Marknader Senaste Referens
Valuta 2294 2019-07
Lagren Marknaden 1924 2019-07
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.1 2018-12
Arbetslöshet 10.3 2014-12
Inflation - Betygsätt 3.7 2019-06
Ränta 7 2019-04
Handelsbalans -1039 2018-12
Kurantkonto -687 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -1.8 2017-12
Statsskulden Till Bnp 37.4 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2.1 2017-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 30 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.1 2018-12
BNP 57.44 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 40376818 2017-12
Bnp Per Capita 957 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 2809 2017-12
Bnp Fasta Priser 31522745 2018-12
Bnp Från Jordbruk 8718021 2018-12
Bnp Från Entreprenad 4377990 2018-12
Bnp Från Tillverkning 2647575 2018-12
Bnp Från Mining 1308537 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1279580 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 10.3 2014-12
Befolkning 52.55 2017-12
Levnadslön Familj 762800 2018-12
Levnadslön Individuella 332400 2018-12
Löner 362400 2016-12
Löner Högutbildad 884100 2018-12
Löner Lågutbildade 419500 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 13.7 2014-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.7 2019-06
Konsumentprisindex Kpi 117 2019-06
Mat Inflation 2.3 2019-06
Kärna Konsumentprisindexet 109 2019-06
Kärna Inflation Rate 3.5 2019-05
KPI bostadshjälpmedel 140 2019-06
Cpi Transportfordon 106 2019-06
Exportpriserna 103 2019-03
Importpriserna 101 2019-03
Inflation (Månad) -0.2 2019-06
Producentpriserna 124 2018-09
Producentpriserna Förändras 2.6 2018-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 7 2019-04
Banks Balansräkning 32847633 2018-12
Värde Ränta 7.15 2019-03
Centralbanken Balansräkning 18050357 2018-12
Penningmängden M0 6974 2019-05
Penningmängden M1 12197 2019-05
Penningmängden M2 19627 2019-05
Penningmängden M3 25946 2019-05
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1039 2018-12
Kurantkonto -687 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -1.8 2017-12
Export 1154 2018-12
Import -2193 2018-12
Kapitalflöden -358 2018-12
Utlandsskulden 21601 2019-05
Villkor För Handel 102 2019-03
Terrorism Index 3.37 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 37.4 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2.1 2017-12
Credit - Betyg 15
Statsskuld 6779 2019-05
Militära Utgifter 665 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 30 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18 2019-12
Business Senaste Referens
Konkurrenskraft - Index 47.21 2018-12
Konkurrenskraft Rank 116 2018-12
Korruption Index 36 2018-12
Korruption Placering 99 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 144 2018-12
Konsument Senaste Referens
Privat - Sektor - Credit 18811 2019-05
Bankernas Utlåningsränta 15.27 2019-05
Bensinpriser 1.02 2019-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Tanzania - Ekonomiska indikatorer.