FRANKRIKE - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2018-06
Arbetslöshet 9.1 2018-06
Inflation - Betygsätt 2.2 2018-09
Ränta 0 2018-09
Handelsbalans -5632 2018-08
Statsskulden Till Bnp 97 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.15 2018-10
Lagren Marknaden 5145 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.83 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.7 % 2018-06
BNP 2582 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 569518 Eur - Million 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 130599 Eur - Million 2018-06
Bnp Per Capita 42568 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 38606 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 7799 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Entreprenad 27954 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Tillverkning 57866 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Tjänster 289588 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Transport 22624 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Verktyg 12611 Eur - Million 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 9.1 % 2018-06
Egenföretagare 28070 Thousand 2018-03
Arbetslösa Personer 3473 Thousand 2018-08
Sysselsättningsgraden 65.8 % 2018-06
Långtidsarbetslöshet 3.6 % 2018-06
Ungdomsarbetslöshet 20.2 % 2018-08
Arbetskostnaderna 108 Indexpunkter 2018-06
Produktivitet 119 Indexpunkter 2018-03
Lediga Jobb 265 Thousand 2018-08
Löner 2998 Eur / Månad 2015-12
Minimilöner 1498 Eur / Månad 2018-12
Löne Tillväxt 0.7 % 2018-03
Lönerna I Manufacturing 102 Indexpunkter 2018-06
Befolkning 67.19 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 62 2018-12
Pensionsåldern Män 62 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.1 % 2018-06
Heltid 21682 Thousand 2018-03
Statliga Lönelistor 5780 Thousand 2018-06
Första Arbetslösa Fordringar 10.8 Thousand 2018-08
Arbetskraftsdeltagande 72.2 % 2018-06
Levnadslön Familj 1700 Eur / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 1030 Eur / Månad 2017-12
Tillverkningslönelistor 2778 Thousand 2018-06
Icke Adp 25180 Thousand 2018-06
Arbetstillfällen Utanför Jordbrukssektorn Privat 19400 Thousand 2018-06
Deltid Sysselsättning 4838 Thousand 2018-03
Löner Högutbildad 3160 Eur / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 1630 Eur / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.2 % 2018-09
Inflation (Månad) -0.2 % 2018-09
Konsumentprisindex Kpi 104 Indexpunkter 2018-09
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104 Indexpunkter 2018-09
Kärna Konsumentprisindexet 102 Indexpunkter 2018-09
Kärna Inflation Rate 0.7 % 2018-09
Producentpriserna 103 Indexpunkter 2018-08
Producentpriserna Förändras 3.6 % 2018-08
Exportpriserna 116 Indexpunkter 2018-07
Importpriserna 102 Indexpunkter 2018-07
Mat Inflation 2.8 % 2018-09
KPI bostadshjälpmedel 104 Indexpunkter 2018-09
Cpi Transportfordon 107 Indexpunkter 2018-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-09
Interbankränta -0.32 % 2018-09
Penningmängden M1 1271586 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M2 2138974 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M3 2543801 Eur - Million 2018-08
Banks Balansräkning 9014882 Eur - Million 2018-08
Valutareserven 144 Eur - Miljard 2018-09
Lån Till Den Privata Sektorn 2436355 Eur - Million 2018-08
Centralbanken Balansräkning 1074211 Eur - Million 2018-08
Lån Tillväxt 6.06 % 2018-08
Privat skuld och BNP 234 % 2016-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -5632 Eur - Million 2018-08
Export 41324 Eur - Million 2018-08
Import 46956 Eur - Million 2018-08
Kurantkonto -1609 Eur - Million 2018-08
Bytesbalans Till Bnp -0.8 % 2017-12
Utlandsskulden 5157170 Eur - Million 2018-06
Villkor För Handel 114 Indexpunkter 2018-07
Kapitalflöden -5512 Eur - Million 2018-08
Utländska Direktinvesteringar 3013 Eur - Million 2018-08
Remitteringar 43 Eur - Million 2018-08
Guldreserver 2436 Ton 2018-09
Råolja Produktion 15 BBL/D/1K 2018-06
Terrorism Index 5.96 2016-12
Inkomster Från Turism 7353 Eur - Million 2018-08
Turister 82600 Thousand 2016-12
Vapen Sales 2162 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 97 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2.6 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -97.3 Eur - Miljard 2018-08
Statliga Utgifter 135762 Eur - Million 2018-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 56.5 % 2017-12
Statliga Intäkter 198 Eur - Miljard 2018-08
Statsskuld 2300 Eur - Miljard 2018-06
Skatteutgifter 264 Eur - Miljard 2018-08
Asylansökningar 8620 Personer 2018-06
Credit - Betyg 89.53
Militära Utgifter 56287 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 107 Indexpunkter 2018-09
Tillverkning - Pmi 52.5 2018-09
Tjänster Pmi 54.8 Indexpunkter 2018-09
Komposit - Pmi 54 Indexpunkter 2018-09
Industriproduktion 1.6 % 2018-08
Industriproduktion (Månadsvis) 0.3 % 2018-08
Manufacturing Produktion 1.9 % 2018-08
Kapacitetsutnyttjande 85 % 2018-09
Nya Beställningar -5.3 Indexpunkter 2018-09
Konkurser 304 Företag 2018-06
Zew - Ekonomiska - Sentiment - Index -1.6 2018-09
Bilregistreringar 160318 2018-09
Internet hastighet 10757 KBps 2017-03
IP-adresser 29887339 IP 2017-03
Lagerförändringar 4471 Eur - Million 2018-06
Konkurrenskraft - Index 5.18 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 22 2018-12
Korruption Index 70 Poäng 2017-12
Korruption Placering 23 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 31 2017-12
Elproduktion 39273 Gigawattimme 2018-08
Gruv Produktion 8.8 % 2018-08
Stål Produktion 944 Kton 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 94 Indexpunkter 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.7 % 2018-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.2 % 2018-08
Konsument - Spendera 307426 Eur - Million 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 355091 Eur - Million 2018-06
Personliga Besparingar 14.32 % 2018-06
Bankernas Utlåningsränta 1.85 % 2018-08
Konsumentkrediter 1371531 Eur - Million 2018-08
Bensinpriser 1.86 Usd / Liter 2018-09
Hushållen Skuld Till Bnp 58.6 % of GDP 2018-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 89.47 % 2016-12
Personliga Utgifter 0.8 % 2018-08
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen -0.1 % 2018-07
Housing - Index 106 Indexpunkter 2018-06
Bygglov 34600 2018-08
Konstruktion Pmi 50.8 2018-09
Husägande Betyg 64.9 % 2016-12
Bostäder 46300 Enheter 2018-08
Ny - Hem - Försäljning 34096 2018-06
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 33.3 % 2018-12
Personliga Skattesats 45 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 59.2 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 45 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 14.2 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 24.37 mm 2015-12
Temperatur 7.7 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Frankrike - Ekonomiska indikatorer.