Marknader Senaste Referens
Valuta 30.21 2019-12
Lagren Marknaden 1067 2019-12
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.61 2019-12
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.1 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.4 2019-09
Arbetslöshet 1.1 2019-11
Inflation - Betygsätt 0.21 2019-11
Inflation (Månad) -0.13 2019-11
Ränta 1.25 2019-11
Handelsbalans 507 2019-10
Kurantkonto 2905 2019-10
Bytesbalans Till Bnp 7.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 41.8 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Förtroendekommissionen 47.4 2019-11
Konsument - Confidence 69.1 2019-11
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.1 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.4 2019-09
BNP 505 2018-12
Bnp Fasta Priser 2730085 2019-09
Bruttonationalprodukt 2669126 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 657693 2019-09
Bnp Per Capita 6362 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 16905 2018-12
Bnp Från Jordbruk 122574 2019-09
Bnp Från Entreprenad 74689 2019-09
Bnp Från Tillverkning 712058 2019-09
Bnp Från Mining 62219 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 129302 2019-09
Bnp Från Transport 182985 2019-06
Bnp Från Verktyg 92108 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 1.1 2019-11
Egenföretagare 37712 2019-11
Arbetslösa Personer 429 2019-11
Lediga Jobb 18351 2019-10
Löner 14334 2019-09
Minimilöner 325 2018-12
Lönerna I Manufacturing 13291 2019-06
Befolkning 66.41 2018-12
Arbetskostnaderna 97.14 2019-06
Produktivitet 120 2019-06
Ungdomsarbetslöshet 5.4 2019-11
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 0.21 2019-11
Inflation (Månad) -0.13 2019-11
Konsumentprisindex Kpi 103 2019-11
Kärna Konsumentprisindexet 103 2019-11
Kärna Inflation Rate 0.47 2019-11
Bnp-Deflatorn 160 2019-09
Producentpriserna 100 2019-11
Exportpriserna 98.39 2019-10
Importpriserna 90.82 2019-10
Mat Inflation 1.5 2019-11
KPI bostadshjälpmedel 101 2019-11
Cpi Transportfordon 101 2019-11
Producentpriserna Förändras -2.14 2019-11
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.25 2019-11
Interbankränta 1.37 2019-12
Penningmängden M0 1501815 2019-10
Penningmängden M1 2118 2019-10
Penningmängden M3 20596 2019-10
Banks Balansräkning 19829038 2019-10
Valutareserven 221036 2019-11
Lån Till Den Privata Sektorn 4170248 2019-10
Värde Ränta 1.29 2018-12
Centralbanken Balansräkning 7553839 2019-10
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 507 2019-10
Kurantkonto 2905 2019-10
Bytesbalans Till Bnp 7.5 2018-12
Export 20758 2019-10
Import 20252 2019-10
Utlandsskulden 166791 2019-06
Villkor För Handel 108 2019-10
Turister 3042282 2019-10
Guldreserver 154 2019-12
Råolja Produktion 221 2019-08
Utländska Direktinvesteringar 112341 2019-09
Remitteringar 10742 2019-10
Terrorism Index 6.03 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.8 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.5 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -14697 2019-07
Statliga Utgifter 395931 2019-09
Statliga Intäkter 255924 2019-10
Skatteutgifter 347711 2019-10
Credit - Betyg 65 2019-12
Militära Utgifter 6420 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 7 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 10 2019-12
Social Security Rate För Företag 5 2019-12
Social Trygghet För Anställda 5 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 47.4 2019-11
Industriproduktion -8.45 2019-10
Industriproduktion (Månadsvis) -2.3 2019-09
Kapacitetsutnyttjande 63.88 2019-10
Lagerförändringar -13524 2019-09
Bilregistreringar 30839 2019-11
Ledande Ekonomiska Index 154 2019-10
Internet hastighet 15999 2017-03
IP-adresser 2822892 2017-03
Bilproduktionen 169474 2019-09
Cementtillverkning 3346 2019-10
Sammanfallande Index 127 2019-10
Konkurrenskraft - Index 68.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 40 2019-12
Korruption Index 36 2018-12
Korruption Placering 99 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 21 2019-12
Tillverkning - Pmi 49.3 2019-11
Privat investering 1.7 2019-10
Totalt - Vehicle - Försäljning 77121 2019-10
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 69.1 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0 2019-09
Konsument - Spendera 1420983 2019-09
Disponibel Personlig Inkomst 8312890 2017-12
Personliga Besparingar 11.2 2017-12
Bankernas Utlåningsränta 6.75 2019-11
Konsumentkrediter 4736724 2019-09
Bensinpriser 1.14 2019-10
Hushållen Skuld Till Bnp 68.5 2019-06
Personliga Utgifter 1.1 2019-10
Hus Senaste Referens
Housing - Index 145 2019-10
Bostäder 11869 2019-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Thailand - Ekonomiska indikatorer.