BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.80 4.5 4.3 4.6 4.6 4.6
BNP 1.82 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7
Bnp Per Capita 1285.61 915 915 915 915 915
Bnp Per Capita Ppp 3181.14 3150 3150 3150 3150 3150

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 5.06 3.6 3.6 3.6 3.6 3.2
Befolkning 1.32 1.36 1.36 1.39 1.39 1.39

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 6.60 5.5 5 4.5 4 3.2
Inflation (Månad) 1.20 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mat Inflation 7.30 3.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Konsumentprisindex Kpi 118.60 118 118 119 122 123
KPI bostadshjälpmedel 103.60 108 107 109 108 112
Cpi Transportfordon 101.30 102 102 102 102 102

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Värde Ränta 0.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -73290.40 2500 4500 5500 -25000 -25000
Kurantkonto -302.00 -15 -15 -380 -380 -380
Bytesbalans Till Bnp -18.00 -40 -40 -40 -40 -40
Export 2021.01 55000 57000 58000 60000 60000
Import 75311.41 52500 52500 52500 85000 85000
Turister 2665.00 3200 3500 4000 4000 10000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statliga Budgetutskottet -4.80 -26.9 -26.9 -26.9 -26.9 -26.9
Militära Utgifter 38.10 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Privat - Sektor - Credit 286683.00 260258 260258 274070 274070 274070


Östtimor - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.