Marknader Senaste Referens
Valuta 50.91 2020-01
Lagren Marknaden 7723 2020-01
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.8 2020-01
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.6 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.2 2019-09
Arbetslöshet 4.5 2019-12
Inflation - Betygsätt 2.5 2019-12
Inflation (Månad) 0.7 2019-12
Ränta 4 2019-12
Handelsbalans -3341861 2019-11
Kurantkonto -81.51 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Statsskulden Till Bnp 41.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.2 2018-12
Förtroendekommissionen 40.2 2019-12
Konsument - Confidence 1.3 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.6 2019-09
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.2 2019-09
BNP 331 2018-12
Bnp Fasta Priser 2357386 2019-09
Bruttonationalprodukt 2926854 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 723340 2019-09
Bnp Per Capita 3022 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 7942 2018-12
Bnp Från Jordbruk 139356 2019-09
Bnp Från Entreprenad 273632 2019-09
Bnp Från Tillverkning 500264 2019-09
Bnp Från Mining 15706 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 102490 2019-09
Bnp Från Tjänster 1406839 2019-09
Bnp Från Transport 67805 2019-09
Bnp Från Verktyg 88701 2019-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.5 2019-12
Egenföretagare 43146 2019-12
Arbetslösa Personer 2050 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 61.47 2019-12
Lönerna I Manufacturing 124 2019-09
Befolkning 107 2018-12
Sysselsättningsgraden 95.46 2019-12
Minimilöner 537 2018-11
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.5 2019-12
Inflation (Månad) 0.7 2019-12
Konsumentprisindex Kpi 122 2019-12
Kärna Konsumentprisindexet 121 2019-12
Kärna Inflation Rate 3.1 2019-12
Bnp-Deflatorn 191 2019-09
Producentpriserna 133 2019-11
Producentpriserna Förändras 0.5 2019-11
KPI bostadshjälpmedel 114 2019-12
Cpi Transportfordon 107 2019-12
Exportpriserna 90.93 2019-09
Mat Inflation 1.7 2019-12
Importpriserna 113 2019-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 4 2019-12
Penningmängden M0 1251305 2019-11
Penningmängden M1 4260516 2019-11
Penningmängden M2 11728238 2019-11
Penningmängden M3 12390768 2019-11
Banks Balansräkning 2107 2019-09
Valutareserven 87860 2019-12
Värde Ränta 3.5 2019-12
Cash Reserveringsgrad 15 2019-11
Centralbanken Balansräkning 5096 2019-09
Utlåningsräntan 4.5 2019-12
Lån Till Banker 253435 2019-11
Lån Till Den Privata Sektorn 7800084 2019-11
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -3341861 2019-11
Kurantkonto -81.51 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Export 5596482 2019-11
Import 8938343 2019-11
Utlandsskulden 78960 2018-12
Kapitalflöden 5.7 2019-09
Remitteringar 2671199 2019-10
Turister 638549 2019-10
Guldreserver 198 2019-12
Utländska Direktinvesteringar 672 2019-10
Terrorism Index 7.14 2018-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.2 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -60900 2019-11
Statliga Utgifter 272140 2019-09
Statliga Intäkter 304749 2019-11
Skatteutgifter 365632 2019-11
Credit - Betyg 60 2020-01
Militära Utgifter 3753 2018-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12 2019-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.36 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.67 2018-12
Social Trygghet För Anställda 3.69 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 40.2 2019-12
Industriproduktion -5.8 2019-11
Kapacitetsutnyttjande 84.45 2019-11
Lagerförändringar -26361 2019-09
Internet hastighet 5451 2017-03
IP-adresser 1536948 2017-03
Konkurrenskraft - Index 61.87 2019-12
Konkurrenskraft Rank 64 2019-12
Korruption Index 36 2018-12
Korruption Placering 99 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 95 2019-12
Tillverkning - Pmi 51.7 2019-12
Totalt - Vehicle - Försäljning 9551 2019-11
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 1.3 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 0.8 2019-08
Konsument - Spendera 1569559 2019-09
Personliga Besparingar 4778830 2019-11
Bankernas Utlåningsränta 7.11 2019-10
Konsumentkrediter 415 2019-09
Bensinpriser 1 2019-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 12232 2019-06
Bygglov 43394 2019-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Filippinerna - Ekonomiska indikatorer.