29/09/2021 Faktisk Föregående
08:00 AM
BG
Förtroendekommissionen SEP 18.4
08:00 AM
BG
Turist Arrivals (Ordinarie) AUG 75%
30/09/2021 Faktisk Föregående
08:00 AM
BG
Ppi (Månadsvis) AUG 3.0%
08:00 AM
BG
Ppi - (Årliga) AUG 13.6%
01/10/2021 Faktisk Föregående
09:00 AM
BG
Räntebeslut 0%
08/10/2021 Faktisk Föregående
08:00 AM
BG
Konstruktion Output (Annual) AUG 0.8%
08:00 AM
BG
Industriell Produktion (Annual) AUG 8.3%
08:00 AM
BG
Industriproduktion (Månadsvis) AUG 0.3%
08:00 AM
BG
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) AUG
08:00 AM
BG
Detaljhandelsförsäljning (Annual) AUG
12/10/2021 Faktisk Föregående
08:00 AM
BG
Handelsbalans AUG

BULGARIEN - KALENDER - EKONOMISKA INDIKATORER

Bulgarien - Kalender - Ekonomiska indikatorer - Kalender över ekonomiska händelser med verkliga värden, tidigare versioner samförstånd och prognoser.