Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Valuta 6.74 6.76 6.78 6.8 6.82 6.86

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.90 3 6.5 4 4 1.7
Arbetslöshet 4.00 5.7 5.5 5.5 5.1 4.5
Inflation - Betygsätt 0.90 1.4 1.2 1.5 1.4 1.6
Ränta 3.50 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5
Handelsbalans 31.60 720 860 1275 1275 1113
Kurantkonto -250.10 200 200 150 150 150
Bytesbalans Till Bnp 6.30 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1
Statsskulden Till Bnp 63.20 67 67 67 67 63
Statliga Budgetutskottet -2.40 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.90 3 6.5 4 4 1.7
BNP 24.10 24 24 27 27 25.5
Bnp Per Capita 15105.10 15100 15100 15100 15100 15250
Bnp Per Capita Ppp 26176.00 25500 25500 25500 25500 26300
Bnp-Tillväxt -0.50 0.9 0.7 0.5 0.5 0.7

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 4.00 5.7 5.5 5.5 5.1 4.5
Befolkning 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 1.38
Arbetslösa Personer 25.10 32 31 31 31 28.9

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt 0.90 1.4 1.2 1.5 1.4 1.6
Producentpriserna 621.40 608 608 608 608 609
Mat Inflation 3.90 3 2.5 2 1.8 1.8
Konsumentprisindex Kpi 109.90 110 110 114 111 113
Cpi Transportfordon 107.30 108 108 114 108 110

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Ränta 3.50 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5
Värde Ränta 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Valutareserven 6751.90 7200 7290 7350 7350 7350
Banks Balansräkning 156789.00 149000 149000 153000 153000 155000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans 31.60 720 860 1275 1275 1113
Kurantkonto -250.10 200 200 150 150 150
Bytesbalans Till Bnp 6.30 3.7 3.7 3.7 3.7 4.1
Import 1288.80 1520 1550 1550 1550 1587
Export 1320.50 2400 2500 2700 2700 2700
Utlandsskulden 31547.50 30000 30000 30000 30000 30000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 63.20 67 67 67 67 63
Statliga Budgetutskottet -2.40 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6 -5.7
Militära Utgifter 165.00 210 210 210 220 220
Regeringen Budgetutskottet Värde 1707.70 700 -2400 700 700 700
Statsskuld 101002.00 103000 102100 101500 101500 101500
Statliga Intäkter 4666.10 3000 3100 3200 3200 4000
Skatteutgifter 3559.10 4900 4800 4600 4600 4000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Industriproduktion 1.10 1.5 8.5 2.1 2.1 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) 3.10 1.9 1.3 1.1 1.1 0.5
Kapacitetsutnyttjande 60.40 65 65 67.5 67.5 67.5
Cementtillverkning 52511.00 62300 63500 64000 64000 65000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Konsumentkrediter 37255.50 35980 36895 36251 36251 37419
Privat - Sektor - Credit 66262.30 64836 66077 67736 70114 67429
Bensinpriser 0.40 0.32 0.31 0.31 0.28 0.26


Trinidad och Tobago - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.