Marknader Senaste Referens
Valuta 185 2020-11
Lagren Marknaden 6181 2020-11

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.6 2020-03
Arbetslöshet 5.4 2020-06
Inflation - Betygsätt 4 2020-10
Ränta 4.5 2020-11
Handelsbalans -525 2020-09
Kurantkonto -548 2020-06
Bytesbalans Till Bnp -2.2 2019-12
Statsskulden Till Bnp 86.8 2019-12
Statliga Budgetutskottet -6.8 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2019-12
Personliga Skattesats 24 2019-12
Coronavirus-fall 22501 2020-11
Coronavirus - dödsfall 107 2020-11
Coronavirus återhämtat 16226 2020-11

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.6 2020-03
BNP 84.01 2019-12
Bnp Fasta Priser 2292589 2020-03
Bruttonationalprodukt 14583892 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 4070020 2019-12
Bnp Per Capita 4012 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 13078 2019-12
Bnp Från Jordbruk 153735 2020-03
Bnp Från Entreprenad 148966 2020-03
Bnp Från Tillverkning 399491 2019-09
Bnp Från Mining 51232 2020-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 98631 2020-03
Bnp Från Tjänster 1367507 2020-03
Bnp Från Transport 232917 2020-03
Bnp Från Verktyg 26191 2020-03

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.4 2020-06
Egenföretagare 7977000 2020-06
Arbetslösa Personer 458359 2020-06
Arbetskraftsdeltagande 50.2 2020-06
Befolkning 21.9 2019-12
Sysselsättningsgraden 94.3 2020-03
Minimilöner 10000 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 27.7 2020-06

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 4 2020-10
Konsumentprisindex Kpi 136 2020-10
Kärna Konsumentprisindexet 140 2020-10
Kärna Inflation Rate 2.9 2020-09
Bnp-Deflatorn 152 2019-12
Producentpriserna 145 2020-09
Exportpriserna 144 2020-09
Importpriserna 129 2020-09
KPI bostadshjälpmedel 118 2020-10
Cpi Transportfordon 118 2020-10
Mat Inflation 10 2020-10
Inflation (Månad) 0.1 2020-10
Producentpriserna Förändras 7 2020-09

Pengar Senaste Referens
Ränta 4.5 2020-11
Interbankränta 6.96 2020-11
Penningmängden M0 768941 2020-06
Penningmängden M1 1058461 2020-08
Penningmängden M2 7858436 2020-08
Banks Balansräkning 10924979 2020-08
Valutareserven 1383168 2020-08
Cash Reserveringsgrad 2 2020-11
Centralbanken Balansräkning 2287528 2020-08
Utlåningsräntan 5.5 2020-09

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -525 2020-09
Kurantkonto -548 2020-06
Bytesbalans Till Bnp -2.2 2019-12
Export 1000 2020-09
Import 1525 2020-09
Utlandsskulden 50814 2020-06
Villkor För Handel 111 2020-09
Turister 0 2020-10
Guldreserver 6.7 2020-09
Utländska Direktinvesteringar 153 2020-03
Remitteringar 664 2020-08
Terrorism Index 3.57 2018-12
Inkomster Från Turism 135 2020-03

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 86.8 2019-12
Statliga Budgetutskottet -6.8 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -1016483 2019-12
Statliga Utgifter 1416989 2019-12
Credit - Betyg 23 2020-11
Skatteutgifter 2915291 2019-12
Statsskuld 12874786 2019-09
Statliga Intäkter 1898808 2019-12
Militära Utgifter 1710 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2019-12
Personliga Skattesats 24 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 20 2019-12
Social Security Rate För Företag 12 2019-12
Social Trygghet För Anställda 8 2019-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion 2.4 2020-07
Kapacitetsutnyttjande 81 2019-12
Lagerförändringar -7712 2019-12
Bilregistreringar 3177 2020-06
Internet hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Förtroendekommissionen 45 2020-09
Konkurrenskraft - Index 57.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 84 2019-12
Korruption Index 38 2019-12
Korruption Placering 93 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 99 2019-12
Tillverkning - Pmi 40.3 2020-10
Manufacturing Produktion 2.4 2020-07
Tjänster Pmi 41.8 2020-10

Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 10405872 2019-12
Personliga Besparingar 21.3 2019-12
Privat - Sektor - Credit 6046389 2020-08
Bankernas Utlåningsränta 5.85 2020-10

Hus Senaste Referens
Housing - Index 862 2020-06
Bygglov 1021 2020-06

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 22501 2020-11
Coronavirus - dödsfall 107 2020-11
Coronavirus återhämtat 16226 2020-11


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sri - Lanka - Ekonomiska indikatorer.