Marknader Senaste Referens
Valuta 61.72 2020-02
Lagren Marknaden 38602 2020-02

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.9 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.7 2019-09
Arbetslöshet 9.7 2019-09
Inflation - Betygsätt 51.5 2020-01
Inflation (Månad) 2.3 2020-01
Ränta 40 2020-02
Handelsbalans 1015 2020-01
Kurantkonto -1052 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -5.4 2018-12
Statsskulden Till Bnp 86.2 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.5 2018-12
Konsument - Confidence 42.7 2020-02
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2020-12
Personliga Skattesats 35 2020-12

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.9 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.7 2019-09
BNP 518 2018-12
Bnp Fasta Priser 682705 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 125880 2019-09
Bnp Per Capita 10040 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 18282 2018-12
Index för ekonomisk aktivitet -0.3 2019-12
Bnp Från Jordbruk 35471 2019-09
Bnp Från Entreprenad 21785 2019-09
Bnp Från Tillverkning 111925 2019-09
Bnp Från Mining 21994 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 33191 2019-09
Bnp Från Tjänster 82129 2019-09
Bnp Från Transport 57038 2019-09
Bnp Från Verktyg 12398 2019-09

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 9.7 2019-09
Egenföretagare 11934 2019-09
Arbetslösa Personer 1287 2019-09
Sysselsättningsgraden 42.6 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 47.2 2019-09
Löner 51162 2019-11
Minimilöner 16875 2019-11
Befolkning 44.5 2018-12
Levnadslön Familj 14400 2018-12
Levnadslön Individuella 10400 2018-12
Löne Tillväxt 2.77 2019-11
Löner Högutbildad 20500 2018-12
Löner Lågutbildade 10500 2018-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 51.5 2020-01
Inflation (Månad) 2.3 2020-01
Konsumentprisindex Kpi 290 2020-01
Bnp-Deflatorn 3259 2019-09
Producentpriserna 440 2020-01
Exportpriserna 149 2019-12
Importpriserna 112 2019-12
Kärna Konsumentprisindexet 287 2020-01
Kärna Inflation Rate 55.8 2020-01
KPI bostadshjälpmedel 318 2020-01
Cpi Transportfordon 306 2020-01
Mat Inflation 58.8 2020-01
Inflationsförväntningar 40 2020-02
Producentpriserna Förändras 58 2019-12

Pengar Senaste Referens
Ränta 40 2020-02
Interbankränta 39.48 2020-01
Penningmängden M0 1708871 2020-01
Penningmängden M1 1942902 2019-12
Penningmängden M2 2738509 2019-12
Penningmängden M3 4388953 2019-12
Värde Ränta 30.62 2020-02
Centralbanken Balansräkning 5813927 2019-11
Valutareserven 38872 2020-01

Handel Senaste Referens
Handelsbalans 1015 2020-01
Kurantkonto -1052 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -5.4 2018-12
Export 4549 2020-01
Import 3534 2020-01
Utlandsskulden 276686 2019-09
Villkor För Handel 133 2019-12
Kapitalflöden -1107 2019-09
Utländska Direktinvesteringar 83.33 2019-12
Turister 304400 2019-12
Guldreserver 61.74 2019-12
Råolja Produktion 493 2019-10
Terrorism Index 1.68 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 86.2 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.5 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -120147 2019-12
Statliga Utgifter 94453 2019-09
Statliga Intäkter 627465 2019-12
Skatteutgifter 852868 2019-12
Credit - Betyg 12 2020-02
Militära Utgifter 5337 2018-12
Skatteintäkt 527284 2020-01

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2020-12
Personliga Skattesats 35 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 43.7 2019-12
Social Security Rate För Företag 26.7 2019-12
Social Trygghet För Anställda 17 2019-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion 1.2 2019-12
Industriproduktion (Månadsvis) 1.1 2019-12
Kapacitetsutnyttjande 56.9 2019-12
Lagerförändringar 10787 2019-09
Bilproduktionen 20683 2020-01
Bilregistreringar 25.73 2020-01
Ledande Ekonomiska Index 0.4 2020-01
Internet hastighet 6268 2017-03
IP-adresser 8203135 2017-03
Konkurrenskraft - Index 57.2 2019-12
Konkurrenskraft Rank 83 2019-12
Korruption Index 45 2019-12
Korruption Placering 66 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 126 2019-12
Stål Produktion 326 2019-12

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 42.7 2020-02
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 58.8 2019-11
Konsument - Spendera 476613 2019-09
Bensinpriser 0.89 2020-01
Hushållen Skuld Till Bnp 5.6 2019-06

Hus Senaste Referens
Housing - Index 905 2019-12
Byggproduktionen -6.4 2019-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Argentina - Ekonomiska indikatorer.