Marknader Senaste Referens
Valuta 4.3 2020-07
Lagren Marknaden 8668 2020-07
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4 2020-07

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 2020-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.4 2020-03
Arbetslöshet 5.2 2020-05
Inflation - Betygsätt 2.3 2020-05
Ränta 1.75 2020-05
Handelsbalans -1633 2020-04
Kurantkonto -931 2020-04
Bytesbalans Till Bnp -4.6 2019-12
Statsskulden Till Bnp 35.2 2019-12
Statliga Budgetutskottet -4.3 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -19.7 2020-04
Corporate - Skatt - Betygsätt 16 2020-12
Personliga Skattesats 10 2020-12
Coronavirus-fall 28166 2020-07
Coronavirus - dödsfall 1708 2020-07
Coronavirus återhämtat 20432 2020-07

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.3 2020-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.4 2020-03
BNP 250 2019-12
Bnp Fasta Priser 43717 2020-03
Fasta Bruttoinvesteringar 11962 2020-03
Bnp Per Capita 11535 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 24544 2018-12
Bnp Från Jordbruk 3024 2020-03
Bnp Från Entreprenad 2720 2020-03
Bnp Från Tillverkning 9568 2020-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1792 2020-03
Bnp Från Tjänster 13426 2020-03

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.2 2020-05
Egenföretagare 4909 2020-04
Arbetslösa Personer 250 2020-05
Långtidsarbetslöshet 1.6 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 17.4 2020-03
Arbetskostnaderna 165 2020-03
Lediga Jobb 0.84 2020-03
Löner 5201 2020-04
Minimilöner 446 2019-12
Lönerna I Manufacturing 4175 2020-04
Befolkning 19.41 2019-12
Pensionsåldern Kvinnor 60.92 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättning Ändra -0.1 2020-03
Sysselsättningsgraden 65.4 2020-03
Heltid 7900 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 55.1 2019-12
Deltid Sysselsättning 498 2019-12
Produktivitet 121 2020-03
Löne Tillväxt 8.8 2020-02

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.3 2020-05
Konsumentprisindex Kpi 100 2020-05
Kärna Konsumentprisindexet 107 2020-04
Kärna Inflation Rate 2.2 2020-05
Producentpriserna 110 2020-04
Producentpriserna Förändras -2 2020-05
Cpi Transportfordon 100 2020-05
Mat Inflation 5.25 2020-05
Harmoniserade Konsumentprisindexet 111 2020-04
Inflation (Månad) 0.1 2020-05

Pengar Senaste Referens
Ränta 1.75 2020-05
Interbankränta 2.04 2020-07
Penningmängden M0 82623 2020-05
Penningmängden M1 297237 2020-05
Penningmängden M2 445554 2020-05
Penningmängden M3 445554 2020-05
Banks Balansräkning 568272 2020-05
Valutareserven 40269 2020-06
Cash Reserveringsgrad 6 2020-04
Centralbanken Balansräkning 223834 2020-05
Värde Ränta 1.5 2020-04
Utlåningsräntan 2.5 2020-04

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1633 2020-04
Kurantkonto -931 2020-04
Bytesbalans Till Bnp -4.6 2019-12
Export 2934 2020-04
Import 4567 2020-04
Utlandsskulden 106556 2020-04
Remitteringar 1137 2019-12
Guldreserver 104 2020-03
Råolja Produktion 70 2020-02
Utländska Direktinvesteringar -132 2020-04
Terrorism Index 0 2018-12
Turister 34220 2020-03

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 35.2 2019-12
Statliga Budgetutskottet -4.3 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -36765 2020-05
Statliga Utgifter 2304 2020-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36 2019-12
Statliga Intäkter 49626 2020-05
Statsskuld 358742 2019-12
Skatteutgifter 86391 2020-05
Asylansökningar 335 2020-03
Credit - Betyg 55 2020-07
Militära Utgifter 4258 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 16 2020-12
Personliga Skattesats 10 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.25 2019-12
Social Security Rate För Företag 2.25 2019-12
Social Trygghet För Anställda 35 2019-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion -38.6 2020-04
Industriproduktion (Månadsvis) -27.7 2020-04
Manufacturing Produktion -17.7 2020-03
Kapacitetsutnyttjande 73.4 2020-06
Lagerförändringar -306 2020-03
Bilregistreringar 138996 2020-03
Internet hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Förtroendekommissionen -9.8 2020-06
Konkurrenskraft - Index 64.36 2019-12
Konkurrenskraft Rank 51 2019-12
Korruption Index 44 2019-12
Korruption Placering 70 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 55 2019-12
Elproduktion 5222 2019-12
Fabriks Beställningar 5.4 2020-02
Gruv Produktion -7.3 2020-03
Nya Beställningar 89.3 2020-04

Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -19.7 2020-04
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -19.5 2020-04
Konsument - Spendera 43519 2020-03
Konsumentkrediter 48237 2020-05
Konsument - Confidence -26.1 2020-04
Bensinpriser 1.03 2020-06

Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 12.2 2020-04
Housing - Index 125 2019-12
Bygglov 3062 2020-05
Husägande Betyg 96.4 2018-12

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 28166 2020-07
Coronavirus - dödsfall 1708 2020-07
Coronavirus återhämtat 20432 2020-07
ICU-sängar 403 2013-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Rumänien - Ekonomiska indikatorer.