Jan/01 Nyårsdagen
Apr/19 Långfredagen
May/01 Labour - Dag
May/21 Marindag
Jul/16 Vår Fru Av Berget Karmel
Aug/15 Antagande Av Mary
Sep/18 Självständighetsdagen
Sep/19 Arméns Dag
Sep/20 Helgdag
Oct/12 Columbus - Dag
Oct/31 Reformationsdagen
Nov/01 Alla helgons dag
Dec/08 Imaculate Sens Dag
Dec/25 Juldag
Dec/31 Bankfridag
Jan/01 Nyårsdagen
Apr/19 Långfredagen
May/01 Labour - Dag
May/21 Marindag
Jul/16 Vår Fru Av Berget Karmel
Aug/14 Antagande Av Mary
Sep/18 Självständighetsdagen
Sep/19 Arméns Dag
Sep/20 Helgdag
Oct/12 Columbus - Dag
Oct/31 Reformationsdagen
Nov/01 Alla helgons dag
Dec/08 Imaculate Sens Dag