Marknader Senaste Referens
Valuta 4.08 2021-05
Lagren Marknaden 11505 2021-05
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 3.12 2021-05

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 4.8 2020-12
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.4 2020-12
Arbetslöshet 5.5 2021-03
Inflation - Betygsätt 3.05 2021-03
Ränta 1.25 2021-03
Handelsbalans -1889 2021-02
Kurantkonto -1463 2021-02
Bytesbalans Till Bnp -4.6 2019-12
Statsskulden Till Bnp 47.3 2020-12
Statliga Budgetutskottet -9.2 2020-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.3 2021-03
Corporate - Skatt - Betygsätt 16 2020-12
Personliga Skattesats 10 2020-12
Coronavirus-fall 1060895 2021-05
Coronavirus - dödsfall 28616 2021-05
Coronavirus återhämtat 1002985 2021-05

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 4.8 2020-12
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.4 2020-12
BNP 250 2019-12
Bnp Fasta Priser 42537 2020-12
Fasta Bruttoinvesteringar 12699 2020-12
Bnp Per Capita 12131 2019-12
Bnp Per Capita Ppp 29909 2019-12
Bnp Från Jordbruk 2988 2020-12
Bnp Från Entreprenad 2174 2020-12
Bnp Från Tillverkning 9423 2020-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1752 2020-12
Bnp Från Tjänster 13180 2020-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.5 2021-03
Egenföretagare 4937 2021-02
Arbetslösa Personer 294 2021-02
Långtidsarbetslöshet 1.6 2020-09
Ungdomsarbetslöshet 16 2020-12
Arbetskostnaderna 122 2020-12
Lediga Jobb 0.95 2020-12
Löner 5497 2021-02
Minimilöner 458 2021-03
Lönerna I Manufacturing 4729 2021-02
Befolkning 19.33 2020-12
Pensionsåldern Kvinnor 61.67 2021-12
Pensionsåldern Män 65 2021-12
Sysselsättning Ändra 0.5 2020-12
Sysselsättningsgraden 65.8 2020-12
Heltid 7818 2020-12
Arbetskraftsdeltagande 55.2 2020-12
Deltid Sysselsättning 450 2020-12
Produktivitet 121 2020-12
Löne Tillväxt 4.8 2021-02

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.05 2021-03
Konsumentprisindex Kpi 100 2021-03
Kärna Konsumentprisindexet 110 2021-03
Kärna Inflation Rate 2.3 2021-03
Producentpriserna 116 2021-03
Producentpriserna Förändras 4.84 2021-03
Cpi Transportfordon 99.99 2021-03
Mat Inflation 1.59 2021-03
Harmoniserade Konsumentprisindexet 113 2021-03
Inflation (Månad) 0.38 2021-03

Hälsa Senaste Referens
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 29.05 2021-05
Totalvaccination mot koronavirus 5588267 2021-05
Coronavirus-fall 1060895 2021-05
Coronavirus - dödsfall 28616 2021-05
Coronavirus återhämtat 1002985 2021-05
ICU-sängar 403 2013-12

Pengar Senaste Referens
Ränta 1.25 2021-03
Interbankränta 1.44 2021-05
Penningmängden M0 90494 2021-03
Penningmängden M1 343532 2021-03
Penningmängden M2 499199 2021-03
Penningmängden M3 499199 2021-03
Banks Balansräkning 623086 2021-03
Valutareserven 40497 2021-03
Cash Reserveringsgrad 5 2021-03
Centralbanken Balansräkning 221941 2021-03
Värde Ränta 0.75 2021-03
Utlåningsräntan 1.75 2021-03

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1889 2021-02
Kurantkonto -1463 2021-02
Bytesbalans Till Bnp -4.6 2019-12
Export 5786 2021-02
Import 7676 2021-02
Utlandsskulden 123616 2021-02
Remitteringar 815 2020-06
Guldreserver 104 2020-12
Råolja Produktion 66 2020-12
Utländska Direktinvesteringar 122 2021-02
Terrorism Index 0 2019-12
Turister 20424 2021-02

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 47.3 2020-12
Statliga Budgetutskottet -9.2 2020-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -16566 2021-03
Statliga Utgifter 2556 2020-12
Offentliga Utgifterna Till Bnp 36 2019-12
Statliga Intäkter 38260 2021-03
Statsskuld 358742 2019-12
Skatteutgifter 54825 2021-03
Asylansökningar 495 2020-08
Credit - Betyg 55 2021-05
Militära Utgifter 5098 2019-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 16 2020-12
Personliga Skattesats 10 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.25 2019-12
Social Security Rate För Företag 2.25 2019-12
Social Trygghet För Anställda 35 2019-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion -2.6 2021-02
Industriproduktion (Månadsvis) -1 2021-02
Manufacturing Produktion -2.4 2021-02
Kapacitetsutnyttjande 73.8 2021-06
Lagerförändringar -292 2020-12
Bilregistreringar 152262 2020-12
Internet hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Förtroendekommissionen 3.5 2021-04
Konkurrenskraft - Index 64.36 2019-12
Konkurrenskraft Rank 51 2019-12
Korruption Index 44 2020-12
Korruption Placering 69 2020-12
Lätt Att Göra Affärer 55 2019-12
Elproduktion 4697 2021-02
Fabriks Beställningar 3.1 2021-02
Gruv Produktion -16.8 2021-02
Nya Beställningar 156 2021-02

Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 2.3 2021-03
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.6 2021-03
Konsument - Spendera 40928 2020-12
Konsumentkrediter 49565 2021-03
Bensinpriser 1.35 2021-04

Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 1.6 2021-02
Housing - Index 128 2020-12
Bygglov 4456 2021-03
Husägande Betyg 95.8 2019-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Rumänien - Ekonomiska indikatorer.