BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -6.00 5.5 7.5 3.5 4 4.5
BNP 15.56 16.7 16.7 16.7 16.7 17
Bnp Fasta Priser 3607.50 3699 3806 3734 3752 3977
Bnp Från Jordbruk 234.10 250 260 242 243 272
Bnp Från Entreprenad 154.30 141 155 160 160 162
Bnp Från Tillverkning 391.50 420 428 405 407 448
Bnp Från Mining 13.70 12.55 13.65 14.18 14.25 14.27
Bnp Från Offentlig Förvaltning 459.80 432 504 476 478 527
Bnp Från Tjänster 675.10 676 678 699 702 709
Bnp Från Transport 55.90 62.77 56.33 57.86 58.14 58.86
Bnp Från Verktyg 36.50 35.76 37.52 37.78 37.96 39.21
Fasta Bruttoinvesteringar 802.90 761 838 831 835 875

Labour Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Arbetslöshet 26.40 28 28 26 26 25
Befolkning 5.10 5.23 5.23 5.23 5.23 5.33

Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Inflation - Betygsätt 2.55 0.9 0.7 0.9 0.8 1
Producentpriserna 98.50 107 111 111 111 111
Producentpriserna Förändras 0.60 3 3 3 3 3
Cpi Transportfordon 100.23 99.62 102 105 101 103
Konsumentprisindex Kpi 102.27 102 102 102 103 103
Mat Inflation 5.11 1.2 2.5 3 3 3.5

Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Handelsbalans -397.00 -397 -397 -397 -397 -397
Kurantkonto -428.00 -400 -400 -375 -375 -400
Bytesbalans Till Bnp -10.70 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Export 109.00 107 111 111 111 111
Import 506.00 504 508 508 508 508

Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Statsskulden Till Bnp 16.40 18.8 18.8 18.8 18.8 18.2
Statliga Budgetutskottet -0.50 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 0.5
Statliga Utgifter 822.20 854 984 851 855 1028

Hus Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2022
Bygglov 2732.00 2300 2500 2600 2600 2500


Palestina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.