BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.40 -6.2 -3 2.5 7.5 4.5
BNP 15.00 16.3 16.3 16.7 16.7 16.7
Bnp Fasta Priser 3820.40 3794 3896 3916 4107 4071
Bnp Från Jordbruk 276.40 262 293 283 297 306
Bnp Från Entreprenad 182.80 218 223 187 197 234
Bnp Från Tillverkning 396.20 426 436 406 426 456
Bnp Från Mining 12.80 16.96 15.33 13.12 13.76 16.02
Bnp Från Offentlig Förvaltning 400.40 392 414 410 430 433
Bnp Från Tjänster 731.40 725 728 750 786 761
Bnp Från Transport 66.70 56.88 63.44 68.37 71.7 66.29
Bnp Från Verktyg 47.80 39.05 39.48 49 51.39 41.26
Fasta Bruttoinvesteringar 871.00 959 960 893 936 1004

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Arbetslöshet 25.00 25.5 26 26.5 26 25.5
Befolkning 4.98 5.1 5.1 5.23 5.23 5.23

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Inflation - Betygsätt -1.96 2.6 3.5 1.4 3.2 3.5
Producentpriserna 95.35 97.81 98.82 99.23 98.21 102
Producentpriserna Förändras -5.30 -1.5 0.5 3.5 3 3
Cpi Transportfordon 94.49 101 103 100 97.51 107
Konsumentprisindex Kpi 100.18 105 105 103 103 109
Mat Inflation -3.41 2.6 3.5 3.5 3.5 3.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Handelsbalans -335.30 -363 -382 -397 -397 -382
Kurantkonto -349.00 -600 -450 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -11.40 -13 -13 -13.5 -13.5 -13.5
Export 66.30 86 107 107 107 111
Import 401.60 449 504 504 504 508

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2021
Statsskulden Till Bnp 16.20 17.9 17.9 18.8 18.8 18.8
Statliga Budgetutskottet 1.30 -2.5 -2.5 -3.2 -3.2 -3.2
Statliga Utgifter 702.00 765 794 720 755 830


Palestina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.