INDONESIEN - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 4.21 2018-06
Arbetslöshet 5.13 2018-03
Inflation - Betygsätt 2.88 2018-09
Ränta 5.75 2018-09
Handelsbalans 227 2018-09
Statsskulden Till Bnp 28.7 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 15192 2018-10
Lagren Marknaden 5845 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 8.56 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 4.21 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 5.27 % 2018-06
BNP 1016 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 2603700 Idr - Miljard 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 828544 Idr - Miljard 2018-06
Bnp Per Capita 4131 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 11189 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 84110 Idr - Miljard 2018-06
Bnp Från Entreprenad 253444 Idr - Miljard 2018-06
Bnp Från Tillverkning 546091 Idr - Miljard 2018-06
Bnp Från Mining 199228 Idr - Miljard 2018-06
Bnp Från Tjänster 46531 Idr - Miljard 2018-06
Bnp Från Verktyg 35639 Idr - Miljard 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.13 % 2018-03
Egenföretagare 127067835 2018-12
Arbetslösa Personer 6871264 2018-12
Arbetskraftsdeltagande 69.2 % 2018-12
Minimilöner 3.6 IDR - Miljon / Månad 2018-01
Lönerna I Manufacturing 2478868 Idr / Månad 2018-03
Befolkning 262 Million 2017-12
Pensionsåldern Kvinnor 58 2018-12
Pensionsåldern Män 58 2018-12
Levnadslön Familj 2869600 Idr / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 1678100 Idr / Månad 2017-12
Löner Högutbildad 4951000 Idr / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 3080800 Idr / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.88 % 2018-09
Inflation (Månad) -0.18 % 2018-09
Konsumentprisindex Kpi 134 Indexpunkter 2018-09
Kärna Konsumentprisindexet 126 Indexpunkter 2018-09
Kärna Inflation Rate 2.82 % 2018-09
Bnp-Deflatorn 141 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna 166 Indexpunkter 2018-08
Exportpriserna 167 Indexpunkter 2018-08
Importpriserna 149 Indexpunkter 2018-08
Mat Inflation 3.75 % 2018-09
KPI bostadshjälpmedel 130 Indexpunkter 2018-09
Cpi Transportfordon 131 Indexpunkter 2018-09
Producentpriserna Förändras 7.39 % 2018-08
Pengar Senaste Referens
Ränta 5.75 % 2018-09
Interbankränta 7.53 % 2018-10
Penningmängden M0 587788 Idr - Miljard 2018-08
Penningmängden M1 1384216 Idr - Miljard 2018-08
Penningmängden M2 5528976 Idr - Miljard 2018-08
Valutareserven 114800 Usd - Million 2018-09
Lån Till Den Privata Sektorn 4431504 Idr - Miljard 2018-08
Värde Ränta 5 % 2018-09
Cash Reserveringsgrad 6.5 % 2018-08
Utlåningsräntan 6.5 % 2018-09
Lån Tillväxt 12.12 % 2018-08
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 227 Usd - Million 2018-09
Export 14829 Usd - Million 2018-09
Import 14602 Usd - Million 2018-09
Kurantkonto -8028 Usd - Million 2018-06
Bytesbalans Till Bnp -1.7 % 2017-12
Utlandsskulden 352247 Usd - Million 2017-12
Villkor För Handel 112 Indexpunkter 2018-08
Utländska Direktinvesteringar 95.7 IDR - Biljon 2018-06
Remitteringar 2809 Usd - Million 2018-06
Turister 1510764 2018-08
Guldreserver 80.6 Ton 2018-09
Råolja Produktion 788 BBL/D/1K 2018-06
Terrorism Index 4.55 2016-12
Vapen Sales 102 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 28.7 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -347357 Idr - Miljard 2017-12
Statliga Utgifter 193616 Idr - Miljard 2018-06
Statliga Intäkter 1656891 Idr - Miljard 2017-12
Skatteutgifter 2004247 Idr - Miljard 2017-12
Credit - Betyg 46.31
Militära Utgifter 7911 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 113 Indexpunkter 2018-06
Tillverkning - Pmi 50.7 2018-09
Industriproduktion 9 % 2018-07
Industriproduktion (Månadsvis) 12.92 % 2018-07
Kapacitetsutnyttjande 75.33 % 2018-09
Lagerförändringar 81439 Idr - Miljard 2018-06
Bilregistreringar 93133 2018-09
Internet hastighet 7203 KBps 2017-03
IP-adresser 2826875 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 64.94 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 45 2018-12
Koppar~~pos=trunc 218520 Ton 2017-12
Korruption Index 37 Poäng 2017-12
Korruption Placering 96 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 72 2017-12
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 122 Indexpunkter 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -9.2 % 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.1 % 2018-08
Konsument - Spendera 1394664 Idr - Miljard 2018-06
Konsumentkrediter 2271920 Idr - Miljard 2018-08
Bensinpriser 0.43 Usd / Liter 2018-09
Hushållen Skuld Till Bnp 17 % of GDP 2018-03
Hus Senaste Referens
Housing - Index 207 Indexpunkter 2018-09
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 % 2018-12
Personliga Skattesats 30 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 9.74 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 5.74 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 4 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 298 mm 2015-12
Temperatur 26.41 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Indonesien - Ekonomiska indikatorer.