Surinam - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.


Marknader Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Valuta 7.43
7.45 7.47 7.49 7.51 7.59
BNP Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.10
0.5 1 1 1 0.8
BNP 3.32
3.6 4 4 4 4.5
Bnp Per Capita 8043.46
8000 8100 8100 8100 8200
Bnp Per Capita Ppp 13767.12
13400 13600 13600 13600 13800
Bnp Fasta Priser 9224.00
9154 9141 9129 9117 9045
Labour Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Arbetslöshet 9.70
8.5 8 8 8 7.5
Befolkning 0.56
0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
Priser Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Inflation - Betygsätt 5.50
8 7.9 7.8 6.4 7
Inflation (Månad) 0.40
0.82 0.66 0.72 0.7 0.7
Mat Inflation 5.76
8.5 8 8 7.5 7
Konsumentprisindex Kpi 136.40
141 143 143 145 162
Pengar Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Ränta 25.00
25 20 20 20 8
Värde Ränta 9.30
9.3 4.3 4.3 4.3 -7.7
Utlåningsräntan 14.30
14.3 9.3 9.3 9.3 -2.7
Interbankränta 17.40
17.4 12.4 12.4 12.4 0.4
Handel Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Handelsbalans 12.70
-14.17 -39.93 -23.66 -27.49 1.12
Export 537.20
517 520 513 504 474
Import 524.50
513 560 536 532 473
Kurantkonto -103.00
-75.54 -86.23 -101 -76.67 -91.04
Bytesbalans Till Bnp -4.40
-3 -1.7 -1.7 -1.7 -2
Guldreserver 1.13
1.14 1.12 1.13 1.13 1.13
Utländska Direktinvesteringar 79.80
53.08 63.46 51.54 51.66 53.87
Råolja Produktion 17.00
17 17 17 17 17
Kapitalflöden 28.40
37.79 31.96 37.46 32.64 35.66
Regeringen Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Statsskulden Till Bnp 57.22
41 38 38 38 35
Statliga Budgetutskottet -5.70
-5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -1852.10
-2189 -2133 -2189 -2245 -2751
Statsskuld 17915.40
24129 26420 28710 31001 44983
Statliga Intäkter 4427.20
4527 4552 4577 4602 4828
Skatteutgifter 6279.30
6604 6685 6767 6848 7579
Business Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Internet hastighet 2103.19
2021 2027 2152 2073 2043
IP-adresser 49087.00
48900 48835 48772 48713 48279
Lätt Att Göra Affärer 165.00
164 164 164 164 164
Korruption Index 41.00
41 41 41 41 41
Korruption Placering 77.00
77 77 77 77 77
Konkurrenskraft - Index 3.71
4.21 4.21 4.21 4.21 6.71
Konkurrenskraft Rank 110.00
110 110 110 110 110
Skatter Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Personliga Skattesats 38.00
38 38 38 38 38
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00
36 36 36 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00
10 10 10 10 10
Klimat Faktisk Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 2020
Utfällning 142.17
103 208 196 196 203
Temperatur 26.67
26.68 25.62 26.72 26.72 26.81SURINAM - PROGNOS - EKONOMISKA INDIKATORER