Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Valuta 7.43 7.45 7.46 7.48 7.5 7.53
Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.10 1 1 1 0.8 0.8
Arbetslöshet 7.60 8 8 8 7.5 7.5
Inflation - Betygsätt 4.30 5 4.8 4.5 4.8 6
Ränta 25.00 20 20 15 15 8
Handelsbalans 197.70 94.14 92.94 87.58 87.58 82.79
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -3.5 -3.5 -3.5 -3.1 -3.1
Statsskulden Till Bnp 57.22 38 38 38 35 35
Statliga Budgetutskottet -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00 36 36 36 36 36
BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.10 1 1 1 0.8 0.8
BNP 3.32 4 4 4 4.5 4.5
Bnp Per Capita 8043.46 8100 8100 8100 8200 8200
Bnp Per Capita Ppp 13767.12 13600 13600 13600 13800 13800
Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Arbetslöshet 7.60 8 8 8 7.5 7.5
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 4.30 5 4.8 4.5 4.8 6
Mat Inflation 5.50 8 7.5 8 7.7 7
Konsumentprisindex Kpi 138.30 140 143 144 145 152
Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Ränta 25.00 20 20 15 15 8
Interbankränta 17.40 12.4 12.4 7.4 7.4 7.4
Värde Ränta 9.20 4.3 4.3 -0.7 -0.7 -0.7
Utlåningsräntan 14.40 9.4 9.4 4.4 4.4 4.4
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans 197.70 94.14 92.94 87.58 87.58 82.79
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -3.5 -3.5 -3.5 -3.1 -3.1
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 57.22 38 38 38 35 35
Statliga Budgetutskottet -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00 36 36 36 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Surinam - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.