BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.80 2.6 4.5 4.5 4.3 4.6
BNP 1.82 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
Bnp Per Capita 1285.61 875 915 915 915 915
Bnp Per Capita Ppp 3181.14 3000 3150 3150 3150 3150

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Arbetslöshet 5.06 4.7 3.6 3.6 3.6 3.6
Befolkning 1.32 1.36 1.36 1.36 1.36 1.39

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Inflation - Betygsätt 4.90 4.3 3.4 3 2.5 2
Inflation (Månad) 0.70 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Mat Inflation 7.50 3.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Konsumentprisindex Kpi 113.00 118 114 115 115 115
KPI bostadshjälpmedel 103.60 114 106 106 105 109
Cpi Transportfordon 94.90 95.09 95.28 95.47 95.66 95.85

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Värde Ränta 0.65 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Handelsbalans -23070.23 -46722 -46722 -46722 -46722 -46722
Kurantkonto -302.00 -15 -15 -15 -15 -380
Bytesbalans Till Bnp -18.00 -0.5 -40 -40 -40 -40
Export 52962.59 5778 5778 5778 5778 5778
Import 76032.81 52500 52500 52500 52500 52500
Turister 1479.00 12000 12000 12000 12000 25604

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Statliga Budgetutskottet -4.80 -25 -26.9 -26.9 -26.9 -26.9
Militära Utgifter 38.10 24.6 24.6 24.6 24.6 24.6

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2022
Privat - Sektor - Credit 279992.00 260258 260258 260258 260258 274070


Östtimor - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.