BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.8 2018-12
BNP 2.58 2018-12
Bnp Per Capita 2760 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 6796 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.4 2017-12
Befolkning 1.3 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.6 2019-07
Konsumentprisindex Kpi 107 2019-07
Kärna Konsumentprisindexet 107 2018-08
Kärna Inflation Rate 2.6 2018-08
KPI bostadshjälpmedel 103 2019-07
Cpi Transportfordon 92.2 2019-07
Mat Inflation 0.7 2019-07
Inflation (Månad) -0.2 2019-07
Pengar Senaste Referens
Värde Ränta 0.69 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -39340 2019-08
Kurantkonto -339 2017-12
Bytesbalans Till Bnp -11.8 2018-12
Export 5155 2019-08
Import 44495 2019-08
Terrorism Index 0 2017-12
Turister 25878 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statliga Budgetutskottet -4.8 2018-12
Credit - Betyg 15
Skatteutgifter 471837 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -410904 2018-12
Statliga Intäkter 60933 2018-12
Militära Utgifter 20.2 2018-12
Business Senaste Referens
Bilregistreringar 487 2018-12
Korruption Index 35 2018-12
Korruption Placering 105 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 178 2018-12
Elproduktion 120 2018-12
Konsument Senaste Referens
Privat - Sektor - Credit 221772 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Östtimor - Ekonomiska indikatorer.