Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.60 2.9 2.8 2.5 2.8 2.7
Arbetslöshet 2.80 3.8 3.8 4.5 4.5 4.5
Inflation - Betygsätt 4.50 3.5 2.5 2.4 2.2 2.4
Handelsbalans -1026.30 -865 -865 -860 -860 -860
Kurantkonto -997.20 -1000 -1000 -790 -790 -790
Bytesbalans Till Bnp -32.10 -21.77 -23.22 -21.77 -21.77 -21.77
Statsskulden Till Bnp 14.50 13.9 13.9 14.2 14.2 14.2
Statliga Budgetutskottet 5.30 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.60 2.9 2.8 2.5 2.8 2.7
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 2.80 3.8 3.8 4.5 4.5 4.5
Befolkning 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Arbetslösa Personer 1291.00 2250 2220 2220 2220 2220
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 4.50 3.5 2.5 2.4 2.2 2.4
Konsumentprisindex Kpi 108.10 109 107 111 110 109
Mat Inflation 1.30 3 2.5 2.6 2.8 3.1
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -1026.30 -865 -865 -860 -860 -860
Kurantkonto -997.20 -1000 -1000 -790 -790 -790
Bytesbalans Till Bnp -32.10 -21.77 -23.22 -21.77 -21.77 -21.77
Export 32.30 24 24 28 28 28
Import 300.40 260 260 260 260 265
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 14.50 13.9 13.9 14.2 14.2 14.2
Statliga Budgetutskottet 5.30 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0


Cayman Öarna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.