Marknader Senaste Referens
Valuta 52.2 2019-02
Lagren Marknaden 7931 2019-02
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.38 2019-02
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.6 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.1 2018-12
Arbetslöshet 5.1 2018-12
Inflation - Betygsätt 4.4 2019-01
Inflation (Månad) 0.1 2019-01
Ränta 4.75 2019-02
Handelsbalans -3752000 2018-12
Kurantkonto -1254 2018-09
Bytesbalans Till Bnp -0.8 2017-12
Statsskulden Till Bnp 41.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.2 2017-12
Förtroendekommissionen 27.2 2018-12
Konsument - Confidence -22.5 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.6 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.1 2018-12
BNP 314 2017-12
Bnp Fasta Priser 2486518 2018-12
Bruttonationalprodukt 2790598 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 751769 2018-12
Bnp Per Capita 2891 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 7599 2017-12
Bnp Från Jordbruk 182999 2018-12
Bnp Från Entreprenad 272512 2018-12
Bnp Från Tillverkning 598370 2018-12
Bnp Från Mining 19574 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 104258 2018-12
Bnp Från Tjänster 1397922 2018-12
Bnp Från Transport 177329 2018-12
Bnp Från Verktyg 71189 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.1 2018-12
Egenföretagare 41329 2018-12
Arbetslösa Personer 2202 2018-12
Arbetskraftsdeltagande 60.56 2018-12
Löner 10458 2016-12
Lönerna I Manufacturing 1686 2018-06
Befolkning 105 2017-12
Sysselsättningsgraden 94.94 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 4.4 2019-01
Inflation (Månad) 0.1 2019-01
Konsumentprisindex Kpi 119 2019-01
Kärna Konsumentprisindexet 118 2019-01
Kärna Inflation Rate 4.4 2019-01
Bnp-Deflatorn 199 2018-12
Producentpriserna 133 2018-12
Producentpriserna Förändras 0.8 2018-12
KPI bostadshjälpmedel 112 2019-01
Cpi Transportfordon 104 2019-01
Exportpriserna 108 2018-12
Mat Inflation 5.6 2019-01
Importpriserna 119 2018-12
Pengar Senaste Referens
Ränta 4.75 2019-02
Penningmängden M0 1233503 2018-12
Penningmängden M1 3887379 2018-12
Penningmängden M2 11065705 2018-12
Penningmängden M3 11612149 2018-12
Banks Balansräkning 1230 2018-12
Valutareserven 82130 2019-01
Värde Ränta 4.25 2019-02
Cash Reserveringsgrad 18 2019-01
Centralbanken Balansräkning 4613 2018-11
Utlåningsräntan 5.25 2019-02
Lån Till Banker 252760 2018-12
Lån Till Den Privata Sektorn 7395573 2018-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -3752000 2018-12
Kurantkonto -1254 2018-09
Bytesbalans Till Bnp -0.8 2017-12
Export 4720880 2018-12
Import 8473220 2018-12
Utlandsskulden 73098 2017-12
Kapitalflöden 2.07 2018-09
Remitteringar 2849066 2018-12
Turister 687726 2018-12
Guldreserver 198 2019-03
Råolja Produktion 13 2018-08
Utländska Direktinvesteringar 531 2018-11
Terrorism Index 7.18 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -2.2 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -81040 2018-12
Statliga Utgifter 236548 2018-12
Statliga Intäkter 259702 2018-11
Skatteutgifter 298820 2018-11
Credit - Betyg 53.12
Militära Utgifter 4508 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.36 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.67 2018-12
Social Trygghet För Anställda 3.69 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 27.2 2018-12
Industriproduktion -9.3 2018-12
Kapacitetsutnyttjande 84.27 2018-12
Lagerförändringar -6996 2018-12
Internet hastighet 5451 2017-03
IP-adresser 1536948 2017-03
Konkurrenskraft - Index 62.13 2018-12
Konkurrenskraft Rank 56 2018-12
Korruption Index 36 2018-12
Korruption Placering 99 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 124 2018-12
Tillverkning - Pmi 52.3 2019-01
Totalt - Vehicle - Försäljning 9301 2018-12
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -22.5 2018-12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 2.7 2018-12
Konsument - Spendera 1791824 2018-12
Personliga Besparingar 4665756 2018-12
Bankernas Utlåningsränta 7.02 2018-12
Konsumentkrediter 329 2018-09
Bensinpriser 0.9 2019-01
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.5 2018-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 9249 2018-09
Bygglov 42111 2018-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Filippinerna - Ekonomiska indikatorer.