BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -6 2021-03
BNP 15.56 2020-12
Bnp Fasta Priser 3608 2021-03
Bnp Från Jordbruk 234 2021-03
Bnp Från Entreprenad 154 2021-03
Bnp Från Tillverkning 392 2021-03
Bnp Från Mining 13.7 2021-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 460 2021-03
Bnp Från Tjänster 675 2021-03
Bnp Från Transport 55.9 2021-03
Bnp Från Verktyg 36.5 2021-03
Fasta Bruttoinvesteringar 803 2021-03

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 26.4 2021-06
Befolkning 5.1 2020-12
Heltid 994300 2021-06
Arbetskraftsdeltagande 42.7 2021-06
Arbetslösa Personer 365500 2021-06
Ungdomsarbetslöshet 43.1 2021-03

Hälsa Senaste Referens
Vaccinationsfrekvens för Coronavirus 38.32 2021-09
Totalvaccination mot koronavirus 2001407 2021-09
Coronavirus-fall 424541 2021-09
Coronavirus - dödsfall 4265 2021-09
Coronavirus återhämtat 336465 2021-09

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 2.55 2021-08
Konsumentprisindex Kpi 102 2021-08
Cpi Transportfordon 100 2021-08
Mat Inflation 5.11 2021-08
Producentpriserna 98.5 2021-06
Producentpriserna Förändras 0.6 2021-06

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -397 2021-07
Kurantkonto -428 2021-03
Bytesbalans Till Bnp -10.7 2019-12
Export 109 2021-07
Import 506 2021-07
Utländska Direktinvesteringar 2914 2021-03
Terrorism Index 5.08 2019-12
Turister 3093 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 16.4 2019-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2019-12
Credit - Betyg 15
Statliga Utgifter 822 2021-03

Business Senaste Referens
Internet hastighet 5826 2017-03
IP-adresser 339971 2017-03
Industriproduktion (Månadsvis) 10.6 2021-06

Hus Senaste Referens
Bygglov 2732 2020-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Palestina - Ekonomiska indikatorer.