Marknader Senaste Referens
Valuta 3.75 2019-06
Lagren Marknaden 9000 2019-06
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.07 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.6 2018-12
Arbetslöshet 6 2018-12
Inflation - Betygsätt -1.9 2019-04
Ränta 3 2019-05
Handelsbalans 180059 2018-12
Kurantkonto 18521 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 9.2 2018-12
Statsskulden Till Bnp 19.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -9.2 2018-12
Förtroendekommissionen 3 2016-06
Tillverkning - Pmi 57.3 2019-05
Konsument - Confidence 112 2019-03
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 0 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.07 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.6 2018-12
BNP 684 2017-12
Bnp Fasta Priser 682514 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 185766 2018-12
Bnp Per Capita 20796 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 49045 2017-12
Bnp Från Jordbruk 13397 2018-12
Bnp Från Entreprenad 28856 2018-12
Bnp Från Tillverkning 80778 2018-12
Bnp Från Mining 268793 2018-12
Bnp Från Transport 41435 2018-12
Bnp Från Verktyg 6092 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6 2018-12
Arbetslösa Personer 970229 2018-12
Befolkning 33.41 2018-12
Egenföretagare 11168 2017-12
Arbetskraftsdeltagande 55.9 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 55 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -1.9 2019-04
Konsumentprisindex Kpi 106 2019-04
Mat Inflation 1 2019-04
KPI bostadshjälpmedel 104 2019-04
Cpi Transportfordon 120 2019-04
Bnp-Deflatorn 126 2016-12
Inflation (Månad) 0 2019-04
Producentpriserna 117 2019-04
Producentpriserna Förändras 1.1 2019-04
Pengar Senaste Referens
Ränta 3 2019-05
Interbankränta 2.86 2019-04
Penningmängden M0 317108 2019-04
Penningmängden M1 1237997 2019-04
Penningmängden M2 1661233 2019-04
Penningmängden M3 1835339 2019-04
Banks Balansräkning 2376667 2019-04
Valutareserven 1894071 2019-04
Värde Ränta 3.4 2019-06
Centralbanken Balansräkning 1919486 2019-04
Lån Tillväxt 2 2019-04
Lån Till Banker 28540 2019-04
Lån Till Den Privata Sektorn 1457126 2019-04
Omvänd Reporänta 2.5 2019-06
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 180059 2018-12
Kurantkonto 18521 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 9.2 2018-12
Export 290508 2018-12
Import 110449 2018-12
Kapitalflöden 15857 2018-12
Inkomster Från Turism 14848 2017-12
Guldreserver 323 2019-06
Råolja Produktion 9670 2019-05
Utländska Direktinvesteringar 829 2018-12
Remitteringar 28498 2018-12
Terrorism Index 5.48 2017-12
Turister 16119 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 19.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -9.2 2018-12
Statliga Utgifter 195776 2018-12
Statliga Intäkter 894711 2018-12
Skatteutgifter 1030415 2018-12
Credit - Betyg 86.25
Regeringen Budgetutskottet Värde -135704 2018-12
Militära Utgifter 65843 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 0 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 22 2018-12
Social Security Rate För Företag 12 2018-12
Social Trygghet För Anställda 10 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5 2018-01
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 3 2016-06
Tillverkning - Pmi 57.3 2019-05
Industriproduktion 2.34 2018-09
Lagerförändringar -6297 2018-12
Internet hastighet 6706 2017-03
IP-adresser 3510242 2017-03
Konkurrenskraft - Index 67.5 2018-12
Konkurrenskraft Rank 39 2018-12
Korruption Index 49 2018-12
Korruption Placering 58 2018-12
Råolja 62 2019-03
Lätt Att Göra Affärer 92 2018-12
Industriproduktion (Månadsvis) -0.35 2018-09
Manufacturing Produktion 3.71 2018-09
Gruv Produktion 3.39 2018-09
Stål Produktion 480 2019-04
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 112 2019-03
Konsument - Spendera 282278 2018-12
Bensinpriser 0.54 2019-05
Hushållen Skuld Till Bnp 11.6 2018-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 80.4 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: SAUDI-ARABIEN - Ekonomiska indikatorer.