Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 0.82 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 -5 -2.7 -1.5 0.5 1
Arbetslöshet 2.80 4.5 4.5 4.5 4.9 4.9
Inflation - Betygsätt 3.40 2.2 2.3 2.4 2.3 2.1
Handelsbalans -1026.30 -860 -860 -860 -860 -860
Kurantkonto -706.30 -790 -790 -790 -790 -790
Bytesbalans Till Bnp -15.50 -17 -17 -17 -18 -18
Statsskulden Till Bnp 9.20 14.2 14.2 14.2 14.5 14.5
Statliga Budgetutskottet 3.50 -0.5 -0.5 -0.5 1.5 1.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10 -5 -2.7 -1.5 0.5 1

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 2.80 4.5 4.5 4.5 4.9 4.9
Befolkning 0.07 0.06 0.06 0.09 0.09 0.1
Arbetslösa Personer 1291.00 2220 2220 2220 2220 2220

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 3.40 2.2 2.3 2.4 2.3 2.1
Mat Inflation 1.50 1.2 1.5 1.7 1.9 2.1
Konsumentprisindex Kpi 108.80 111 111 111 111 114

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -1026.30 -860 -860 -860 -860 -860
Kurantkonto -706.30 -790 -790 -790 -790 -790
Bytesbalans Till Bnp -15.50 -17 -17 -17 -18 -18
Import 274.80 265 270 300 285 330
Export 32.30 28 28 28 28 28
Turister 463.30 410 410 410 440 440

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 9.20 14.2 14.2 14.2 14.5 14.5
Statliga Budgetutskottet 3.50 -0.5 -0.5 -0.5 1.5 1.5

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0


Cayman Öarna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.