Marknader Senaste Referens
Valuta 3.75 2019-04
Lagren Marknaden 9197 2019-04
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.6 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.6 2018-12
Arbetslöshet 6 2018-12
Inflation - Betygsätt -2.2 2019-02
Ränta 3 2019-03
Handelsbalans 180059 2018-12
Kurantkonto 18521 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 8.3 2018-12
Statsskulden Till Bnp 17.2 2017-12
Statliga Budgetutskottet -9.2 2018-12
Förtroendekommissionen 3 2016-06
Tillverkning - Pmi 56.8 2019-03
Konsument - Confidence 109 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 0 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.6 2018-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.6 2018-12
BNP 684 2017-12
Bnp Fasta Priser 682514 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 185766 2018-12
Bnp Per Capita 20796 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 49045 2017-12
Bnp Från Jordbruk 13397 2018-12
Bnp Från Entreprenad 28856 2018-12
Bnp Från Tillverkning 80778 2018-12
Bnp Från Mining 268793 2018-12
Bnp Från Transport 41435 2018-12
Bnp Från Verktyg 6092 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 6 2018-12
Arbetslösa Personer 847917 2018-06
Befolkning 33.41 2018-12
Egenföretagare 11168 2017-12
Arbetskraftsdeltagande 55.9 2018-12
Pensionsåldern Män 60 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 55 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -2.2 2019-02
Konsumentprisindex Kpi 106 2019-02
Mat Inflation 0.8 2019-02
KPI bostadshjälpmedel 104 2019-02
Cpi Transportfordon 119 2019-02
Bnp-Deflatorn 126 2016-12
Inflation (Månad) -0.2 2019-02
Producentpriserna 116 2019-02
Producentpriserna Förändras -0.4 2019-02
Pengar Senaste Referens
Ränta 3 2019-03
Interbankränta 2.94 2019-02
Penningmängden M0 317391 2019-02
Penningmängden M1 1214420 2019-02
Penningmängden M2 1645643 2019-02
Penningmängden M3 1815889 2019-02
Banks Balansräkning 2344974 2019-02
Valutareserven 1817241 2019-02
Värde Ränta 3.4 2019-04
Centralbanken Balansräkning 1844400 2019-02
Lån Tillväxt 3 2019-02
Lån Till Banker 33388 2019-02
Lån Till Den Privata Sektorn 1441793 2019-02
Omvänd Reporänta 2.5 2019-04
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 180059 2018-12
Kurantkonto 18521 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 8.3 2018-12
Export 290508 2018-12
Import 110449 2018-12
Kapitalflöden 27408 2018-09
Inkomster Från Turism 14848 2017-12
Guldreserver 323 2019-03
Råolja Produktion 9787 2019-03
Utländska Direktinvesteringar 829 2018-12
Remitteringar 29872 2018-09
Terrorism Index 5.48 2017-12
Turister 16119 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 17.2 2017-12
Statliga Budgetutskottet -9.2 2018-12
Statliga Utgifter 195776 2018-12
Statliga Intäkter 691505 2017-12
Skatteutgifter 929999 2017-12
Credit - Betyg 86.25
Regeringen Budgetutskottet Värde -238494 2017-12
Militära Utgifter 69521 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 20 2018-12
Personliga Skattesats 0 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 22 2018-12
Social Security Rate För Företag 12 2018-12
Social Trygghet För Anställda 10 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5 2018-01
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 3 2016-06
Tillverkning - Pmi 56.8 2019-03
Industriproduktion 2.34 2018-09
Lagerförändringar -6297 2018-12
Internet hastighet 6706 2017-03
IP-adresser 3510242 2017-03
Konkurrenskraft - Index 67.5 2018-12
Konkurrenskraft Rank 39 2018-12
Korruption Index 49 2018-12
Korruption Placering 58 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 92 2018-12
Industriproduktion (Månadsvis) 4.17 2018-06
Manufacturing Produktion 16.44 2018-06
Gruv Produktion 1.95 2018-06
Stål Produktion 448 2019-02
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 109 2018-12
Konsument - Spendera 282278 2018-12
Bensinpriser 0.54 2019-03
Hushållen Skuld Till Bnp 12.1 2018-09
Hus Senaste Referens
Housing - Index 80.4 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: SAUDI-ARABIEN - Ekonomiska indikatorer.