BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -3.40 -3 2.5 7.5 7.5 4.5
BNP 15.00 16.3 16.7 16.7 16.7 16.7
Bnp Fasta Priser 3820.40 3624 3896 3916 4107 3696
Bnp Från Jordbruk 276.40 101 293 283 297 103
Bnp Från Entreprenad 182.80 245 223 187 197 250
Bnp Från Tillverkning 396.20 406 436 406 426 415
Bnp Från Mining 12.80 18.71 15.33 13.12 13.76 19.08
Bnp Från Offentlig Förvaltning 400.40 458 414 410 430 467
Bnp Från Tjänster 731.40 752 728 750 786 767
Bnp Från Transport 66.70 64.86 63.44 68.37 71.7 66.16
Bnp Från Verktyg 47.80 41.37 39.48 49 51.39 42.19
Fasta Bruttoinvesteringar 871.00 848 960 893 936 865

Labour Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Arbetslöshet 26.60 26 26.5 26 26 25.5
Befolkning 4.98 5.1 5.23 5.23 5.23 5.23

Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Inflation - Betygsätt -1.52 -1 1.5 3.2 2.9 2.5
Producentpriserna 93.93 107 98.82 99.23 98.21 111
Producentpriserna Förändras -5.20 0.5 3.5 3 3 3
Cpi Transportfordon 98.73 98.66 100 97.54 102 101
Konsumentprisindex Kpi 100.98 101 104 103 104 103
Mat Inflation -4.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Handelsbalans -335.30 -382 -382 -397 -397 -382
Kurantkonto -349.00 -450 -450 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -11.40 -13 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Export 66.30 107 107 107 107 111
Import 401.60 504 504 504 504 508

Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2021
Statsskulden Till Bnp 16.40 17.9 18.8 18.8 18.8 18.8
Statliga Budgetutskottet -0.50 -2.5 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2
Statliga Utgifter 702.00 930 794 720 755 949


Palestina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.