Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Valuta 15.42 15.47 15.52 15.56 15.61 15.71

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.50 8.5 8.5 3 3 5.3
Arbetslöshet 6.40 6.3 6 6 6 6
Inflation - Betygsätt 0.40 1.8 1.7 1 2 2.5
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalans -177.70 -230 -230 -220 -220 -230
Kurantkonto -1099.00 -1390 -1310 -1310 -1310 -1310
Bytesbalans Till Bnp -29.20 -32 -25 -25 -25 -25
Statsskulden Till Bnp 52.60 35 35 35 35 33
Statliga Budgetutskottet -27.50 -19 -10 -10 -10 -10
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.50 8.5 8.5 3 3 5.3
BNP 4.03 5.8 5.8 5.8 5.8 6.6
Bnp Per Capita 5663.30 8280 8300 8300 8300 8300
Bnp Per Capita Ppp 13049.05 16042 16042 16042 12351 12772
Bnp Fasta Priser 54540.60 86549 59177 59177 56177 62313
Bnp Från Jordbruk 3867.30 4083 4196 4196 3983 4418
Bnp Från Entreprenad 3659.40 5297 3970 3970 3769 4181
Bnp Från Offentlig Förvaltning 6930.50 6379 7520 7520 7138 7918
Bnp Från Tjänster 38794.20 60917 42092 42092 39958 44323
Bnp Från Transport 4208.40 4866 4566 4566 4335 4808
Bnp Från Verktyg 1365.10 1485 1481 1481 1406 1560

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 6.40 6.3 6 6 6 6
Befolkning 0.56 0.58 0.6 0.6 0.6 0.6

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 0.40 1.8 1.7 1 2 2.5
Konsumentprisindex Kpi 98.64 100 99.94 96.82 101 103
Mat Inflation 3.90 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Värde Ränta 3.72 3.07 3.72 3.72 3.72 3.72
Valutareserven 902.80 12204 12204 12204 12204 12657

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -177.70 -230 -230 -220 -220 -230
Kurantkonto -1099.00 -1390 -1310 -1310 -1310 -1310
Bytesbalans Till Bnp -29.20 -32 -25 -25 -25 -25
Import 192.90 250 250 250 250 267
Export 15.20 30 30 30 30 37
Turister 56000.00 125000 130000 130000 130000 140000
Kapitalflöden -1427.60 -1300 -1000 -1000 -1000 -1000
Utlandsskulden 1976.10 1670 1670 1670 1670 1670
Utländska Direktinvesteringar -519.00 -350 -300 -300 -300 -300

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statsskulden Till Bnp 52.60 35 35 35 35 33
Statliga Budgetutskottet -27.50 -19 -10 -10 -10 -10
Regeringen Budgetutskottet Värde -1180.20 -850 -850 -850 -850 -650

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 0 0 0 0 0

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Förtroendekommissionen -97.00 -20 -20 -20 -20 -12


Maldiverna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.