Marknader Senaste Referens
Valuta 201 2021-10
Lagren Marknaden 10127 2021-10

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.3 2021-03
Arbetslöshet 5.1 2021-06
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 131 2021-10
Inflation - Betygsätt 5.7 2021-09
Totalvaccination mot koronavirus 28144463 2021-10
Ränta 5 2021-10
Handelsbalans -586 2021-08
Kurantkonto -990 2021-06
Bytesbalans Till Bnp -1.3 2020-12
Statsskulden Till Bnp 101 2020-12
Statliga Budgetutskottet -11.1 2020-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 24 2021-12
Personliga Skattesats 24 2021-12
Coronavirus-fall 536645 2021-10
Coronavirus - dödsfall 13640 2021-10
Coronavirus återhämtat 225952 2021-10

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.3 2021-03
BNP 80.71 2020-12
Bnp Fasta Priser 2170052 2021-06
Bruttonationalprodukt 14567811 2020-12
Fasta Bruttoinvesteringar 3809794 2020-12
Bnp Per Capita 3846 2020-12
Bnp Per Capita Ppp 12537 2020-12
Bnp Från Jordbruk 164573 2021-06
Bnp Från Entreprenad 137391 2021-06
Bnp Från Tillverkning 470383 2021-03
Bnp Från Mining 46875 2021-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 105558 2021-06
Bnp Från Tjänster 1303929 2021-06
Bnp Från Transport 161662 2021-06
Bnp Från Verktyg 26864 2021-06

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.1 2021-06
Egenföretagare 8031233 2020-12
Arbetslösa Personer 441997 2020-12
Arbetskraftsdeltagande 50.9 2021-03
Befolkning 21.92 2020-12
Sysselsättningsgraden 94.3 2021-03
Minimilöner 10000 2021-12
Ungdomsarbetslöshet 25.7 2020-12

Hälsa Senaste Referens
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 131 2021-10
Totalvaccination mot koronavirus 28144463 2021-10
Coronavirus-fall 536645 2021-10
Coronavirus - dödsfall 13640 2021-10
Coronavirus återhämtat 225952 2021-10

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 5.7 2021-09
Konsumentprisindex Kpi 144 2021-09
Kärna Konsumentprisindexet 147 2021-09
Kärna Inflation Rate 4.1 2021-08
Bnp-Deflatorn 152 2020-12
Producentpriserna 158 2021-08
Exportpriserna 159 2021-08
Importpriserna 175 2021-08
KPI bostadshjälpmedel 119 2021-09
Cpi Transportfordon 127 2021-09
Mat Inflation 11.5 2021-08
Inflation (Månad) 0.3 2021-08
Producentpriserna Förändras 9.4 2021-08

Pengar Senaste Referens
Ränta 5 2021-10
Interbankränta 6.96 2021-10
Penningmängden M0 942804 2021-07
Penningmängden M1 1316960 2021-07
Penningmängden M2 9269581 2021-07
Banks Balansräkning 12923184 2021-07
Valutareserven 2806 2021-07
Cash Reserveringsgrad 4 2021-10
Centralbanken Balansräkning 2324344 2021-07
Utlåningsräntan 6 2021-09

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -586 2021-08
Kurantkonto -990 2021-06
Bytesbalans Till Bnp -1.3 2020-12
Export 1100 2021-08
Import 1687 2021-08
Utlandsskulden 50438 2021-06
Villkor För Handel 91 2021-08
Turister 13547 2021-09
Guldreserver 6.7 2021-06
Utländska Direktinvesteringar 174 2021-06
Remitteringar 478 2021-06
Terrorism Index 6.07 2019-12
Inkomster Från Turism 3 2021-07

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 101 2020-12
Statliga Budgetutskottet -11.1 2020-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -1016483 2019-12
Statliga Utgifter 1556489 2020-12
Credit - Betyg 20 2021-10
Skatteutgifter 3040996 2020-12
Statsskuld 16053804 2021-03
Statliga Intäkter 1373308 2020-12
Militära Utgifter 1560 2020-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 24 2021-12
Personliga Skattesats 24 2021-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8 2021-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 20 2021-12
Social Security Rate För Företag 12 2021-12
Social Trygghet För Anställda 8 2021-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion 5.1 2021-06
Kapacitetsutnyttjande 67 2020-12
Lagerförändringar -64200 2020-12
Bilregistreringar 191 2021-06
Internet hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Förtroendekommissionen 68 2021-06
Konkurrenskraft - Index 57.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 84 2019-12
Korruption Index 38 2020-12
Korruption Placering 94 2020-12
Lätt Att Göra Affärer 99 2019-12
Tillverkning - Pmi 54.3 2021-09
Manufacturing Produktion 5.1 2021-06
Tjänster Pmi 52.2 2021-09

Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 10589745 2020-12
Personliga Besparingar 18.9 2020-12
Privat - Sektor - Credit 6816823 2021-07
Bankernas Utlåningsränta 6.01 2021-08

Hus Senaste Referens
Housing - Index 868 2020-12
Bygglov 1942 2020-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sri - Lanka - Ekonomiska indikatorer.