Marknader Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Valuta 20.82 21.67 22.41 23.17 23.96 25.63

Översikt Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -13.40 3 3 3 3 1.4
Arbetslöshet 11.20 11 11 11 11 10.5
Inflation - Betygsätt 61.50 45 30 25 20 15
Ränta 10.00 11 11 11.5 11.5 15
Handelsbalans 367.30 77.32 158 158 158 140
Kurantkonto 138.40 -159 -159 -180 -180 -195
Bytesbalans Till Bnp 11.40 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Statsskulden Till Bnp 111.40 85 85 85 85 65
Statliga Budgetutskottet -12.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -9
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00 36 36 36 36 36
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38

BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt -13.40 3 3 3 3 1.4
BNP 3.81 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2
Bnp Per Capita 7655.68 7500 7500 7500 7500 8000
Bnp Per Capita Ppp 16130.17 17200 17200 17200 17200 18500

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Arbetslöshet 11.20 11 11 11 11 10.5
Befolkning 0.59 0.61 0.61 0.62 0.62 0.62

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Inflation - Betygsätt 61.50 45 30 25 20 15
Inflation (Månad) 3.10 1.5 1 1 1 1
Konsumentprisindex Kpi 381.70 404 424 454 463 532
Mat Inflation 67.70 35 25 10 10 8

Pengar Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Ränta 10.00 11 11 11.5 11.5 15
Interbankränta 9.30 10.3 10.3 10.8 10.8 10.8
Värde Ränta 7.40 8.4 8.4 8.9 8.9 8.9
Utlåningsräntan 14.70 15.7 15.7 16.2 16.2 16.2

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Handelsbalans 367.30 77.32 158 158 158 140
Kurantkonto 138.40 -159 -159 -180 -180 -195
Bytesbalans Till Bnp 11.40 -6.5 -6.5 -5.5 -5.5 -5.5
Export 649.90 580 580 590 590 590
Import 282.60 422 422 450 450 450
Guldreserver 1.46 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Statsskulden Till Bnp 111.40 85 85 85 85 65
Statliga Budgetutskottet -12.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -9
Regeringen Budgetutskottet Värde 4298.10 -2751 -2751 -2751 -2751 -2751

Skatter Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2023
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00 36 36 36 36 36
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Surinam - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.