Jan/01 Nyårsdagen
Feb/24 Carnival
Mar/24 Minnesdagen
Apr/02 Day of the Veterans
Apr/10 Långfredagen
May/01 Labor - Dag
May/25 Nationaldag
Jun/17 General Martin Miguel de Guemes Day
Jun/20 Amerikanska Flaggans Dag
Jul/09 Argentine Declaration of Independence
Aug/17 San Martin Day
Oct/14 Day of Respect for Cultural Diversity
Nov/23 Dag för nationell suveränitet
Dec/08 Festen av den obefläckade uppfattningen
Dec/25 Juldag