Marknader Senaste Referens
Valuta 194 2021-02
Lagren Marknaden 7476 2021-02

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.5 2020-09
Arbetslöshet 5.4 2020-06
Inflation - Betygsätt 3.3 2021-02
Ränta 4.5 2021-01
Handelsbalans -562 2020-12
Kurantkonto 240 2020-09
Bytesbalans Till Bnp -2.2 2019-12
Statsskulden Till Bnp 86.8 2019-12
Statliga Budgetutskottet -6.8 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 24 2021-12
Personliga Skattesats 24 2021-12
Coronavirus-fall 81467 2021-02
Coronavirus - dödsfall 457 2021-02
Coronavirus återhämtat 76961 2021-02

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.5 2020-09
BNP 84.01 2019-12
Bnp Fasta Priser 2336176 2020-09
Bruttonationalprodukt 14583892 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 4070020 2019-12
Bnp Per Capita 4012 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 13078 2019-12
Bnp Från Jordbruk 181094 2020-09
Bnp Från Entreprenad 151828 2020-09
Bnp Från Tillverkning 399491 2019-09
Bnp Från Mining 52138 2020-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 112139 2020-09
Bnp Från Tjänster 1483511 2020-09
Bnp Från Transport 285037 2020-09
Bnp Från Verktyg 27059 2020-09

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.4 2020-06
Egenföretagare 7977000 2020-06
Arbetslösa Personer 458359 2020-06
Arbetskraftsdeltagande 50.2 2020-06
Befolkning 21.9 2019-12
Sysselsättningsgraden 94.6 2021-12
Minimilöner 10000 2021-12
Ungdomsarbetslöshet 27.7 2020-06

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.3 2021-02
Konsumentprisindex Kpi 139 2021-02
Kärna Konsumentprisindexet 141 2021-01
Kärna Inflation Rate 2.7 2021-01
Bnp-Deflatorn 152 2019-12
Producentpriserna 148 2020-12
Exportpriserna 144 2020-11
Importpriserna 137 2020-11
KPI bostadshjälpmedel 118 2021-02
Cpi Transportfordon 122 2021-02
Mat Inflation 7.9 2021-02
Inflation (Månad) 0.3 2021-02
Producentpriserna Förändras 3.6 2020-12

Pengar Senaste Referens
Ränta 4.5 2021-01
Interbankränta 6.96 2021-02
Penningmängden M0 767991 2020-08
Penningmängden M1 1094981 2020-11
Penningmängden M2 8264614 2020-11
Banks Balansräkning 10924979 2020-08
Valutareserven 1027503 2020-11
Cash Reserveringsgrad 2 2021-02
Centralbanken Balansräkning 2287528 2020-08
Utlåningsräntan 5.5 2021-02

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -562 2020-12
Kurantkonto 240 2020-09
Bytesbalans Till Bnp -2.2 2019-12
Export 964 2020-12
Import 1527 2020-12
Utlandsskulden 51618 2020-09
Villkor För Handel 105 2020-11
Turister 1682 2021-01
Guldreserver 6.7 2020-12
Utländska Direktinvesteringar 103 2020-09
Remitteringar 612 2020-11
Terrorism Index 6.07 2019-12
Inkomster Från Turism 134 2020-03

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 86.8 2019-12
Statliga Budgetutskottet -6.8 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -1016483 2019-12
Statliga Utgifter 1416989 2019-12
Credit - Betyg 21 2021-02
Skatteutgifter 2915291 2019-12
Statsskuld 12874786 2019-09
Statliga Intäkter 1898808 2019-12
Militära Utgifter 1710 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 24 2021-12
Personliga Skattesats 24 2021-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 20 2020-12
Social Security Rate För Företag 12 2020-12
Social Trygghet För Anställda 8 2020-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion -1.7 2020-11
Kapacitetsutnyttjande 81 2019-12
Lagerförändringar -7712 2019-12
Bilregistreringar 1611 2020-08
Internet hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Förtroendekommissionen 82 2021-03
Konkurrenskraft - Index 57.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 84 2019-12
Korruption Index 38 2020-12
Korruption Placering 94 2020-12
Lätt Att Göra Affärer 99 2019-12
Tillverkning - Pmi 60.2 2021-01
Manufacturing Produktion 2 2020-12
Tjänster Pmi 56.2 2021-01

Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 10405872 2019-12
Personliga Besparingar 21.3 2019-12
Privat - Sektor - Credit 6265113 2020-11
Bankernas Utlåningsränta 5.81 2020-12

Hus Senaste Referens
Housing - Index 865 2020-09
Bygglov 1021 2020-06

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 81467 2021-02
Coronavirus - dödsfall 457 2021-02
Coronavirus återhämtat 76961 2021-02


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sri - Lanka - Ekonomiska indikatorer.