Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 7.40 7.45 7.47 7.49 7.51 7.56
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 1.2 1.2 1.2 0.8 1.2
Arbetslöshet 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 6.3
Inflation - Betygsätt 4.30 4.7 4.8 4.9 5 5.4
Ränta 25.00 15 15 15 15 12.5
Handelsbalans 97.40 110 50 50 158 168
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -1.8
Statsskulden Till Bnp 81.40 74 74 74 74 70
Statliga Budgetutskottet -7.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -9.1
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00 36 36 36 36 36
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 1.2 1.2 1.2 0.8 1.2
BNP 3.43 4.5 4.5 4.5 4.5 4.8
Bnp Per Capita 8048.60 8200 8200 8200 8200 8300
Bnp Per Capita Ppp 13775.90 14100 14100 14100 14100 14300
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 7.60 7.5 7.5 7.5 7.5 6.3
Befolkning 0.58 0.6 0.6 0.6 0.6 0.61
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 4.30 4.7 4.8 4.9 5 5.4
Inflation (Månad) 0.20 0.2 0.5 0.3 0.5 0.5
Mat Inflation 5.00 5.7 5.9 5.9 6 5.6
Konsumentprisindex Kpi 143.10 145 147 149 150 158
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 25.00 15 15 15 15 12.5
Interbankränta 12.60 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Värde Ränta 8.90 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
Utlåningsräntan 15.20 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 97.40 110 50 50 158 168
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1 -1.8
Export 553.60 530 500 480 570 580
Import 456.20 420 450 430 412 412
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 81.40 74 74 74 74 70
Statliga Budgetutskottet -7.90 -8.7 -8.7 -8.7 -8.7 -9.1
Regeringen Budgetutskottet Värde -2956.90 -2526 -2526 -2526 -2526 -2751
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00 36 36 36 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Surinam - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.