BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.8 2018-12
BNP 2.58 2018-12
Bnp Per Capita 2760 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 6796 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.4 2017-12
Befolkning 1.27 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 106 2019-09
Kärna Konsumentprisindexet 107 2018-08
Kärna Inflation Rate 2.6 2018-08
KPI bostadshjälpmedel 103 2019-09
Cpi Transportfordon 92.1 2019-09
Mat Inflation 1.6 2019-09
Inflation (Månad) 0.2 2019-09
Pengar Senaste Referens
Värde Ränta 0.69 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -58146 2019-09
Kurantkonto -339 2017-12
Bytesbalans Till Bnp -11.8 2018-12
Export 3318 2019-09
Import 61465 2019-09
Terrorism Index 0 2017-12
Turister 18823 2019-06
Regeringen Senaste Referens
Statliga Budgetutskottet -4.8 2018-12
Credit - Betyg 15
Skatteutgifter 316766 2019-06
Regeringen Budgetutskottet Värde -268413 2019-06
Statliga Intäkter 48353 2019-06
Militära Utgifter 20.2 2018-12
Business Senaste Referens
Bilregistreringar 450 2019-06
Korruption Index 35 2018-12
Korruption Placering 105 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 181 2019-12
Elproduktion 119 2019-06
Konsument Senaste Referens
Privat - Sektor - Credit 225886 2019-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Östtimor - Ekonomiska indikatorer.