Marknader Senaste Referens
Valuta 30.6 2019-08
Lagren Marknaden 1089 2019-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.55 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 2019-06
Arbetslöshet 1.1 2019-07
Inflation - Betygsätt 0.98 2019-07
Inflation (Månad) 0.06 2019-07
Ränta 1.5 2019-08
Handelsbalans 110 2019-07
Kurantkonto 3923 2019-06
Bytesbalans Till Bnp 7.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 41.8 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Förtroendekommissionen 49.1 2019-07
Konsument - Confidence 75 2019-07
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 2019-06
BNP 505 2018-12
Bnp Fasta Priser 2731179 2019-06
Bruttonationalprodukt 2862899 2019-03
Fasta Bruttoinvesteringar 648147 2019-06
Bnp Per Capita 6362 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 16905 2018-12
Bnp Från Jordbruk 178581 2019-06
Bnp Från Entreprenad 74313 2019-06
Bnp Från Tillverkning 718654 2019-06
Bnp Från Mining 61887 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 130268 2019-06
Bnp Från Transport 182985 2019-06
Bnp Från Verktyg 92108 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 1.1 2019-07
Egenföretagare 37615 2019-07
Arbetslösa Personer 436 2019-07
Lediga Jobb 30047 2019-06
Löner 14354 2019-06
Minimilöner 325 2018-12
Lönerna I Manufacturing 13080 2019-03
Befolkning 66.41 2018-12
Arbetskostnaderna 91.98 2018-12
Produktivitet 127 2019-03
Ungdomsarbetslöshet 6.6 2019-07
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.98 2019-07
Inflation (Månad) 0.06 2019-07
Konsumentprisindex Kpi 103 2019-07
Kärna Konsumentprisindexet 103 2019-07
Kärna Inflation Rate 0.41 2019-07
Bnp-Deflatorn 155 2019-06
Producentpriserna 102 2019-07
Exportpriserna 101 2019-06
Importpriserna 93.28 2019-06
Mat Inflation 3.5 2019-07
KPI bostadshjälpmedel 101 2019-07
Cpi Transportfordon 102 2019-07
Producentpriserna Förändras -1.16 2019-07
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.5 2019-08
Interbankränta 1.63 2019-08
Penningmängden M0 1486184 2019-06
Penningmängden M1 2104 2019-06
Penningmängden M3 20243 2019-06
Banks Balansräkning 19417279 2019-06
Valutareserven 219100 2019-07
Lån Till Den Privata Sektorn 4234329 2019-06
Värde Ränta 1.29 2017-12
Centralbanken Balansräkning 7470777 2019-06
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 110 2019-07
Kurantkonto 3923 2019-06
Bytesbalans Till Bnp 7.5 2018-12
Export 21205 2019-07
Import 21095 2019-07
Utlandsskulden 163403 2019-03
Villkor För Handel 109 2019-06
Turister 3052287 2019-06
Guldreserver 154 2019-06
Råolja Produktion 242 2019-04
Utländska Direktinvesteringar 28864 2019-05
Remitteringar 10567 2019-06
Terrorism Index 6.25 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.8 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -10026 2019-02
Statliga Utgifter 394584 2019-06
Statliga Intäkter 382272 2019-06
Skatteutgifter 193346 2019-06
Credit - Betyg 63.26
Militära Utgifter 6420 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 2019-12
Social Security Rate För Företag 5 2019-12
Social Trygghet För Anställda 5 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 49.1 2019-07
Industriproduktion -5.54 2019-06
Industriproduktion (Månadsvis) 2.5 2019-04
Kapacitetsutnyttjande 65.75 2019-06
Lagerförändringar 13628 2019-06
Bilregistreringar 38863 2019-07
Ledande Ekonomiska Index 152 2019-06
Internet hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bilproduktionen 198821 2019-03
Cementtillverkning 3421 2019-06
Sammanfallande Index 128 2019-06
Konkurrenskraft - Index 67.53 2018-12
Konkurrenskraft Rank 38 2018-12
Korruption Index 36 2018-12
Korruption Placering 99 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 27 2018-12
Tillverkning - Pmi 50.3 2019-07
Privat investering -0.9 2019-06
Totalt - Vehicle - Försäljning 81044 2019-07
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 75 2019-07
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.7 2019-05
Konsument - Spendera 1402406 2019-06
Disponibel Personlig Inkomst 8312890 2017-12
Personliga Besparingar 11.2 2017-12
Bankernas Utlåningsränta 7 2019-07
Konsumentkrediter 4658101 2019-06
Bensinpriser 1.14 2019-06
Hushållen Skuld Till Bnp 68.8 2018-12
Personliga Utgifter -0.1 2019-06
Hus Senaste Referens
Housing - Index 143 2019-06
Bostäder 9689 2019-05


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Thailand - Ekonomiska indikatorer.