Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 15.42 15.46 15.49 15.53 15.56 15.63

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 76.50 3 3 5.3 5.3 5.3
Arbetslöshet 6.40 6 6 6 6 6
Inflation - Betygsätt 1.05 1 2 2.5 2 2.5
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Handelsbalans -211.70 -220 -220 -210 -220 -230
Kurantkonto -1099.00 -1310 -1310 -1310 -1310 -1100
Bytesbalans Till Bnp -29.20 -25 -25 -25 -25 -20
Statsskulden Till Bnp 52.60 35 35 33 33 33
Statliga Budgetutskottet -27.50 -10 -10 -10 -10 -10
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 76.50 3 3 5.3 5.3 5.3
BNP 4.03 5.8 5.8 6.6 6.6 6.6
Bnp Per Capita 6819.81 8300 8300 8300 8300 8300
Bnp Per Capita Ppp 13049.05 16042 16042 16042 12351 12772
Bnp Fasta Priser 54540.60 86549 59177 59177 56177 62313
Bnp Från Jordbruk 3867.30 4083 4196 4196 3983 4418
Bnp Från Entreprenad 3659.40 5297 3970 3970 3769 4181
Bnp Från Tillverkning 1335.00 1531 1448 1375 1375 1525
Bnp Från Offentlig Förvaltning 6930.50 6379 7520 7520 7138 7918
Bnp Från Tjänster 38794.20 60917 42092 42092 39958 44323
Bnp Från Transport 2301.30 4866 2497 2370 2370 2629
Bnp Från Verktyg 1396.00 1485 1515 1438 1438 1595

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 6.40 6 6 6 6 6
Befolkning 0.56 0.6 0.6 0.6 0.6 0.62

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 1.05 1 2 2.5 2 2.5
Konsumentprisindex Kpi 100.10 99.94 96.82 100 101 103
Mat Inflation 3.80 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 7.00 7 7 7 7 7
Värde Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Valutareserven 756.90 12204 12204 12657 12657 12657

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -211.70 -220 -220 -210 -220 -230
Kurantkonto -1099.00 -1310 -1310 -1310 -1310 -1100
Bytesbalans Till Bnp -29.20 -25 -25 -25 -25 -20
Import 246.00 250 250 250 250 267
Export 34.30 30 30 30 30 37
Turister 149008.00 130000 130000 140000 140000 140000
Kapitalflöden -1427.60 -1000 -1000 -1000 -1000 -1000
Utlandsskulden 1976.10 1670 1670 1670 1670 1670
Utländska Direktinvesteringar -519.00 -300 -300 -300 -300 -300

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 52.60 35 35 33 33 33
Statliga Budgetutskottet -27.50 -10 -10 -10 -10 -10
Regeringen Budgetutskottet Värde -901.70 -850 -850 -650 -650 -650

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 15.00 0 0 0 0 0

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Förtroendekommissionen 94.00 -20 -20 -12 -12 -12


Maldiverna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.