BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -12.2 2020-12
BNP 15 2019-12
Bnp Fasta Priser 3541 2020-12
Bnp Från Jordbruk 276 2020-03
Bnp Från Entreprenad 183 2020-03
Bnp Från Tillverkning 396 2020-03
Bnp Från Mining 12.8 2020-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 400 2020-03
Bnp Från Tjänster 731 2020-03
Bnp Från Transport 66.7 2020-03
Bnp Från Verktyg 47.8 2020-03
Fasta Bruttoinvesteringar 871 2020-03

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 23.4 2020-12
Befolkning 4.98 2019-12
Heltid 876500 2020-06
Arbetskraftsdeltagande 40.8 2020-12
Arbetslösa Personer 303800 2020-12
Ungdomsarbetslöshet 42.1 2020-03

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -0.2 2021-02
Konsumentprisindex Kpi 101 2021-02
Cpi Transportfordon 103 2021-02
Mat Inflation -3.06 2021-02
Producentpriserna 93.45 2021-01
Producentpriserna Förändras -4.6 2021-01

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -390 2021-01
Kurantkonto -292 2020-12
Bytesbalans Till Bnp -10.7 2019-12
Export 102 2021-01
Import 493 2021-01
Utländska Direktinvesteringar 2333 2020-03
Terrorism Index 5.08 2019-12
Turister 3093 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 16.4 2019-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2019-12
Credit - Betyg 15
Statliga Utgifter 702 2020-03

Business Senaste Referens
Internet hastighet 5826 2017-03
IP-adresser 339971 2017-03
Industriproduktion (Månadsvis) 4.49 2020-12

Hus Senaste Referens
Bygglov 1974 2020-09

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 293137 2021-04
Coronavirus - dödsfall 3076 2021-04
Coronavirus återhämtat 248046 2021-04


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Palestina - Ekonomiska indikatorer.