Marknader Senaste Referens
Valuta 24.23 2020-01
Lagren Marknaden 506 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.1 2019-09
Arbetslöshet 7.3 2019-09
Inflation - Betygsätt 4.1 2019-12
Ränta 13.5 2019-12
Handelsbalans -897 2020-11
Kurantkonto 57 2019-11
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 60.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 2018-12
Konsument - Confidence 92.2 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 18.7 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 18 2019-12
Personliga Skattesats 18 2019-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.1 2019-09
BNP 131 2018-12
Bnp Fasta Priser 308668 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 60835 2019-09
Bnp Per Capita 3110 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 9233 2018-12
Bnp Från Jordbruk 59150 2019-09
Bnp Från Entreprenad 9280 2019-09
Bnp Från Tillverkning 26312 2019-09
Bnp Från Mining 12174 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13424 2019-09
Bnp Från Tjänster 35285 2019-09
Bnp Från Transport 22980 2019-09
Bnp Från Verktyg 802 2019-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.3 2019-09
Arbetslösa Personer 338 2019-12
Löner 10679 2019-11
Löne Tillväxt 16.57 2019-11
Befolkning 42.22 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 58.5 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Egenföretagare 16210 2019-09
Sysselsättningsgraden 69 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 64 2019-09
Levnadslön Familj 6610 2018-12
Levnadslön Individuella 4690 2018-12
Minimilöner 4173 2019-01
Löner Högutbildad 5720 2018-12
Löner Lågutbildade 3680 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 4.1 2019-12
Konsumentprisindex Kpi 99.8 2019-12
Kärna Konsumentprisindexet 104 2019-12
Kärna Inflation Rate 3.9 2019-12
Cpi Transportfordon 99.3 2019-12
Exportpriserna 97.9 2019-11
Mat Inflation 4.1 2019-12
Importpriserna 100 2019-11
Inflation (Månad) -0.2 2019-12
Producentpriserna 341 2019-12
Producentpriserna Förändras -7.4 2019-12
Pengar Senaste Referens
Ränta 13.5 2019-12
Interbankränta 14.78 2020-01
Penningmängden M0 385333 2019-12
Penningmängden M1 697533 2019-11
Penningmängden M2 1329000 2019-11
Penningmängden M3 1435027 2019-12
Banks Balansräkning 1902441 2019-11
Valutareserven 25300 2019-12
Lån Till Den Privata Sektorn 700037 2019-11
Värde Ränta 11.77 2019-11
Centralbanken Balansräkning 1008834 2019-11
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -897 2020-11
Kurantkonto 57 2019-11
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Export 4323 2020-11
Import 5220 2020-11
Utlandsskulden 119953 2019-09
Kapitalflöden -3589 2019-09
Guldreserver 24.57 2019-12
Råolja Produktion 35 2019-08
Utländska Direktinvesteringar 647 2019-09
Remitteringar 2846 2019-06
Villkor För Handel 97.8 2019-11
Terrorism Index 5.55 2018-12
Vapen Sales 224 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 60.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 34860 2019-11
Statliga Utgifter 48840 2019-09
Statliga Intäkter 1164020 2019-11
Statsskuld 814238282 2019-11
Skatteutgifter 1169482 2019-11
Credit - Betyg 26 2020-01
Militära Utgifter 4401 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 18 2019-12
Personliga Skattesats 18 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 22 2019-12
Social Security Rate För Företag 22 2019-12
Social Trygghet För Anställda 0 2019-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion -7.5 2019-11
Industriproduktion (Månadsvis) -4.6 2019-11
Manufacturing Produktion -6.4 2019-11
Lagerförändringar 28278 2019-09
Internet hastighet 12799 2017-03
IP-adresser 5156332 2017-03
Förtroendekommissionen 115 2019-09
Konkurrenskraft - Index 56.99 2019-12
Konkurrenskraft Rank 85 2019-12
Korruption Index 32 2018-12
Korruption Placering 120 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 64 2019-12
Gruv Produktion -7.9 2019-11
Stål Produktion 1325 2019-11
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 92.2 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 18.7 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 12.5 2019-12
Konsument - Spendera 232934 2019-09
Bankernas Utlåningsränta 15.04 2019-11
Konsumentkrediter 175597 2019-11
Bensinpriser 1.11 2019-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 7.9 2019-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Ukraina - Ekonomiska indikatorer.