Marknader Senaste Referens
Valuta 29.97 2021-01
Lagren Marknaden 940 2021-01
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.21 2021-01

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 6.5 2020-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.4 2020-09
Arbetslöshet 2 2020-11
Inflation - Betygsätt -0.27 2020-12
Inflation (Månad) 0.15 2020-12
Ränta 0.5 2020-12
Handelsbalans 960 2020-12
Kurantkonto -1500 2020-11
Bytesbalans Till Bnp 6.8 2019-12
Statsskulden Till Bnp 41.1 2019-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 2019-12
Förtroendekommissionen 46.8 2020-12
Konsument - Confidence 50.1 2020-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2020-12
Personliga Skattesats 35 2019-12
Coronavirus-fall 13500 2021-01
Coronavirus - dödsfall 73 2021-01
Coronavirus återhämtat 10224 2021-01

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 6.5 2020-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.4 2020-09
BNP 544 2019-12
Bnp Fasta Priser 2613807 2020-09
Bruttonationalprodukt 2503528 2020-09
Fasta Bruttoinvesteringar 637721 2020-09
Bnp Per Capita 6503 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 18463 2019-12
Bnp Från Jordbruk 123453 2020-09
Bnp Från Entreprenad 84161 2020-09
Bnp Från Tillverkning 652980 2020-09
Bnp Från Mining 51826 2020-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 137005 2020-09
Bnp Från Transport 136144 2020-09
Bnp Från Verktyg 68868 2020-09

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 2 2020-11
Egenföretagare 38269 2020-11
Arbetslösa Personer 784 2020-11
Lediga Jobb 32958 2020-11
Löner 14670 2020-09
Minimilöner 331 2019-12
Lönerna I Manufacturing 13317 2020-06
Befolkning 66.56 2019-12
Arbetskostnaderna 107 2020-06
Produktivitet 109 2020-09
Ungdomsarbetslöshet 8 2020-08

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -0.27 2020-12
Inflation (Månad) 0.15 2020-12
Konsumentprisindex Kpi 102 2020-12
Kärna Konsumentprisindexet 103 2020-12
Kärna Inflation Rate 0.19 2020-12
Bnp-Deflatorn 158 2020-09
Producentpriserna 99.8 2020-12
Exportpriserna 98.94 2020-11
Importpriserna 90.85 2020-11
Mat Inflation 1.38 2020-12
KPI bostadshjälpmedel 101 2020-12
Cpi Transportfordon 98.15 2020-12
Producentpriserna Förändras -0.89 2020-12

Pengar Senaste Referens
Ränta 0.5 2020-12
Interbankränta 0.62 2021-01
Penningmängden M0 1759611 2020-11
Penningmängden M1 2475 2020-11
Penningmängden M3 22790 2020-11
Banks Balansräkning 21597724 2020-11
Valutareserven 258134 2020-12
Lån Till Den Privata Sektorn 4404013 2020-11
Värde Ränta 1.4 2019-12
Centralbanken Balansräkning 8733766 2020-11

Handel Senaste Referens
Handelsbalans 960 2020-12
Kurantkonto -1500 2020-11
Bytesbalans Till Bnp 6.8 2019-12
Export 20083 2020-12
Import 19119 2020-12
Utlandsskulden 171974 2020-09
Villkor För Handel 109 2020-11
Turister 3065 2020-11
Guldreserver 154 2020-09
Råolja Produktion 199 2020-09
Utländska Direktinvesteringar -16240 2020-07
Remitteringar 12870 2020-11
Terrorism Index 5.78 2019-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.1 2019-12
Statliga Budgetutskottet -1.9 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 13238 2020-08
Statliga Utgifter 411816 2020-09
Statliga Intäkter 157966 2020-11
Skatteutgifter 292618 2020-11
Credit - Betyg 65 2021-01
Militära Utgifter 6420 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2020-12
Personliga Skattesats 35 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 2019-12
Social Security Rate För Företag 5 2019-12
Social Trygghet För Anställda 5 2019-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 46.8 2020-12
Industriproduktion 0.35 2020-11
Industriproduktion (Månadsvis) 3.3 2020-08
Kapacitetsutnyttjande 64.51 2020-11
Lagerförändringar -89578 2020-09
Bilregistreringar 23116 2020-12
Ledande Ekonomiska Index 158 2020-11
Internet hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bilproduktionen 117253 2020-08
Cementtillverkning 3015 2020-11
Sammanfallande Index 126 2020-11
Konkurrenskraft - Index 68.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 40 2019-12
Korruption Index 36 2019-12
Korruption Placering 101 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 21 2019-12
Tillverkning - Pmi 50.8 2020-12
Privat investering 2.1 2020-11
Totalt - Vehicle - Försäljning 104089 2020-12

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 50.1 2020-12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -6.8 2020-10
Konsument - Spendera 1420210 2020-09
Disponibel Personlig Inkomst 8767532 2018-12
Personliga Besparingar 10.2 2018-12
Bankernas Utlåningsränta 6 2020-12
Konsumentkrediter 4962632 2020-09
Bensinpriser 0.94 2020-10
Hushållen Skuld Till Bnp 72.8 2020-06
Personliga Utgifter 0.4 2020-11

Hus Senaste Referens
Housing - Index 151 2020-11
Bostäder 8469 2020-10

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 13500 2021-01
Coronavirus - dödsfall 73 2021-01
Coronavirus återhämtat 10224 2021-01


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Thailand - Ekonomiska indikatorer.