TRINIDAD OCH TOBAGO - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Trinidad och Tobago - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Översikt Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 5.10 5 5.2 5.6 5.7 5.5
Inflation - Betygsätt 1.20 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7
Ränta 5.00 5 5 5 5 5
Handelsbalans 689.60 -32.34 -20.97 32.78 12.56 -3.9
Statsskulden Till Bnp 44.40 56 56 64 64 60
Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 6.65
6.71 6.78 6.84 6.91 7.18
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.20
1.1 1.3 1.4 1.6 2.1
BNP 22.10
25 25 29 29 34
Bnp Per Capita 15350.90
15100 15100 15200 15200 15400
Bnp Per Capita Ppp 28763.10
28400 28400 28500 28500 28600
Bnp-Tillväxt 0.30
0.8 1 0.7 -0.3 0.8
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 5.10
5 5.2 5.6 5.7 5.5
Befolkning 1.37
1.37 1.37 1.37 1.37 1.39
Arbetslösa Personer 32.10
33.36 31.9 33.7 34.27 36.53
Arbetskraftsdeltagande 59.10
59.07 58.98 58.99 58.99 58.74
Egenföretagare 602.00
598 597 598 597 595
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 1.20
1.2 1.3 1.4 1.5 1.7
Producentpriserna 600.40
606 607 608 608 612
Mat Inflation 0.60
3.2 3.4 3.2 3.4 3.8
Konsumentprisindex Kpi 107.40
108 108 108 109 112
Cpi Transportfordon 105.80
105 107 107 107 110
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 5.00
5 5 5 5 5
Värde Ränta 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Penningmängden M0 25245.70
25353 25359 25360 25358 25358
Penningmängden M2 85802.50
85690 85639 85617 85608 85602
Valutareserven 7622.00
7728 7748 7712 7743 7741
Banks Balansräkning 136179.00
136510 136839 137146 137442 140141
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans 689.60
-32.34 -20.97 32.78 12.56 -3.9
Export 2447.40
2271 2290 2315 2292 2289
Import 1757.60
2304 2319 2283 2280 2293
Kurantkonto 510.00
280 180 400 320 -100
Bytesbalans Till Bnp -4.10
-0.15 4.56 0.27 -1.51 -3.18
Guldreserver 1.90
1.89 1.89 1.89 1.88 1.89
Terrorism Index 0.25
0.5 0.5 0.2 0.2 0.1
Utlandsskulden 24841.10
25000 26500 27000 27500 30000
Råolja Produktion 66.00
67.21 67.15 67.16 67.16 67.16
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 44.40
56 56 64 64 60
Statliga Budgetutskottet -8.50
-7 -7 -6.5 -6.5 -6
Militära Utgifter 199.00
201 201 199 199 210
Statsskuld 93297.90
95000 97000 99000 99500 100500
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Internet hastighet 9569.96
9095 9081 9089 9085 9086
IP-adresser 175628.00
157583 157894 154938 154872 147511
Industriproduktion -4.30
1.3 1.4 1.3 1.4 1.7
Industriproduktion (Månadsvis) 4.70
4.89 5.04 4.92 5.02 4.98
Kapacitetsutnyttjande 65.70
67.71 69.32 67.7 69.34 69.34
Cementtillverkning 62483.00
64000 64000 62000 63000 63000
Konkurrenskraft - Index 4.09
4.09 4.09 4.13 4.13 4.15
Konkurrenskraft Rank 83.00
83 83 83 83 84
Lätt Att Göra Affärer 102.00
103 103 105 105 107
Korruption Index 41.00
39 39 42 42 43
Korruption Placering 77.00
80 80 76 76 75
Konsument Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Konsumentkrediter 32920.10
33339 33743 34141 34533 38088
Privat - Sektor - Credit 62192.40
62271 62294 62301 62304 62306
Bensinpriser 0.55
0.56 0.53 0.5 0.47 0.37
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00
25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50
12.5 12.5 13 13 13
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Utfällning 228.15
189 166 56.52 134 137
Temperatur 26.32
26.54 26.06 25.47 27.01 26.76