Marknader Senaste Referens
Valuta 4.31 2019-11
Lagren Marknaden 9693 2019-11
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.56 2019-11
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 3 2019-09
Arbetslöshet 3.9 2019-09
Inflation - Betygsätt 3.4 2019-10
Ränta 2.5 2019-11
Handelsbalans -1189 2019-09
Kurantkonto -765 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -4.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 35.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3 2018-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.7 2019-09
Corporate - Skatt - Betygsätt 16 2019-12
Personliga Skattesats 10 2019-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 3 2019-09
BNP 240 2018-12
Bnp Fasta Priser 42773 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 11681 2019-06
Bnp Per Capita 11535 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 24544 2018-12
Bnp Från Jordbruk 3049 2019-06
Bnp Från Entreprenad 2507 2019-06
Bnp Från Tillverkning 10048 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1751 2019-06
Bnp Från Tjänster 12853 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.9 2019-09
Egenföretagare 4979 2019-08
Arbetslösa Personer 261 2019-09
Långtidsarbetslöshet 1.5 2019-06
Ungdomsarbetslöshet 16.2 2019-06
Arbetskostnaderna 148 2019-06
Lediga Jobb 1.11 2019-06
Löner 5041 2019-09
Minimilöner 446 2019-06
Lönerna I Manufacturing 4317 2019-09
Befolkning 19.52 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 60.92 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.2 2019-06
Sysselsättningsgraden 66.4 2019-06
Heltid 7966 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 53.9 2019-03
Levnadslön Familj 2160 2018-12
Levnadslön Individuella 1300 2018-12
Deltid Sysselsättning 556 2019-06
Produktivitet 128 2019-06
Löne Tillväxt 12 2019-08
Löner Högutbildad 2880 2018-12
Löner Lågutbildade 1430 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.4 2019-10
Konsumentprisindex Kpi 100 2019-10
Kärna Konsumentprisindexet 106 2019-10
Kärna Inflation Rate 2.9 2019-10
Producentpriserna 111 2019-10
Producentpriserna Förändras 3.06 2019-09
Cpi Transportfordon 100 2019-10
Mat Inflation 4.16 2019-10
Harmoniserade Konsumentprisindexet 109 2019-10
Inflation (Månad) 0.43 2019-10
Pengar Senaste Referens
Ränta 2.5 2019-11
Interbankränta 2.81 2019-11
Penningmängden M0 72820 2019-09
Penningmängden M1 256884 2019-09
Penningmängden M2 400422 2019-09
Penningmängden M3 400422 2019-09
Banks Balansräkning 510781 2019-09
Valutareserven 39400 2019-10
Cash Reserveringsgrad 8 2019-11
Centralbanken Balansräkning 206837 2019-09
Värde Ränta 1.5 2019-11
Utlåningsräntan 3.5 2019-11
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1189 2019-09
Kurantkonto -765 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -4.5 2018-12
Export 6099 2019-09
Import 7288 2019-09
Utlandsskulden 108238 2019-09
Remitteringar 856 2019-06
Guldreserver 104 2019-12
Råolja Produktion 70 2019-07
Utländska Direktinvesteringar 493 2019-09
Terrorism Index 0 2017-12
Turister 312306 2019-08
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 35.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -24820 2019-09
Statliga Utgifter 2274 2019-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 35 2018-12
Statliga Intäkter 107785 2019-09
Statsskuld 323602 2019-06
Skatteutgifter 132605 2019-09
Asylansökningar 100 2019-06
Credit - Betyg 51.52
Militära Utgifter 4258 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 16 2019-12
Personliga Skattesats 10 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.25 2019-12
Social Security Rate För Företag 2.25 2019-12
Social Trygghet För Anställda 35 2019-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion -4.8 2019-09
Industriproduktion (Månadsvis) 1.9 2019-09
Manufacturing Produktion -5.1 2019-09
Kapacitetsutnyttjande 73.1 2019-12
Lagerförändringar -5951 2019-06
Bilregistreringar 168445 2019-09
Internet hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Förtroendekommissionen -0.6 2019-10
Konkurrenskraft - Index 64.36 2019-12
Konkurrenskraft Rank 51 2019-12
Korruption Index 47 2018-12
Korruption Placering 61 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 55 2019-12
Elproduktion 4493 2019-08
Fabriks Beställningar 1.3 2019-08
Gruv Produktion -1 2019-09
Nya Beställningar 146 2019-09
Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.7 2019-09
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7 2019-09
Konsument - Spendera 41246 2019-06
Konsumentkrediter 48893 2019-09
Konsument - Confidence -7.5 2019-10
Bensinpriser 1.31 2019-10
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 34.2 2019-08
Housing - Index 122 2019-06
Bygglov 3864 2019-09
Husägande Betyg 96.4 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Rumänien - Ekonomiska indikatorer.