BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.40 2.1 1.8 1.9 2.2 2
BNP 8.00 8.25 8.25 8.25 8.5 8.5
Bnp Per Capita 1997.30 2249 2212 2212 2249 2249
Fasta Bruttoinvesteringar 815.80 755 823 831 834 848
Bnp Fasta Priser 3486.50 3386 3518 3553 3563 3624
Bnp Från Jordbruk 97.10 105 97.97 98.94 99.24 101
Bnp Från Entreprenad 236.10 216 238 241 241 245
Bnp Från Tillverkning 391.10 370 395 399 400 406
Bnp Från Mining 18.00 18.09 18.16 18.34 18.4 18.71
Bnp Från Offentlig Förvaltning 440.90 424 445 449 451 458
Bnp Från Tjänster 723.70 690 730 737 740 752
Bnp Från Transport 62.40 56.39 62.96 63.59 63.77 64.86
Bnp Från Verktyg 39.80 35.37 40.16 40.56 40.68 41.37
Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Inflation - Betygsätt 1.96 1.9 2.4 2.2 2 3.5
Mat Inflation 1.77 2.5 0.51 2.6 2.6 3.5
Konsumentprisindex Kpi 101.74 113 114 113 113 117
Cpi Transportfordon 99.87 105 106 106 106 110
Producentpriserna 100.07 108 108 104 103 107
Producentpriserna Förändras -0.70 3 3.1 2.9 2.9 3
Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Handelsbalans -362.90 -361 -380 -395 -364 -397
Kurantkonto -399.00 -420 -440 -500 -500 -450
Bytesbalans Till Bnp -10.80 -12.5 -12.5 -12.5 -13 -13
Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Statsskulden Till Bnp 17.50 18 18 18 17 17
Statliga Budgetutskottet 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Statliga Utgifter 894.70 846 903 912 914 930
Business Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
Industriproduktion -0.83 0.21 0.19 0.23 0.23 0.25


Palestina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.