Marknader Senaste Referens
Valuta 177 2019-08
Lagren Marknaden 5895 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.7 2019-03
Arbetslöshet 4.7 2019-03
Inflation - Betygsätt 3.3 2019-07
Ränta 7.5 2019-07
Handelsbalans -823 2019-05
Kurantkonto 423 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 82.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.3 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 16 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.7 2019-03
BNP 88.9 2018-12
Bnp Fasta Priser 2326273 2019-03
Bruttonationalprodukt 14047307 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 3707078 2018-12
Bnp Per Capita 3936 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 11956 2018-12
Bnp Från Jordbruk 162364 2019-03
Bnp Från Entreprenad 177851 2019-03
Bnp Från Tillverkning 348130 2018-12
Bnp Från Mining 62670 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 97321 2019-03
Bnp Från Tjänster 1335470 2019-03
Bnp Från Transport 232601 2019-03
Bnp Från Verktyg 25028 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.7 2019-03
Egenföretagare 8182970 2019-03
Arbetslösa Personer 399784 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 52.6 2019-03
Befolkning 21.67 2018-12
Sysselsättningsgraden 95.3 2019-03
Levnadslön Familj 52100 2018-12
Levnadslön Individuella 29100 2018-12
Minimilöner 10000 2017-12
Löner Högutbildad 57500 2018-12
Löner Lågutbildade 21500 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 19.6 2018-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.3 2019-07
Konsumentprisindex Kpi 130 2019-07
Kärna Konsumentprisindexet 135 2019-07
Kärna Inflation Rate 5.7 2019-07
Bnp-Deflatorn 150 2018-12
Producentpriserna 138 2019-06
Exportpriserna 155 2019-04
Importpriserna 143 2019-04
KPI bostadshjälpmedel 116 2019-07
Cpi Transportfordon 114 2019-07
Mat Inflation -2.6 2019-07
Inflation (Månad) -0.2 2019-07
Producentpriserna Förändras 0.6 2019-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 7.5 2019-07
Interbankränta 8.76 2019-08
Penningmängden M0 687638 2019-03
Penningmängden M1 853568 2019-03
Penningmängden M2 6550042 2019-03
Banks Balansräkning 9187271 2019-03
Valutareserven 1085117 2019-02
Värde Ränta 7.5 2019-07
Cash Reserveringsgrad 5 2019-08
Centralbanken Balansräkning 2031981 2019-03
Utlåningsräntan 8.5 2019-08
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -823 2019-05
Kurantkonto 423 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -3 2018-12
Export 961 2019-05
Import 1784 2019-05
Utlandsskulden 54222 2019-03
Villkor För Handel 108 2019-04
Turister 115701 2019-07
Guldreserver 19.9 2019-06
Utländska Direktinvesteringar 167 2019-03
Remitteringar 584 2018-12
Terrorism Index 4.05 2017-12
Inkomster Från Turism 475 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 82.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.3 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -760769 2018-12
Statliga Utgifter 1300180 2018-12
Credit - Betyg 37.5
Skatteutgifter 2693228 2018-12
Statsskuld 11977539 2018-12
Statliga Intäkter 1932459 2018-12
Militära Utgifter 1710 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 16 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 20 2019-12
Social Security Rate För Företag 12 2019-12
Social Trygghet För Anställda 8 2019-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion 5.7 2019-03
Kapacitetsutnyttjande 81 2018-12
Lagerförändringar 313743 2018-12
Bilregistreringar 3758 2019-03
Internet hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Förtroendekommissionen 74 2019-03
Konkurrenskraft - Index 56 2018-12
Konkurrenskraft Rank 85 2018-12
Korruption Index 38 2018-12
Korruption Placering 89 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 100 2018-12
Tillverkning - Pmi 55.7 2019-07
Manufacturing Produktion -0.8 2019-04
Tjänster Pmi 57.1 2019-07
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 10081223 2018-12
Personliga Besparingar 21.2 2018-12
Privat - Sektor - Credit 5618198 2019-03
Bankernas Utlåningsränta 11.52 2019-06
Hus Senaste Referens
Housing - Index 828 2019-03
Bygglov 3007 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sri - Lanka - Ekonomiska indikatorer.