Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 15.42 15.49 15.56 15.63 15.7 15.84

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -51.60 25 18 8.5 8.5 5.3
Arbetslöshet 6.40 6.3 6.3 6.3 6 6
Inflation - Betygsätt -0.08 0.2 1.4 1.8 1.7 2.5
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalans -130.30 -200 -220 -230 -230 -230
Kurantkonto -1099.00 -1390 -1390 -1390 -1310 -1310
Bytesbalans Till Bnp -29.20 -32 -32 -32 -25 -25
Statsskulden Till Bnp 24.70 35 35 35 35 33
Statliga Budgetutskottet -27.50 -19 -19 -19 -10 -10
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 0 15 0 0 0

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -51.60 25 18 8.5 8.5 5.3
BNP 5.73 5.8 5.8 5.8 5.8 6.6
Bnp Per Capita 8209.50 8280 8280 8280 8280 8300
Bnp Per Capita Ppp 18914.30 16042 16042 16042 12351 12772
Bnp Fasta Priser 54540.60 61904 79204 86549 86549 67166
Bnp Från Jordbruk 3633.90 2991 3826 4083 4083 3245
Bnp Från Entreprenad 5109.10 4205 5380 5297 5297 4562
Bnp Från Offentlig Förvaltning 6506.10 5355 6851 6379 6379 5810
Bnp Från Tjänster 57633.10 47432 60688 60917 60917 51464
Bnp Från Transport 4208.40 3464 4431 4866 4866 3758
Bnp Från Verktyg 1201.20 989 1265 1485 1485 1073

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 6.40 6.3 6.3 6.3 6 6
Befolkning 0.56 0.58 0.58 0.58 0.6 0.6

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt -0.08 0.2 1.4 1.8 1.7 2.5
Konsumentprisindex Kpi 99.05 98.34 95.77 120 101 103
Mat Inflation 2.70 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Värde Ränta 3.47 3.47 3.47 3.07 3.47 3.47
Valutareserven 8772.60 12020 12020 12204 12204 12657

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -130.30 -200 -220 -230 -230 -230
Kurantkonto -1099.00 -1390 -1390 -1390 -1310 -1310
Bytesbalans Till Bnp -29.20 -32 -32 -32 -25 -25
Import 164.70 250 250 250 250 267
Export 34.40 30 30 30 30 37
Turister 96000.00 110000 120000 125000 130000 140000
Kapitalflöden -1427.60 -1300 -1300 -1300 -1000 -1000
Utlandsskulden 1540.90 1670 1670 1670 1670 1670
Utländska Direktinvesteringar -519.00 -350 -350 -350 -300 -300

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 24.70 35 35 35 35 33
Statliga Budgetutskottet -27.50 -19 -19 -19 -10 -10
Regeringen Budgetutskottet Värde -7121.00 -750 -750 -850 -850 -650

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 0 15 0 0 0

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Förtroendekommissionen -22.00 -26 -26 -20 -20 -12


Maldiverna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.