Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 15.42 15.46 15.5 15.54 15.58 15.66

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -30.51 18 8.5 8.5 4 5.3
Arbetslöshet 6.40 6.3 6.3 6 6 6
Inflation - Betygsätt 2.74 1.4 1.8 1.7 1 2.5
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalans -167.60 -220 -210 -220 -220 -230
Kurantkonto -1099.00 -1390 -1390 -1310 -1310 -1310
Bytesbalans Till Bnp -29.20 -32 -32 -25 -25 -25
Statsskulden Till Bnp 52.60 35 35 35 35 33
Statliga Budgetutskottet -27.50 -19 -19 -10 -10 -10
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -30.51 18 8.5 8.5 4 5.3
BNP 4.03 5.8 5.8 5.8 5.8 6.6
Bnp Per Capita 5663.30 8280 8280 8280 8280 8300
Bnp Per Capita Ppp 13049.05 16042 16042 16042 12351 12772
Bnp Fasta Priser 54540.60 96452 86549 59177 59177 62313
Bnp Från Jordbruk 3867.30 4288 4196 4196 4022 4418
Bnp Från Entreprenad 3659.40 6029 3970 3970 3806 4181
Bnp Från Offentlig Förvaltning 6930.50 7677 7520 7520 7208 7918
Bnp Från Tjänster 38794.20 68007 42092 42092 40346 44323
Bnp Från Transport 4208.40 5261 4866 4566 4566 4808
Bnp Från Verktyg 1201.20 1502 1485 1303 1303 1372

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 6.40 6.3 6.3 6 6 6
Befolkning 0.56 0.58 0.58 0.6 0.6 0.6

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 2.74 1.4 1.8 1.7 1 2.5
Konsumentprisindex Kpi 98.61 95.77 120 101 101 103
Mat Inflation 1.10 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Värde Ränta 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72 3.72
Valutareserven 902.80 12020 12204 12204 12204 12657

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -167.60 -220 -210 -220 -220 -230
Kurantkonto -1099.00 -1390 -1390 -1310 -1310 -1310
Bytesbalans Till Bnp -29.20 -32 -32 -25 -25 -25
Import 197.20 250 250 250 250 267
Export 29.60 30 30 30 30 37
Turister 65000.00 120000 125000 130000 130000 140000
Kapitalflöden -1427.60 -1300 -1300 -1000 -1000 -1000
Utlandsskulden 1976.10 1670 1670 1670 1670 1670
Utländska Direktinvesteringar -519.00 -350 -350 -300 -300 -300

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 52.60 35 35 35 35 33
Statliga Budgetutskottet -27.50 -19 -19 -10 -10 -10
Regeringen Budgetutskottet Värde -750.20 -750 -850 -850 -850 -650

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 0 0 0 0 0

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Förtroendekommissionen 100.00 -26 -20 -20 -20 -12


Maldiverna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.