BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.4 2020-03
BNP 15 2019-12
Bnp Fasta Priser 3820 2020-03
Bnp Från Jordbruk 276 2020-03
Bnp Från Entreprenad 183 2020-03
Bnp Från Tillverkning 396 2020-03
Bnp Från Mining 12.8 2020-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 400 2020-03
Bnp Från Tjänster 731 2020-03
Bnp Från Transport 66.7 2020-03
Bnp Från Verktyg 47.8 2020-03
Fasta Bruttoinvesteringar 871 2020-03

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 25 2020-03
Befolkning 4.98 2019-12
Heltid 1005500 2019-09
Arbetskraftsdeltagande 43.1 2020-03
Arbetslösa Personer 336300 2020-03
Ungdomsarbetslöshet 42.1 2020-03

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -1.96 2020-05
Konsumentprisindex Kpi 100 2020-05
Cpi Transportfordon 94.49 2020-05
Mat Inflation -3.41 2020-05
Producentpriserna 95.35 2020-04
Producentpriserna Förändras -5.3 2020-04

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -335 2020-03
Kurantkonto -349 2020-03
Bytesbalans Till Bnp -11.4 2018-12
Export 66.3 2020-03
Import 402 2020-03
Utländska Direktinvesteringar 2777 2019-12
Terrorism Index 5.18 2018-12
Turister 3093 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 16.2 2018-12
Statliga Budgetutskottet 1.3 2018-12
Credit - Betyg 15
Statliga Utgifter 702 2020-03

Business Senaste Referens
Internet hastighet 5826 2017-03
IP-adresser 339971 2017-03
Industriproduktion (Månadsvis) -26.61 2020-04

Hus Senaste Referens
Bygglov 2654 2019-12

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 7037 2020-07
Coronavirus - dödsfall 39 2020-07
Coronavirus återhämtat 1116 2020-07


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Palestina - Ekonomiska indikatorer.