BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.4 2018-12
BNP 8 2016-12
Bnp Per Capita 1997 2016-12
Bnp Fasta Priser 3486 2018-09
Bnp Från Jordbruk 97.1 2018-09
Bnp Från Entreprenad 236 2018-09
Bnp Från Tillverkning 391 2018-09
Bnp Från Mining 18 2018-09
Bnp Från Offentlig Förvaltning 441 2018-09
Bnp Från Tjänster 724 2018-09
Bnp Från Transport 62.4 2018-09
Bnp Från Verktyg 39.8 2018-09
Fasta Bruttoinvesteringar 816 2018-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 29.1 2018-12
Befolkning 4.95 2017-12
Heltid 938300 2018-09
Arbetskraftsdeltagande 47.1 2018-12
Arbetslösa Personer 411600 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 49.3 2018-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.96 2019-04
Konsumentprisindex Kpi 102 2019-04
Cpi Transportfordon 99.87 2019-04
Mat Inflation 1.77 2018-12
Producentpriserna 100 2019-01
Producentpriserna Förändras -0.7 2019-01
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -363 2019-03
Kurantkonto -399 2018-12
Bytesbalans Till Bnp -10.8 2017-12
Export 93.8 2019-03
Import 457 2019-03
Utländska Direktinvesteringar 2723 2018-09
Terrorism Index 5.33 2017-12
Turister 503 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 17.5 2017-12
Statliga Budgetutskottet 2.3 2017-12
Credit - Betyg 15
Statliga Utgifter 895 2018-09
Business Senaste Referens
Industriproduktion -0.83 2019-03
Internet hastighet 5826 2017-03
IP-adresser 339971 2017-03
Lagerförändringar 36.7 2018-09
Industriproduktion (Månadsvis) 2.89 2019-02
Hus Senaste Referens
Bygglov 2534 2018-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Palestina - Ekonomiska indikatorer.