Marknader Senaste Referens
Valuta 31.22 2019-02
Lagren Marknaden 1089 2019-02
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.47 2019-02
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.3 2018-09
Arbetslöshet 0.9 2018-12
Inflation - Betygsätt 0.27 2019-01
Inflation (Månad) -0.2 2019-01
Ränta 1.75 2019-02
Handelsbalans 1065 2018-12
Kurantkonto 5027 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 10.6 2017-12
Statsskulden Till Bnp 41.8 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2.7 2017-12
Förtroendekommissionen 50 2019-01
Konsument - Confidence 80.7 2019-01
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.3 2018-09
BNP 455 2017-12
Bnp Fasta Priser 2658895 2018-09
Bruttonationalprodukt 2584939 2018-09
Fasta Bruttoinvesteringar 631535 2018-09
Bnp Per Capita 6126 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 16278 2017-12
Bnp Från Jordbruk 135132 2018-09
Bnp Från Entreprenad 73948 2018-09
Bnp Från Tillverkning 726029 2018-09
Bnp Från Mining 56321 2018-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 125425 2018-09
Bnp Från Transport 281644 2018-09
Bnp Från Verktyg 85020 2018-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 0.9 2018-12
Egenföretagare 37866 2018-12
Arbetslösa Personer 349 2018-12
Lediga Jobb 24914 2018-12
Löner 14048 2018-12
Minimilöner 325 2018-12
Lönerna I Manufacturing 12781 2018-06
Befolkning 66.19 2017-12
Arbetskostnaderna 96.02 2018-06
Produktivitet 112 2018-09
Ungdomsarbetslöshet 4.5 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.27 2019-01
Inflation (Månad) -0.2 2019-01
Konsumentprisindex Kpi 101 2019-01
Kärna Konsumentprisindexet 102 2019-01
Kärna Inflation Rate 0.69 2019-01
Bnp-Deflatorn 160 2018-09
Producentpriserna 101 2019-01
Exportpriserna 105 2018-12
Importpriserna 96.12 2018-12
Mat Inflation 0.3 2019-01
KPI bostadshjälpmedel 99.8 2019-01
Cpi Transportfordon 102 2019-01
Producentpriserna Förändras -1.08 2019-01
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.75 2019-02
Interbankränta 1.87 2019-02
Penningmängden M0 1504450 2018-12
Penningmängden M1 2095 2018-12
Penningmängden M3 20117 2018-12
Banks Balansräkning 18950595 2018-12
Valutareserven 208300 2019-01
Lån Till Den Privata Sektorn 4181406 2018-12
Värde Ränta 1.29 2017-12
Centralbanken Balansräkning 7372227 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 1065 2018-12
Kurantkonto 5027 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 10.6 2017-12
Export 19381 2018-12
Import 18316 2018-12
Utlandsskulden 158129 2018-09
Villkor För Handel 109 2018-12
Turister 3845811 2018-12
Guldreserver 154 2019-03
Råolja Produktion 225 2018-08
Utländska Direktinvesteringar 26271 2018-11
Remitteringar 11132 2018-12
Terrorism Index 6.25 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.8 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2.7 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 111540 2018-09
Statliga Utgifter 386188 2018-09
Statliga Intäkter 205394 2018-12
Skatteutgifter 232257 2018-12
Credit - Betyg 63.26
Militära Utgifter 6076 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 2018-12
Social Security Rate För Företag 5 2018-12
Social Trygghet För Anställda 5 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 50 2019-01
Industriproduktion 0.75 2018-12
Industriproduktion (Månadsvis) -3.1 2018-12
Kapacitetsutnyttjande 67.82 2018-12
Lagerförändringar 97508 2018-09
Bilregistreringar 28111 2018-12
Ledande Ekonomiska Index 152 2018-12
Internet hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bilproduktionen 197020 2018-11
Cementtillverkning 3469 2018-12
Sammanfallande Index 129 2018-12
Konkurrenskraft - Index 67.53 2018-12
Konkurrenskraft Rank 38 2018-12
Korruption Index 36 2018-12
Korruption Placering 99 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 27 2018-12
Tillverkning - Pmi 50.2 2019-01
Totalt - Vehicle - Försäljning 113581 2018-12
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 80.7 2019-01
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 14.2 2018-11
Konsument - Spendera 1365170 2018-09
Disponibel Personlig Inkomst 8312890 2017-12
Personliga Besparingar 11.2 2017-12
Bankernas Utlåningsränta 7 2019-01
Konsumentkrediter 4511593 2018-12
Bensinpriser 1.1 2018-12
Hushållen Skuld Till Bnp 68.1 2018-06
Personliga Utgifter 1.1 2018-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 140 2018-12
Bostäder 10685 2018-11


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Thailand - Ekonomiska indikatorer.