Marknader Senaste Referens
Valuta 0.83 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.6 2018-09
Arbetslöshet 2.8 2018-12
Inflation - Betygsätt 1.7 2018-12
Handelsbalans -1026 2018-12
Kurantkonto -997 2017-12
Bytesbalans Till Bnp -32.1 2017-12
Statsskulden Till Bnp 14.5 2017-12
Statliga Budgetutskottet 5.3 2017-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 0 2018-12
Personliga Skattesats 0 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.6 2018-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 2.8 2018-12
Befolkning 0.06 2017-12
Egenföretagare 44887 2018-12
Arbetslösa Personer 1291 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.7 2018-12
Konsumentprisindex Kpi 104 2018-12
Mat Inflation 4.6 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1026 2018-12
Kurantkonto -997 2017-12
Bytesbalans Till Bnp -32.1 2017-12
Export 32.3 2018-12
Import 300 2018-12
Turister 418 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 14.5 2017-12
Statliga Budgetutskottet 5.3 2017-12
Credit - Betyg 85
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 0 2018-12
Personliga Skattesats 0 2018-12
Business Senaste Referens
Internet hastighet 7581 2017-03
IP-adresser 23989 2017-03


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Cayman Öarna - Ekonomiska indikatorer.