Marknader Senaste Referens
Valuta 4.21 2019-07
Lagren Marknaden 9050 2019-07
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.57 2019-07
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.3 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 5 2019-03
Arbetslöshet 3.9 2019-05
Inflation - Betygsätt 3.8 2019-06
Ränta 2.5 2019-07
Handelsbalans -1482 2019-05
Kurantkonto -1210 2019-05
Bytesbalans Till Bnp -4.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 35.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3 2018-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.8 2019-05
Corporate - Skatt - Betygsätt 16 2019-12
Personliga Skattesats 10 2019-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.3 2019-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 5 2019-03
BNP 240 2018-12
Bnp Fasta Priser 42385 2019-03
Fasta Bruttoinvesteringar 10574 2019-03
Bnp Per Capita 11535 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 24544 2018-12
Bnp Från Jordbruk 3066 2019-03
Bnp Från Entreprenad 2245 2019-03
Bnp Från Tillverkning 10097 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1733 2019-03
Bnp Från Tjänster 12819 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.9 2019-05
Egenföretagare 4979 2019-04
Arbetslösa Personer 255 2019-05
Långtidsarbetslöshet 2 2019-03
Ungdomsarbetslöshet 15.4 2019-03
Arbetskostnaderna 161 2019-03
Lediga Jobb 1.18 2019-03
Löner 5078 2019-05
Minimilöner 446 2019-06
Lönerna I Manufacturing 4370 2019-05
Befolkning 19.52 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 60.92 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.1 2019-03
Sysselsättningsgraden 64.2 2019-03
Heltid 7732 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 54.4 2018-12
Levnadslön Familj 2160 2018-12
Levnadslön Individuella 1300 2018-12
Deltid Sysselsättning 497 2019-03
Produktivitet 123 2019-03
Löner Högutbildad 2880 2018-12
Löner Lågutbildade 1430 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.8 2019-06
Konsumentprisindex Kpi 104 2019-06
Kärna Konsumentprisindexet 105 2019-05
Kärna Inflation Rate 3.1 2019-06
Producentpriserna 111 2019-05
Producentpriserna Förändras 4.79 2019-05
Cpi Transportfordon 100 2019-06
Mat Inflation 5 2019-06
Harmoniserade Konsumentprisindexet 109 2019-05
Inflation (Månad) -0.23 2019-06
Pengar Senaste Referens
Ränta 2.5 2019-07
Interbankränta 2.95 2019-07
Penningmängden M0 70448 2019-05
Penningmängden M1 239384 2019-05
Penningmängden M2 389251 2019-05
Penningmängden M3 389251 2019-05
Banks Balansräkning 495129 2019-05
Valutareserven 36706 2019-06
Cash Reserveringsgrad 8 2019-01
Centralbanken Balansräkning 193097 2019-05
Värde Ränta 1.5 2019-07
Utlåningsräntan 3.5 2019-07
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1482 2019-05
Kurantkonto -1210 2019-05
Bytesbalans Till Bnp -4.5 2018-12
Export 6273 2019-05
Import 7754 2019-05
Utlandsskulden 103526 2019-05
Remitteringar 861 2019-03
Guldreserver 104 2019-06
Råolja Produktion 70 2019-03
Utländska Direktinvesteringar 57.02 2019-05
Terrorism Index 0 2017-12
Turister 139818 2019-01
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 35.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -10372 2019-05
Statliga Utgifter 2253 2019-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 35 2018-12
Statliga Intäkter 41623 2019-05
Statsskuld 314908 2019-03
Skatteutgifter 51995 2019-05
Asylansökningar 100 2019-02
Credit - Betyg 51.52
Militära Utgifter 4258 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 16 2019-12
Personliga Skattesats 10 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.25 2019-12
Social Security Rate För Företag 2.25 2019-12
Social Trygghet För Anställda 35 2019-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion -1.6 2019-05
Industriproduktion (Månadsvis) -1.9 2019-05
Manufacturing Produktion -2.4 2019-05
Kapacitetsutnyttjande 75.2 2019-06
Lagerförändringar -24.7 2019-03
Bilregistreringar 149498 2019-03
Internet hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Förtroendekommissionen -0.2 2019-06
Konkurrenskraft - Index 63.46 2018-12
Konkurrenskraft Rank 52 2018-12
Korruption Index 47 2018-12
Korruption Placering 61 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 52 2018-12
Elproduktion 5099 2019-05
Fabriks Beställningar 2.4 2019-03
Gruv Produktion -2.4 2019-05
Nya Beställningar 157 2019-05
Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.8 2019-05
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.7 2019-05
Konsument - Spendera 41225 2019-03
Konsumentkrediter 46752 2019-05
Konsument - Confidence -7.6 2019-06
Bensinpriser 1.35 2019-06
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 23.8 2019-05
Housing - Index 120 2019-03
Bygglov 4133 2019-05
Husägande Betyg 96.4 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Rumänien - Ekonomiska indikatorer.