Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Valuta 6.76 6.78 6.8 6.82 6.84 6.88

Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.90 -6 -3.9 8 6.5 4
Arbetslöshet 3.50 6.5 6.1 5.7 5.5 5.5
Inflation - Betygsätt 0.40 -0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
Ränta 3.50 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5
Handelsbalans 488.20 720 860 880 950 1113
Kurantkonto 243.20 -100 100 200 200 150
Bytesbalans Till Bnp 6.30 4 3.7 3.7 3.7 3.7
Statsskulden Till Bnp 63.20 68 67 67 67 67
Statliga Budgetutskottet -2.40 -8 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.90 -6 -3.9 8 6.5 4
BNP 24.10 23 24 24 24 27
Bnp Per Capita 15105.10 14900 15100 15100 15100 15100
Bnp Per Capita Ppp 26176.00 24900 25500 25500 25500 25500
Bnp-Tillväxt -0.50 0.5 0.3 0.9 0.7 0.5

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 3.50 6.5 6.1 5.7 5.5 5.5
Befolkning 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
Arbetslösa Personer 22.50 32.5 32 32 31 31

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt 0.40 -0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
Producentpriserna 608.20 608 608 608 608 608
Mat Inflation 2.20 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3
Konsumentprisindex Kpi 109.00 112 108 109 110 114
Cpi Transportfordon 106.80 112 107 107 108 114

Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Ränta 3.50 3.25 3.25 3.25 3.5 3.5
Värde Ränta 1.50 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
Valutareserven 7305.30 7400 7300 7200 7290 7350
Banks Balansräkning 151396.00 151000 149000 149000 149000 153000

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans 488.20 720 860 880 950 1113
Kurantkonto 243.20 -100 100 200 200 150
Bytesbalans Till Bnp 6.30 4 3.7 3.7 3.7 3.7
Import 1538.30 1480 1490 1520 1550 1587
Export 2026.50 2200 2350 2400 2500 2700
Utlandsskulden 31527.90 30000 30000 30000 30000 30000

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 63.20 68 67 67 67 67
Statliga Budgetutskottet -2.40 -8 -7.6 -7.6 -7.6 -7.6
Militära Utgifter 165.00 210 210 210 210 220
Regeringen Budgetutskottet Värde -1129.00 700 -2400 -2200 -1900 700
Statsskuld 101856.00 102500 103700 103000 102100 101500
Statliga Intäkter 3375.00 2800 2900 3000 3100 3200
Skatteutgifter 4504.10 5200 5100 4900 4800 4600

Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Business Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Industriproduktion -2.00 -6 -2 1.5 8.5 2.1
Industriproduktion (Månadsvis) -12.40 0.5 1.5 1.9 1.3 1.1
Kapacitetsutnyttjande 61.20 65.2 65 65 65 67.5
Cementtillverkning 59315.00 61700 62300 62300 63500 64000

Konsument Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Konsumentkrediter 36899.10 35540 34867 35778 39928 36251
Privat - Sektor - Credit 65834.90 60081 62831 64077 72011 65344
Bensinpriser 0.30 0.32 0.13 0.12 0.11 0.31


Trinidad och Tobago - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.