BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.80 -5.2 -5.2 -5.2 4.6 4.6
BNP 3.20 2.8 2.8 2.8 3 3
Bnp Per Capita 2759.50 2289 2289 2289 2124 2124
Bnp Per Capita Ppp 6795.50 6023 6250 6250 6023 5753

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 3.00 3.5 3.5 3.5 3.7 3.7
Befolkning 1.30 1.33 1.33 1.33 1.36 1.36

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 0.00 2.7 2.7 2.9 2.9 3
Inflation (Månad) -0.10 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2
Mat Inflation -0.10 1.5 1.5 2.2 2.2 2.2
Konsumentprisindex Kpi 107.20 110 109 110 110 114
KPI bostadshjälpmedel 102.40 106 106 105 105 109
Cpi Transportfordon 92.10 94.59 94.59 94.87 94.77 97.72

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Värde Ränta 0.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -57520.71 -49243 -49243 -46722 -46722 -46722
Kurantkonto -191.20 -90 -90 -90 -15 -15
Bytesbalans Till Bnp -11.80 -3 -3 -3 -0.5 -0.5
Import 60401.06 51000 51000 52500 52500 52500
Export 2880.35 1757 1757 5778 5778 5778
Turister 22227.00 18250 23656 21708 18436 24143

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statliga Budgetutskottet -4.80 -30 -30 -30 -25 -25
Militära Utgifter 20.20 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Privat - Sektor - Credit 229867.00 239597 243041 246484 249928 260258


Östtimor - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.