BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Bnp Årlig Tillväxttakt -1.80 -1.5 2.5 2.2 2.2 2.2
BNP 15.00 16.3 16.3 16.3 16.7 16.7
Bnp Fasta Priser 4016.40 3848 3964 4105 4105 4195
Bnp Från Jordbruk 269.90 252 273 276 276 282
Bnp Från Entreprenad 224.90 223 228 230 230 235
Bnp Från Tillverkning 439.60 432 445 449 449 459
Bnp Från Mining 17.50 18.16 17.72 17.89 17.89 18.28
Bnp Från Offentlig Förvaltning 405.00 377 410 414 414 423
Bnp Från Tjänster 748.00 756 757 764 764 781
Bnp Från Transport 58.70 59.55 59.43 59.99 59.99 61.31
Bnp Från Verktyg 40.30 41.09 40.8 41.19 41.19 42.09
Fasta Bruttoinvesteringar 989.50 981 1002 1011 1011 1034

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Arbetslöshet 24.00 25 25.5 26 26.5 27.5
Befolkning 4.98 5.1 5.1 5.1 5.23 5.23

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Inflation - Betygsätt 1.24 2 2.6 3.5 3.5 3.5
Producentpriserna 97.93 96.77 99.8 101 101 104
Producentpriserna Förändras -2.10 -1.8 0.5 2.5 3.5 3
Cpi Transportfordon 98.82 102 101 103 102 107
Konsumentprisindex Kpi 101.26 104 105 105 105 109
Mat Inflation 2.75 2.6 2.6 3.5 3.5 3.5

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Handelsbalans -389.10 -363 -363 -397 -397 -397
Kurantkonto -413.00 -500 -500 -450 -450 -450
Bytesbalans Till Bnp -11.40 -13 -13 -13 -13.5 -13.5
Export 84.80 86 86 107 107 111
Import 473.90 449 449 504 504 508

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2021
Statsskulden Till Bnp 16.20 17.9 17.9 17.9 18.8 18.8
Statliga Budgetutskottet 1.30 -2.5 -2.5 -2.5 -3.2 -3.2
Statliga Utgifter 789.00 753 799 806 806 824


Palestina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.