Marknader Senaste Referens
Valuta 26.35 2019-05
Lagren Marknaden 574 2019-05
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.2 2019-03
Arbetslöshet 9.3 2018-12
Inflation - Betygsätt 8.8 2019-04
Ränta 17.5 2019-04
Handelsbalans -620 2019-03
Kurantkonto -650 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 60.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 2018-12
Konsument - Confidence 65.3 2019-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.2 2019-04
Corporate - Skatt - Betygsätt 18 2018-12
Personliga Skattesats 18 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.2 2019-03
BNP 112 2017-12
Bnp Fasta Priser 283791 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 73438 2018-12
Bnp Per Capita 2992 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 7894 2017-12
Bnp Från Jordbruk 38263 2018-12
Bnp Från Entreprenad 9453 2018-12
Bnp Från Tillverkning 29741 2018-12
Bnp Från Mining 12282 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13571 2018-12
Bnp Från Tjänster 33461 2018-12
Bnp Från Transport 21605 2018-12
Bnp Från Verktyg 727 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 9.3 2018-12
Arbetslösa Personer 341 2019-03
Löner 10237 2019-03
Löne Tillväxt 22.13 2019-03
Befolkning 42.22 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 58.5 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Egenföretagare 15719 2018-12
Sysselsättningsgraden 66.1 2018-12
Arbetskraftsdeltagande 62.6 2018-12
Levnadslön Familj 6610 2018-12
Levnadslön Individuella 4690 2018-12
Minimilöner 4173 2019-01
Löner Högutbildad 5720 2018-12
Löner Lågutbildade 3680 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 8.8 2019-04
Konsumentprisindex Kpi 101 2019-04
Kärna Konsumentprisindexet 107 2019-04
Kärna Inflation Rate 7.4 2019-04
Cpi Transportfordon 102 2019-04
Exportpriserna 102 2019-02
Mat Inflation 7.4 2019-04
Importpriserna 98.2 2019-02
Inflation (Månad) 1 2019-04
Producentpriserna 366 2019-04
Producentpriserna Förändras 8.9 2019-03
Pengar Senaste Referens
Ränta 17.5 2019-04
Interbankränta 18 2019-05
Penningmängden M0 344357 2019-03
Penningmängden M1 649795 2019-03
Penningmängden M2 1249420 2019-03
Penningmängden M3 1252569 2019-03
Banks Balansräkning 1914363 2019-02
Valutareserven 20525 2019-04
Lån Till Den Privata Sektorn 759784 2019-03
Värde Ränta 13.39 2019-03
Centralbanken Balansräkning 1058673 2019-02
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -620 2019-03
Kurantkonto -650 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Export 4323 2019-03
Import 4943 2019-03
Utlandsskulden 114707 2018-12
Kapitalflöden -4644 2018-12
Guldreserver 24.3 2019-03
Råolja Produktion 33 2019-01
Utländska Direktinvesteringar 833 2018-12
Remitteringar 2833 2018-12
Villkor För Handel 104 2019-02
Terrorism Index 6.05 2017-12
Vapen Sales 240 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 60.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 26166 2019-03
Statliga Utgifter 67979 2018-12
Statliga Intäkter 274772 2019-03
Statsskuld 764293499 2019-03
Skatteutgifter 284310 2019-03
Credit - Betyg 15
Militära Utgifter 4401 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 18 2018-12
Personliga Skattesats 18 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 22 2018-12
Social Security Rate För Företag 22 2018-12
Social Trygghet För Anställda 0 2018-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion 2.1 2019-03
Industriproduktion (Månadsvis) 12 2019-03
Manufacturing Produktion 5 2019-03
Lagerförändringar -4257 2018-12
Internet hastighet 12799 2017-03
IP-adresser 5156332 2017-03
Förtroendekommissionen 120 2019-03
Konkurrenskraft - Index 57.03 2018-12
Konkurrenskraft Rank 83 2018-12
Korruption Index 32 2018-12
Korruption Placering 120 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 71 2018-12
Gruv Produktion 1.8 2019-03
Stål Produktion 1968 2019-03
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 65.3 2019-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.2 2019-04
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 9.1 2019-04
Konsument - Spendera 237684 2018-12
Bankernas Utlåningsränta 16.61 2019-03
Konsumentkrediter 158092 2019-03
Bensinpriser 1.09 2019-04


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Ukraina - Ekonomiska indikatorer.