Marknader Senaste Referens
Valuta 4.1 2020-11
Lagren Marknaden 9354 2020-11
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.35 2020-11

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 5.6 2020-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -6 2020-09
Arbetslöshet 5.2 2020-09
Inflation - Betygsätt 2.2 2020-10
Ränta 1.5 2020-11
Handelsbalans -1541 2020-09
Kurantkonto -1438 2020-09
Bytesbalans Till Bnp -4.6 2019-12
Statsskulden Till Bnp 35.2 2019-12
Statliga Budgetutskottet -4.3 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.7 2020-09
Corporate - Skatt - Betygsätt 16 2020-12
Personliga Skattesats 10 2020-12
Coronavirus-fall 418645 2020-11
Coronavirus - dödsfall 10047 2020-11
Coronavirus återhämtat 296844 2020-11

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 5.6 2020-09
Bnp Årlig Tillväxttakt -6 2020-09
BNP 250 2019-12
Bnp Fasta Priser 38348 2020-06
Fasta Bruttoinvesteringar 12568 2020-06
Bnp Per Capita 12131 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 29909 2019-12
Bnp Från Jordbruk 2762 2020-06
Bnp Från Entreprenad 2618 2020-06
Bnp Från Tillverkning 8038 2020-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1801 2020-06
Bnp Från Tjänster 11373 2020-06

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.2 2020-09
Egenföretagare 4906 2020-08
Arbetslösa Personer 285 2020-09
Långtidsarbetslöshet 1.2 2020-06
Ungdomsarbetslöshet 16.9 2020-06
Arbetskostnaderna 157 2020-06
Lediga Jobb 0.81 2020-09
Löner 5414 2020-09
Minimilöner 461 2020-09
Lönerna I Manufacturing 4638 2020-09
Befolkning 19.41 2019-12
Pensionsåldern Kvinnor 60.92 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättning Ändra -1.9 2020-06
Sysselsättningsgraden 65.2 2020-06
Heltid 7706 2020-06
Arbetskraftsdeltagande 55.1 2020-06
Deltid Sysselsättning 543 2020-06
Produktivitet 109 2020-06
Löne Tillväxt 7.4 2020-09

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.2 2020-10
Konsumentprisindex Kpi 98.3 2020-10
Kärna Konsumentprisindexet 109 2020-10
Kärna Inflation Rate 2.2 2020-10
Producentpriserna 110 2020-09
Producentpriserna Förändras -0.91 2020-09
Cpi Transportfordon 100 2020-10
Mat Inflation 4.34 2020-10
Harmoniserade Konsumentprisindexet 111 2020-10
Inflation (Månad) 0.22 2020-10

Pengar Senaste Referens
Ränta 1.5 2020-11
Interbankränta 1.9 2020-11
Penningmängden M0 86155 2020-10
Penningmängden M1 320944 2020-10
Penningmängden M2 469280 2020-10
Penningmängden M3 469280 2020-10
Banks Balansräkning 577166 2020-09
Valutareserven 39147 2020-10
Cash Reserveringsgrad 5 2020-11
Centralbanken Balansräkning 212444 2020-09
Värde Ränta 1 2020-11
Utlåningsräntan 2 2020-11

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1541 2020-09
Kurantkonto -1438 2020-09
Bytesbalans Till Bnp -4.6 2019-12
Export 6071 2020-09
Import 7612 2020-09
Utlandsskulden 117224 2020-09
Remitteringar 815 2020-06
Guldreserver 104 2020-06
Råolja Produktion 70 2020-07
Utländska Direktinvesteringar 202 2020-07
Terrorism Index 0 2018-12
Turister 12986 2020-06

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 35.2 2019-12
Statliga Budgetutskottet -4.3 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -69972 2020-09
Statliga Utgifter 2388 2020-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36 2019-12
Statliga Intäkter 96335 2020-09
Statsskuld 358742 2019-12
Skatteutgifter 166307 2020-09
Asylansökningar 495 2020-08
Credit - Betyg 55 2020-11
Militära Utgifter 4258 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 16 2020-12
Personliga Skattesats 10 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.25 2019-12
Social Security Rate För Företag 2.25 2019-12
Social Trygghet För Anställda 35 2019-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion -2.8 2020-09
Industriproduktion (Månadsvis) 1.5 2020-09
Manufacturing Produktion -2.1 2020-09
Kapacitetsutnyttjande 69.3 2020-12
Lagerförändringar -35857 2020-06
Bilregistreringar 134258 2020-09
Internet hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Förtroendekommissionen -7.3 2020-10
Konkurrenskraft - Index 64.36 2019-12
Konkurrenskraft Rank 51 2019-12
Korruption Index 44 2019-12
Korruption Placering 70 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 55 2019-12
Elproduktion 5222 2019-12
Fabriks Beställningar 14.2 2020-09
Gruv Produktion -9.3 2020-09
Nya Beställningar 167 2020-09

Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 1.7 2020-09
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 3.5 2020-09
Konsument - Spendera 36450 2020-06
Konsumentkrediter 49486 2020-09
Konsument - Confidence -26.1 2020-04
Bensinpriser 1.09 2020-10

Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 17.3 2020-09
Housing - Index 130 2020-06
Bygglov 4289 2020-09
Husägande Betyg 96.4 2018-12

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 418645 2020-11
Coronavirus - dödsfall 10047 2020-11
Coronavirus återhämtat 296844 2020-11
ICU-sängar 403 2013-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Rumänien - Ekonomiska indikatorer.