Marknader Senaste Referens
Valuta 30.37 2020-01
Lagren Marknaden 1081 2020-01
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.47 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.1 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.4 2019-09
Arbetslöshet 1.1 2019-11
Inflation - Betygsätt 0.87 2019-12
Inflation (Månad) 0.01 2019-12
Ränta 1.25 2019-12
Handelsbalans 549 2019-11
Kurantkonto 3375 2019-11
Bytesbalans Till Bnp 7.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 41.8 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Förtroendekommissionen 45.1 2019-12
Konsument - Confidence 68.3 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.1 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.4 2019-09
BNP 505 2018-12
Bnp Fasta Priser 2730085 2019-09
Bruttonationalprodukt 2669126 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 657693 2019-09
Bnp Per Capita 6362 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 16905 2018-12
Bnp Från Jordbruk 122574 2019-09
Bnp Från Entreprenad 74689 2019-09
Bnp Från Tillverkning 712058 2019-09
Bnp Från Mining 62219 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 129302 2019-09
Bnp Från Transport 182985 2019-06
Bnp Från Verktyg 92108 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 1.1 2019-11
Egenföretagare 37712 2019-11
Arbetslösa Personer 429 2019-11
Lediga Jobb 21224 2019-11
Löner 14334 2019-09
Minimilöner 325 2018-12
Lönerna I Manufacturing 13291 2019-06
Befolkning 66.41 2018-12
Arbetskostnaderna 97.14 2019-06
Produktivitet 118 2019-09
Ungdomsarbetslöshet 5.4 2019-11
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.87 2019-12
Inflation (Månad) 0.01 2019-12
Konsumentprisindex Kpi 103 2019-12
Kärna Konsumentprisindexet 103 2019-12
Kärna Inflation Rate 0.49 2019-12
Bnp-Deflatorn 160 2019-09
Producentpriserna 101 2019-12
Exportpriserna 97.98 2019-11
Importpriserna 91.03 2019-11
Mat Inflation 1.7 2019-12
KPI bostadshjälpmedel 101 2019-12
Cpi Transportfordon 101 2019-12
Producentpriserna Förändras -0.3 2019-12
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.25 2019-12
Interbankränta 1.37 2020-01
Penningmängden M0 1535276 2019-11
Penningmängden M1 2158 2019-11
Penningmängden M3 20708 2019-11
Banks Balansräkning 19964156 2019-11
Valutareserven 227500 2019-12
Lån Till Den Privata Sektorn 4132481 2019-11
Värde Ränta 1.29 2018-12
Centralbanken Balansräkning 7605838 2019-11
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 549 2019-11
Kurantkonto 3375 2019-11
Bytesbalans Till Bnp 7.5 2018-12
Export 19657 2019-11
Import 19108 2019-11
Utlandsskulden 166220 2019-09
Villkor För Handel 108 2019-11
Turister 3358592 2019-11
Guldreserver 154 2019-12
Råolja Produktion 221 2019-08
Utländska Direktinvesteringar 34566 2019-10
Remitteringar 9485 2019-11
Terrorism Index 6.03 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.8 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -14697 2019-07
Statliga Utgifter 395931 2019-09
Statliga Intäkter 173307 2019-11
Skatteutgifter 155368 2019-11
Credit - Betyg 65 2020-01
Militära Utgifter 6420 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 2019-12
Social Security Rate För Företag 5 2019-12
Social Trygghet För Anställda 5 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 45.1 2019-12
Industriproduktion -8.27 2019-11
Industriproduktion (Månadsvis) -1.6 2019-11
Kapacitetsutnyttjande 63.17 2019-11
Lagerförändringar -13524 2019-09
Bilregistreringar 19154 2019-12
Ledande Ekonomiska Index 152 2019-11
Internet hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bilproduktionen 169474 2019-09
Cementtillverkning 3264 2019-11
Sammanfallande Index 127 2019-11
Konkurrenskraft - Index 68.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 40 2019-12
Korruption Index 36 2018-12
Korruption Placering 99 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 21 2019-12
Tillverkning - Pmi 50.1 2019-12
Privat investering -1.6 2019-11
Totalt - Vehicle - Försäljning 79299 2019-11
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 68.3 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2.2 2019-10
Konsument - Spendera 1420983 2019-09
Disponibel Personlig Inkomst 8312890 2017-12
Personliga Besparingar 11.2 2017-12
Bankernas Utlåningsränta 6.75 2019-12
Konsumentkrediter 4736724 2019-09
Bensinpriser 1.14 2019-11
Hushållen Skuld Till Bnp 68.5 2019-06
Personliga Utgifter -0.4 2019-11
Hus Senaste Referens
Housing - Index 146 2019-11
Bostäder 11462 2019-10


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Thailand - Ekonomiska indikatorer.