BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.8 2019-03
BNP 14.5 2017-12
Bnp Per Capita 2923 2017-12
Bnp Fasta Priser 3505 2019-03
Bnp Från Jordbruk 102 2019-03
Bnp Från Entreprenad 214 2019-03
Bnp Från Tillverkning 361 2019-03
Bnp Från Mining 18 2019-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 464 2019-03
Bnp Från Tjänster 725 2019-03
Bnp Från Transport 63.1 2019-03
Bnp Från Verktyg 40.5 2019-03
Fasta Bruttoinvesteringar 752 2019-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 29.1 2018-12
Befolkning 4.95 2017-12
Heltid 984200 2018-12
Arbetskraftsdeltagande 47.1 2018-12
Arbetslösa Personer 411600 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 44.7 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 1.87 2019-08
Konsumentprisindex Kpi 102 2019-08
Cpi Transportfordon 99.73 2019-08
Mat Inflation 0.97 2019-07
Producentpriserna 98.54 2019-06
Producentpriserna Förändras -2.7 2019-06
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -414 2019-04
Kurantkonto -306 2019-03
Bytesbalans Till Bnp -10.8 2017-12
Export 90.7 2019-04
Import 505 2019-04
Utländska Direktinvesteringar 2721 2018-12
Terrorism Index 5.33 2017-12
Turister 503 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 17.5 2017-12
Statliga Budgetutskottet 2.3 2017-12
Credit - Betyg 15
Statliga Utgifter 802 2019-03
Business Senaste Referens
Internet hastighet 5826 2017-03
IP-adresser 339971 2017-03
Lagerförändringar 34.8 2019-03
Industriproduktion (Månadsvis) 0.28 2019-04
Hus Senaste Referens
Bygglov 2602 2018-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Palestina - Ekonomiska indikatorer.