Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 6.76 6.79 6.81 6.82 6.85 6.89

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.90 -8.5 -6 -3.9 2.5 1.9
Arbetslöshet 4.60 6 6.5 6.1 5.7 5.5
Inflation - Betygsätt 0.40 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
Ränta 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5
Handelsbalans 488.20 710 720 860 880 1113
Kurantkonto 243.20 300 -100 100 200 150
Bytesbalans Till Bnp 6.30 4 4 3.7 3.7 3.7
Statsskulden Till Bnp 63.20 68 68 67 67 67
Statliga Budgetutskottet -2.40 -8 -8 -7.6 -7.6 -7.6
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.90 -8.5 -6 -3.9 2.5 1.9
BNP 24.10 23 23 24 24 27
Bnp Per Capita 15105.10 14900 14900 15100 15100 15100
Bnp Per Capita Ppp 26176.00 24900 24900 25500 25500 25500
Bnp-Tillväxt 2.20 8 -0.5 0.3 0.9 0.5

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 4.60 6 6.5 6.1 5.7 5.5
Befolkning 1.36 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37
Arbetslösa Personer 28.90 31.7 31.5 31.5 31.5 31

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 0.40 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9
Producentpriserna 607.80 605 605 605 605 606
Mat Inflation 1.20 0.1 0.5 0.7 0.9 1.3
Konsumentprisindex Kpi 109.00 109 109 109 110 110
Cpi Transportfordon 107.00 108 108 108 108 109

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 3.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.5
Värde Ränta 1.50 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Valutareserven 7442.40 6800 6900 7050 7200 7350
Banks Balansräkning 148425.00 148000 151000 149000 149000 153000

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 488.20 710 720 860 880 1113
Kurantkonto 243.20 300 -100 100 200 150
Bytesbalans Till Bnp 6.30 4 4 3.7 3.7 3.7
Import 1538.30 1450 1480 1490 1520 1587
Export 2026.50 2160 2200 2350 2400 2700
Utlandsskulden 30911.10 26300 30000 30000 30000 30000

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 63.20 68 68 67 67 67
Statliga Budgetutskottet -2.40 -8 -8 -7.6 -7.6 -7.6
Militära Utgifter 165.00 210 210 210 210 220
Regeringen Budgetutskottet Värde -1032.80 -2200 -1700 -900 -550 1800
Statsskuld 101254.00 95000 95500 95500 95500 98500
Statliga Intäkter 2869.90 2900 3200 3800 3950 5700
Skatteutgifter 3902.70 5100 4900 4700 4500 3900

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Corporate - Skatt - Betygsätt 25.00 25 25 25 25 25
Personliga Skattesats 25.00 25 25 25 25 25
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12.50 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

Business Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Industriproduktion -7.70 -3 -1.5 1.9 1.9 2.1
Industriproduktion (Månadsvis) -1.90 1.1 0.5 1.5 1.5 0.5
Kapacitetsutnyttjande 65.50 64.9 65.2 65 65 67.5
Cementtillverkning 53081.00 60900 61700 62300 63000 64000

Konsument Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Konsumentkrediter 36970.40 32838 34867 35727 38106 35529
Privat - Sektor - Credit 66677.00 60081 62831 64284 68565 64024
Bensinpriser 0.31 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11


Trinidad och Tobago - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.