Marknader Senaste Referens
Valuta 2295 2019-09
Lagren Marknaden 1930 2019-09
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.6 2019-03
Arbetslöshet 9.7 2018-12
Inflation - Betygsätt 3.6 2019-08
Ränta 7 2019-07
Handelsbalans -1091 2019-06
Kurantkonto -860 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -1.8 2017-12
Statsskulden Till Bnp 37.4 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 30 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.6 2019-03
BNP 57.44 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 46636421 2018-12
Bnp Per Capita 957 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 2809 2017-12
Bnp Fasta Priser 30019412 2019-03
Bnp Från Jordbruk 8182587 2019-03
Bnp Från Entreprenad 4193881 2019-03
Bnp Från Tillverkning 2280570 2019-03
Bnp Från Mining 1159804 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1307326 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 9.7 2018-12
Befolkning 52.55 2017-12
Levnadslön Familj 762800 2018-12
Levnadslön Individuella 332400 2018-12
Löner 362400 2016-12
Löner Högutbildad 884100 2018-12
Löner Lågutbildade 419500 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 13.7 2014-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.6 2019-08
Konsumentprisindex Kpi 116 2019-08
Mat Inflation 3.7 2019-08
Kärna Konsumentprisindexet 109 2019-08
Kärna Inflation Rate 2.9 2019-08
KPI bostadshjälpmedel 140 2019-08
Cpi Transportfordon 106 2019-08
Exportpriserna 103 2019-03
Importpriserna 101 2019-03
Inflation (Månad) -0.5 2019-08
Producentpriserna 124 2018-09
Producentpriserna Förändras 2.6 2018-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 7 2019-07
Banks Balansräkning 35615347 2019-06
Värde Ränta 7.15 2019-03
Centralbanken Balansräkning 17308467 2019-06
Penningmängden M0 7262 2019-07
Penningmängden M1 13018 2019-07
Penningmängden M2 20399 2019-07
Penningmängden M3 26930 2019-07
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1091 2019-06
Kurantkonto -860 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -1.8 2017-12
Export 1048 2019-06
Import 2127 2018-12
Kapitalflöden -284 2019-03
Utlandsskulden 22238 2019-07
Villkor För Handel 102 2019-03
Terrorism Index 3.37 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 37.4 2017-12
Statliga Budgetutskottet -2 2018-12
Credit - Betyg 15
Statsskuld 5957 2019-07
Militära Utgifter 665 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 30 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 18 2019-12
Business Senaste Referens
Konkurrenskraft - Index 47.21 2018-12
Konkurrenskraft Rank 116 2018-12
Korruption Index 36 2018-12
Korruption Placering 99 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 144 2018-12
Konsument Senaste Referens
Privat - Sektor - Credit 18886 2019-07
Bankernas Utlåningsränta 14.38 2019-07
Bensinpriser 0.94 2019-08


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Tanzania - Ekonomiska indikatorer.