BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.80 4.9 5.2 5.2 5.2 5.2
BNP 2.58 3.2 3.4 3.4 3.4 3.4
Bnp Per Capita 2759.50 2699 2750 2750 2750 2750
Bnp Per Capita Ppp 6795.50 6594 6250 6250 6250 6250
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 3.40 3.5 3.4 3.4 3.4 3.4
Befolkning 1.27 1.28 1.29 1.29 1.29 1.29
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.00 1.3 2.5 2.7 2.7 2.9
Inflation (Månad) 0.20 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
Mat Inflation 1.60 1.5 1.5 1.5 1.5 2.2
Konsumentprisindex Kpi 106.40 108 110 110 109 111
Kärna Konsumentprisindexet 106.60 109 109 109 109 111
Kärna Inflation Rate 2.60 2.1 2.1 2.1 2.1 1.8
KPI bostadshjälpmedel 103.30 104 106 106 106 107
Cpi Transportfordon 92.10 93.4 93.99 94.59 94.59 96.11
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Värde Ränta 0.69 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -58146.41 -49243 -49243 -49243 -49243 -46722
Kurantkonto -339.00 -750 -811 -811 -811 -811
Bytesbalans Till Bnp -11.80 -12.2 -11 -11 -11 -11
Export 3318.36 1757 1757 1757 1757 5778
Import 61464.78 51000 51000 51000 51000 52500
Turister 18823.00 16200 16200 16200 16200 16200
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statliga Budgetutskottet -4.80 -12 -5 -5 -5 -5
Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Privat - Sektor - Credit 225886.00 217221 217221 217221 217221 217221


Östtimor - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.