BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.5 2019-06
BNP 14.5 2017-12
Bnp Per Capita 2923 2017-12
Bnp Fasta Priser 3435 2019-06
Bnp Från Jordbruk 97.4 2019-06
Bnp Från Entreprenad 221 2019-06
Bnp Från Tillverkning 365 2019-06
Bnp Från Mining 18.9 2019-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 449 2019-06
Bnp Från Tjänster 724 2019-06
Bnp Från Transport 53.5 2019-06
Bnp Från Verktyg 30.7 2019-06
Fasta Bruttoinvesteringar 770 2019-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 24.6 2019-09
Befolkning 4.85 2018-12
Heltid 1005500 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 44.2 2019-09
Arbetslösa Personer 334100 2019-09
Ungdomsarbetslöshet 40.4 2019-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.59 2019-10
Konsumentprisindex Kpi 103 2019-09
Cpi Transportfordon 99.73 2019-08
Mat Inflation 3.8 2019-08
Producentpriserna 99.3 2019-09
Producentpriserna Förändras -2.3 2019-09
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -400 2019-08
Kurantkonto -403 2019-06
Bytesbalans Till Bnp -10.8 2017-12
Export 82.3 2019-08
Import 482 2019-08
Utländska Direktinvesteringar 2831 2019-06
Terrorism Index 5.33 2017-12
Turister 503 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 17.5 2017-12
Statliga Budgetutskottet 2.3 2017-12
Credit - Betyg 15
Statliga Utgifter 812 2019-06
Business Senaste Referens
Internet hastighet 5826 2017-03
IP-adresser 339971 2017-03
Lagerförändringar 33.5 2019-06
Industriproduktion (Månadsvis) 8.86 2019-09
Hus Senaste Referens
Bygglov 2241 2019-06


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Palestina - Ekonomiska indikatorer.