Marknader Senaste Referens
Valuta 4.27 2019-09
Lagren Marknaden 9232 2019-09
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.13 2019-09
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.4 2019-06
Arbetslöshet 3.9 2019-07
Inflation - Betygsätt 3.9 2019-08
Ränta 2.5 2019-08
Handelsbalans -1756 2019-07
Kurantkonto -1464 2019-07
Bytesbalans Till Bnp -4.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 35.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3 2018-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.7 2019-07
Corporate - Skatt - Betygsätt 16 2019-12
Personliga Skattesats 10 2019-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1 2019-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.4 2019-06
BNP 240 2018-12
Bnp Fasta Priser 42773 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 11681 2019-06
Bnp Per Capita 11535 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 24544 2018-12
Bnp Från Jordbruk 3049 2019-06
Bnp Från Entreprenad 2507 2019-06
Bnp Från Tillverkning 10048 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1751 2019-06
Bnp Från Tjänster 12853 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.9 2019-07
Egenföretagare 4980 2019-06
Arbetslösa Personer 262 2019-07
Långtidsarbetslöshet 2 2019-03
Ungdomsarbetslöshet 15.4 2019-03
Arbetskostnaderna 148 2019-06
Lediga Jobb 1.11 2019-06
Löner 5091 2019-07
Minimilöner 446 2019-06
Lönerna I Manufacturing 4429 2019-07
Befolkning 19.52 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 60.92 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.1 2019-03
Sysselsättningsgraden 64.2 2019-03
Heltid 7732 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 53.9 2019-03
Levnadslön Familj 2160 2018-12
Levnadslön Individuella 1300 2018-12
Deltid Sysselsättning 497 2019-03
Produktivitet 128 2019-06
Löne Tillväxt 12.9 2019-07
Löner Högutbildad 2880 2018-12
Löner Lågutbildade 1430 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.9 2019-08
Konsumentprisindex Kpi 100 2019-08
Kärna Konsumentprisindexet 106 2019-07
Kärna Inflation Rate 3.1 2019-07
Producentpriserna 111 2019-07
Producentpriserna Förändras 4.2 2019-07
Cpi Transportfordon 100 2019-08
Mat Inflation 5.15 2019-07
Harmoniserade Konsumentprisindexet 108 2019-07
Inflation (Månad) 0.06 2019-08
Pengar Senaste Referens
Ränta 2.5 2019-08
Interbankränta 2.89 2019-09
Penningmängden M0 71750 2019-07
Penningmängden M1 391421 2019-07
Penningmängden M2 391421 2019-07
Penningmängden M3 391421 2019-07
Banks Balansräkning 498172 2019-07
Valutareserven 40226 2019-08
Cash Reserveringsgrad 8 2019-01
Centralbanken Balansräkning 205162 2019-07
Värde Ränta 1.5 2019-07
Utlåningsräntan 3.5 2019-07
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1756 2019-07
Kurantkonto -1464 2019-07
Bytesbalans Till Bnp -4.5 2018-12
Export 5841 2019-07
Import 7597 2019-07
Utlandsskulden 107611 2019-07
Remitteringar 856 2019-06
Guldreserver 104 2019-09
Råolja Produktion 70 2019-05
Utländska Direktinvesteringar 314 2019-06
Terrorism Index 0 2017-12
Turister 301092 2019-07
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 35.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -16926 2019-07
Statliga Utgifter 2274 2019-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 35 2018-12
Statliga Intäkter 88075 2019-07
Statsskuld 314908 2019-03
Skatteutgifter 105001 2019-07
Asylansökningar 100 2019-06
Credit - Betyg 51.52
Militära Utgifter 4258 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 16 2019-12
Personliga Skattesats 10 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.25 2019-12
Social Security Rate För Företag 2.25 2019-12
Social Trygghet För Anställda 35 2019-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion -6.4 2019-07
Industriproduktion (Månadsvis) -3.3 2019-07
Manufacturing Produktion -4.4 2019-07
Kapacitetsutnyttjande 74.7 2019-09
Lagerförändringar -5951 2019-06
Bilregistreringar 147972 2019-06
Internet hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Förtroendekommissionen 0 2019-08
Konkurrenskraft - Index 63.46 2018-12
Konkurrenskraft Rank 52 2018-12
Korruption Index 47 2018-12
Korruption Placering 61 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 52 2018-12
Elproduktion 4963 2019-07
Fabriks Beställningar 7.3 2019-07
Gruv Produktion -7.4 2019-07
Nya Beställningar 147 2019-07
Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.7 2019-07
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 7.9 2019-07
Konsument - Spendera 41246 2019-06
Konsumentkrediter 48073 2019-07
Konsument - Confidence -10.2 2019-08
Bensinpriser 1.31 2019-08
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 23.3 2019-06
Housing - Index 120 2019-03
Bygglov 4225 2019-07
Husägande Betyg 96.4 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Rumänien - Ekonomiska indikatorer.