Marknader Senaste Referens
Valuta 6.7 2020-05

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.9 2019-09
Arbetslöshet 4.6 2018-09
Inflation - Betygsätt 0.5 2020-02
Ränta 3.5 2020-05
Handelsbalans 423 2019-09
Kurantkonto 186 2019-09
Bytesbalans Till Bnp 6.3 2019-12
Statsskulden Till Bnp 63.2 2019-12
Statliga Budgetutskottet -2.4 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2019-12
Personliga Skattesats 25 2020-12
Coronavirus-fall 116 2020-05
Coronavirus - dödsfall 8 2020-05
Coronavirus återhämtat 108 2020-05

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.9 2019-09
BNP 21 2019-12
Bnp Per Capita 15289 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 28647 2018-12
Bnp-Tillväxt 2.2 2019-09

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.6 2018-09
Befolkning 1.36 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 59.2 2018-09
Arbetslösa Personer 28.9 2018-09

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.5 2020-02
Konsumentprisindex Kpi 109 2020-02
Cpi Transportfordon 107 2020-02
Mat Inflation 1 2020-02
Producentpriserna 608 2019-12

Pengar Senaste Referens
Ränta 3.5 2020-05
Värde Ränta 1.5 2018-12
Banks Balansräkning 148173 2020-01
Valutareserven 6626 2020-03
Penningmängden M0 24131 2020-01
Penningmängden M2 90155 2020-01

Handel Senaste Referens
Handelsbalans 423 2019-09
Kurantkonto 186 2019-09
Bytesbalans Till Bnp 6.3 2019-12
Export 2034 2019-09
Import 1612 2019-09
Guldreserver 1.94 2019-12
Råolja Produktion 55.74 2020-01
Utlandsskulden 27431 2020-02
Terrorism Index 0.02 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 63.2 2019-12
Statliga Budgetutskottet -2.4 2019-12
Credit - Betyg 52 2020-05
Skatteutgifter 4844 2020-01
Regeringen Budgetutskottet Värde -1761 2020-01
Statsskuld 101223 2020-02
Statliga Intäkter 3083 2020-01
Militära Utgifter 165 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 2019-12
Personliga Skattesats 25 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.5 2020-12

Business Senaste Referens
Internet hastighet 9570 2017-03
IP-adresser 175628 2017-03
Kapacitetsutnyttjande 64.2 2019-09
Cementtillverkning 62517 2020-03
Konkurrenskraft - Index 58.3 2019-12
Konkurrenskraft Rank 79 2019-12
Korruption Index 40 2019-12
Korruption Placering 85 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 105 2019-12
Industriproduktion -7.7 2019-09
Industriproduktion (Månadsvis) -1.9 2019-09

Konsument Senaste Referens
Konsumentkrediter 37177 2020-02
Bensinpriser 0.22 2020-03
Privat - Sektor - Credit 66892 2020-01

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 116 2020-05
Coronavirus - dödsfall 8 2020-05
Coronavirus återhämtat 108 2020-05


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Trinidad och Tobago - Ekonomiska indikatorer.