BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.4 2020-03
BNP 15 2019-12
Bnp Fasta Priser 3820 2020-03
Bnp Från Jordbruk 276 2020-03
Bnp Från Entreprenad 183 2020-03
Bnp Från Tillverkning 396 2020-03
Bnp Från Mining 12.8 2020-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 400 2020-03
Bnp Från Tjänster 731 2020-03
Bnp Från Transport 66.7 2020-03
Bnp Från Verktyg 47.8 2020-03
Fasta Bruttoinvesteringar 871 2020-03

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 28.5 2020-09
Befolkning 4.98 2019-12
Heltid 876500 2020-06
Arbetskraftsdeltagande 41.4 2020-09
Arbetslösa Personer 372700 2020-09
Ungdomsarbetslöshet 42.1 2020-03

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -0.23 2020-12
Konsumentprisindex Kpi 101 2020-12
Cpi Transportfordon 101 2020-12
Mat Inflation -2.09 2020-12
Producentpriserna 93.93 2020-09
Producentpriserna Förändras -5.2 2020-08

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -360 2020-10
Kurantkonto -349 2020-03
Bytesbalans Till Bnp -11.4 2018-12
Export 99.1 2020-10
Import 459 2020-10
Utländska Direktinvesteringar 2333 2020-03
Terrorism Index 5.08 2019-12
Turister 3093 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 16.4 2019-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2019-12
Credit - Betyg 15
Statliga Utgifter 702 2020-03

Business Senaste Referens
Internet hastighet 5826 2017-03
IP-adresser 339971 2017-03
Industriproduktion (Månadsvis) -26.61 2020-04

Hus Senaste Referens
Bygglov 2654 2019-12

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 173470 2021-01
Coronavirus - dödsfall 1925 2021-01
Coronavirus återhämtat 161954 2021-01


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Palestina - Ekonomiska indikatorer.