CAYMAN ÖARNA - CREDIT - BETYG

Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Cayman Öarna - Credit - Betyg.AgencyRatingOutlookDate
TE85 Apr 16 2016
Moody'sAa3 Stable Dec 16 1997


 S&POutlookMoody'sOutlookFitch
B+ B1 35
BBB BBB 65
B- B2 B 41
B+ B2 B B 15
B1 B+ 43
BBB+ BBB- 63
AAA Aaa AAA AAA 97
AA+ Aa1 AA+ AAA 96
BB+ Ba2 BB+ 55
BB+ Baa3 65
B+ B1 BB+ 60
BB- Ba3 BB- 40
CCC+ Caa3 53
B Caa1 B 25
AA Aa3 AA- AA (high) 88
B- B3 25
N/A N/A 30
A+ A2 N/A 91
BB Ba3 BB- 38
B B3 28
A- A2 73
BB- Ba2 BB BB 34
BBB- Baa2 BBB 53
B 30
N/A B2 30
B B2 B 30
AAA Aaa AAA AAA 99
B B 35
Aa3 85
A+ Aa3 A N/A 78
A+ A1 A+ A (high) 80
BBB- Baa2 BBB BBB 52
CCC+ B3 25
BB- Ba2 BB 50
BB Ba2 BB+ 45
Caa2 20
BB+ Ba3 BB BB (low) 36
AA- A1 A+ 81
AAA Aaa AAA AAA 100
BB- Ba3 BB- 36
B- B3 B 29
B- B3 B 28
CCC+ Caa1 B- 41
AA- A1 A+ AA (low) 81
B B1 B 31
AA Aaa AAA AAA 99
B+ Ba3 33
AA+ Aa1 AA+ AA (high) 96
AA Aa2 AA AAA 90
N/A B3 B 40
BB- Ba2 BB- 38
AAA Aaa AAA AAA 100
B- B3 B 31
B Caa2 B CCC (high) 10
SD
BB- Ba1 BB 49
BB- B1 33
AA+ Aa2 AA+ 95
BBB- Baa3 BBB- 47
A A3 A 55
BBB- Baa2 BBB- BBB 48
BBB- Baa3 BBB 46
B- Caa1 B- 25
A+ A2 A+ A (high) 70
N/A Aa2 98
A+ A1 A+ 76
BBB Baa2 BBB BBB (high) 60
Ba3 B+ 38
B B3 B 24
A+ A1 A A 78
B+ B1 45
BBB- Baa3 BBB 61
B+ B2 B+ 20
AA Aa2 AA 90
NR B2 30
A- A3 A- A (low) 69
B- B3 B- 31
B+ 40
AAA 100
A- A3 A- A (low) 69
AAA Aaa AAA AAA 100
Aa3 AA 88
BB- BB+ 48
A- A3 A- 66
B2 B+
A- A3 A+ A 74
Baa1 65
BBB+ A3 BBB+ BBB (high) 60
B3 25
B- B3 B- 36
B+ B1 40
BBB- 55
BBB- Ba1 BBB- 54
SD Caa3 RD 30
Ba1 BB+ 55
AAA Aaa AAA AAA 100
AA Aaa AA 90
B+ B2 B+ 33
B B2 B+ 28
AAA Aaa AAA AAA 99
BB Baa2 BBB- 78
B B3 B 19
BBB Baa2 BBB 60
B+ B2 35
BB Ba1 BB 41
BBB+ A3 BBB+ N/A 60
BBB Baa2 BBB 53
BBB+ A2 A- A 67
BBB- Ba1 BBB BBB (low) 44
D 0
AA- Aa3 AA- 87
CCC+ B3 CC 30
BBB- Baa3 BBB- 52
BB+ Ba1 BBB- 43
B B2 B+ 30
BBB- 65
A- A1 A+ 86
B+ Ba3 35
BB Ba3 BB 36
BB- 30
AAA Aaa AAA AAA 98
A+ A2 A+ A (high) 80
A+ Baa1 A- A 61
B3 25
BB Baa3 BB+ 49
AA Aa2 AA- 84
BBB+ Baa2 A- A (low) 62
B+ B1 B+ 38
B3 25
B B1 B- 39
B2
AAA Aaa AAA AAA 99
AAA Aaa AAA AAA 100
AA- Aa3 AA- 82
B- B3
BBB+ Baa1 BBB+ 63
BBB+ Ba1 68
N/A B1 B+ 44
BB Ba1 BB+ BB (high) 44
B B2 B+ 33
B- Caa2 B- 15
AA Aa2 AA 90
AA Aa2 AA AAA 95
AA+ Aaa AAA AAA 97
BBB Baa2 BBB- BBB (low) 56
SD Caa3 RD 5
BB- B1 BB- 29
B B3 B 34