BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.4 2020-03
BNP 15 2019-12
Bnp Fasta Priser 3820 2020-03
Bnp Från Jordbruk 276 2020-03
Bnp Från Entreprenad 183 2020-03
Bnp Från Tillverkning 396 2020-03
Bnp Från Mining 12.8 2020-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 400 2020-03
Bnp Från Tjänster 731 2020-03
Bnp Från Transport 66.7 2020-03
Bnp Från Verktyg 47.8 2020-03
Fasta Bruttoinvesteringar 871 2020-03

Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 26.6 2020-06
Befolkning 4.98 2019-12
Heltid 876500 2020-06
Arbetskraftsdeltagande 38.6 2020-06
Arbetslösa Personer 321400 2020-06
Ungdomsarbetslöshet 42.1 2020-03

Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -1.52 2020-09
Konsumentprisindex Kpi 101 2020-09
Cpi Transportfordon 98.73 2020-09
Mat Inflation -4.5 2020-09
Producentpriserna 93.93 2020-09
Producentpriserna Förändras -5.2 2020-08

Handel Senaste Referens
Handelsbalans -335 2020-03
Kurantkonto -349 2020-03
Bytesbalans Till Bnp -11.4 2018-12
Export 66.3 2020-03
Import 402 2020-03
Utländska Direktinvesteringar 2333 2020-03
Terrorism Index 5.18 2018-12
Turister 3093 2018-12

Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 16.4 2019-12
Statliga Budgetutskottet -0.5 2019-12
Credit - Betyg 15
Statliga Utgifter 702 2020-03

Business Senaste Referens
Internet hastighet 5826 2017-03
IP-adresser 339971 2017-03
Industriproduktion (Månadsvis) -26.61 2020-04

Hus Senaste Referens
Bygglov 2654 2019-12

Hälsa Senaste Referens
Coronavirus-fall 64237 2020-10
Coronavirus - dödsfall 545 2020-10
Coronavirus återhämtat 57234 2020-10


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Palestina - Ekonomiska indikatorer.