Marknader Senaste Referens
Valuta 31.79 2019-04
Lagren Marknaden 1116 2019-04
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.48 2019-04
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.8 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.7 2018-12
Arbetslöshet 0.8 2019-02
Inflation - Betygsätt 1.24 2019-03
Inflation (Månad) 0.24 2019-02
Ränta 1.75 2019-03
Handelsbalans 4030 2019-02
Kurantkonto 6505 2019-02
Bytesbalans Till Bnp 7.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 41.8 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Förtroendekommissionen 51.4 2019-03
Konsument - Confidence 80.6 2019-03
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.8 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.7 2018-12
BNP 455 2017-12
Bnp Fasta Priser 2684626 2018-12
Bruttonationalprodukt 2775885 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 646902 2018-12
Bnp Per Capita 6126 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 16278 2017-12
Bnp Från Jordbruk 119237 2018-12
Bnp Från Entreprenad 72559 2018-12
Bnp Från Tillverkning 741222 2018-12
Bnp Från Mining 58855 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 128625 2018-12
Bnp Från Transport 284022 2018-12
Bnp Från Verktyg 88158 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 0.8 2019-02
Egenföretagare 37784 2019-02
Arbetslösa Personer 300 2019-02
Lediga Jobb 35525 2019-02
Löner 14048 2018-12
Minimilöner 325 2018-12
Lönerna I Manufacturing 12781 2018-06
Befolkning 66.19 2017-12
Arbetskostnaderna 96.02 2018-06
Produktivitet 122 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 5.2 2019-02
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.24 2019-03
Inflation (Månad) 0.24 2019-02
Konsumentprisindex Kpi 102 2019-03
Kärna Konsumentprisindexet 102 2019-03
Kärna Inflation Rate 0.58 2019-03
Bnp-Deflatorn 154 2018-12
Producentpriserna 102 2019-03
Exportpriserna 101 2019-02
Importpriserna 93.5 2019-02
Mat Inflation 2.4 2019-03
KPI bostadshjälpmedel 101 2019-03
Cpi Transportfordon 102 2019-03
Producentpriserna Förändras 0.39 2019-03
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.75 2019-03
Interbankränta 1.88 2019-04
Penningmängden M0 1486822 2019-02
Penningmängden M1 2069 2019-02
Penningmängden M3 20249 2019-02
Banks Balansräkning 19154384 2019-02
Valutareserven 212200 2019-03
Lån Till Den Privata Sektorn 4167360 2019-02
Värde Ränta 1.29 2017-12
Centralbanken Balansräkning 7501893 2019-02
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 4030 2019-02
Kurantkonto 6505 2019-02
Bytesbalans Till Bnp 7.5 2018-12
Export 21554 2019-02
Import 17519 2019-02
Utlandsskulden 161014 2018-12
Villkor För Handel 108 2019-02
Turister 3572988 2019-02
Guldreserver 154 2019-03
Råolja Produktion 223 2018-12
Utländska Direktinvesteringar 28563 2019-01
Remitteringar 10267 2019-02
Terrorism Index 6.25 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.8 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 111540 2018-09
Statliga Utgifter 391871 2018-12
Statliga Intäkter 156202 2019-02
Skatteutgifter 166228 2019-02
Credit - Betyg 63.26
Militära Utgifter 6076 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 2018-12
Social Security Rate För Företag 5 2018-12
Social Trygghet För Anställda 5 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 51.4 2019-03
Industriproduktion -1.6 2019-02
Industriproduktion (Månadsvis) -3.1 2018-12
Kapacitetsutnyttjande 67.82 2018-12
Lagerförändringar 172809 2018-12
Bilregistreringar 47916 2019-03
Ledande Ekonomiska Index 151 2019-02
Internet hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bilproduktionen 179595 2019-01
Cementtillverkning 3383 2019-02
Sammanfallande Index 127 2019-02
Konkurrenskraft - Index 67.53 2018-12
Konkurrenskraft Rank 38 2018-12
Korruption Index 36 2018-12
Korruption Placering 99 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 27 2018-12
Tillverkning - Pmi 50.3 2019-03
Privat investering -0.3 2019-02
Totalt - Vehicle - Försäljning 82324 2019-02
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 80.6 2019-03
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 11.8 2019-03
Konsument - Spendera 1375836 2018-12
Disponibel Personlig Inkomst 8312890 2017-12
Personliga Besparingar 11.2 2017-12
Bankernas Utlåningsränta 7 2019-03
Konsumentkrediter 4511593 2018-12
Bensinpriser 1.09 2019-02
Hushållen Skuld Till Bnp 68.3 2018-09
Personliga Utgifter 0 2019-02
Hus Senaste Referens
Housing - Index 142 2019-02
Bostäder 3884 2019-01


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Thailand - Ekonomiska indikatorer.