Marknader Senaste Referens
Valuta 181 2019-12
Lagren Marknaden 6150 2019-12
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.6 2019-06
Arbetslöshet 4.9 2019-06
Inflation - Betygsätt 4.4 2019-11
Ränta 7 2019-11
Handelsbalans -758 2019-09
Kurantkonto -673 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 82.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.3 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 16 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 1.6 2019-06
BNP 88.9 2018-12
Bnp Fasta Priser 2315995 2019-06
Bruttonationalprodukt 14047307 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 3707078 2018-12
Bnp Per Capita 3936 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 11956 2018-12
Bnp Från Jordbruk 163752 2019-06
Bnp Från Entreprenad 166688 2019-06
Bnp Från Tillverkning 313145 2019-06
Bnp Från Mining 55454 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 102798 2019-06
Bnp Från Tjänster 1408279 2019-06
Bnp Från Transport 211106 2019-06
Bnp Från Verktyg 25765 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.9 2019-06
Egenföretagare 8203018 2019-06
Arbetslösa Personer 420231 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 52.6 2019-06
Befolkning 21.67 2018-12
Sysselsättningsgraden 95.1 2019-06
Levnadslön Familj 52100 2018-12
Levnadslön Individuella 29100 2018-12
Minimilöner 10000 2017-12
Löner Högutbildad 57500 2018-12
Löner Lågutbildade 21500 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 20 2019-06
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 4.4 2019-11
Konsumentprisindex Kpi 132 2019-11
Kärna Konsumentprisindexet 136 2019-11
Kärna Inflation Rate 5.1 2019-11
Bnp-Deflatorn 150 2018-12
Producentpriserna 134 2019-09
Exportpriserna 161 2019-07
Importpriserna 145 2019-07
KPI bostadshjälpmedel 115 2019-11
Cpi Transportfordon 115 2019-11
Mat Inflation 4.6 2019-11
Inflation (Månad) 0.3 2019-11
Producentpriserna Förändras 3.7 2019-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 7 2019-11
Interbankränta 8.42 2019-12
Penningmängden M0 627073 2019-07
Penningmängden M1 843070 2019-09
Penningmängden M2 6761262 2019-09
Banks Balansräkning 9439842 2019-07
Valutareserven 1389064 2019-09
Värde Ränta 7 2019-11
Cash Reserveringsgrad 5 2019-11
Centralbanken Balansräkning 2029775 2019-07
Utlåningsräntan 8 2019-11
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -758 2019-09
Kurantkonto -673 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -3 2018-12
Export 952 2019-09
Import 1711 2019-09
Utlandsskulden 55469 2019-06
Villkor För Handel 111 2019-07
Turister 176984 2019-11
Guldreserver 19.66 2019-12
Utländska Direktinvesteringar 230 2019-06
Remitteringar 518 2019-08
Terrorism Index 3.57 2018-12
Inkomster Från Turism 270 2019-08
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 82.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.3 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -760769 2018-12
Statliga Utgifter 1300180 2018-12
Credit - Betyg 31 2019-12
Skatteutgifter 2693228 2018-12
Statsskuld 12599843 2019-06
Statliga Intäkter 1932459 2018-12
Militära Utgifter 1710 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2018-12
Personliga Skattesats 16 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 20 2019-12
Social Security Rate För Företag 12 2019-12
Social Trygghet För Anställda 8 2019-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion 0.5 2019-09
Kapacitetsutnyttjande 81 2018-12
Lagerförändringar 313743 2018-12
Bilregistreringar 3499 2019-10
Internet hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Förtroendekommissionen 63 2019-06
Konkurrenskraft - Index 57.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 84 2019-12
Korruption Index 38 2018-12
Korruption Placering 89 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 99 2019-12
Tillverkning - Pmi 57.6 2019-10
Manufacturing Produktion 0.5 2019-09
Tjänster Pmi 56.9 2019-10
Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 10081223 2018-12
Personliga Besparingar 21.2 2018-12
Privat - Sektor - Credit 5666626 2019-08
Bankernas Utlåningsränta 10.44 2019-10
Hus Senaste Referens
Housing - Index 828 2019-03
Bygglov 3007 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sri - Lanka - Ekonomiska indikatorer.