Marknader Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Valuta 7.40 7.45 7.47 7.49 7.52 7.56
Översikt Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 1 1.2 1.2 1.2 0.8
Arbetslöshet 7.60 8 7.5 7.5 7.5 7.5
Inflation - Betygsätt 4.30 4.5 4.7 4.8 4.9 5
Ränta 25.00 25 15 15 15 15
Handelsbalans 97.40 145 110 50 50 158
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -3.5 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Statsskulden Till Bnp 81.40 76 74 74 74 74
Statliga Budgetutskottet -7.90 -5.7 -5.7 -7.9 -7.9 -5.7
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00 36 36 36 36 36
BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 1 1.2 1.2 1.2 0.8
BNP 3.43 4 4.5 4.5 4.5 4.5
Bnp Per Capita 8048.60 8100 8200 8200 8200 8200
Bnp Per Capita Ppp 13775.90 13900 14100 14100 14100 14100
Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Arbetslöshet 7.60 8 7.5 7.5 7.5 7.5
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 4.30 4.5 4.7 4.8 4.9 5
Mat Inflation 5.20 5.5 5.7 5.9 5.9 6
Konsumentprisindex Kpi 142.80 144 145 147 148 151
Pengar Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Ränta 25.00 25 15 15 15 15
Interbankränta 12.60 12.6 2.6 2.6 2.6 2.6
Värde Ränta 8.90 8.9 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
Utlåningsräntan 15.20 15.2 5.2 5.2 5.2 5.2
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans 97.40 145 110 50 50 158
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -3.5 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 81.40 76 74 74 74 74
Statliga Budgetutskottet -7.90 -5.7 -5.7 -7.9 -7.9 -5.7
Skatter Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00 36 36 36 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Surinam - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.