Marknader Senaste Referens
Valuta 3.84 2019-12
Lagren Marknaden 56729 2019-12
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.86 2019-12
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.3 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.9 2019-09
Arbetslöshet 5 2019-10
Inflation - Betygsätt 2.6 2019-11
Inflation (Månad) 0.1 2019-11
Ränta 1.5 2019-12
Handelsbalans 468 2019-09
Kurantkonto 171 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -1 2018-12
Statsskulden Till Bnp 48.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.2 2018-12
Förtroendekommissionen -3.3 2019-11
Tillverkning - Pmi 46.7 2019-11
Konsument - Confidence 6.7 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.9 2019-10
Corporate - Skatt - Betygsätt 19 2019-12
Personliga Skattesats 32 2019-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.3 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.9 2019-09
BNP 586 2018-12
Bnp Fasta Priser 544165 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 97657 2019-09
Bnp Per Capita 16640 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 28752 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5 2019-10
Egenföretagare 16619 2019-09
Arbetslösa Personer 851 2019-11
Långtidsarbetslöshet 0.7 2019-06
Ungdomsarbetslöshet 10 2019-10
Arbetskostnaderna 117 2019-06
Produktivitet 126 2019-09
Lediga Jobb 80.9 2019-10
Löner 4932 2019-09
Minimilöner 523 2019-12
Löne Tillväxt 5.9 2019-10
Lönerna I Manufacturing 4990 2019-10
Befolkning 37.98 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 60 2019-12
Pensionsåldern Män 65 2019-12
Sysselsättning Ändra 2.5 2019-10
Sysselsättningsgraden 68.2 2019-06
Heltid 15102 2019-06
Arbetskraftsdeltagande 56.2 2019-06
Deltid Sysselsättning 1021 2019-06
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.6 2019-11
Inflation (Månad) 0.1 2019-11
Konsumentprisindex Kpi 180 2019-11
Kärna Konsumentprisindexet 102 2019-10
Kärna Inflation Rate 2.4 2019-10
Bnp-Deflatorn 106 2019-09
Producentpriserna 106 2019-10
Producentpriserna Förändras -0.1 2019-10
Exportpriserna 104 2019-08
Importpriserna 101 2019-08
Mat Inflation 6.5 2019-11
Harmoniserade Konsumentprisindexet 105 2019-10
Pengar Senaste Referens
Ränta 1.5 2019-12
Interbankränta 1.6 2019-12
Penningmängden M0 285987 2019-10
Penningmängden M1 1089792 2019-10
Penningmängden M2 1511907 2019-10
Penningmängden M3 1523945 2019-10
Banks Balansräkning 2113080 2019-09
Valutareserven 119829 2019-11
Värde Ränta 0.5 2019-12
Cash Reserveringsgrad 3.5 2019-11
Centralbanken Balansräkning 487945 2019-10
Privat skuld och BNP 121 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 468 2019-09
Kurantkonto 171 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -1 2018-12
Export 19279 2019-09
Import 18811 2019-09
Utlandsskulden 352333 2019-06
Villkor För Handel 102 2019-08
Kapitalflöden 520 2019-09
Utländska Direktinvesteringar 199790 2018-12
Remitteringar 639 2019-06
Guldreserver 229 2019-12
Terrorism Index 0.48 2018-12
Vapen Sales 21 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 48.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -0.2 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -3192 2019-10
Statliga Utgifter 98791 2019-09
Offentliga Utgifterna Till Bnp 41.5 2018-12
Statliga Intäkter 332892 2019-10
Statsskuld 978561 2019-09
Skatteutgifter 336084 2019-10
Asylansökningar 260 2019-09
Credit - Betyg 71 2019-12
Militära Utgifter 10749 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 19 2019-12
Personliga Skattesats 32 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 23 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 44.69 2019-12
Social Security Rate För Företag 21.98 2019-12
Social Trygghet För Anställda 22.71 2019-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen -3.3 2019-11
Tillverkning - Pmi 46.7 2019-11
Industriproduktion 3.5 2019-10
Industriproduktion (Månadsvis) 1.1 2019-10
Manufacturing Produktion 3.5 2019-10
Kapacitetsutnyttjande 81.2 2019-12
Nya Beställningar 104 2019-10
Lagerförändringar 6728 2019-09
Bilproduktionen 36.1 2019-10
Bilregistreringar 46895 2019-10
Internet hastighet 12610 2017-03
IP-adresser 6362131 2017-03
Cementtillverkning 1801 2019-10
Konkurrenskraft - Index 68.89 2019-12
Konkurrenskraft Rank 37 2019-12
Företagens Vinster 133466 2019-09
Korruption Index 60 2018-12
Korruption Placering 36 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 40 2019-12
Elproduktion 12829 2019-09
Gruv Produktion -6.1 2019-10
Stål Produktion 690 2019-10
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 6.7 2019-11
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.9 2019-10
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 5.4 2019-10
Konsument - Spendera 320505 2019-09
Personliga Besparingar -8.99 2019-03
Konsumentkrediter 763837 2019-10
Bensinpriser 1.26 2019-11
Hushållen Skuld Till Bnp 35.1 2019-06
Hushållen Skuld Till Inkomst 58.45 2017-12
Hus Senaste Referens
Byggproduktionen 5.2 2019-09
Housing - Index 121 2019-06
Bygglov 83487 2019-10
Husägande Betyg 84 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Polen - Ekonomiska indikatorer.