Marknader Senaste Referens
Valuta 4.43 2020-04
Lagren Marknaden 8020 2020-04
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 5 2020-04

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.5 2019-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.3 2019-12
Arbetslöshet 3.9 2020-02
Inflation - Betygsätt 3.1 2020-02
Ränta 2 2020-03
Handelsbalans -1323 2020-01
Kurantkonto 149 2020-01
Bytesbalans Till Bnp -4.5 2018-12
Statsskulden Till Bnp 35.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -4.6 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.8 2020-02
Corporate - Skatt - Betygsätt 16 2020-12
Personliga Skattesats 10 2020-12
Coronavirus-fall 4417 2020-04
Coronavirus - dödsfall 184 2020-04
Coronavirus återhämtat 460 2020-04

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.5 2019-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 4.3 2019-12
BNP 250 2019-12
Bnp Fasta Priser 43744 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 12413 2019-12
Bnp Per Capita 11535 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 24544 2018-12
Bnp Från Jordbruk 3034 2019-12
Bnp Från Entreprenad 2485 2019-12
Bnp Från Tillverkning 10037 2019-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 1764 2019-12
Bnp Från Tjänster 13142 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.9 2020-02
Egenföretagare 4973 2019-12
Arbetslösa Personer 257 2020-02
Långtidsarbetslöshet 1.5 2019-09
Ungdomsarbetslöshet 17.7 2019-12
Arbetskostnaderna 114 2019-12
Lediga Jobb 0.95 2019-12
Löner 5225 2020-01
Minimilöner 446 2019-12
Lönerna I Manufacturing 4424 2020-01
Befolkning 19.41 2019-12
Pensionsåldern Kvinnor 60.92 2018-12
Pensionsåldern Män 65 2018-12
Sysselsättning Ändra -0.9 2019-09
Sysselsättningsgraden 66 2019-12
Heltid 7978 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 55.8 2019-09
Levnadslön Familj 2160 2018-12
Levnadslön Individuella 1300 2018-12
Deltid Sysselsättning 504 2019-09
Produktivitet 122 2019-12
Löne Tillväxt 11.6 2019-11
Löner Högutbildad 2880 2018-12
Löner Lågutbildade 1430 2018-12

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.1 2020-02
Konsumentprisindex Kpi 100 2020-02
Kärna Konsumentprisindexet 107 2020-02
Kärna Inflation Rate 2.8 2020-02
Producentpriserna 113 2020-02
Producentpriserna Förändras 2.9 2020-02
Cpi Transportfordon 100 2020-02
Mat Inflation 4.09 2020-02
Harmoniserade Konsumentprisindexet 110 2020-02
Inflation (Månad) 0.3 2020-02

Pengar Senaste Referens
Ränta 2 2020-03
Interbankränta 2.4 2020-04
Penningmängden M0 75461 2020-02
Penningmängden M1 273792 2020-02
Penningmängden M2 423524 2020-02
Penningmängden M3 423524 2020-02
Banks Balansräkning 539985 2020-02
Valutareserven 39006 2020-03
Cash Reserveringsgrad 6 2020-02
Centralbanken Balansräkning 212822 2020-02
Värde Ränta 1.5 2020-01
Utlåningsräntan 3.5 2020-01

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -1323 2020-01
Kurantkonto 149 2020-01
Bytesbalans Till Bnp -4.5 2018-12
Export 5692 2020-01
Import 7015 2020-01
Utlandsskulden 109928 2020-01
Remitteringar 1048 2019-09
Guldreserver 104 2019-12
Råolja Produktion 70 2019-11
Utländska Direktinvesteringar 296 2019-12
Terrorism Index 0 2018-12
Turister 176455 2019-11

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 35.1 2018-12
Statliga Budgetutskottet -4.6 2019-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -714 2020-01
Statliga Utgifter 3213 2019-12
Offentliga Utgifterna Till Bnp 35 2018-12
Statliga Intäkter 12913 2020-01
Statsskuld 323602 2019-06
Skatteutgifter 13627 2020-01
Asylansökningar 370 2019-11
Credit - Betyg 55 2020-04
Militära Utgifter 4258 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 16 2020-12
Personliga Skattesats 10 2020-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 37.25 2019-12
Social Security Rate För Företag 2.25 2019-12
Social Trygghet För Anställda 35 2019-12

Business Senaste Referens
Industriproduktion -3.1 2020-01
Industriproduktion (Månadsvis) 2 2020-01
Manufacturing Produktion -4.6 2019-11
Kapacitetsutnyttjande 74.2 2020-03
Lagerförändringar -55.4 2019-12
Bilregistreringar 156195 2019-12
Internet hastighet 16991 2017-03
IP-adresser 3664561 2017-03
Förtroendekommissionen -2.6 2020-03
Konkurrenskraft - Index 64.36 2019-12
Konkurrenskraft Rank 51 2019-12
Korruption Index 44 2019-12
Korruption Placering 70 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 55 2019-12
Elproduktion 5222 2019-12
Fabriks Beställningar -1.1 2019-11
Gruv Produktion -5.4 2019-11
Nya Beställningar 144 2020-01

Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.8 2020-02
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 10.5 2020-02
Konsument - Spendera 44324 2019-12
Konsumentkrediter 49460 2020-02
Konsument - Confidence -11.1 2020-03
Bensinpriser 1.08 2020-03

Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 23.1 2019-12
Housing - Index 124 2019-09
Bygglov 3100 2020-02
Husägande Betyg 96.4 2018-12

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 4417 2020-04
Coronavirus - dödsfall 184 2020-04
Coronavirus återhämtat 460 2020-04
ICU Beds 403 2013-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Rumänien - Ekonomiska indikatorer.