Marknader Senaste Referens
Valuta 51.07 2020-02
Lagren Marknaden 7187 2020-02
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 4.34 2020-02

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.2 2019-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.4 2019-12
Arbetslöshet 4.5 2019-12
Inflation - Betygsätt 2.9 2020-01
Inflation (Månad) 0.6 2020-01
Ränta 3.75 2020-02
Handelsbalans -2477690 2019-12
Kurantkonto -81.51 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Statsskulden Till Bnp 41.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.2 2018-12
Förtroendekommissionen 40.2 2019-12
Konsument - Confidence 1.3 2019-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2020-12
Personliga Skattesats 35 2019-12

BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 2.2 2019-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 6.4 2019-12
BNP 331 2018-12
Bnp Fasta Priser 2654444 2019-12
Bruttonationalprodukt 2975936 2019-12
Fasta Bruttoinvesteringar 762296 2019-12
Bnp Per Capita 3022 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 7942 2018-12
Bnp Från Jordbruk 185007 2019-12
Bnp Från Entreprenad 302777 2019-12
Bnp Från Tillverkning 622014 2019-12
Bnp Från Mining 19734 2019-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 125406 2019-12
Bnp Från Tjänster 1515057 2019-12
Bnp Från Transport 68311 2019-12
Bnp Från Verktyg 76382 2019-12

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4.5 2019-12
Egenföretagare 43146 2019-12
Arbetslösa Personer 2050 2019-12
Arbetskraftsdeltagande 61.47 2019-12
Lönerna I Manufacturing 124 2019-09
Befolkning 107 2018-12
Sysselsättningsgraden 95.46 2019-12
Minimilöner 537 2018-11

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.9 2020-01
Inflation (Månad) 0.6 2020-01
Konsumentprisindex Kpi 123 2020-01
Kärna Konsumentprisindexet 121 2020-01
Kärna Inflation Rate 3.3 2020-01
Bnp-Deflatorn 199 2019-12
Producentpriserna 133 2019-12
Producentpriserna Förändras 0.8 2019-12
KPI bostadshjälpmedel 115 2020-01
Cpi Transportfordon 107 2020-01
Exportpriserna 106 2019-12
Mat Inflation 2.2 2020-01
Importpriserna 120 2019-12

Pengar Senaste Referens
Ränta 3.75 2020-02
Penningmängden M0 1395877 2019-12
Penningmängden M1 4498391 2019-12
Penningmängden M2 12283865 2019-12
Penningmängden M3 12974089 2019-12
Banks Balansräkning 2503 2019-11
Valutareserven 86423 2020-01
Värde Ränta 3.25 2020-02
Cash Reserveringsgrad 15 2019-11
Centralbanken Balansräkning 4997 2019-11
Utlåningsräntan 4.25 2020-02
Lån Till Banker 225908 2019-12
Lån Till Den Privata Sektorn 8075568 2019-12

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -2477690 2019-12
Kurantkonto -81.51 2019-09
Bytesbalans Till Bnp -2.4 2018-12
Export 5742290 2019-12
Import 8219980 2019-12
Utlandsskulden 78960 2018-12
Kapitalflöden 5.7 2019-09
Remitteringar 2902000 2019-12
Turister 776798 2019-12
Guldreserver 198 2019-12
Utländska Direktinvesteringar 623 2019-11
Terrorism Index 7.14 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 41.9 2018-12
Statliga Budgetutskottet -3.2 2018-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -60900 2019-11
Statliga Utgifter 280571 2019-12
Statliga Intäkter 304749 2019-11
Skatteutgifter 365632 2019-11
Credit - Betyg 61 2020-02
Militära Utgifter 3753 2018-12

Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2020-12
Personliga Skattesats 35 2019-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 12 2020-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 11.36 2018-12
Social Security Rate För Företag 7.67 2018-12
Social Trygghet För Anställda 3.69 2018-12

Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 40.2 2019-12
Industriproduktion -9.5 2019-12
Kapacitetsutnyttjande 84.41 2019-12
Lagerförändringar -13243 2019-12
Internet hastighet 5451 2017-03
IP-adresser 1536948 2017-03
Konkurrenskraft - Index 61.87 2019-12
Konkurrenskraft Rank 64 2019-12
Korruption Index 34 2019-12
Korruption Placering 113 2019-12
Lätt Att Göra Affärer 95 2019-12
Tillverkning - Pmi 52.1 2020-01
Totalt - Vehicle - Försäljning 6543 2020-01

Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 1.3 2019-12
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.7 2019-12
Konsument - Spendera 1888718 2019-12
Personliga Besparingar 4960066 2019-12
Bankernas Utlåningsränta 6.54 2019-12
Konsumentkrediter 415 2019-09
Bensinpriser 1 2020-01

Hus Senaste Referens
Housing - Index 12232 2019-06
Bygglov 40795 2019-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Filippinerna - Ekonomiska indikatorer.