Marknader Senaste Referens
Valuta 24.39 2019-09
Lagren Marknaden 522 2019-09
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.6 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.6 2019-06
Arbetslöshet 9.2 2019-03
Inflation - Betygsätt 8.8 2019-08
Ränta 16.5 2019-09
Handelsbalans -1179 2019-07
Kurantkonto -609 2019-07
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 60.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 2018-12
Konsument - Confidence 95.6 2019-08
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.4 2019-08
Corporate - Skatt - Betygsätt 18 2019-12
Personliga Skattesats 18 2019-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.6 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.6 2019-06
BNP 131 2018-12
Bnp Fasta Priser 256164 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 52011 2019-06
Bnp Per Capita 3110 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 7907 2017-12
Bnp Från Jordbruk 13568 2019-06
Bnp Från Entreprenad 8746 2019-06
Bnp Från Tillverkning 28799 2019-06
Bnp Från Mining 11845 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13803 2019-06
Bnp Från Tjänster 38087 2019-06
Bnp Från Transport 22645 2019-06
Bnp Från Verktyg 769 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 9.2 2019-03
Arbetslösa Personer 275 2019-08
Löner 10971 2019-07
Löne Tillväxt 19.64 2019-07
Befolkning 42.22 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 58.5 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Egenföretagare 15571 2019-03
Sysselsättningsgraden 66.3 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 62.8 2019-03
Levnadslön Familj 6610 2018-12
Levnadslön Individuella 4690 2018-12
Minimilöner 4173 2019-01
Löner Högutbildad 5720 2018-12
Löner Lågutbildade 3680 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 8.8 2019-08
Konsumentprisindex Kpi 99.7 2019-08
Kärna Konsumentprisindexet 107 2019-08
Kärna Inflation Rate 7.2 2019-08
Cpi Transportfordon 99.8 2019-08
Exportpriserna 101 2019-07
Mat Inflation 10.2 2019-08
Importpriserna 98.6 2019-07
Inflation (Månad) -0.3 2019-08
Producentpriserna 375 2019-08
Producentpriserna Förändras 6.7 2019-07
Pengar Senaste Referens
Ränta 16.5 2019-09
Interbankränta 17.03 2019-09
Penningmängden M0 355734 2019-08
Penningmängden M1 681251 2019-07
Penningmängden M2 1309020 2019-07
Penningmängden M3 1303844 2019-08
Banks Balansräkning 1892008 2019-07
Valutareserven 22015 2019-08
Lån Till Den Privata Sektorn 716649 2019-07
Värde Ränta 13.3 2019-07
Centralbanken Balansräkning 1040474 2019-07
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1179 2019-07
Kurantkonto -609 2019-07
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Export 4279 2019-07
Import 5458 2019-07
Utlandsskulden 115511 2019-06
Kapitalflöden -37 2019-03
Guldreserver 24.57 2019-09
Råolja Produktion 34 2019-05
Utländska Direktinvesteringar 800 2019-03
Remitteringar 2764 2019-03
Villkor För Handel 103 2019-07
Terrorism Index 6.05 2017-12
Vapen Sales 224 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 60.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 2857 2019-07
Statliga Utgifter 54058 2019-06
Statliga Intäkter 744617 2019-07
Statsskuld 810057374 2019-07
Skatteutgifter 721191 2019-07
Credit - Betyg 15
Militära Utgifter 4401 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 18 2019-12
Personliga Skattesats 18 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 22 2019-12
Social Security Rate För Företag 22 2019-12
Social Trygghet För Anställda 0 2019-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion -0.2 2019-07
Industriproduktion (Månadsvis) 3.6 2019-07
Manufacturing Produktion 0.3 2019-07
Lagerförändringar -16519 2019-06
Internet hastighet 12799 2017-03
IP-adresser 5156332 2017-03
Förtroendekommissionen 118 2019-06
Konkurrenskraft - Index 57.03 2018-12
Konkurrenskraft Rank 83 2018-12
Korruption Index 32 2018-12
Korruption Placering 120 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 71 2018-12
Gruv Produktion 0.1 2019-07
Stål Produktion 1784 2019-07
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 95.6 2019-08
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 3.4 2019-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.7 2019-08
Konsument - Spendera 211034 2019-06
Bankernas Utlåningsränta 16.55 2019-07
Konsumentkrediter 164790 2019-07
Bensinpriser 1.1 2019-08
Hus Senaste Referens
Housing - Index 6.5 2019-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Ukraina - Ekonomiska indikatorer.