BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 1.8 1.9 2.2 2 2
BNP 14.50 15 15 15.5 15.5 15.5
Bnp Per Capita 2923.40 2249 2212 2249 2249 2249
Fasta Bruttoinvesteringar 751.70 830 838 768 767 854
Bnp Fasta Priser 3504.60 3549 3663 3582 3575 3736
Bnp Från Jordbruk 101.60 98.85 117 104 104 120
Bnp Från Entreprenad 214.40 240 240 219 219 245
Bnp Från Tillverkning 360.80 398 383 369 368 390
Bnp Från Mining 18.00 18.32 19.26 18.4 18.36 19.64
Bnp Från Offentlig Förvaltning 464.40 449 458 475 474 467
Bnp Från Tjänster 725.20 737 762 741 740 777
Bnp Från Transport 63.10 63.52 65.73 64.49 64.36 67.04
Bnp Från Verktyg 40.50 40.52 38.21 41.39 41.31 38.98
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.87 2.4 2.2 2 2 3.5
Mat Inflation 0.97 2.5 2.6 2.6 2.6 3.5
Konsumentprisindex Kpi 102.20 114 113 103 104 117
Cpi Transportfordon 99.73 106 106 101 102 110
Producentpriserna 98.54 108 104 103 103 107
Producentpriserna Förändras -2.70 3.1 2.9 2.9 3 3
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -414.00 -380 -382 -382 -382 -382
Kurantkonto -306.00 -440 -500 -500 -500 -450
Bytesbalans Till Bnp -10.80 -12.5 -12.5 -13 -13 -13
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 17.50 18 18 17 17 17
Statliga Budgetutskottet 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Statliga Utgifter 802.30 911 960 820 818 980


Palestina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.