BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.80 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
BNP 1.67 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
Bnp Per Capita 859.50 875 875 875 875 915
Bnp Per Capita Ppp 3123.10 3000 3000 3000 3000 3150

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 3.00 3.7 3.7 3.7 3.6 3.6
Befolkning 1.30 1.36 1.36 1.36 1.36 1.39

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 2.00 3 2.8 2.3 2.4 2
Inflation (Månad) 0.50 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mat Inflation 3.30 3.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Konsumentprisindex Kpi 109.50 110 111 118 111 113
KPI bostadshjälpmedel 102.60 105 105 114 105 107
Cpi Transportfordon 88.80 93.99 93.42 102 91.97 93.81

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Värde Ränta 0.64 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 11856.39 -46722 -46722 -46722 -46722 -46722
Kurantkonto 133.00 -15 -15 -15 -15 -380
Bytesbalans Till Bnp 7.00 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -12.5
Import 51243.79 52500 52500 52500 52500 52500
Export 63100.18 5778 5778 5778 5778 5778
Turister 225.00 12000 12000 12000 12000 25604

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statliga Budgetutskottet -4.80 -25 -25 -25 -25 -26.9
Militära Utgifter 33.60 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Privat - Sektor - Credit 257177.00 249928 249928 260258 260258 274070


Östtimor - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.