SPANIEN - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2018-06
Arbetslöshet 15.3 2018-06
Inflation - Betygsätt 2.3 2018-09
Ränta 0 2018-09
Handelsbalans -3247700 2018-07
Statsskulden Till Bnp 98.3 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.15 2018-10
Lagren Marknaden 8984 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.65 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.5 % 2018-06
BNP 1311 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 299267 Eur - Million 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 63383 Eur - Million 2018-06
Bnp Per Capita 32406 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 34272 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 8049 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Entreprenad 16276 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Tillverkning 39353 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 49137 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Tjänster 197230 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Transport 63834 Eur - Million 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 15.3 % 2018-06
Egenföretagare 19344 Thousand 2018-06
Arbetslösa Personer 3251 Thousand 2018-09
Heltid 16444 Thousand 2018-06
Deltid Sysselsättning 2900 Thousand 2018-06
Arbetslöshetsrapporten 20.4 Thousand 2018-09
Långtidsarbetslöshet 7 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 33.6 % 2018-08
Arbetskostnaderna 98.3 Indexpunkter 2018-03
Produktivitet 104 Indexpunkter 2018-06
Lediga Jobb 44.06 Thousand 2018-09
Löner 1952 Eur / Månad 2018-06
Minimilöner 859 Eur / Månad 2018-12
Befolkning 46.66 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65.5 2018-12
Pensionsåldern Män 65.5 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.7 % 2018-06
Sysselsättningsgraden 63.53 % 2018-06
Arbetskraftsdeltagande 58.8 % 2018-06
Levnadslön Familj 1100 Eur / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 810 Eur / Månad 2017-12
Löner Högutbildad 1980 Eur / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 927 Eur / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.3 % 2018-09
Inflation (Månad) 0.2 % 2018-09
Konsumentprisindex Kpi 104 Indexpunkter 2018-09
Harmoniserade Konsumentprisindexet 104 Indexpunkter 2018-09
Kärna Konsumentprisindexet 102 Indexpunkter 2018-09
Kärna Inflation Rate 0.8 % 2018-09
Producentpriserna 106 Indexpunkter 2018-08
Producentpriserna Förändras 5.2 % 2018-08
Exportpriserna 113 Indexpunkter 2018-07
Importpriserna 112 Indexpunkter 2018-07
Mat Inflation 1.7 % 2018-09
KPI bostadshjälpmedel 109 Indexpunkter 2018-09
Cpi Transportfordon 110 Indexpunkter 2018-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-09
Interbankränta -0.38 % 2018-10
Penningmängden M1 964797 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M2 1170739 Eur - Million 2018-08
Penningmängden M3 1215258 Eur - Million 2018-08
Banks Balansräkning 2673 Eur - Miljard 2018-08
Valutareserven 58783 Eur - Million 2018-09
Lån Till Den Privata Sektorn 448588 Eur - Million 2018-08
Centralbanken Balansräkning 736602 Eur - Million 2018-09
Lån Tillväxt 1 % 2018-07
Privat skuld och BNP 200 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -3247700 Tusen Euro 2018-07
Export 24354884 Tusen Euro 2018-07
Import 27602500 Tusen Euro 2018-07
Kurantkonto 107 Eur - Million 2018-07
Bytesbalans Till Bnp 1.9 % 2017-12
Villkor För Handel 100 Indexpunkter 2018-07
Kapitalflöden 4963 Eur - Million 2018-07
Utländska Direktinvesteringar 3789 Eur - Million 2018-07
Remitteringar 3347 Eur - Million 2018-06
Turister 10201 Thousand 2018-08
Guldreserver 282 Ton 2018-09
Råolja Produktion 2 BBL/D/1K 2018-06
Utlandsskulden 1991484000 Tusen Euro 2018-06
Terrorism Index 1.7 2016-12
Inkomster Från Turism 7682 Eur - Million 2018-07
Vapen Sales 814 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 98.3 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.1 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -18895 Eur - Million 2018-08
Statliga Utgifter 54951 Eur - Million 2018-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41 % 2017-12
Statsskuld 1163885055 Tusen Euro 2018-06
Asylansökningar 3800 Personer 2018-08
Credit - Betyg 62.25
Militära Utgifter 15686 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -3.7 Indexpunkter 2018-09
Tillverkning - Pmi 51.4 2018-09
Tjänster Pmi 52.5 Indexpunkter 2018-09
Industriproduktion 1.2 % 2018-08
Industriproduktion (Månadsvis) 0.7 % 2018-08
Manufacturing Produktion 1.4 % 2018-08
Kapacitetsutnyttjande 79.5 % 2018-09
Lagerförändringar 1862 Eur - Million 2018-06
Konkurser 1610 Företag 2018-06
Bilproduktionen 803 Hundra enheter 2018-08
Bilregistreringar 153732 2018-08
Totalt - Vehicle - Försäljning 69129 2018-09
Internet hastighet 15487 KBps 2017-03
IP-adresser 14575619 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 4.7 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 34 2018-12
Korruption Index 57 Poäng 2017-12
Korruption Placering 42 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 28 2017-12
Elproduktion 23857 Gigawattimme 2018-08
Fabriks Beställningar 2.7 % 2018-07
Gruv Produktion -10.9 % 2018-08
Stål Produktion 1205 Kton 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 90.6 Indexpunkter 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.3 % 2018-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.3 % 2018-08
Konsument - Spendera 170505 Eur - Million 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 230251 Eur - Million 2018-06
Personliga Besparingar 12.45 % 2018-06
Konsumentkrediter 655297176 Tusen Euro 2018-06
Privat - Sektor - Credit 1180713 Eur - Million 2018-08
Bankernas Utlåningsränta 1.32 % 2018-08
Bensinpriser 1.58 Usd / Liter 2018-09
Hushållen Skuld Till Bnp 60.5 % of GDP 2018-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 103 % 2016-12
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 1.8 % 2018-06
Housing - Index 1588 EUR / SQ. METER 2018-06
Befintliga Home Sales 36.46 Thousand 2018-08
Husägande Betyg 77.1 % 2017-12
Bostäder 1.37 Tusen Enheter 2018-06
Beviljade Bostadslån 29287 Enheter 2018-07
Ny - Hem - Försäljning 8.18 Thousand 2018-08
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 % 2018-12
Personliga Skattesats 45 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.25 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 29.9 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 6.35 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 17.3 mm 2015-12
Temperatur 8.43 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Spanien - Ekonomiska indikatorer.