Senaste Föregående
Valuta 359 360
Lagren Marknaden 8316 8320 Poäng
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.8 -1.5 Procent
Arbetslöshet 4.6 5.2 Procent
Inflation - Betygsätt 29.8 18.7 Procent
Ränta 13.5 13.5 Procent
Handelsbalans -762 -781 Usd - Million
Kurantkonto -1139 -766 Usd - Million
Bytesbalans Till Bnp -1.3 -2.2 Procent Av Bnp
Statsskulden Till Bnp 101 86.8 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -11.1 -9.6 Procent Av Bnp
Corporate - Skatt - Betygsätt 24 28 Procent
Personliga Skattesats 24 24 Procent
Senaste Föregående
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.8 -1.5 Procent
BNP 80.71 83.98 Usd - Miljard
Bnp Fasta Priser 2814879 2499797 Lkr - Million
Bruttonationalprodukt 16402705 14567811 Lkr - Million
Fasta Bruttoinvesteringar 4370577 3809794 Lkr - Million
Bnp Per Capita 4053 4225 USD
Bnp Per Capita Ppp 12537 13070 USD
BNP-tillväxt för helåret 3.7 -3.6 Procent
Bnp Från Jordbruk 179656 177889 Lkr - Million
Bnp Från Entreprenad 170312 142832 Lkr - Million
Bnp Från Tillverkning 360709 425455 Lkr - Million
Bnp Från Mining 58221 50237 Lkr - Million
Bnp Från Offentlig Förvaltning 133113 113360 Lkr - Million
Bnp Från Tjänster 1589682 1457507 Lkr - Million
Bnp Från Transport 333337 247573 Lkr - Million
Bnp Från Verktyg 27708 27556 Lkr - Million
Senaste Föregående
Arbetslöshet 4.6 5.2 Procent
Egenföretagare 8146367 8043868
Arbetslösa Personer 432463 491587
Arbetskraftsdeltagande 49.5 49.5 Procent
Befolkning 21.92 21.9 Million
Sysselsättningsgraden 95.4 94.8 Procent
Minimilöner 10000 10000 Lkr / Månad
Ungdomsarbetslöshet 23.8 24.2 Procent
Senaste Föregående
Inflation - Betygsätt 29.8 18.7 Procent
Konsumentprisindex Kpi 180 165 Poäng
Kärna Konsumentprisindexet 166 161 Poäng
Kärna Inflation Rate 10.9 9.9 Procent
Bnp-Deflatorn 170 152 Poäng
Producentpriserna 163 140 Poäng
Exportpriserna 186 163 Poäng
Importpriserna 186 184 Poäng
KPI bostadshjälpmedel 128 125 Poäng
Cpi Transportfordon 205 165 Poäng
Mat Inflation 30.2 25.7 Procent
Inflation (Månad) 3 1.1 Procent
Producentpriserna Förändras 34.6 18.9 Procent
Senaste Föregående
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 184 184 doser per 100 personer
Totalvaccination mot koronavirus 39545641 39505395 doser
Coronavirus-fall 663800 663786 Personer
Coronavirus - dödsfall 16513 16512 Personer
Senaste Föregående
Ränta 13.5 13.5 Procent
Interbankränta 6.96 6.96 Procent
Penningmängden M0 969394 987573 Lkr - Million
Penningmängden M1 1507095 1500352 Lkr - Million
Penningmängden M2 9735818 9650968 Lkr - Million
Banks Balansräkning 14732561 13565522 Lkr - Million
Valutareserven 2311 2362 Usd - Million
Cash Reserveringsgrad 4 4 Procent
Centralbanken Balansräkning 3629875 3167295 Lkr - Million
Utlåningsräntan 14.5 7.5 Procent
Senaste Föregående
Handelsbalans -762 -781 Usd - Million
Kurantkonto -1139 -766 Usd - Million
Bytesbalans Till Bnp -1.3 -2.2 Procent Av Bnp
Export 1057 1092 Usd - Million
Import 1819 1873 Usd - Million
Utlandsskulden 50724 51117 Usd - Million
Villkor För Handel 100 88.37 Poäng
Turister 62980 106500
Guldreserver 6.7 6.7 Ton
Utländska Direktinvesteringar 179 178 Usd - Million
Remitteringar 205 259 Usd - Million
Terrorism Index 6.07 3.57
Inkomster Från Turism 174 148 Usd - Million
Senaste Föregående
Statsskulden Till Bnp 101 86.8 Procent Av Bnp
Statliga Budgetutskottet -11.1 -9.6 Procent Av Bnp
Regeringen Budgetutskottet Värde -1016483 -760769 Lkr - Million
Statliga Utgifter 1610287 1556489 Lkr - Million
Credit - Betyg 11
Skatteutgifter 3521735 3040996 Lkr - Million
Statsskuld 17589373 17051737 Lkr - Million
Statliga Intäkter 1463811 1373308 Lkr - Million
Militära Utgifter 1560 1700 Usd - Million
Senaste Föregående
Corporate - Skatt - Betygsätt 24 28 Procent
Personliga Skattesats 24 24 Procent
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8 8 Procent
Social - Säkerhet - Betygsätt 20 20 Procent
Social Security Rate För Företag 12 12 Procent
Social Trygghet För Anställda 8 8 Procent
Senaste Föregående
Industriproduktion -13.61 2.67 Procent
Kapacitetsutnyttjande 69 67 Procent
Lagerförändringar 229520 -64200 Lkr - Million
Bilregistreringar 113 183
Internet hastighet 8527 7307 KBps
IP-adresser 85420 107335 IP
Förtroendekommissionen 103 100 Poäng
Konkurrenskraft - Index 57.11 56 Poäng
Konkurrenskraft Rank 84 85
Korruption Index 37 38 Poäng
Korruption Placering 102 94
Lätt Att Göra Affärer 99 100
Tillverkning - Pmi 36.4 57.8 Poäng
Manufacturing Produktion -7.1 -0.6 Procent
Tjänster Pmi 43.8 51.3 Poäng
Senaste Föregående
Konsument - Spendera 11814865 10589745 Lkr - Million
Personliga Besparingar 18.9 21.3 Procent
Privat - Sektor - Credit 6679451 7550762 Lkr - Million
Bankernas Utlåningsränta 9.85 8.99 Procent
Senaste Föregående
Housing - Index 909 883 Poäng
Bygglov 1552 3342


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sri - Lanka - Ekonomiska indikatorer.