Marknader Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Valuta 7.43 7.45 7.47 7.48 7.5 7.54
Översikt Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.10 1 1 1 1 0.8
Arbetslöshet 7.60 8 8 8 8 7.5
Inflation - Betygsätt 5.50 7.9 7.8 6.4 7.5 7
Ränta 25.00 20 20 20 15 8
Handelsbalans 103.90 89.2 94.14 92.94 87.58 82.79
Bytesbalans Till Bnp -4.40 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -2
Statsskulden Till Bnp 57.22 38 38 38 38 35
Statliga Budgetutskottet -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00 36 36 36 36 36
BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt -2.10 1 1 1 1 0.8
BNP 3.32 4 4 4 4 4.5
Bnp Per Capita 8043.46 8100 8100 8100 8100 8200
Bnp Per Capita Ppp 13767.12 13600 13600 13600 13600 13800
Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Arbetslöshet 7.60 8 8 8 8 7.5
Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Inflation - Betygsätt 5.50 7.9 7.8 6.4 7.5 7
Mat Inflation 5.85 8 8 7.5 8 7
Konsumentprisindex Kpi 137.30 143 143 145 147 158
Pengar Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Ränta 25.00 20 20 20 15 8
Interbankränta 17.40 12.4 12.4 12.4 7.4 7.4
Värde Ränta 9.30 4.3 4.3 4.3 -0.7 -0.7
Utlåningsräntan 14.20 9.2 9.2 9.2 4.2 4.2
Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Handelsbalans 103.90 89.2 94.14 92.94 87.58 82.79
Bytesbalans Till Bnp -4.40 -1.7 -1.7 -1.7 -1.7 -2
Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Statsskulden Till Bnp 57.22 38 38 38 38 35
Statliga Budgetutskottet -5.70 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7 -5.7
Regeringen Budgetutskottet Värde -1852.10 -2133 -2189 -2245 -2301 -2526
Skatter Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00 36 36 36 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Surinam - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.