Marknader Senaste Referens
Valuta 185 2020-09
Lagren Marknaden 5774 2020-09

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.6 2020-03
Arbetslöshet 5.7 2020-03
Inflation - Betygsätt 4.1 2020-08
Ränta 4.5 2020-09
Handelsbalans -209 2020-07
Kurantkonto -221 2020-03
Bytesbalans Till Bnp -2.2 2019-12
Statsskulden Till Bnp 86.8 2019-12
Statliga Budgetutskottet -6.8 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2019-12
Personliga Skattesats 24 2019-12
Coronavirus-fall 3287 2020-09
Coronavirus - dödsfall 13 2020-09
Coronavirus återhämtat 3060 2020-09

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.6 2020-03
BNP 84.01 2019-12
Bnp Fasta Priser 2292589 2020-03
Bruttonationalprodukt 14583892 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 4070020 2019-12
Bnp Per Capita 4012 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 13078 2019-12
Bnp Från Jordbruk 153735 2020-03
Bnp Från Entreprenad 148966 2020-03
Bnp Från Tillverkning 399491 2019-09
Bnp Från Mining 51232 2020-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 98631 2020-03
Bnp Från Tjänster 1367507 2020-03
Bnp Från Transport 232917 2020-03
Bnp Från Verktyg 26191 2020-03

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.7 2020-03
Egenföretagare 8020446 2020-03
Arbetslösa Personer 483172 2020-03
Arbetskraftsdeltagande 51 2020-03
Befolkning 21.9 2019-12
Sysselsättningsgraden 94.3 2020-03
Minimilöner 10000 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 23.3 2019-09

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 4.1 2020-08
Konsumentprisindex Kpi 135 2020-08
Kärna Konsumentprisindexet 139 2020-07
Kärna Inflation Rate 3.2 2020-07
Bnp-Deflatorn 152 2019-12
Producentpriserna 145 2020-07
Exportpriserna 142 2020-06
Importpriserna 134 2020-06
KPI bostadshjälpmedel 118 2020-08
Cpi Transportfordon 117 2020-08
Mat Inflation 12.3 2020-08
Inflation (Månad) 0 2020-08
Producentpriserna Förändras 7.8 2020-07

Pengar Senaste Referens
Ränta 4.5 2020-09
Interbankränta 6.96 2020-09
Penningmängden M0 801184 2020-05
Penningmängden M1 1001851 2020-06
Penningmängden M2 7604127 2020-06
Banks Balansräkning 10394251 2020-05
Valutareserven 1246736 2020-06
Cash Reserveringsgrad 2 2020-09
Centralbanken Balansräkning 2078669 2020-05
Utlåningsräntan 5.5 2020-09

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -209 2020-07
Kurantkonto -221 2020-03
Bytesbalans Till Bnp -2.2 2019-12
Export 1085 2020-07
Import 1294 2020-07
Utlandsskulden 50448 2020-03
Villkor För Handel 106 2020-06
Turister 0 2020-08
Guldreserver 6.7 2020-06
Utländska Direktinvesteringar 153 2020-03
Remitteringar 432 2020-05
Terrorism Index 3.57 2018-12
Inkomster Från Turism 135 2020-03

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 86.8 2019-12
Statliga Budgetutskottet -6.8 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -1016483 2019-12
Statliga Utgifter 1416989 2019-12
Credit - Betyg 28 2020-09
Skatteutgifter 2915291 2019-12
Statsskuld 12874786 2019-09
Statliga Intäkter 1898808 2019-12
Militära Utgifter 1710 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2019-12
Personliga Skattesats 24 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 20 2019-12
Social Security Rate För Företag 12 2019-12
Social Trygghet För Anställda 8 2019-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion -13.7 2020-06
Kapacitetsutnyttjande 81 2019-12
Lagerförändringar -7712 2019-12
Bilregistreringar 2929 2020-05
Internet hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Förtroendekommissionen 33 2020-03
Konkurrenskraft - Index 57.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 84 2019-12
Korruption Index 38 2019-12
Korruption Placering 93 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 99 2019-12
Tillverkning - Pmi 57.9 2020-08
Manufacturing Produktion -13.7 2020-06
Tjänster Pmi 56 2020-08

Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 10405872 2019-12
Personliga Besparingar 21.3 2019-12
Privat - Sektor - Credit 5922243 2020-06
Bankernas Utlåningsränta 7.47 2020-07

Hus Senaste Referens
Housing - Index 851 2019-12
Bygglov 2752 2019-12

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 3287 2020-09
Coronavirus - dödsfall 13 2020-09
Coronavirus återhämtat 3060 2020-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sri - Lanka - Ekonomiska indikatorer.