Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 0.83 0.82 0.83 0.83 0.83 0.84
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.30 2.8 2.5 2.8 2.7 2.7
Arbetslöshet 2.80 3.8 4.5 4.5 4.5 4.5
Inflation - Betygsätt 4.50 2.5 2.4 2.2 2.3 2.4
Handelsbalans -1026.30 -865 -860 -860 -860 -860
Kurantkonto -706.30 -1000 -790 -790 -790 -790
Bytesbalans Till Bnp -15.50 -23.22 -21.77 -21.77 -21.77 -21.77
Statsskulden Till Bnp 9.20 13.9 14.2 14.2 14.2 14.2
Statliga Budgetutskottet 3.50 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.30 2.8 2.5 2.8 2.7 2.7
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 2.80 3.8 4.5 4.5 4.5 4.5
Befolkning 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06
Arbetslösa Personer 1291.00 2220 2220 2220 2220 2220
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 4.50 2.5 2.4 2.2 2.3 2.4
Konsumentprisindex Kpi 108.10 108 108 111 110 110
Mat Inflation 1.30 2.5 2.6 2.8 2.9 3.1
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -1026.30 -865 -860 -860 -860 -860
Kurantkonto -706.30 -1000 -790 -790 -790 -790
Bytesbalans Till Bnp -15.50 -23.22 -21.77 -21.77 -21.77 -21.77
Export 32.30 24 28 28 28 28
Import 271.34 260 260 260 260 265
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 9.20 13.9 14.2 14.2 14.2 14.2
Statliga Budgetutskottet 3.50 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 0.00 0 0 0 0 0
Personliga Skattesats 0.00 0 0 0 0 0


Cayman Öarna - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.