Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 15.42 15.49 15.56 15.63 15.69 15.83
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.70 6 6 6 6 5.3
Arbetslöshet 6.10 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Inflation - Betygsätt 0.50 3 1.5 2.5 2.5 2.6
Ränta 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Handelsbalans -222.70 -221 -221 -221 -230 -230
Kurantkonto -1338.10 -1110 -1110 -1110 -1110 -1310
Bytesbalans Till Bnp -25.00 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -13.5
Statsskulden Till Bnp 24.70 26 26 26 26 23
Statliga Budgetutskottet -5.50 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.1
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.70 6 6 6 6 5.3
BNP 5.27 5.9 5.9 5.9 5.9 6.2
Bnp Per Capita 8049.90 8166 8166 8166 8166 8272
Bnp Per Capita Ppp 13611.00 16042 16042 16042 16042 16042
Bnp Fasta Priser 71025.90 75287 75287 75287 75287 79278
Bnp Från Jordbruk 3461.00 3669 3669 3669 3669 3863
Bnp Från Entreprenad 4622.00 4899 4899 4899 4899 5159
Bnp Från Tillverkning 1238.00 1312 1312 1312 1312 1382
Bnp Från Offentlig Förvaltning 5861.00 6213 6213 6213 6213 6542
Bnp Från Tjänster 52898.00 56072 56072 56072 56072 59044
Bnp Från Transport 3987.00 4226 4226 4226 4226 4450
Bnp Från Verktyg 1201.20 1273 1273 1273 1273 1341
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 6.10 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9
Befolkning 0.52 0.56 0.56 0.56 0.56 0.58
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 0.50 3 1.5 2.5 2.5 2.6
Mat Inflation 1.20 2.5 1 1.5 1.5 1.5
Konsumentprisindex Kpi 99.90 102 102 102 102 105
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 7.00 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Värde Ränta 3.66 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
Valutareserven 8158.70 13340 13340 13340 13750 13750
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans -222.70 -221 -221 -221 -230 -230
Kurantkonto -1338.10 -1110 -1110 -1110 -1110 -1310
Bytesbalans Till Bnp -25.00 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -13.5
Export 22.30 34 34 34 37 37
Import 245.00 255 255 255 267 267
Turister 117619.00 135500 135500 135500 129000 129000
Utlandsskulden 1389.50 1670 1670 1670 1670 1670
Kapitalflöden -1418.20 -280 -280 -280 -280 -280
Utländska Direktinvesteringar -491.30 -328 -328 -328 -328 -328
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 24.70 26 26 26 26 23
Statliga Budgetutskottet -5.50 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -806.20 -130 -130 -130 1000 1000
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Förtroendekommissionen -82.00 75 75 75 81 81


Maldiverna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.