Marknader Senaste Referens
Valuta 1.1 2019-09
Lagren Marknaden 857 2019-09
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.04 2019-09
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.5 2019-06
Arbetslöshet 7.4 2019-07
Inflation - Betygsätt 2.3 2019-08
Ränta 0 2019-09
Handelsbalans 937 2019-07
Kurantkonto 278 2019-07
Bytesbalans Till Bnp 7 2018-12
Statsskulden Till Bnp 70.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet 0.7 2018-12
Förtroendekommissionen 0 2019-08
Konsument - Confidence -11 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.2 2019-07
Corporate - Skatt - Betygsätt 19 2019-12
Personliga Skattesats 50 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.2 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.5 2019-06
BNP 54.24 2018-12
Bnp Fasta Priser 10701 2019-06
Bruttonationalprodukt 45948 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 2091 2019-06
Bnp Per Capita 26759 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 32743 2018-12
Bnp Från Jordbruk 220 2019-06
Bnp Från Entreprenad 487 2019-06
Bnp Från Tillverkning 2220 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1538 2019-06
Bnp Från Tjänster 2052 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.4 2019-07
Egenföretagare 893760 2019-07
Arbetslösa Personer 71850 2019-07
Långtidsarbetslöshet 2.1 2019-03
Ungdomsarbetslöshet 10.9 2019-06
Arbetskostnaderna 112 2019-06
Lediga Jobb 13990 2019-07
Löner 1718 2019-06
Minimilöner 887 2019-12
Löne Tillväxt 3.86 2019-06
Lönerna I Manufacturing 1637 2019-06
Befolkning 2.07 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 59.67 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.5 2019-03
Sysselsättningsgraden 71.3 2019-03
Heltid 879 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 58.2 2019-03
Deltid Sysselsättning 83.9 2019-03
Produktivitet 112 2019-06
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.3 2019-08
Konsumentprisindex Kpi 106 2019-08
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106 2019-08
Kärna Konsumentprisindexet 105 2019-08
Kärna Inflation Rate 2.44 2019-08
Bnp-Deflatorn 102 2018-12
Producentpriserna 103 2019-07
KPI bostadshjälpmedel 110 2019-08
Cpi Transportfordon 99.07 2019-08
Mat Inflation 2.9 2019-08
Inflation (Månad) 0.4 2019-08
Producentpriserna Förändras 0.2 2019-08
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2019-09
Interbankränta -0.41 2019-08
Penningmängden M0 5273 2019-07
Penningmängden M1 21545 2019-07
Penningmängden M2 28048 2019-07
Penningmängden M3 28095 2019-07
Banks Balansräkning 42252 2019-07
Valutareserven 394 2019-08
Centralbanken Balansräkning 17081 2019-07
Lån Till Den Privata Sektorn 9405 2019-07
Privat skuld och BNP 124 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 937 2019-07
Kurantkonto 278 2019-07
Bytesbalans Till Bnp 7 2018-12
Export 3962 2019-07
Import 3025 2019-07
Utlandsskulden 44274 2019-07
Kapitalflöden 464 2019-07
Utländska Direktinvesteringar -133 2019-06
Turister 891560 2019-07
Guldreserver 3.17 2019-09
Råolja Produktion 0.01 2019-05
Terrorism Index 0 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 70.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet 0.7 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -248 2019-07
Statliga Utgifter 1940 2019-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.4 2018-12
Statliga Intäkter 1461 2019-07
Statsskuld 28587 2019-03
Skatteutgifter 1701 2019-07
Asylansökningar 265 2019-06
Credit - Betyg 61.14
Militära Utgifter 493 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 19 2019-12
Personliga Skattesats 50 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.2 2019-12
Social Security Rate För Företag 16.1 2019-12
Social Trygghet För Anställda 22.1 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 0 2019-08
Industriproduktion 5.1 2019-07
Industriproduktion (Månadsvis) 2.7 2019-07
Manufacturing Produktion 5.6 2019-07
Kapacitetsutnyttjande 83.6 2019-09
Bilregistreringar 6927 2019-06
Internet hastighet 13656 2017-03
IP-adresser 869230 2017-03
Lagerförändringar 0.3 2019-06
Konkurrenskraft - Index 69.62 2018-12
Konkurrenskraft Rank 35 2018-12
Korruption Index 60 2018-12
Korruption Placering 36 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 40 2018-12
Elproduktion 1408 2019-07
Gruv Produktion -7.7 2019-07
Stål Produktion 49.47 2019-07
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -11 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.2 2019-07
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 6.3 2019-07
Konsument - Spendera 5585 2019-06
Personliga Besparingar 19.49 2019-03
Konsumentkrediter 2871 2019-07
Bankernas Utlåningsränta 2.25 2019-07
Bensinpriser 1.41 2019-08
Hushållen Skuld Till Inkomst 45.04 2017-12
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 0.1 2019-07
Housing - Index 128 2019-03
Bygglov 259 2019-07
Husägande Betyg 75.1 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Slovenien - Ekonomiska indikatorer.