BNP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.50 1.9 2.2 2 1.9 2
BNP 14.50 15 15.5 15.5 15.5 15.5
Bnp Per Capita 2923.40 2249 2249 2249 2249 2249
Fasta Bruttoinvesteringar 770.20 831 834 768 767 848
Bnp Fasta Priser 3434.70 3553 3563 3582 3575 3624
Bnp Från Jordbruk 97.40 98.94 99.24 104 104 101
Bnp Från Entreprenad 221.10 241 241 219 219 245
Bnp Från Tillverkning 365.40 399 400 369 368 406
Bnp Från Mining 18.90 18.34 18.4 18.4 18.36 18.71
Bnp Från Offentlig Förvaltning 449.00 449 451 475 474 458
Bnp Från Tjänster 724.50 737 740 741 740 752
Bnp Från Transport 53.50 63.59 63.77 64.49 64.36 64.86
Bnp Från Verktyg 30.70 40.56 40.68 41.39 41.31 41.37
Priser Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation - Betygsätt 1.59 2.2 2 2 2.6 3.5
Mat Inflation 3.80 2.6 2.6 2.6 2.6 3.5
Konsumentprisindex Kpi 102.54 113 103 104 105 117
Cpi Transportfordon 99.73 106 101 102 102 110
Producentpriserna 99.30 104 103 103 103 107
Producentpriserna Förändras -2.30 2.9 2.9 3 3 3
Handel Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Handelsbalans -400.10 -382 -382 -382 -382 -382
Kurantkonto -403.00 -500 -500 -500 -500 -450
Bytesbalans Till Bnp -10.80 -12.5 -13 -13 -13 -13
Regeringen Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Statsskulden Till Bnp 17.50 18 17 17 17 17
Statliga Budgetutskottet 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Statliga Utgifter 812.20 912 914 820 818 930


Palestina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.