BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.80 4.9 4.9 5.2 5.2 5.2
BNP 2.58 3.2 3.2 3.4 3.4 3.4
Bnp Per Capita 2759.50 2699 2699 2750 2750 2750
Bnp Per Capita Ppp 6795.50 6594 6594 6250 6250 6250
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 3.40 3.5 3.5 3.4 3.4 3.4
Befolkning 1.30 1.34 1.33 1.36 1.36 1.36
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 0.80 1.9 2.1 2.5 2.7 2.9
Inflation (Månad) 0.10 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2
Mat Inflation 0.70 1.7 1.5 1.5 1.5 2.2
Konsumentprisindex Kpi 107.40 109 109 110 110 112
Kärna Konsumentprisindexet 106.60 109 109 109 109 111
Kärna Inflation Rate 2.60 2.2 2.1 2.1 2.1 1.8
KPI bostadshjälpmedel 103.30 105 105 106 106 108
Cpi Transportfordon 92.30 94.36 94.14 93.99 94.79 96.87
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Värde Ränta 0.69 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -41202.66 -46201 -49243 -49243 -49243 -46722
Kurantkonto -339.00 -750 -750 -811 -811 -811
Bytesbalans Till Bnp -11.80 -12.2 -12.2 -11 -11 -11
Export 8110.83 2999 1757 1757 1757 5778
Import 42013.75 49200 51000 51000 51000 52500
Turister 25878.00 16700 16200 16200 16200 16200
Råolja Produktion 29.00 30 30 30 30 30
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statliga Budgetutskottet -4.80 -12 -12 -5 -5 -5
Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Privat - Sektor - Credit 221772.00 216000 217221 217221 217221 217221


Östtimor - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.