Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Valuta 6.69 6.71 6.73 6.75 6.77 6.81

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.90 -6 -6.5 -5.7 -3.9 0.9
Arbetslöshet 4.60 5.8 6 6 5.7 5.5
Inflation - Betygsätt 0.40 0.4 0.3 0.5 0.7 0.9
Ränta 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5
Handelsbalans 422.70 830 650 805 1010 1264
Kurantkonto 186.40 450 300 -100 100 150
Bytesbalans Till Bnp 5.60 6 6 6 5.7 5.7
Statsskulden Till Bnp 61.00 65 65 65 63 63
Statliga Budgetutskottet -3.40 -8 -8 -8 -7.6 -7.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.90 -6 -6.5 -5.7 -3.9 0.9
BNP 21.00 24 24 24 27 27
Bnp Per Capita 15288.90 14459 15400 15400 15600 15600
Bnp Per Capita Ppp 28647.10 28900 28900 28900 27093 29000
Bnp-Tillväxt 2.20 -5 -3.4 0.3 0.3 0.5

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 4.60 5.8 6 6 5.7 5.5
Befolkning 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
Arbetskraftsdeltagande 59.20 58.3 58.2 58.2 58.2 58.24
Arbetslösa Personer 28.90 31.6 31.7 31.5 31.5 31

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 0.40 0.4 0.3 0.5 0.7 0.9
Producentpriserna 607.80 605 605 605 605 606
Mat Inflation -1.00 -0.3 0.5 1 1.2 1.5
Konsumentprisindex Kpi 108.90 109 109 109 110 110
Cpi Transportfordon 107.00 109 108 108 108 109

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Ränta 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5
Värde Ränta 1.50 1.5 1.25 1.25 1.25 1.5
Valutareserven 6802.40 7300 7230 7350 7350 7500
Banks Balansräkning 149077.00 147000 148000 151000 149000 153000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans 422.70 830 650 805 1010 1264
Kurantkonto 186.40 450 300 -100 100 150
Bytesbalans Till Bnp 5.60 6 6 6 5.7 5.7
Import 1611.60 1470 1450 1420 1490 1587
Export 2034.30 2300 2100 2100 2500 2851
Utlandsskulden 27580.10 28500 26300 30000 30000 30000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 61.00 65 65 65 63 63
Statliga Budgetutskottet -3.40 -8 -8 -8 -7.6 -7.6
Militära Utgifter 165.00 210 210 210 210 220
Regeringen Budgetutskottet Värde 2233.30 -200 -200 1400 1100 1800
Statsskuld 97658.20 94500 95000 95500 95500 98500
Statliga Intäkter 5975.70 4400 4900 5200 5000 5700
Skatteutgifter 3742.40 4600 5100 3800 3900 3900

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Industriproduktion -7.70 1.6 1.9 1.7 1.9 2.1
Industriproduktion (Månadsvis) -1.90 -0.7 1.1 0.5 1.5 0.5
Kapacitetsutnyttjande 64.20 64.8 64.9 65.2 65 67.5
Cementtillverkning 49297.00 62700 62900 63000 63000 64000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Konsumentkrediter 37156.40 33011 33556 34978 35707 35293
Privat - Sektor - Credit 66323.10 61345 61395 62543 63736 63106
Bensinpriser 0.42 0.4 0.38 0.36 0.34 0.32


Trinidad och Tobago - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.