SPANIEN - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2018-06
Arbetslöshet 15.3 2018-06
Inflation - Betygsätt 2.2 2018-07
Ränta 0 2018-07
Handelsbalans -2153628 2018-05
Statsskulden Till Bnp 98.3 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 1.14 2018-08
Lagren Marknaden 9417 Poäng 2018-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.45 % 2018-08
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.7 % 2018-06
BNP 1311 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 299267 Eur - Million 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 63383 Eur - Million 2018-06
Bnp Per Capita 32406 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 34272 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 8049 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Entreprenad 16276 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Tillverkning 39353 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 49137 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Tjänster 197230 Eur - Million 2018-06
Bnp Från Transport 63834 Eur - Million 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 15.3 % 2018-06
Egenföretagare 19344 Thousand 2018-06
Arbetslösa Personer 3273 Thousand 2018-07
Heltid 16444 Thousand 2018-06
Deltid Sysselsättning 2900 Thousand 2018-06
Arbetslöshetsrapporten -27.1 Thousand 2018-07
Långtidsarbetslöshet 7 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 34.1 % 2018-06
Arbetskostnaderna 98.3 Indexpunkter 2018-03
Produktivitet 104 Indexpunkter 2018-06
Lediga Jobb 47.98 Thousand 2018-07
Löner 1844 Eur / Månad 2018-03
Minimilöner 859 Eur / Månad 2018-06
Befolkning 46.66 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 65.5 2018-12
Pensionsåldern Män 65.5 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.4 % 2018-03
Sysselsättningsgraden 63.53 % 2018-06
Arbetskraftsdeltagande 58.8 % 2018-06
Levnadslön Familj 1100 Eur / Månad 2017-12
Levnadslön Individuella 810 Eur / Månad 2017-12
Löner Högutbildad 1980 Eur / Månad 2017-12
Löner Lågutbildade 927 Eur / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.2 % 2018-07
Inflation (Månad) -0.7 % 2018-07
Konsumentprisindex Kpi 104 Indexpunkter 2018-07
Harmoniserade Konsumentprisindexet 103 Indexpunkter 2018-07
Kärna Konsumentprisindexet 102 Indexpunkter 2018-07
Kärna Inflation Rate 0.9 % 2018-07
Producentpriserna 104 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna Förändras 4.1 % 2018-06
Exportpriserna 112 Indexpunkter 2018-05
Importpriserna 109 Indexpunkter 2018-05
Mat Inflation 1.8 % 2018-07
KPI bostadshjälpmedel 107 Indexpunkter 2018-07
Cpi Transportfordon 109 Indexpunkter 2018-07
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 % 2018-07
Interbankränta -0.38 % 2018-08
Penningmängden M1 973700 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M2 1187227 Eur - Million 2018-06
Penningmängden M3 1230922 Eur - Million 2018-06
Banks Balansräkning 2695 Eur - Miljard 2018-05
Valutareserven 58516 Eur - Million 2018-07
Lån Till Den Privata Sektorn 458599 Eur - Million 2018-06
Centralbanken Balansräkning 721980 Eur - Million 2018-06
Lån Tillväxt 0.6 % 2018-05
Privat skuld och BNP 200 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -2153628 Tusen Euro 2018-05
Export 25309000 Tusen Euro 2018-05
Import 27463000 Tusen Euro 2018-05
Kurantkonto 2437 Eur - Million 2018-05
Bytesbalans Till Bnp 1.9 % 2017-12
Villkor För Handel 103 Indexpunkter 2018-05
Kapitalflöden -1476 Eur - Million 2018-05
Utländska Direktinvesteringar 17079 Eur - Million 2018-05
Remitteringar 3308 Eur - Million 2018-03
Turister 8541 Thousand 2018-06
Guldreserver 282 Ton 2018-06
Råolja Produktion 2 BBL/D/1K 2018-04
Utlandsskulden 1957442000 Tusen Euro 2018-03
Terrorism Index 1.7 2016-12
Inkomster Från Turism 5328 Eur - Million 2018-05
Vapen Sales 814 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 98.3 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet -3.1 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -9012 Eur - Million 2018-06
Statliga Utgifter 54951 Eur - Million 2018-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41 % 2017-12
Statsskuld 1160613351 Tusen Euro 2018-03
Asylansökningar 2845 Personer 2018-03
Credit - Betyg 62.25
Militära Utgifter 15686 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -1.9 Indexpunkter 2018-07
Tillverkning - Pmi 52.9 2018-07
Tjänster Pmi 52.6 Indexpunkter 2018-07
Industriproduktion 0.5 % 2018-06
Industriproduktion (Månadsvis) -0.6 % 2018-06
Manufacturing Produktion 2.1 % 2018-06
Kapacitetsutnyttjande 80.2 % 2018-06
Lagerförändringar 1862 Eur - Million 2018-06
Konkurser 1610 Företag 2018-06
Bilproduktionen 2224 Hundra enheter 2018-06
Bilregistreringar 121595 2018-06
Totalt - Vehicle - Försäljning 131176 2018-07
Internet hastighet 15487 KBps 2017-03
IP-adresser 14575619 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 4.7 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 34 2018-12
Korruption Index 57 Poäng 2017-12
Korruption Placering 42 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 28 2017-12
Elproduktion 21088 Gigawattimme 2018-06
Fabriks Beställningar 5.2 % 2018-06
Gruv Produktion 8 % 2018-06
Stål Produktion 1295 Kton 2018-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 106 Indexpunkter 2018-07
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.4 % 2018-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.1 % 2018-06
Konsument - Spendera 170505 Eur - Million 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 198065 Eur - Million 2018-03
Personliga Besparingar -4.18 % 2018-03
Konsumentkrediter 646057957 Tusen Euro 2018-03
Privat - Sektor - Credit 1198779 Eur - Million 2018-06
Bankernas Utlåningsränta 1.9 % 2018-06
Bensinpriser 1.55 Usd / Liter 2018-07
Hushållen Skuld Till Bnp 61.3 % of GDP 2017-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 103 % 2016-12
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 4.2 % 2018-05
Housing - Index 1567 EUR / SQ. METER 2018-03
Befintliga Home Sales 36.57 Thousand 2018-06
Husägande Betyg 77.1 % 2017-12
Bostäder 0.89 Tusen Enheter 2018-03
Beviljade Bostadslån 31166 Enheter 2018-05
Ny - Hem - Försäljning 8.13 Thousand 2018-06
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 25 % 2018-12
Personliga Skattesats 45 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 21 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 36.25 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 29.9 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 6.35 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 17.3 mm 2015-12
Temperatur 8.43 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Spanien - Ekonomiska indikatorer.