Marknader Senaste Referens
Valuta 25.86 2019-07
Lagren Marknaden 548 2019-07
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.5 2019-03
Arbetslöshet 9.2 2019-03
Inflation - Betygsätt 9 2019-06
Ränta 17 2019-07
Handelsbalans 525 2019-05
Kurantkonto 249 2019-05
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Statsskulden Till Bnp 60.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 2018-12
Konsument - Confidence 82.8 2019-05
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.1 2019-05
Corporate - Skatt - Betygsätt 18 2019-12
Personliga Skattesats 18 2019-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.5 2019-03
BNP 131 2018-12
Bnp Fasta Priser 223423 2019-03
Fasta Bruttoinvesteringar 42953 2019-03
Bnp Per Capita 3110 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 7907 2017-12
Bnp Från Jordbruk 7561 2019-03
Bnp Från Entreprenad 4809 2019-03
Bnp Från Tillverkning 24831 2019-03
Bnp Från Mining 11098 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 13253 2019-03
Bnp Från Tjänster 30970 2019-03
Bnp Från Transport 18975 2019-03
Bnp Från Verktyg 611 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 9.2 2019-03
Arbetslösa Personer 301 2019-05
Löner 10239 2019-05
Löne Tillväxt 17.36 2019-05
Befolkning 42.22 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 58.5 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Egenföretagare 15571 2019-03
Sysselsättningsgraden 66.3 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 62.8 2019-03
Levnadslön Familj 6610 2018-12
Levnadslön Individuella 4690 2018-12
Minimilöner 4173 2019-01
Löner Högutbildad 5720 2018-12
Löner Lågutbildade 3680 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 9 2019-06
Konsumentprisindex Kpi 99.5 2019-06
Kärna Konsumentprisindexet 107 2019-06
Kärna Inflation Rate 7.4 2019-06
Cpi Transportfordon 102 2019-05
Exportpriserna 99.9 2019-04
Mat Inflation 8.5 2019-06
Importpriserna 99.2 2019-04
Inflation (Månad) -0.5 2019-06
Producentpriserna 364 2019-06
Producentpriserna Förändras 8.5 2019-05
Pengar Senaste Referens
Ränta 17 2019-07
Interbankränta 18.04 2019-07
Penningmängden M0 349609 2019-05
Penningmängden M1 654681 2019-05
Penningmängden M2 1256448 2019-05
Penningmängden M3 1260449 2019-05
Banks Balansräkning 1914363 2019-02
Valutareserven 20639 2019-06
Lån Till Den Privata Sektorn 756309 2019-04
Värde Ränta 13 2019-05
Centralbanken Balansräkning 1058673 2019-02
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 525 2019-05
Kurantkonto 249 2019-05
Bytesbalans Till Bnp -3.6 2018-12
Export 4533 2019-05
Import 5058 2019-05
Utlandsskulden 114429 2019-03
Kapitalflöden -37 2019-03
Guldreserver 24.6 2019-06
Råolja Produktion 34 2019-03
Utländska Direktinvesteringar 800 2019-03
Remitteringar 2833 2018-12
Villkor För Handel 101 2019-04
Terrorism Index 6.05 2017-12
Vapen Sales 224 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 60.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -7655 2019-05
Statliga Utgifter 48848 2019-03
Statliga Intäkter 540750 2019-05
Statsskuld 787108828 2019-05
Skatteutgifter 508145 2019-05
Credit - Betyg 15
Militära Utgifter 4401 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 18 2019-12
Personliga Skattesats 18 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 20 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 22 2019-12
Social Security Rate För Företag 22 2019-12
Social Trygghet För Anställda 0 2019-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion 1.6 2019-05
Industriproduktion (Månadsvis) -0.5 2019-05
Manufacturing Produktion 0.7 2019-05
Lagerförändringar -27061 2019-03
Internet hastighet 12799 2017-03
IP-adresser 5156332 2017-03
Förtroendekommissionen 120 2019-03
Konkurrenskraft - Index 57.03 2018-12
Konkurrenskraft Rank 83 2018-12
Korruption Index 32 2018-12
Korruption Placering 120 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 71 2018-12
Gruv Produktion 4.6 2019-05
Stål Produktion 1827 2019-05
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 82.8 2019-05
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.1 2019-05
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 8.2 2019-05
Konsument - Spendera 199285 2019-03
Bankernas Utlåningsränta 16.93 2019-05
Konsumentkrediter 157583 2019-04
Bensinpriser 1.11 2019-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Ukraina - Ekonomiska indikatorer.