Jan/01 Nyårsdagen
Mar/04 Carnival
Mar/05 Carnival
Apr/18 Skärtorsdag
Apr/19 Långfredagen
Apr/21 Påsk Söndag
Apr/22 Landing of the 33 Orientals
May/01 Labour - Dag
Jun/19 Artigas Birthday
Jul/18 Konstitutionen - Dag
Aug/25 Självständighetsdagen
Oct/12 Columbus - Dag
Nov/02 Alla Själars Dag
Dec/25 Juldag
Jan/01 Nyårsdagen
Mar/04 Carnival
Mar/05 Carnival
Apr/18 Skärtorsdag
Apr/19 Långfredagen
Apr/21 Påsk Söndag
Apr/22 Landing of the 33 Orientals
May/01 Labour - Dag
Jun/19 Artigas Birthday
Jul/18 Konstitutionen - Dag
Aug/25 Självständighetsdagen
Oct/12 Columbus - Dag
Nov/02 Alla Själars Dag