Marknader Senaste Referens
Valuta 1.11 2020-01
Lagren Marknaden 956 2020-01
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 0.21 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.8 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 2019-09
Arbetslöshet 7.4 2019-10
Inflation - Betygsätt 1.9 2019-12
Ränta 0 2019-12
Handelsbalans 88.06 2019-11
Kurantkonto 388 2019-11
Bytesbalans Till Bnp 7 2018-12
Statsskulden Till Bnp 70.4 2018-12
Statliga Budgetutskottet 0.8 2018-12
Förtroendekommissionen -3 2019-12
Konsument - Confidence -14 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.1 2019-11
Corporate - Skatt - Betygsätt 19 2019-12
Personliga Skattesats 50 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.8 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.3 2019-09
BNP 54.24 2018-12
Bnp Fasta Priser 10756 2019-09
Bruttonationalprodukt 45948 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 2042 2019-09
Bnp Per Capita 26759 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 32743 2018-12
Bnp Från Jordbruk 207 2019-09
Bnp Från Entreprenad 488 2019-09
Bnp Från Tillverkning 2060 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1542 2019-09
Bnp Från Tjänster 2152 2019-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 7.4 2019-10
Egenföretagare 901728 2019-11
Arbetslösa Personer 72395 2019-11
Långtidsarbetslöshet 1.8 2019-06
Ungdomsarbetslöshet 8.1 2019-09
Arbetskostnaderna 112 2019-09
Lediga Jobb 10664 2019-11
Löner 1898 2019-11
Minimilöner 887 2019-12
Löne Tillväxt 4.7 2019-11
Lönerna I Manufacturing 1948 2019-11
Befolkning 2.07 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 59.67 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.6 2019-06
Sysselsättningsgraden 72.1 2019-09
Heltid 893 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 58.5 2019-06
Deltid Sysselsättning 84.7 2019-06
Produktivitet 123 2019-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.9 2019-12
Konsumentprisindex Kpi 105 2019-12
Harmoniserade Konsumentprisindexet 106 2019-12
Kärna Konsumentprisindexet 105 2019-12
Kärna Inflation Rate 1.95 2019-12
Bnp-Deflatorn 102 2018-12
Producentpriserna 104 2019-11
KPI bostadshjälpmedel 111 2019-12
Cpi Transportfordon 98.11 2019-12
Mat Inflation 3.3 2019-12
Inflation (Månad) -0.1 2019-11
Producentpriserna Förändras 0.5 2019-11
Pengar Senaste Referens
Ränta 0 2019-12
Interbankränta -0.39 2019-12
Penningmängden M0 5360 2019-11
Penningmängden M1 21922 2019-11
Penningmängden M2 28262 2019-11
Penningmängden M3 28306 2019-11
Banks Balansräkning 42420 2019-11
Valutareserven 384 2019-12
Centralbanken Balansräkning 18869 2019-11
Lån Till Den Privata Sektorn 9586 2019-11
Privat skuld och BNP 120 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 88.06 2019-11
Kurantkonto 388 2019-11
Bytesbalans Till Bnp 7 2018-12
Export 2936 2019-11
Import 2848 2019-11
Utlandsskulden 44693 2019-12
Kapitalflöden 230 2019-11
Utländska Direktinvesteringar 36.4 2019-10
Turister 291987 2019-11
Guldreserver 3.17 2019-12
Råolja Produktion 0.01 2019-08
Terrorism Index 0 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 70.4 2018-12
Statliga Budgetutskottet 0.8 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 17 2019-11
Statliga Utgifter 1962 2019-09
Offentliga Utgifterna Till Bnp 42.4 2018-12
Statliga Intäkter 1612 2019-11
Statsskuld 28988 2019-09
Skatteutgifter 1628 2019-11
Asylansökningar 265 2019-11
Credit - Betyg 75 2020-01
Militära Utgifter 493 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 19 2019-12
Personliga Skattesats 50 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 22 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 38.2 2019-12
Social Security Rate För Företag 16.1 2019-12
Social Trygghet För Anställda 22.1 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -3 2019-12
Industriproduktion 1.2 2019-11
Industriproduktion (Månadsvis) -1.1 2019-11
Manufacturing Produktion 1.9 2019-11
Kapacitetsutnyttjande 83.8 2019-12
Bilregistreringar 5202 2019-11
Internet hastighet 13656 2017-03
IP-adresser 869230 2017-03
Lagerförändringar 0.4 2019-09
Konkurrenskraft - Index 70.2 2019-12
Konkurrenskraft Rank 35 2019-12
Korruption Index 60 2018-12
Korruption Placering 36 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 37 2019-12
Elproduktion 852 2019-10
Gruv Produktion 8.2 2019-11
Stål Produktion 50.58 2019-11
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -14 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.1 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -2 2019-11
Konsument - Spendera 5661 2019-09
Personliga Besparingar 8.85 2019-09
Konsumentkrediter 2948 2019-11
Bankernas Utlåningsränta 2.27 2019-11
Bensinpriser 1.45 2019-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 45.13 2018-12
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen -4 2019-10
Housing - Index 133 2019-09
Bygglov 316 2019-11
Husägande Betyg 75.1 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Slovenien - Ekonomiska indikatorer.