935 2017-12
Bnp Från Verktyg 1201 2017-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6.1 2018-12
Befolkning 0.43 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.5 2019-06
Konsumentprisindex Kpi 114 2019-06
KPI bostadshjälpmedel 124 2019-06
Cpi Transportfordon 108 2019-06
Mat Inflation 3.9 2019-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 7 2019-07
Värde Ränta 3.66 2018-12
Centralbanken Balansräkning 19592 2019-03
Valutareserven 11938 2019-03
Penningmängden M0 13220 2019-03
Penningmängden M1 14285 2019-03
Penningmängden M2 37010 2019-03
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -224 2019-04
Kurantkonto -860 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -25 2018-12
Export 34.3 2019-04
Import 250 2019-04
Turister 103022 2019-05
Kapitalflöden -878 2017-12
Utlandsskulden 1390 2018-12
Utländska Direktinvesteringar -491 2018-12
Remitteringar 5.1 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 24.7 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.5 2018-12
Credit - Betyg 15
Skatteutgifter 1874 2019-02
Regeringen Budgetutskottet Värde -312 2019-02
Statliga Intäkter 1562 2019-02
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 0 2018-12
Business Senaste Referens
Kapacitetsutnyttjande 71.1 2019-03
Internet hastighet 3763 2017-03
IP-adresser 24100 2017-03
Förtroendekommissionen 65 2019-03
Korruption Index 31 2018-12
Korruption Placering 124 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 139 2018-12
Konsument Senaste Referens
Privat - Sektor - Credit 22786 2018-11


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Maldiverna - Ekonomiska indikatorer.