Marknader Senaste Referens
Valuta 193 2020-04
Lagren Marknaden 4572 2020-03

Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 2 2019-12
Arbetslöshet 4.5 2019-12
Inflation - Betygsätt 5.4 2020-03
Ränta 6 2020-04
Handelsbalans -730 2020-01
Kurantkonto -882 2019-12
Bytesbalans Till Bnp -3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 82.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.3 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2019-12
Personliga Skattesats 24 2019-12
Coronavirus-fall 178 2020-04
Coronavirus - dödsfall 5 2020-04
Coronavirus återhämtat 38 2020-04

BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 2 2019-12
BNP 91 2019-12
Bnp Fasta Priser 2507363 2019-09
Bruttonationalprodukt 14047307 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 3707078 2018-12
Bnp Per Capita 3936 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 11956 2018-12
Bnp Från Jordbruk 170732 2019-09
Bnp Från Entreprenad 166770 2019-09
Bnp Från Tillverkning 399491 2019-09
Bnp Från Mining 55822 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 109306 2019-09
Bnp Från Tjänster 1461425 2019-09
Bnp Från Transport 282904 2019-09
Bnp Från Verktyg 25676 2019-09

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.5 2019-12
Egenföretagare 8181442 2019-12
Arbetslösa Personer 437797 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 51.9 2019-12
Befolkning 21.9 2019-12
Sysselsättningsgraden 94.9 2019-09
Levnadslön Familj 52100 2018-12
Levnadslön Individuella 29100 2018-12
Minimilöner 10000 2017-12
Löner Högutbildad 57500 2018-12
Löner Lågutbildade 21500 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 23.3 2019-09

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 5.4 2020-03
Konsumentprisindex Kpi 133 2020-03
Kärna Konsumentprisindexet 137 2020-02
Kärna Inflation Rate 3.2 2020-02
Bnp-Deflatorn 150 2018-12
Producentpriserna 142 2019-12
Exportpriserna 155 2019-11
Importpriserna 148 2019-11
KPI bostadshjälpmedel 118 2020-03
Cpi Transportfordon 116 2020-03
Mat Inflation 12.8 2020-03
Inflation (Månad) -0.9 2020-03
Producentpriserna Förändras 5.7 2020-01

Pengar Senaste Referens
Ränta 6 2020-04
Interbankränta 7.62 2020-04
Penningmängden M0 657718 2019-11
Penningmängden M1 859032 2020-01
Penningmängden M2 7001066 2020-01
Banks Balansräkning 9624866 2019-11
Valutareserven 1364192 2020-01
Värde Ränta 6 2020-04
Cash Reserveringsgrad 4 2020-04
Centralbanken Balansräkning 1907948 2020-01
Utlåningsräntan 7 2020-04

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -730 2020-01
Kurantkonto -882 2019-12
Bytesbalans Till Bnp -3 2018-12
Export 1005 2020-01
Import 1735 2020-01
Utlandsskulden 55157 2019-09
Villkor För Handel 104 2019-11
Turister 207507 2020-02
Guldreserver 19.66 2019-12
Utländska Direktinvesteringar 140 2019-09
Remitteringar 515 2019-11
Terrorism Index 3.57 2018-12
Inkomster Från Turism 332 2019-11

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 82.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -5.3 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -760769 2018-12
Statliga Utgifter 1300180 2018-12
Credit - Betyg 30 2020-04
Skatteutgifter 2693228 2018-12
Statsskuld 12874786 2019-09
Statliga Intäkter 1932459 2018-12
Militära Utgifter 1710 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 28 2019-12
Personliga Skattesats 24 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 8 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 20 2019-12
Social Security Rate För Företag 12 2019-12
Social Trygghet För Anställda 8 2019-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion 1.3 2019-11
Kapacitetsutnyttjande 81 2018-12
Lagerförändringar 313743 2018-12
Bilregistreringar 2999 2019-11
Internet hastighet 8527 2017-03
IP-adresser 85420 2017-03
Förtroendekommissionen 78 2019-12
Konkurrenskraft - Index 57.11 2019-12
Konkurrenskraft Rank 84 2019-12
Korruption Index 38 2019-12
Korruption Placering 93 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 99 2019-12
Tillverkning - Pmi 53.6 2020-02
Manufacturing Produktion 1.3 2019-11
Tjänster Pmi 50.2 2020-02

Konsument Senaste Referens
Konsument - Spendera 10081223 2018-12
Personliga Besparingar 21.2 2018-12
Privat - Sektor - Credit 5864336 2020-01
Bankernas Utlåningsränta 9.34 2020-02

Hus Senaste Referens
Housing - Index 838 2019-06
Bygglov 2491 2019-06

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 178 2020-04
Coronavirus - dödsfall 5 2020-04
Coronavirus återhämtat 38 2020-04


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Sri - Lanka - Ekonomiska indikatorer.