BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 -4 -4 3.6 3.6 3.6
BNP 1.67 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5
Bnp Per Capita 859.50 850 850 875 875 875
Bnp Per Capita Ppp 3123.10 2700 2700 3000 3000 3000

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 3.00 3.5 3.5 3.7 3.7 3.7
Befolkning 1.30 1.33 1.33 1.36 1.36 1.36

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 0.60 1.3 1 1.5 2.5 3
Inflation (Månad) -0.10 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Mat Inflation 1.30 1.5 2.2 2.2 2.2 2.2
Konsumentprisindex Kpi 107.90 108 108 109 111 111
KPI bostadshjälpmedel 102.40 105 104 104 105 107
Cpi Transportfordon 90.20 93.3 93.12 93.08 92.97 95.92

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Värde Ränta 0.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -33123.65 -49243 -46722 -46722 -46722 -46722
Kurantkonto -191.20 -90 -90 -15 -15 -15
Bytesbalans Till Bnp -11.80 -3 -3 -0.5 -0.5 -0.5
Import 35544.97 51000 52500 52500 52500 52500
Export 2421.98 1757 5778 5778 5778 5778
Turister 22250.00 7000 7000 12000 12000 12000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statliga Budgetutskottet -4.80 -30 -30 -25 -25 -25
Militära Utgifter 20.20 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Privat - Sektor - Credit 231237.00 243041 246484 249928 249928 260258


Östtimor - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.