Jan/01 Nyårsdagen
Feb/12 Kinesiska Nyåret
Feb/13 Andra dagen av det kinesiska månens nya år
Apr/02 Långfredagen
May/01 Labor - Dag
May/13 Dag - Stripe - Fasta
May/26 Vesak
Jul/20 Dag - Stripe - Haji
Aug/09 Nationaldag
Nov/04 Diwali
Dec/25 Juldag