Marknader Senaste Referens
Valuta 200 2021-07
Lagren Marknaden 7967 2021-07

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.3 2021-03
Arbetslöshet 5.2 2020-12
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 47.26 2021-07
Inflation - Betygsätt 5.2 2021-06
Totalvaccination mot koronavirus 10119124 2021-07
Ränta 4.5 2021-07
Handelsbalans -716 2021-05
Kurantkonto -630 2021-03
Bytesbalans Till Bnp -1.3 2020-12
Statsskulden Till Bnp 86.8 2019-12
Statliga Budgetutskottet -11.1 2020-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 24 2021-12
Personliga Skattesats 24 2021-12
Coronavirus-fall 301832 2021-07
Coronavirus - dödsfall 4201 2021-07
Coronavirus återhämtat 225952 2021-07

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.3 2021-03
BNP 80.71 2020-12
Bnp Fasta Priser 2393922 2021-03
Bruttonationalprodukt 14567811 2020-12
Fasta Bruttoinvesteringar 3809794 2020-12
Bnp Per Capita 3846 2020-12
Bnp Per Capita Ppp 12537 2020-12
Bnp Från Jordbruk 163272 2021-03
Bnp Från Entreprenad 154286 2021-03
Bnp Från Tillverkning 470383 2021-03
Bnp Från Mining 53120 2021-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 99561 2021-03
Bnp Från Tjänster 1411836 2021-03
Bnp Från Transport 235511 2021-03
Bnp Från Verktyg 26856 2021-03

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.2 2020-12
Egenföretagare 8031233 2020-12
Arbetslösa Personer 441997 2020-12
Arbetskraftsdeltagande 50.9 2021-03
Befolkning 21.92 2020-12
Sysselsättningsgraden 94.6 2021-12
Minimilöner 10000 2021-12
Ungdomsarbetslöshet 25.7 2020-12

Hälsa Senaste Referens
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 47.26 2021-07
Totalvaccination mot koronavirus 10119124 2021-07
Coronavirus-fall 301832 2021-07
Coronavirus - dödsfall 4201 2021-07
Coronavirus återhämtat 225952 2021-07

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 5.2 2021-06
Konsumentprisindex Kpi 142 2021-06
Kärna Konsumentprisindexet 143 2021-06
Kärna Inflation Rate 3.2 2021-06
Bnp-Deflatorn 152 2020-12
Producentpriserna 158 2021-05
Exportpriserna 159 2021-05
Importpriserna 173 2021-05
KPI bostadshjälpmedel 119 2021-06
Cpi Transportfordon 124 2021-06
Mat Inflation 11.3 2021-06
Inflation (Månad) 1.5 2021-06
Producentpriserna Förändras 8.7 2021-05

Pengar Senaste Referens
Ränta 4.5 2021-07
Interbankränta 6.96 2021-07
Penningmängden M0 852784 2021-02
Penningmängden M1 1244200 2021-04
Penningmängden M2 8944644 2021-04
Banks Balansräkning 12066815 2021-02
Valutareserven 4033 2021-05
Cash Reserveringsgrad 2 2021-07
Centralbanken Balansräkning 2287240 2021-02
Utlåningsräntan 5.5 2021-04

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -716 2021-05
Kurantkonto -630 2021-03
Bytesbalans Till Bnp -1.3 2020-12
Export 892 2021-05
Import 1607 2021-05
Utlandsskulden 47307 2021-03
Villkor För Handel 92.35 2021-05
Turister 1614 2021-06
Guldreserver 6.7 2021-03
Utländska Direktinvesteringar 124 2021-03
Remitteringar 460 2021-05
Terrorism Index 6.07 2019-12
Inkomster Från Turism 2 2021-05

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 86.8 2019-12
Statliga Budgetutskottet -11.1 2020-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -1016483 2019-12
Statliga Utgifter 1556489 2020-12
Credit - Betyg 20 2021-07
Skatteutgifter 3040996 2020-12
Statsskuld 16053804 2021-03
Statliga Intäkter 1373308 2020-12
Militära Utgifter 1560 2020-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 24 2021-12
Personliga Skattesats 24 2021-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8 2021-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 20 2021-12
Social Security Rate För Företag 12 2021-12
Social Trygghet För Anställda 8 2021-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion 17.6 2021-05
Kapacitetsutnyttjande 67 2020-12
Lagerförändringar -64200 2020-12
Bilregistreringar 437 2021-04
Internet hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Förtroendekommissionen 82 2021-03
Konkurrenskraft - Index 57.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 84 2019-12
Korruption Index 38 2020-12
Korruption Placering 94 2020-12
Lätt Att Göra Affärer 99 2019-12
Tillverkning - Pmi 50.4 2021-06
Manufacturing Produktion 17.6 2021-05
Tjänster Pmi 51.3 2021-06

Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 10589745 2020-12
Personliga Besparingar 18.9 2020-12
Privat - Sektor - Credit 6630803 2021-04
Bankernas Utlåningsränta 5.65 2021-05

Hus Senaste Referens
Housing - Index 868 2020-12
Bygglov 1942 2020-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sri - Lanka - Ekonomiska indikatorer.