Marknader Senaste Referens
Valuta 24.19 2019-11
Lagren Marknaden 518 2019-11
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.7 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.2 2019-09
Arbetslöshet 7.8 2019-06
Inflation - Betygsätt 6.5 2019-10
Ränta 15.5 2019-10
Handelsbalans -1201 2019-09
Kurantkonto -1111 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 60.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 2018-12
Konsument - Confidence 97.5 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -3.3 2019-09
Corporate - Skatt - Betygsätt 18 2019-12
Personliga Skattesats 18 2019-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.7 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.2 2019-09
BNP 131 2018-12
Bnp Fasta Priser 256164 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 52011 2019-06
Bnp Per Capita 3110 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 9233 2018-12
Bnp Från Jordbruk 13568 2019-06
Bnp Från Entreprenad 8746 2019-06
Bnp Från Tillverkning 28799 2019-06
Bnp Från Mining 11845 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13803 2019-06
Bnp Från Tjänster 38087 2019-06
Bnp Från Transport 22645 2019-06
Bnp Från Verktyg 769 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.8 2019-06
Arbetslösa Personer 259 2019-10
Löner 10687 2019-09
Löne Tillväxt 18.2 2019-09
Befolkning 42.22 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 58.5 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Egenföretagare 15781 2019-06
Sysselsättningsgraden 67.2 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 63.2 2019-06
Levnadslön Familj 6610 2018-12
Levnadslön Individuella 4690 2018-12
Minimilöner 4173 2019-01
Löner Högutbildad 5720 2018-12
Löner Lågutbildade 3680 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 6.5 2019-10
Konsumentprisindex Kpi 101 2019-10
Kärna Konsumentprisindexet 106 2019-10
Kärna Inflation Rate 5.8 2019-10
Cpi Transportfordon 99.7 2019-10
Exportpriserna 101 2019-08
Mat Inflation 8.2 2019-10
Importpriserna 99 2019-08
Inflation (Månad) 0.7 2019-10
Producentpriserna 364 2019-10
Producentpriserna Förändras 1.7 2019-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 15.5 2019-10
Interbankränta 16.19 2019-11
Penningmängden M0 357761 2019-10
Penningmängden M1 686403 2019-09
Penningmängden M2 1302180 2019-09
Penningmängden M3 1332676 2019-10
Banks Balansräkning 1896855 2019-08
Valutareserven 21403 2019-10
Lån Till Den Privata Sektorn 695031 2019-09
Värde Ränta 13.2 2019-09
Centralbanken Balansräkning 1058418 2019-08
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1201 2019-09
Kurantkonto -1111 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Export 4065 2019-09
Import 5024 2019-09
Utlandsskulden 115511 2019-06
Kapitalflöden -582 2019-06
Guldreserver 24.57 2019-12
Råolja Produktion 34 2019-07
Utländska Direktinvesteringar 578 2019-06
Remitteringar 2846 2019-06
Villkor För Handel 102 2019-08
Terrorism Index 6.05 2017-12
Vapen Sales 224 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 60.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 20675 2019-09
Statliga Utgifter 54058 2019-06
Statliga Intäkter 949852 2019-09
Statsskuld 826812058 2019-09
Skatteutgifter 939204 2019-09
Credit - Betyg 15
Militära Utgifter 4401 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 18 2019-12
Personliga Skattesats 18 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 22 2019-12
Social Security Rate För Företag 22 2019-12
Social Trygghet För Anställda 0 2019-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion -1.1 2019-09
Industriproduktion (Månadsvis) 1.7 2019-09
Manufacturing Produktion -1.2 2019-09
Lagerförändringar -16519 2019-06
Internet hastighet 12799 2017-03
IP-adresser 5156332 2017-03
Förtroendekommissionen 115 2019-09
Konkurrenskraft - Index 56.99 2019-12
Konkurrenskraft Rank 85 2019-12
Korruption Index 32 2018-12
Korruption Placering 120 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 64 2019-12
Gruv Produktion -1.2 2019-09
Stål Produktion 1745 2019-09
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 97.5 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -3.3 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 8.6 2019-09
Konsument - Spendera 211034 2019-06
Bankernas Utlåningsränta 16.78 2019-09
Konsumentkrediter 169912 2019-09
Bensinpriser 1.12 2019-10
Hus Senaste Referens
Housing - Index 6.5 2019-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Ukraina - Ekonomiska indikatorer.