SURINAM - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER

Surinam - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Marknader Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Valuta 7.40
7.45 7.47 7.49 7.5 7.58
BNP Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.10
0.5 0.5 1 -1.45 0.8
BNP 3.32
3.6 3.6 4 4 4.5
Bnp Per Capita 8043.46
8000 8000 8100 8100 8200
Bnp Per Capita Ppp 13767.12
13400 13400 13600 13600 13800
Bnp Fasta Priser 9224.00
9112 9154 9141 9129 9045
Labour Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Arbetslöshet 9.70
8.5 8.5 8 8 7.5
Befolkning 0.56
0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
Priser Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Inflation - Betygsätt 6.00
8.5 8 7.9 7.8 7
Inflation (Månad) 1.30
0.59 0.85 0.73 0.77 0.76
Mat Inflation 6.95
10 8.5 8 8 7
Konsumentprisindex Kpi 134.80
140 141 143 143 162
Pengar Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Ränta 25.00
25 25 20 20 8
Värde Ränta 9.30
9.3 9.3 4.3 4.3 -7.7
Utlåningsräntan 14.20
14.2 14.2 9.2 9.2 -2.8
Interbankränta 18.00
18 18 13 13 1
Handel Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Handelsbalans 12.70
18.34 -14.17 -39.93 -23.66 1.12
Export 537.20
536 517 520 513 474
Import 524.50
518 513 560 536 473
Kurantkonto -103.00
-94.48 -75.54 -86.23 -101 -91.04
Bytesbalans Till Bnp -4.40
3 3 4 4 -6
Guldreserver 0.81
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Utländska Direktinvesteringar 79.80
50.7 53.08 63.46 51.54 53.87
Råolja Produktion 17.00
17 17 17 17 17
Kapitalflöden 28.40
32.23 37.79 31.96 37.46 35.66
Regeringen Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Statsskulden Till Bnp 57.48
41 41 38 38 35
Statliga Budgetutskottet -5.70
-6.16 -5.31 -5.23 -5.16 -4.35
Regeringen Budgetutskottet Värde -1855.80
-1959 -2206 -1996 -2001 -2618
Statsskuld 7145.90
6191 6150 6713 7276 9284
Statliga Intäkter 3404.60
3376 3360 3368 3377 3307
Skatteutgifter 5260.40
5335 5350 5364 5378 5925
Business Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Internet hastighet 2103.19
2235 2021 2027 2152 2043
IP-adresser 49087.00
48967 48900 48835 48772 48279
Lätt Att Göra Affärer 165.00
166 168 168 168 168
Korruption Index 41.00
39 39 38 38 37
Korruption Placering 77.00
75 77 77 77 77
Konkurrenskraft - Index 3.71
3.7 3.7 3.7 3.7 3.69
Konkurrenskraft Rank 110.00
111 111 111 111 111
Skatter Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Personliga Skattesats 38.00
38 38 38 38 38
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00
36 36 36 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00
10 10 10 10 10
Klimat Faktisk Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 2020
Utfällning 142.17
161 103 208 196 203
Temperatur 26.67
26.65 26.68 25.62 26.72 26.81