Marknader Senaste Referens
Valuta 177 2019-06
Lagren Marknaden 5376 2019-06
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.5 2019-03
Arbetslöshet 4.6 2018-12
Inflation - Betygsätt 5 2019-05
Ränta 7.5 2019-05
Handelsbalans -592 2019-03
Kurantkonto -815 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 82.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.3 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 16 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.5 2019-03
BNP 87.17 2017-12
Bnp Fasta Priser 2680362 2018-12
Bruttonationalprodukt 14047307 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 3707078 2018-12
Bnp Per Capita 3842 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 11669 2017-12
Bnp Från Jordbruk 186854 2018-12
Bnp Från Entreprenad 171094 2018-12
Bnp Från Tillverkning 348130 2018-12
Bnp Från Mining 57191 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 123450 2018-12
Bnp Från Tjänster 1469899 2018-12
Bnp Från Transport 320545 2018-12
Bnp Från Verktyg 24452 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.6 2018-12
Egenföretagare 8088448 2018-12
Arbetslösa Personer 389406 2018-12
Arbetskraftsdeltagande 52.2 2018-12
Befolkning 21.67 2018-12
Sysselsättningsgraden 95.9 2018-09
Levnadslön Familj 52100 2018-12
Levnadslön Individuella 29100 2018-12
Minimilöner 10000 2017-12
Löner Högutbildad 57500 2018-12
Löner Lågutbildade 21500 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 19.6 2018-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 5 2019-05
Konsumentprisindex Kpi 129 2019-05
Kärna Konsumentprisindexet 134 2019-05
Kärna Inflation Rate 6.2 2019-05
Bnp-Deflatorn 150 2018-12
Producentpriserna 139 2019-04
Exportpriserna 169 2019-02
Importpriserna 142 2019-02
KPI bostadshjälpmedel 116 2019-05
Cpi Transportfordon 111 2019-05
Mat Inflation 0.8 2019-05
Inflation (Månad) 1.6 2019-05
Producentpriserna Förändras 4.5 2019-04
Pengar Senaste Referens
Ränta 7.5 2019-05
Interbankränta 9.76 2019-06
Penningmängden M0 640943 2018-12
Penningmängden M1 853568 2019-03
Penningmängden M2 6550042 2019-03
Banks Balansräkning 9045664 2018-12
Valutareserven 1085117 2019-02
Värde Ränta 7.5 2019-05
Cash Reserveringsgrad 5 2019-06
Centralbanken Balansräkning 1917439 2018-12
Utlåningsräntan 8.5 2019-06
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -592 2019-03
Kurantkonto -815 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -3 2018-12
Export 1137 2019-03
Import 1729 2019-03
Utlandsskulden 52310 2018-12
Villkor För Handel 120 2019-02
Turister 166975 2019-04
Guldreserver 19.9 2019-06
Utländska Direktinvesteringar 352 2018-12
Remitteringar 584 2018-12
Terrorism Index 4.05 2017-12
Inkomster Från Turism 475 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 82.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.3 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -760769 2018-12
Statliga Utgifter 1300180 2018-12
Credit - Betyg 37.5
Skatteutgifter 2693228 2018-12
Statsskuld 11977539 2018-12
Statliga Intäkter 1932459 2018-12
Militära Utgifter 1710 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 16 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 15 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 20 2019-12
Social Security Rate För Företag 12 2019-12
Social Trygghet För Anställda 8 2019-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion 5.7 2019-03
Kapacitetsutnyttjande 81 2018-12
Lagerförändringar 313743 2018-12
Bilregistreringar 4294 2019-01
Internet hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Förtroendekommissionen 74 2019-03
Konkurrenskraft - Index 56 2018-12
Konkurrenskraft Rank 85 2018-12
Korruption Index 38 2018-12
Korruption Placering 89 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 100 2018-12
Tillverkning - Pmi 50.7 2019-05
Manufacturing Produktion -0.8 2019-04
Tjänster Pmi 44.7 2019-05
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 10081223 2018-12
Personliga Besparingar 21.2 2018-12
Privat - Sektor - Credit 5618198 2019-03
Bankernas Utlåningsränta 12.2 2019-04
Hus Senaste Referens
Housing - Index 808 2018-09
Bygglov 2362 2018-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sri - Lanka - Ekonomiska indikatorer.