BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
BNP 1.67 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
Bnp Per Capita 859.50 875 875 875 875 915
Bnp Per Capita Ppp 3123.10 3000 3000 3000 3000 3150

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Arbetslöshet 3.00 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6
Befolkning 1.30 1.36 1.36 1.36 1.36 1.39

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Inflation - Betygsätt 1.20 0.5 1 1.5 1.5 2
Inflation (Månad) 0.50 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mat Inflation 2.20 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Konsumentprisindex Kpi 108.40 108 108 109 118 109
KPI bostadshjälpmedel 102.50 103 103 103 114 105
Cpi Transportfordon 89.90 92.66 92.16 91.61 102 94.05

Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Värde Ränta 0.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Handelsbalans -22619.13 -46722 -46722 -46722 -46722 -46722
Kurantkonto 133.00 -15 -15 -15 -15 -380
Bytesbalans Till Bnp 7.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -12.5
Import 50959.14 52500 52500 52500 52500 52500
Export 28340.01 5778 5778 5778 5778 5778
Turister 225.00 12000 12000 12000 12000 25604

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Statliga Budgetutskottet -4.80 -25 -25 -25 -25 -26.9
Militära Utgifter 20.20 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

Konsument Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2022
Privat - Sektor - Credit 233653.00 249928 249928 249928 260258 274070


Östtimor - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.