Jan/01 Nyårsdagen
Jan/09 Martyrdag
Feb/15 Carnival
Apr/02 Långfredagen
May/01 Labor - Dag
Nov/03 Independence Day from Colombia
Nov/04 Amerikanska Flaggans Dag
Nov/05 Colon Day
Nov/10 The Uprising in the Villa de los Santos
Nov/28 Självständighetsdagen från Spanien
Dec/08 Mors dag
Dec/25 Juldag
Jan/03 Nyårsdagen
Jan/12 Martyr´s Day
Mar/02 Carnival
Apr/17 Långfredagen
May/04 Labor - Dag
Nov/05 Independence Day from Colombia
Nov/06 Amerikanska Flaggans Dag
Nov/07 Colon Day
Nov/12 The Uprising in the Villa de los Santos
Nov/30 Självständighetsdagen från Spanien