TRINIDAD OCH TOBAGO - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Trinidad och Tobago - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Marknader Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Valuta 6.63
6.92 7.08 7.25 7.43 8.17
BNP Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.20
1.6 2.2 2.5 3 2.5
BNP 20.99
22.37 21.65 20.92 29.6 30.5
Bnp Per Capita 15786.30
16390 16166 15942 15717 15516
Bnp Per Capita Ppp 29579.00
31800 32000 29069 32000 24697
Bnp-Tillväxt 0.80
0.7 0.7 0.4 0.5 0.8
Labour Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Arbetslöshet 4.50
3.7 3.7 4.3 4 4
Befolkning 1.35
1.37 1.37 1.35 1.35 1.34
Priser Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Inflation - Betygsätt 1.30
2.2 2.5 3 3.5 4.3
Konsumentprisindex Kpi 107.10
107 107 107 107 107
Mat Inflation 3.40
4 5 4.5 5 6
Cpi Transportfordon 105.50
106 106 106 106 105
Pengar Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Ränta 4.75
5 5 5.25 5 5.75
Värde Ränta 1.50
1.89 1.89 1.89 1.89 3.06
Valutareserven 8369.80
8324 8300 8282 8265 8074
Handel Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Handelsbalans 307.80
505 516 544 561 591
Export 2549.50
2379 2359 2343 2328 2246
Import 2241.70
2289 2278 2289 2283 2188
Kurantkonto 97.20
111 67.93 82.92 88.18 77.31
Bytesbalans Till Bnp -5.50
1.12 -0.15 -0.15 -2.71 1.55
Remitteringar 131.00
128 130 132 134 102
Guldreserver 1.93
1.92 1.92 1.92 1.92 1.92
Terrorism Index 0.25
0.05 0.03 0.01 0 0.92
Råolja Produktion 71.68
76.51 77.32 78.12 78.89 84.38
Regeringen Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Statsskulden Till Bnp 39.40
33.77 35.85 35.85 40 44.6
Statliga Budgetutskottet -5.40
-2.04 -1.91 -1.78 -1.65 -1.61
Militära Utgifter 236.90
217 225 234 242 226
Business Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Internet hastighet 9569.96
8700 7299 8559 9342 8045
IP-adresser 175628.00
161971 159784 157890 156243 150185
Lätt Att Göra Affärer 102.00
97 97 97 97 78
Korruption Index 35.00
38 38 37 36 38
Korruption Placering 101.00
79 80 81 82 83
Cementtillverkning 52114.00
54158 56190 57477 58318 59880
Konkurrenskraft - Index 4.09
3.97 3.97 3.97 3.97 3.93
Konkurrenskraft Rank 83.00
85 85 85 85 88
Konsument Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Konsumentkrediter 31779.30
32322 32513 32603 32638 32358
Bensinpriser 0.45
0.44 0.44 0.44 0.44 0.43
Skatter Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00
25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50
13 13 13 13 13
Klimat Faktisk Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 2020
Utfällning 228.15
56.41 124 189 166 137
Temperatur 26.32
25.42 26.71 26.54 26.06 26.76