Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Valuta 6.77 6.79 6.81 6.84 6.86 6.91

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.70 6.5 4 4 4 1.7
Arbetslöshet 5.10 5.5 5.5 5.1 5.1 4.5
Inflation - Betygsätt 1.80 1.2 1.5 1.4 1.2 1.6
Ränta 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handelsbalans 259.00 950 1185 1150 1150 1113
Kurantkonto -2.00 200 150 150 150 150
Bytesbalans Till Bnp 2.30 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1
Statsskulden Till Bnp 82.70 67 67 67 67 63
Statliga Budgetutskottet -11.20 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -8.70 6.5 4 4 4 1.7
BNP 21.53 24 27 27 27 25.5
Bnp Per Capita 13707.62 15100 15100 15100 15100 15250
Bnp Per Capita Ppp 23728.16 25500 25500 25500 25500 26300
Bnp-Tillväxt 5.10 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 5.10 5.5 5.5 5.1 5.1 4.5
Befolkning 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.38
Arbetslösa Personer 31.10 31 31 31 31 28.9

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 1.80 1.2 1.5 1.4 1.2 1.6
Producentpriserna 620.10 608 608 608 608 609
Mat Inflation 5.10 2.5 2 1.8 1.8 1.8
Konsumentprisindex Kpi 110.80 111 111 111 112 113
Cpi Transportfordon 108.40 108 108 110 110 110

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Ränta 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Värde Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Valutareserven 6649.20 7290 7350 7350 7350 7350
Banks Balansräkning 155091.00 149000 153000 153000 153000 155000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans 259.00 950 1185 1150 1150 1113
Kurantkonto -2.00 200 150 150 150 150
Bytesbalans Till Bnp 2.30 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1
Import 1385.60 1550 1550 1550 1550 1587
Export 1644.60 2500 2700 2700 2700 2700
Utlandsskulden 31288.70 30000 30000 30000 30000 30000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 82.70 67 67 67 67 63
Statliga Budgetutskottet -11.20 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.7
Militära Utgifter 157.00 210 210 220 220 220
Regeringen Budgetutskottet Värde -32.40 -1700 -1400 -1400 -1400 0
Statsskuld 105769.00 102100 101500 101500 101500 101500
Statliga Intäkter 3719.20 3100 3200 3200 3200 4000
Skatteutgifter 3751.60 4800 4600 4600 4600 4000

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Industriproduktion 10.40 8.5 2.1 2.1 2.1 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) 3.00 1.3 1.1 1.1 1.1 0.5
Kapacitetsutnyttjande 62.60 65 67.5 67.5 67.5 67.5
Cementtillverkning 50429.00 63500 64000 64000 64000 65000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Konsumentkrediter 36596.80 39351 38746 38522 38061 39404
Privat - Sektor - Credit 66342.90 70332 68913 69204 68997 70084
Bensinpriser 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48 0.46


Trinidad och Tobago - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.