Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 6.71 6.76 6.79 6.83 6.87 6.94
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.90 -0.5 1.1 -0.5 0.6 1.5
Arbetslöshet 4.40 5.4 5.5 5.5 5.1 5
Inflation - Betygsätt 1.50 1.3 1.5 1.5 1.6 1.7
Ränta 5.00 5 5 5 5.25 5.25
Handelsbalans 690.20 1216 600 1251 1100 1264
Kurantkonto 68.30 370 750 200 500 -100
Bytesbalans Till Bnp 4.90 5 5 5 6 6
Statsskulden Till Bnp 61.00 63 63 63 65 65
Statliga Budgetutskottet -8.50 -8.3 -8.3 -8.3 -8 -8
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.90 -0.5 1.1 -0.5 0.6 1.5
BNP 22.10 29 29 29 34 34
Bnp Per Capita 15350.90 15200 15200 15200 15400 15400
Bnp Per Capita Ppp 28763.10 28500 28500 28500 28600 28600
Bnp-Tillväxt -2.80 -0.1 -0.2 -0.5 0.8 0.8
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 4.40 5.4 5.5 5.5 5.1 5
Arbetslösa Personer 27.30 31.64 32 31.87 31.87 32.63
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.50 1.3 1.5 1.5 1.6 1.7
Producentpriserna 604.30 608 609 609 609 612
Mat Inflation 0.90 0.7 0.9 1 1 1.3
Konsumentprisindex Kpi 108.60 108 109 110 110 112
Cpi Transportfordon 108.50 107 107 110 110 112
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 5.00 5 5 5 5.25 5.25
Värde Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 690.20 1216 600 1251 1100 1264
Kurantkonto 68.30 370 750 200 500 -100
Bytesbalans Till Bnp 4.90 5 5 5 6 6
Utlandsskulden 25586.00 27500 28500 28500 28500 30000
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 61.00 63 63 63 65 65
Statliga Budgetutskottet -8.50 -8.3 -8.3 -8.3 -8 -8
Statsskuld 95180.30 99500 99900 99990 99990 100500
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriproduktion 9.50 1.4 1.5 1.5 1.7 1.7
Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bensinpriser 0.39 0.35 0.34 0.33 0.32 0.32


Trinidad och Tobago - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.