TRINIDAD OCH TOBAGO - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Trinidad och Tobago - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Marknader Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Valuta 6.71
6.82 7.02 7.22 7.43 8.33
BNP Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.10
2.2 2.5 2.3 2.5 2.4
BNP 20.99
22.9 22.2 29.6 30.1 30.5
Bnp Per Capita 15786.30
15980 14649 15389 14335 14106
Bnp Per Capita Ppp 29579.00
32000 29389 32000 26834 26398
Bnp-Tillväxt 2.20
0.9 0.8 1 0.7 0.8
Labour Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Arbetslöshet 5.30
5 5 5.2 5.3 4
Befolkning 1.35
1.37 1.35 1.35 1.35 1.37
Arbetskraftsdeltagande 59.50
59.5 59.5 59.5 59.5 59.5
Arbetslösa Personer 34.00
34 34 34 34 34
Egenföretagare 602.90
603 603 603 603 603
Priser Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Inflation - Betygsätt 0.80
2.5 3 3.5 3.8 4.3
Producentpriserna 601.50
598 596 594 592 577
Mat Inflation 2.10
5 4.5 5 5.5 6
Konsumentprisindex Kpi 107.00
109 109 111 111 120
Cpi Transportfordon 105.80
107 107 109 110 118
Pengar Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Ränta 4.75
4.75 4.75 4.75 4.75 5
Värde Ränta 1.50
1.5 1.5 1.5 1.5 1.75
Penningmängden M0 24500.20
24700 24845 24838 24836 24834
Penningmängden M2 86389.20
86184 86145 86143 86147 86153
Valutareserven 7965.40
7977 7930 7964 7928 7962
Handel Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Handelsbalans 77.00
68.3 68.3 68.3 68.3 68.3
Export 2388.80
2331 2331 2331 2331 2331
Import 2311.80
2262 2262 2262 2262 2262
Kurantkonto -307.10
-304 -241 -224 -200 -186
Bytesbalans Till Bnp -4.10
-4.03 -0.15 -6.73 0.27 -4.24
Guldreserver 1.90
1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
Terrorism Index 0.25
0.04 0.02 0 0 0.85
Råolja Produktion 70.00
70.2 70.16 70.16 70.16 70.16
Regeringen Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Statsskulden Till Bnp 44.40
36.65 35.85 41.2 45.7 53
Statliga Budgetutskottet -8.50
-2.96 -2.85 -2.74 -3.01 -4.03
Militära Utgifter 199.00
227 235 243 244 246
Business Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Internet hastighet 9569.96
9068 9095 9081 9089 9086
IP-adresser 175628.00
161385 157583 157894 154938 147511
Industriproduktion -4.30
-5.5 -5.5 -5.5 -5.5 -5.5
Industriproduktion (Månadsvis) 4.70
3.17 3.15 3.15 3.15 3.15
Kapacitetsutnyttjande 68.80
68.55 68.55 68.55 68.55 68.55
Cementtillverkning 59670.00
56190 57477 58318 58865 59880
Konkurrenskraft - Index 4.09
4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
Konkurrenskraft Rank 83.00
88 88 88 88 88
Lätt Att Göra Affärer 102.00
102 102 102 102 102
Korruption Index 41.00
41 41 41 41 41
Korruption Placering 77.00
77 77 77 77 77
Konsument Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Konsumentkrediter 32633.40
33067 33503 33931 34353 38527
Bensinpriser 0.48
0.44 0.41 0.39 0.37 0.26
Skatter Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00
25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00
25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50
12.5 12.5 12.5 13 13
Klimat Faktisk Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 2020
Utfällning 228.15
124 189 166 56.52 137
Temperatur 26.32
26.71 26.54 26.06 25.47 26.76