Marknader Senaste Referens
Valuta 0.83 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 3 2019-03
Arbetslöshet 2.8 2018-12
Inflation - Betygsätt 3.4 2019-06
Handelsbalans -1026 2018-12
Kurantkonto -706 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -15.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 9.2 2018-12
Statliga Budgetutskottet 3.5 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 0 2018-12
Personliga Skattesats 0 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 3 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 2.8 2018-12
Befolkning 0.07 2018-12
Egenföretagare 44887 2018-12
Arbetslösa Personer 1291 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.4 2019-06
Konsumentprisindex Kpi 109 2019-06
Mat Inflation 1.5 2019-06
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1026 2018-12
Kurantkonto -706 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -15.5 2018-12
Export 32.3 2018-12
Import 275 2019-06
Turister 463 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 9.2 2018-12
Statliga Budgetutskottet 3.5 2018-12
Credit - Betyg 85
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 0 2018-12
Personliga Skattesats 0 2018-12
Business Senaste Referens
Internet hastighet 7581 2017-03
IP-adresser 23989 2017-03


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Cayman Öarna - Ekonomiska indikatorer.