Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.40 3 4 2 2 2
Arbetslöshet 5.70 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7
Inflation - Betygsätt 7.60 5.3 4.5 3.6 3 2.4
Handelsbalans -1095.90 -1200 -1200 -1200 -1200 -1300
Kurantkonto -636.30 -1050 -1050 -910 -910 -910
Bytesbalans Till Bnp -18.00 -11 -11 -11 -11 -9
Statsskulden Till Bnp 5.30 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Statliga Budgetutskottet -2.20 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.8
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.40 3 4 2 2 2
Bnp Per Capita 83536.29 74700 74700 74700 74700 74700
Bnp Per Capita Ppp 73633.70 69300 69300 69300 69300 71700

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 5.70 4.8 4.8 4.8 4.8 4.7
Befolkning 0.07 0.1 0.1 0.11 0.11 0.11
Arbetslösa Personer 2676.00 2220 2220 2220 2220 2220

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 7.60 5.3 4.5 3.6 3 2.4
Konsumentprisindex Kpi 120.70 118 123 125 124 128
Mat Inflation 4.30 3.8 3.9 4 4 4

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans -1095.90 -1200 -1200 -1200 -1200 -1300
Kurantkonto -636.30 -1050 -1050 -910 -910 -910
Bytesbalans Till Bnp -18.00 -11 -11 -11 -11 -9
Export 18.40 34 34 34 34 40
Import 310.90 330 330 315 315 315
Turister 121.80 250 250 350 350 350

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 5.30 5.5 5.5 5.5 5.5 6
Statliga Budgetutskottet -2.20 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.8

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0


Cayman Öarna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.