Marknader Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Valuta 7.43 7.41 7.43 7.45 7.47 7.51
Översikt Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 1 1 0.8 0.8 0.8
Arbetslöshet 7.60 8 8 7.5 7.5 7.5
Inflation - Betygsätt 4.60 4.8 5.2 5 4.8 5
Ränta 25.00 20 15 15 15 8
Handelsbalans 148.20 92.94 87.58 87.58 87.58 82.79
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -3.5 -3.5 -3.1 -3.1 -3.1
Statsskulden Till Bnp 57.22 38 38 35 35 35
Statliga Budgetutskottet -7.90 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00 36 36 36 36 36
BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.90 1 1 0.8 0.8 0.8
BNP 3.43 4 4 4.5 4.5 4.5
Bnp Per Capita 8048.60 8100 8100 8200 8200 8200
Bnp Per Capita Ppp 13775.90 13900 13900 14100 14100 14100
Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Arbetslöshet 7.60 8 8 7.5 7.5 7.5
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 4.60 4.8 5.2 5 4.8 5
Mat Inflation 5.20 5.3 5.5 5.7 5.9 6
Konsumentprisindex Kpi 140.30 143 144 145 145 152
Pengar Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Ränta 25.00 20 15 15 15 8
Interbankränta 10.10 5.1 0.1 0.1 0.1 -6.9
Värde Ränta 9.00 4 -1 -1 -1 -8
Utlåningsräntan 14.90 9.9 4.9 4.9 4.9 -2.1
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans 148.20 92.94 87.58 87.58 87.58 82.79
Bytesbalans Till Bnp -2.90 -3.5 -3.5 -3.1 -3.1 -3.1
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 57.22 38 38 35 35 35
Statliga Budgetutskottet -7.90 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9 -7.9
Skatter Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Personliga Skattesats 38.00 38 38 38 38 38
Corporate - Skatt - Betygsätt 36.00 36 36 36 36 36
Försäljning - Skatt - Betygsätt 10.00 10 10 10 10 10


Surinam - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.