Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Valuta 7.43 7.45 7.47 7.49 7.52 7.56

Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10 -4 -4 0.5 0.5 0.5
Arbetslöshet 7.40 9.1 9.1 8.5 8.5 8.5
Inflation - Betygsätt 26.20 15 13 9 8 6.5
Ränta 25.00 15 15 12.5 12.5 12.5
Handelsbalans 221.00 50 158 125 125 158
Bytesbalans Till Bnp -6.10 -7.5 -7.5 -6.5 -6.5 -6.5
Statsskulden Till Bnp 81.40 87 87 83 83 83
Statliga Budgetutskottet -7.90 -12 -12 -9.1 -9.1 -10.5
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00 36 36 36 36 36

BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.10 -4 -4 0.5 0.5 0.5
BNP 3.99 3.8 3.8 4.2 4.2 4.2
Bnp Per Capita 7966.70 7920 7920 8000 8000 8000
Bnp Per Capita Ppp 16328.70 15900 15900 16300 16300 16300

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 7.40 9.1 9.1 8.5 8.5 8.5
Befolkning 0.59 0.6 0.6 0.6 0.6 0.61

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt 26.20 15 13 9 8 6.5
Inflation (Månad) 8.00 2 0.9 0.7 0.5 0.5
Mat Inflation 35.60 22 18 15 12 10
Konsumentprisindex Kpi 175.70 163 162 177 190 173

Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Ränta 25.00 15 15 12.5 12.5 12.5
Interbankränta 12.60 2.6 2.6 0.1 0.1 0.1
Värde Ränta 8.60 3.6 -1.4 -1.4 -3.9 -3.9
Utlåningsräntan 15.20 5.2 5.2 2.7 2.7 2.7

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans 221.00 50 158 125 125 158
Bytesbalans Till Bnp -6.10 -7.5 -7.5 -6.5 -6.5 -6.5
Import 405.30 430 412 415 415 422
Export 626.30 480 570 540 540 580
Guldreserver 1.70 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 81.40 87 87 83 83 83
Statliga Budgetutskottet -7.90 -12 -12 -9.1 -9.1 -10.5
Regeringen Budgetutskottet Värde -2956.90 -2526 -2526 -2526 -2526 -2751

Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00 36 36 36 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Surinam - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.