Marknader Senaste Referens
Valuta 30.3 2019-10
Lagren Marknaden 1089 2019-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.58 2019-10
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 2019-06
Arbetslöshet 1 2019-09
Inflation - Betygsätt 0.32 2019-09
Inflation (Månad) 0.1 2019-09
Ränta 1.5 2019-09
Handelsbalans 2053 2019-08
Kurantkonto 3990 2019-08
Bytesbalans Till Bnp 7.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 41.8 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Förtroendekommissionen 47.9 2019-09
Konsument - Confidence 72.2 2019-09
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 2019-06
BNP 505 2018-12
Bnp Fasta Priser 2731179 2019-06
Bruttonationalprodukt 2729568 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 648147 2019-06
Bnp Per Capita 6362 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 16905 2018-12
Bnp Från Jordbruk 178581 2019-06
Bnp Från Entreprenad 74313 2019-06
Bnp Från Tillverkning 718654 2019-06
Bnp Från Mining 61887 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 130268 2019-06
Bnp Från Transport 182985 2019-06
Bnp Från Verktyg 92108 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 1 2019-09
Egenföretagare 37212 2019-09
Arbetslösa Personer 385 2019-09
Lediga Jobb 30510 2019-08
Löner 14354 2019-06
Minimilöner 325 2018-12
Lönerna I Manufacturing 13291 2019-06
Befolkning 66.41 2018-12
Arbetskostnaderna 93.72 2019-03
Produktivitet 120 2019-06
Ungdomsarbetslöshet 6.5 2019-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.32 2019-09
Inflation (Månad) 0.1 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 103 2019-09
Kärna Konsumentprisindexet 103 2019-09
Kärna Inflation Rate 0.44 2019-09
Bnp-Deflatorn 155 2019-06
Producentpriserna 101 2019-09
Exportpriserna 99.89 2019-08
Importpriserna 92.12 2019-08
Mat Inflation 2.5 2019-09
KPI bostadshjälpmedel 101 2019-09
Cpi Transportfordon 102 2019-09
Producentpriserna Förändras -1.94 2019-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.5 2019-09
Interbankränta 1.62 2019-10
Penningmängden M0 1496768 2019-08
Penningmängden M1 2093 2019-08
Penningmängden M3 20342 2019-08
Banks Balansräkning 19648649 2019-08
Valutareserven 221300 2019-09
Lån Till Den Privata Sektorn 4219407 2019-08
Värde Ränta 1.29 2018-12
Centralbanken Balansräkning 7570965 2019-08
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 2053 2019-08
Kurantkonto 3990 2019-08
Bytesbalans Till Bnp 7.5 2018-12
Export 21915 2019-08
Import 19862 2019-08
Utlandsskulden 166791 2019-06
Villkor För Handel 108 2019-08
Turister 3466456 2019-08
Guldreserver 154 2019-09
Råolja Produktion 227 2019-06
Utländska Direktinvesteringar 32856 2019-07
Remitteringar 10267 2019-08
Terrorism Index 6.25 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.8 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -14697 2019-07
Statliga Utgifter 394584 2019-06
Statliga Intäkter 179418 2019-08
Skatteutgifter 136788 2019-08
Credit - Betyg 63.26
Militära Utgifter 6420 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 2019-12
Social Security Rate För Företag 5 2019-12
Social Trygghet För Anställda 5 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 47.9 2019-09
Industriproduktion -4.4 2019-08
Industriproduktion (Månadsvis) -0.3 2019-08
Kapacitetsutnyttjande 66.52 2019-08
Lagerförändringar 13628 2019-06
Bilregistreringar 35775 2019-09
Ledande Ekonomiska Index 152 2019-08
Internet hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bilproduktionen 170847 2019-07
Cementtillverkning 3390 2019-08
Sammanfallande Index 128 2019-08
Konkurrenskraft - Index 68.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 40 2019-12
Korruption Index 36 2018-12
Korruption Placering 99 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 27 2018-12
Tillverkning - Pmi 50.6 2019-09
Privat investering -2.2 2019-08
Totalt - Vehicle - Försäljning 76195 2019-09
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 72.2 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.3 2019-07
Konsument - Spendera 1402406 2019-06
Disponibel Personlig Inkomst 8312890 2017-12
Personliga Besparingar 11.2 2017-12
Bankernas Utlåningsränta 6.87 2019-09
Konsumentkrediter 4658101 2019-06
Bensinpriser 1.14 2019-06
Hushållen Skuld Till Bnp 68.9 2019-03
Personliga Utgifter 0.3 2019-08
Hus Senaste Referens
Housing - Index 144 2019-08
Bostäder 7536 2019-07


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Thailand - Ekonomiska indikatorer.