BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.8 2019-12
BNP 15 2019-12
Bnp Fasta Priser 4016 2019-12
Bnp Från Jordbruk 270 2019-09
Bnp Från Entreprenad 225 2019-09
Bnp Från Tillverkning 440 2019-09
Bnp Från Mining 17.5 2019-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 405 2019-09
Bnp Från Tjänster 748 2019-09
Bnp Från Transport 58.7 2019-09
Bnp Från Verktyg 40.3 2019-09
Fasta Bruttoinvesteringar 990 2019-09

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 24 2019-12
Befolkning 4.98 2019-12
Heltid 1005500 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 44.2 2019-09
Arbetslösa Personer 329600 2019-12
Ungdomsarbetslöshet 40.4 2019-09

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.24 2020-02
Konsumentprisindex Kpi 101 2020-02
Cpi Transportfordon 98.82 2020-02
Mat Inflation 2.75 2019-12
Producentpriserna 97.93 2020-01
Producentpriserna Förändras -2.1 2020-01

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -389 2020-01
Kurantkonto -413 2019-12
Bytesbalans Till Bnp -11.4 2018-12
Export 84.8 2020-01
Import 474 2020-01
Utländska Direktinvesteringar 2770 2019-09
Terrorism Index 5.18 2018-12
Turister 3093 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 16.2 2018-12
Statliga Budgetutskottet 1.3 2018-12
Credit - Betyg 15
Statliga Utgifter 789 2019-09

Business Senaste Referens
Internet hastighet 5826 2017-03
IP-adresser 339971 2017-03
Industriproduktion (Månadsvis) 0.18 2019-12

Hus Senaste Referens
Bygglov 2654 2019-12

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 260 2020-04
Coronavirus - dödsfall 1 2020-04
Coronavirus återhämtat 24 2020-04


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Palestina - Ekonomiska indikatorer.