Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 6.75 6.78 6.8 6.82 6.85 6.89

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.70 3 2 1.7 1.7 1.7
Arbetslöshet 7.20 5.1 4.7 4.5 4.5 4
Inflation - Betygsätt 3.80 3.8 3.5 3 2.9 1.8
Ränta 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Handelsbalans 259.00 1275 1150 1150 1150 1113
Kurantkonto -2.00 150 150 150 150 150
Bytesbalans Till Bnp 2.30 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5
Statsskulden Till Bnp 82.70 75 75 75 75 68
Statliga Budgetutskottet -11.20 -7.6 -7.6 -5.7 -5.7 -5.7
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -7.70 3 2 1.7 1.7 1.7
BNP 21.53 27 27 25.5 25.5 25.5
Bnp Per Capita 14875.94 14700 14700 14700 14700 14950
Bnp Per Capita Ppp 23728.16 24900 24900 24900 24900 25700

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 7.20 5.1 4.7 4.5 4.5 4
Befolkning 1.37 1.37 1.37 1.38 1.38 1.38
Arbetskraftsdeltagande 56.00 58.7 58.7 59.5 59.5 59.5
Arbetslösa Personer 43.50 31 31 28.9 28.9 28.9
Egenföretagare 560.40 602 602 602 602 602

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 3.80 3.8 3.5 3 2.9 1.8
Producentpriserna 620.10 623 623 625 625 627
Mat Inflation 6.10 3.5 2 1.8 1.5 1.8
Konsumentprisindex Kpi 114.40 115 116 117 118 119
Cpi Transportfordon 110.60 114 108 110 110 110

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Värde Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Valutareserven 6679.90 7350 7350 7350 7350 7350
Banks Balansräkning 153245.00 153000 153000 155000 155000 155000

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 259.00 1275 1150 1150 1150 1113
Kurantkonto -2.00 150 150 150 150 150
Bytesbalans Till Bnp 2.30 2.8 2.8 2.8 2.8 2.5
Import 1385.60 1550 1550 1550 1550 1587
Export 1644.60 2700 2700 2700 2700 2700
Utlandsskulden 31998.80 30000 30000 30000 30000 30000

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 82.70 75 75 75 75 68
Statliga Budgetutskottet -11.20 -7.6 -7.6 -5.7 -5.7 -5.7
Militära Utgifter 157.00 220 220 220 220 230
Statliga Intäkter 2789.70 3200 3200 4000 4000 4000
Regeringen Budgetutskottet Värde -1231.10 700 -1400 -1400 -1400 0
Statsskuld 109268.00 101500 101500 101500 101500 101500
Skatteutgifter 4020.80 4600 4600 4000 4000 4000

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 30.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Industriproduktion 10.40 2.1 2.1 2.5 2.5 2.5
Industriproduktion (Månadsvis) 3.00 1.1 1.1 0.5 0.5 0.5
Kapacitetsutnyttjande 61.90 67.5 67.5 67.5 67.5 67.5
Cementtillverkning 66011.00 64000 64000 65000 65000 65000

Konsument Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Konsumentkrediter 37633.20 37695 37468 37895 38273 38539
Privat - Sektor - Credit 66617.60 68913 69204 68333 67950 70084
Bensinpriser 0.84 0.87 0.9 0.93 0.96 0.96


Trinidad och Tobago - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.