Jan/01 Nyårsdagen
Mar/03 Veterans - Dag
Apr/19 Långfredagen
May/01 Labour - Dag
May/20 Självständighetsdagen
Jun/06 Slutet Av Ramadan
Jun/20 Corpus - Christi
Aug/12 Offra Feast
Aug/30 Popular Consultation Day
Nov/01 Alla helgons dag
Nov/02 Alla helgons dag
Nov/12 Youth National Day
Nov/28 Proclamation of Independence Day
Dec/07 Minnesdagen
Dec/08 Obefläckad - utformning - Dag
Dec/25 Juldag
Dec/31 National Heroes Dag