Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 0.83 0.83 0.83 0.83 0.84 0.84

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 -8 -6.7 0.5 9 6.4
Arbetslöshet 3.50 6 6 5.3 5.3 5.3
Inflation - Betygsätt 3.00 2 2.4 2.3 2.4 2.5
Handelsbalans -1138.40 -860 -860 -860 -860 -860
Kurantkonto -706.30 -790 -790 -790 -790 -790
Bytesbalans Till Bnp -15.50 -17 -17 -18 -18 -18
Statsskulden Till Bnp 9.20 14.2 14.2 14.5 14.5 14.5
Statliga Budgetutskottet 3.50 -0.5 -0.5 1.5 1.5 1.5
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 -8 -6.7 0.5 9 6.4

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 3.50 6 6 5.3 5.3 5.3
Befolkning 0.07 0.06 0.09 0.09 0.09 0.1
Arbetslösa Personer 1695.00 2220 2220 2220 2220 2220

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 3.00 2 2.4 2.3 2.4 2.5
Mat Inflation 3.90 3.3 3.1 3.3 3.5 3.5
Konsumentprisindex Kpi 111.40 114 116 114 114 118

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -1138.40 -860 -860 -860 -860 -860
Kurantkonto -706.30 -790 -790 -790 -790 -790
Bytesbalans Till Bnp -15.50 -17 -17 -18 -18 -18
Import 288.20 270 300 285 285 330
Export 44.90 28 28 28 28 28
Turister 463.30 190 190 250 250 250

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 9.20 14.2 14.2 14.5 14.5 14.5
Statliga Budgetutskottet 3.50 -0.5 -0.5 1.5 1.5 1.5

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0


Cayman Öarna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.