Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 15.34 15.48 15.54 15.6 15.66 15.77
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.60 6.6 6.6 6.3 6.3 6.3
Arbetslöshet 6.10 5 5 5 5.5 5.5
Inflation - Betygsätt 2.50 1.2 1.4 1.5 1.7 1.7
Handelsbalans -224.20 -220 -221 -221 -221 -230
Kurantkonto -860.10 -823 -823 -710 -710 -710
Bytesbalans Till Bnp -25.00 -21.1 -21.1 -21.8 -21.8 -21.8
Statsskulden Till Bnp 24.70 29.1 29.1 26 26 26
Statliga Budgetutskottet -5.50 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5 -4.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.60 6.6 6.6 6.3 6.3 6.3
BNP 5.27 5.8 5.8 6.5 6.5 6.5
Bnp Per Capita 8049.90 9255 9255 9488 9488 9488
Bnp Per Capita Ppp 13611.00 15666 15666 16042 16042 16042
Bnp Fasta Priser 69993.60 70761 75033 75173 75173 80586
Bnp Från Jordbruk 3302.00 3540 3540 3546 3546 3802
Bnp Från Entreprenad 4284.00 4592 4592 4601 4601 4932
Bnp Från Tillverkning 1238.00 1327 1327 1330 1330 1425
Bnp Från Offentlig Förvaltning 5159.00 5530 5530 5541 5541 5940
Bnp Från Tjänster 49265.00 52812 52812 52911 52911 56720
Bnp Från Transport 3935.00 4218 4218 4226 4226 4530
Bnp Från Verktyg 1201.20 1288 1288 1290 1290 1383
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 6.10 5 5 5 5.5 5.5
Befolkning 0.43 0.45 0.44 0.45 0.45 0.45
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 2.50 1.2 1.4 1.5 1.7 1.7
Mat Inflation 3.90 1.4 1.2 1.2 1.2 0.7
Konsumentprisindex Kpi 114.24 116 115 115 115 118
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Värde Ränta 3.66 3.57 3.57 3.07 3.07 3.07
Valutareserven 11937.50 13270 13340 13340 13340 13750
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -224.20 -220 -221 -221 -221 -230
Kurantkonto -860.10 -823 -823 -710 -710 -710
Bytesbalans Till Bnp -25.00 -21.1 -21.1 -21.8 -21.8 -21.8
Export 34.30 29 34 34 34 37
Import 250.10 249 255 255 255 267
Turister 103022.00 131800 135500 135500 135500 129000
Utlandsskulden 1389.50 1450 1450 1670 1477 1670
Utländska Direktinvesteringar -491.30 -388 -388 -328 -328 -328
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 24.70 29.1 29.1 26 26 26
Statliga Budgetutskottet -5.50 -4.7 -4.7 -4.5 -4.5 -4.5
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Förtroendekommissionen 65.00 -26 75 75 75 81


Maldiverna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.