Marknader Senaste Referens
Valuta 186 2020-07
Lagren Marknaden 5051 2020-07

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 2 2019-12
Arbetslöshet 4.5 2019-12
Inflation - Betygsätt 3.9 2020-06
Ränta 5.5 2020-05
Handelsbalans -840 2020-04
Kurantkonto -882 2019-12
Bytesbalans Till Bnp -2.2 2019-12
Statsskulden Till Bnp 86.8 2019-12
Statliga Budgetutskottet -6.8 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2019-12
Personliga Skattesats 24 2019-12
Coronavirus-fall 2066 2020-07
Coronavirus - dödsfall 11 2020-07
Coronavirus återhämtat 1827 2020-07

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 2 2019-12
BNP 84.01 2019-12
Bnp Fasta Priser 2737830 2019-12
Bruttonationalprodukt 14583892 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 4070020 2019-12
Bnp Per Capita 3936 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 11956 2018-12
Bnp Från Jordbruk 185458 2019-12
Bnp Från Entreprenad 173245 2019-12
Bnp Från Tillverkning 399491 2019-09
Bnp Från Mining 57700 2019-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 126326 2019-12
Bnp Från Tjänster 1507963 2019-12
Bnp Från Transport 324434 2019-12
Bnp Från Verktyg 25715 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.5 2019-12
Egenföretagare 8181442 2019-12
Arbetslösa Personer 387460 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 51.9 2019-12
Befolkning 21.9 2019-12
Sysselsättningsgraden 94.9 2019-09
Minimilöner 10000 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 23.3 2019-09

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.9 2020-06
Konsumentprisindex Kpi 134 2020-05
Kärna Konsumentprisindexet 138 2020-05
Kärna Inflation Rate 2.9 2020-05
Bnp-Deflatorn 152 2019-12
Producentpriserna 144 2020-04
Exportpriserna 149 2020-01
Importpriserna 144 2020-01
KPI bostadshjälpmedel 118 2020-05
Cpi Transportfordon 116 2020-05
Mat Inflation 9.9 2020-05
Inflation (Månad) 0.5 2020-05
Producentpriserna Förändras 4.2 2020-04

Pengar Senaste Referens
Ränta 5.5 2020-05
Interbankränta 6.96 2020-07
Penningmängden M0 668042 2020-01
Penningmängden M1 964756 2020-03
Penningmängden M2 7335948 2020-03
Banks Balansräkning 10254910 2020-03
Valutareserven 1421033 2020-03
Värde Ränta 5.5 2020-05
Cash Reserveringsgrad 2 2020-06
Centralbanken Balansräkning 2062165 2020-03
Utlåningsräntan 6.5 2020-05

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -840 2020-04
Kurantkonto -882 2019-12
Bytesbalans Till Bnp -2.2 2019-12
Export 282 2020-04
Import 1123 2020-04
Utlandsskulden 55157 2019-09
Villkor För Handel 104 2020-01
Turister 0 2020-05
Guldreserver 6.7 2020-03
Utländska Direktinvesteringar 235 2019-12
Remitteringar 527 2020-02
Terrorism Index 3.57 2018-12
Inkomster Från Turism 135 2020-03

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 86.8 2019-12
Statliga Budgetutskottet -6.8 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -1016483 2019-12
Statliga Utgifter 1416989 2019-12
Credit - Betyg 28 2020-06
Skatteutgifter 2915291 2019-12
Statsskuld 12874786 2019-09
Statliga Intäkter 1898808 2019-12
Militära Utgifter 1710 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2019-12
Personliga Skattesats 24 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 20 2019-12
Social Security Rate För Företag 12 2019-12
Social Trygghet För Anställda 8 2019-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion -0.4 2019-12
Kapacitetsutnyttjande 81 2019-12
Lagerförändringar -7712 2019-12
Bilregistreringar 3753 2020-01
Internet hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Förtroendekommissionen 78 2019-12
Konkurrenskraft - Index 57.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 84 2019-12
Korruption Index 38 2019-12
Korruption Placering 93 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 99 2019-12
Tillverkning - Pmi 49.3 2020-05
Manufacturing Produktion -0.4 2019-12
Tjänster Pmi 43.1 2020-05

Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 10405872 2019-12
Personliga Besparingar 21.3 2019-12
Privat - Sektor - Credit 5986861 2020-03
Bankernas Utlåningsränta 9.49 2020-04

Hus Senaste Referens
Housing - Index 840 2019-09
Bygglov 2491 2019-06

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 2066 2020-07
Coronavirus - dödsfall 11 2020-07
Coronavirus återhämtat 1827 2020-07


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sri - Lanka - Ekonomiska indikatorer.