Marknader Senaste Referens
Valuta 51.68 2019-04
Lagren Marknaden 7835 2019-04
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 6.11 2019-04
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.6 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.3 2018-12
Arbetslöshet 5.2 2019-03
Inflation - Betygsätt 3.3 2019-03
Inflation (Månad) 0.1 2019-03
Ränta 4.75 2019-03
Handelsbalans -2788142 2019-02
Kurantkonto -201 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Statsskulden Till Bnp 41.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3 2018-12
Förtroendekommissionen 35.2 2019-03
Konsument - Confidence -0.5 2019-03
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 1.6 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.3 2018-12
BNP 314 2017-12
Bnp Fasta Priser 2486518 2018-12
Bruttonationalprodukt 2790598 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 751769 2018-12
Bnp Per Capita 2891 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 7599 2017-12
Bnp Från Jordbruk 182999 2018-12
Bnp Från Entreprenad 272512 2018-12
Bnp Från Tillverkning 598370 2018-12
Bnp Från Mining 19574 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 104258 2018-12
Bnp Från Tjänster 1397922 2018-12
Bnp Från Transport 177329 2018-12
Bnp Från Verktyg 71189 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 5.2 2019-03
Egenföretagare 41368 2019-03
Arbetslösa Personer 2202 2019-03
Arbetskraftsdeltagande 60.19 2019-03
Löner 10458 2016-12
Lönerna I Manufacturing 1661 2018-12
Befolkning 105 2017-12
Sysselsättningsgraden 94.76 2019-03
Minimilöner 537 2018-11
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.3 2019-03
Inflation (Månad) 0.1 2019-03
Konsumentprisindex Kpi 119 2019-03
Kärna Konsumentprisindexet 118 2019-03
Kärna Inflation Rate 3.5 2019-03
Bnp-Deflatorn 199 2018-12
Producentpriserna 139 2019-02
Producentpriserna Förändras 3.6 2019-02
KPI bostadshjälpmedel 113 2019-03
Cpi Transportfordon 106 2019-03
Exportpriserna 108 2018-12
Mat Inflation 3.4 2019-03
Importpriserna 119 2018-12
Pengar Senaste Referens
Ränta 4.75 2019-03
Penningmängden M0 1142900 2019-02
Penningmängden M1 3829135 2019-02
Penningmängden M2 10907469 2019-02
Penningmängden M3 11497070 2019-02
Banks Balansräkning 1230 2018-12
Valutareserven 83199 2019-03
Värde Ränta 4.25 2019-03
Cash Reserveringsgrad 18 2019-01
Centralbanken Balansräkning 4613 2018-11
Utlåningsräntan 5.25 2019-03
Lån Till Banker 255056 2019-02
Lån Till Den Privata Sektorn 7251538 2019-02
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -2788142 2019-02
Kurantkonto -201 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Export 5177448 2019-02
Import 7965590 2019-02
Utlandsskulden 78960 2018-12
Kapitalflöden 8.12 2018-12
Remitteringar 2300797 2019-02
Turister 687726 2018-12
Guldreserver 198 2019-03
Råolja Produktion 14 2018-12
Utländska Direktinvesteringar 610 2019-01
Terrorism Index 7.18 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -76373 2019-02
Statliga Utgifter 236548 2018-12
Statliga Intäkter 202085 2019-02
Skatteutgifter 278458 2019-02
Credit - Betyg 53.12
Militära Utgifter 4508 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 35 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.36 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.67 2018-12
Social Trygghet För Anställda 3.69 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 35.2 2019-03
Industriproduktion -5.5 2019-02
Kapacitetsutnyttjande 84.25 2019-02
Lagerförändringar -6996 2018-12
Internet hastighet 5451 2017-03
IP-adresser 1536948 2017-03
Konkurrenskraft - Index 62.13 2018-12
Konkurrenskraft Rank 56 2018-12
Korruption Index 36 2018-12
Korruption Placering 99 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 124 2018-12
Tillverkning - Pmi 51.5 2019-03
Totalt - Vehicle - Försäljning 8471 2019-02
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence -0.5 2019-03
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.4 2019-02
Konsument - Spendera 1791824 2018-12
Personliga Besparingar 4603832 2019-02
Bankernas Utlåningsränta 7.27 2019-01
Konsumentkrediter 359 2018-12
Bensinpriser 0.99 2019-03
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -0.5 2018-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 9249 2018-09
Bygglov 40369 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Filippinerna - Ekonomiska indikatorer.