BNP Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bnp Årlig Tillväxttakt 7.00 3.5 4 3.8 3.8 4.5
BNP 15.56 16.7 16.7 16.7 17 17
Bnp Per Capita Ppp 5394.07 1942 1942 2244 2244 2244
Fasta Bruttoinvesteringar 802.90 831 835 833 848 886
Bnp Fasta Priser 3738.80 3737 3886 3881 3950 4128
Bnp Från Jordbruk 230.90 242 248 240 244 255
Bnp Från Entreprenad 177.10 179 177 184 187 196
Bnp Från Tillverkning 404.40 392 395 420 427 446
Bnp Från Mining 13.50 14.59 13.21 14.01 14.26 14.9
Bnp Från Offentlig Förvaltning 473.30 473 477 491 500 523
Bnp Från Tjänster 793.70 757 779 824 839 876
Bnp Från Transport 62.20 54.86 60.32 64.56 65.71 68.67
Bnp Från Verktyg 40.40 34.98 34.32 41.94 42.68 44.6

Labour Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Arbetslöshet 27.00 26 26 26 25 25
Befolkning 5.10 5.23 5.23 5.23 5.33 5.33

Priser Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Inflation - Betygsätt 1.30 0.9 0.8 1 1 1
Producentpriserna 99.71 102 101 104 102 104
Producentpriserna Förändras 5.15 7 3 2.5 2 2
Mat Inflation 1.80 3 3 3 3 3.5
Cpi Transportfordon 101.97 114 102 105 101 103
Konsumentprisindex Kpi 102.74 102 103 104 104 105

Handel Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Handelsbalans -491.80 -397 -397 -397 -397 -397
Kurantkonto -316.00 -375 -375 -375 -400 -400
Bytesbalans Till Bnp -6.90 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Export 132.90 111 111 111 111 111
Import 624.70 508 508 508 508 508

Regeringen Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Statsskulden Till Bnp 16.40 18.8 18.8 18.8 18.2 18.2
Statliga Budgetutskottet -0.50 -3.2 -3.2 -2 0.5 0.5
Statliga Utgifter 822.20 851 855 853 869 908

Business Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Industriproduktion 27.01 0.21 0.19 0.23 0.23 0.25

Hus Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2023
Bygglov 2649.00 2600 2600 2600 2500 2500


Palestina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.