Marknader Senaste Referens
Valuta 7.43 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.9 2018-12
Arbetslöshet 7.6 2017-12
Inflation - Betygsätt 4.6 2019-04
Ränta 25 2019-06
Handelsbalans 148 2019-03
Kurantkonto -33 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -2.9 2018-12
Statsskulden Till Bnp 57.22 2016-12
Statliga Budgetutskottet -7.9 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 36 2018-12
Personliga Skattesats 38 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.9 2018-12
BNP 3.43 2018-12
Bnp Per Capita 8049 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 13776 2018-12
Bnp Fasta Priser 9433 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.6 2017-12
Befolkning 0.58 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 4.6 2019-04
Konsumentprisindex Kpi 140 2019-06
Mat Inflation 5.2 2019-04
Inflation (Månad) 0.4 2019-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 25 2019-06
Interbankränta 10.1 2019-02
Värde Ränta 9 2019-05
Utlåningsräntan 14.9 2019-05
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 148 2019-03
Kurantkonto -33 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -2.9 2018-12
Export 563 2019-03
Import -415 2019-03
Guldreserver 1.4 2019-03
Kapitalflöden 95.5 2018-12
Råolja Produktion 16 2019-04
Utländska Direktinvesteringar 65.1 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 57.22 2016-12
Statliga Budgetutskottet -7.9 2018-12
Credit - Betyg 38.75
Skatteutgifter 7934 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -2957 2018-12
Statsskuld 17915 2017-12
Statliga Intäkter 5970 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 36 2018-12
Personliga Skattesats 38 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10 2019-12
Business Senaste Referens
Internet hastighet 2103 2017-03
IP-adresser 49087 2017-03
Korruption Index 43 2018-12
Korruption Placering 73 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 165 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Surinam - Ekonomiska indikatorer.