Marknader Senaste Referens
Valuta 182 2019-10
Lagren Marknaden 5836 2019-10
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.6 2019-06
Arbetslöshet 4.9 2019-06
Inflation - Betygsätt 5 2019-09
Ränta 7 2019-10
Handelsbalans -540 2019-08
Kurantkonto -673 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 82.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.3 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 16 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.6 2019-06
BNP 88.9 2018-12
Bnp Fasta Priser 2315995 2019-06
Bruttonationalprodukt 14047307 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 3707078 2018-12
Bnp Per Capita 3936 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 11956 2018-12
Bnp Från Jordbruk 163752 2019-06
Bnp Från Entreprenad 166688 2019-06
Bnp Från Tillverkning 313145 2019-06
Bnp Från Mining 55454 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 102798 2019-06
Bnp Från Tjänster 1408279 2019-06
Bnp Från Transport 211106 2019-06
Bnp Från Verktyg 25765 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.9 2019-06
Egenföretagare 8203018 2019-06
Arbetslösa Personer 399784 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 52.6 2019-06
Befolkning 21.67 2018-12
Sysselsättningsgraden 95.1 2019-06
Levnadslön Familj 52100 2018-12
Levnadslön Individuella 29100 2018-12
Minimilöner 10000 2017-12
Löner Högutbildad 57500 2018-12
Löner Lågutbildade 21500 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 21.6 2019-03
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 5 2019-09
Konsumentprisindex Kpi 131 2019-09
Kärna Konsumentprisindexet 135 2019-09
Kärna Inflation Rate 5.6 2019-09
Bnp-Deflatorn 150 2018-12
Producentpriserna 134 2019-10
Exportpriserna 161 2019-07
Importpriserna 145 2019-07
KPI bostadshjälpmedel 116 2019-09
Cpi Transportfordon 115 2019-09
Mat Inflation 3 2019-09
Inflation (Månad) 0.8 2019-09
Producentpriserna Förändras 1.4 2019-08
Pengar Senaste Referens
Ränta 7 2019-10
Interbankränta 8.45 2019-10
Penningmängden M0 627073 2019-07
Penningmängden M1 798746 2019-07
Penningmängden M2 6697443 2019-07
Banks Balansräkning 9439842 2019-07
Valutareserven 1565035 2019-06
Värde Ränta 7 2019-10
Cash Reserveringsgrad 5 2019-10
Centralbanken Balansräkning 2029775 2019-07
Utlåningsräntan 8 2019-10
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -540 2019-08
Kurantkonto -673 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -3 2018-12
Export 1033 2019-08
Import 1574 2019-08
Utlandsskulden 55469 2019-06
Villkor För Handel 111 2019-07
Turister 108575 2019-09
Guldreserver 19.89 2019-09
Utländska Direktinvesteringar 167 2019-03
Remitteringar 562 2019-05
Terrorism Index 4.05 2017-12
Inkomster Från Turism 313 2019-04
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 82.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.3 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -760769 2018-12
Statliga Utgifter 1300180 2018-12
Credit - Betyg 37.5
Skatteutgifter 2693228 2018-12
Statsskuld 12271315 2019-03
Statliga Intäkter 1932459 2018-12
Militära Utgifter 1710 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 16 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 20 2019-12
Social Security Rate För Företag 12 2019-12
Social Trygghet För Anställda 8 2019-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion 2.1 2019-07
Kapacitetsutnyttjande 81 2018-12
Lagerförändringar 313743 2018-12
Bilregistreringar 3515 2019-07
Internet hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Förtroendekommissionen 63 2019-06
Konkurrenskraft - Index 57.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 84 2019-12
Korruption Index 38 2018-12
Korruption Placering 89 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 100 2018-12
Tillverkning - Pmi 54.7 2019-09
Manufacturing Produktion 2.1 2019-07
Tjänster Pmi 52.7 2019-09
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 10081223 2018-12
Personliga Besparingar 21.2 2018-12
Privat - Sektor - Credit 5635504 2019-06
Bankernas Utlåningsränta 10.89 2019-07
Hus Senaste Referens
Housing - Index 828 2019-03
Bygglov 3007 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sri - Lanka - Ekonomiska indikatorer.