BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.1 2019-12
BNP 1.67 2019-12
Bnp Per Capita 860 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 3123 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3 2019-12
Befolkning 1.3 2019-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.5 2020-06
Konsumentprisindex Kpi 108 2020-06
KPI bostadshjälpmedel 102 2020-06
Cpi Transportfordon 90.7 2020-06
Mat Inflation 0.8 2020-06
Inflation (Månad) 0.1 2020-06

Pengar Senaste Referens
Värde Ränta 0.64 2019-12

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -33124 2020-04
Kurantkonto -191 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -11.8 2018-12
Export 2422 2020-04
Import 35545 2020-04
Terrorism Index 0 2018-12
Turister 22250 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statliga Budgetutskottet -4.8 2018-12
Credit - Betyg 15
Skatteutgifter 1330089 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -1139067 2019-12
Statliga Intäkter 191022 2019-12
Militära Utgifter 20.2 2018-12

Business Senaste Referens
Bilregistreringar 1078 2019-12
Korruption Index 38 2019-12
Korruption Placering 93 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 181 2019-12
Elproduktion 128 2019-12

Konsument Senaste Referens
Privat - Sektor - Credit 231237 2019-12

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 25 2020-08
Coronavirus - dödsfall 0 2020-08
Coronavirus återhämtat 24 2020-08


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Östtimor - Ekonomiska indikatorer.