Marknader Senaste Referens
Valuta 30.63 2019-06
Lagren Marknaden 1140 2019-06
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.18 2019-06
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.8 2019-03
Arbetslöshet 1.1 2019-05
Inflation - Betygsätt 1.15 2019-05
Inflation (Månad) 0.48 2019-05
Ränta 1.75 2019-05
Handelsbalans 182 2019-05
Kurantkonto 1780 2019-04
Bytesbalans Till Bnp 7.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 41.8 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Förtroendekommissionen 50.1 2019-05
Konsument - Confidence 77.7 2019-05
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.8 2019-03
BNP 455 2017-12
Bnp Fasta Priser 2713945 2019-03
Bruttonationalprodukt 2862899 2019-03
Fasta Bruttoinvesteringar 653075 2019-03
Bnp Per Capita 6126 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 16278 2017-12
Bnp Från Jordbruk 168442 2019-03
Bnp Från Entreprenad 74116 2019-03
Bnp Från Tillverkning 722461 2019-03
Bnp Från Mining 57520 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 130939 2019-03
Bnp Från Transport 284022 2018-12
Bnp Från Verktyg 88158 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 1.1 2019-05
Egenföretagare 37338 2019-04
Arbetslösa Personer 426 2019-05
Lediga Jobb 36592 2019-04
Löner 13996 2019-03
Minimilöner 325 2018-12
Lönerna I Manufacturing 13080 2019-03
Befolkning 66.41 2018-12
Arbetskostnaderna 91.98 2018-12
Produktivitet 122 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 6.7 2019-04
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.15 2019-05
Inflation (Månad) 0.48 2019-05
Konsumentprisindex Kpi 103 2019-05
Kärna Konsumentprisindexet 102 2019-05
Kärna Inflation Rate 0.54 2019-05
Bnp-Deflatorn 148 2019-03
Producentpriserna 103 2019-05
Exportpriserna 104 2019-04
Importpriserna 96.07 2019-04
Mat Inflation 2.8 2019-05
KPI bostadshjälpmedel 101 2019-05
Cpi Transportfordon 103 2019-05
Producentpriserna Förändras 0 2019-05
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.75 2019-05
Interbankränta 1.87 2019-06
Penningmängden M0 1499911 2019-04
Penningmängden M1 2105 2019-04
Penningmängden M3 20371 2019-04
Banks Balansräkning 19405534 2019-04
Valutareserven 209956 2019-05
Lån Till Den Privata Sektorn 4141184 2019-04
Värde Ränta 1.29 2017-12
Centralbanken Balansräkning 7800972 2019-04
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 182 2019-05
Kurantkonto 1780 2019-04
Bytesbalans Till Bnp 7.5 2018-12
Export 21018 2019-05
Import 20928 2019-05
Utlandsskulden 161014 2018-12
Villkor För Handel 108 2019-04
Turister 2726808 2019-05
Guldreserver 154 2019-06
Råolja Produktion 215 2019-02
Utländska Direktinvesteringar -59514 2019-03
Remitteringar 11417 2019-04
Terrorism Index 6.25 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.8 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -10026 2019-02
Statliga Utgifter 400145 2019-03
Statliga Intäkter 169388 2019-04
Skatteutgifter 233509 2019-04
Credit - Betyg 63.26
Militära Utgifter 6420 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 2019-12
Social Security Rate För Företag 5 2019-12
Social Trygghet För Anställda 5 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 50.1 2019-05
Industriproduktion -3.99 2019-05
Industriproduktion (Månadsvis) 2.5 2019-04
Kapacitetsutnyttjande 70.2 2019-04
Lagerförändringar 46770 2019-03
Bilregistreringar 43042 2019-05
Ledande Ekonomiska Index 151 2019-04
Internet hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bilproduktionen 198821 2019-03
Cementtillverkning 3204 2019-04
Sammanfallande Index 128 2019-04
Konkurrenskraft - Index 67.53 2018-12
Konkurrenskraft Rank 38 2018-12
Korruption Index 36 2018-12
Korruption Placering 99 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 27 2018-12
Tillverkning - Pmi 50.7 2019-05
Privat investering 0.9 2019-04
Totalt - Vehicle - Försäljning 88097 2019-05
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 77.7 2019-05
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.2 2019-03
Konsument - Spendera 1375836 2019-03
Disponibel Personlig Inkomst 8312890 2017-12
Personliga Besparingar 11.2 2017-12
Bankernas Utlåningsränta 7 2019-05
Konsumentkrediter 4587037 2019-03
Bensinpriser 1.16 2019-04
Hushållen Skuld Till Bnp 68.8 2018-12
Personliga Utgifter 0.4 2019-04
Hus Senaste Referens
Housing - Index 142 2019-04
Bostäder 8154 2019-03


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Thailand - Ekonomiska indikatorer.