BNP Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.80 1.8 1.9 2.2 2 2
BNP 14.50 15 15 15.5 15.5 15.5
Bnp Per Capita 2923.40 2249 2212 2249 2249 2249
Fasta Bruttoinvesteringar 751.70 823 831 834 840 848
Bnp Fasta Priser 3504.60 3518 3553 3563 3674 3624
Bnp Från Jordbruk 101.60 97.97 98.94 99.24 118 101
Bnp Från Entreprenad 214.40 238 241 241 241 245
Bnp Från Tillverkning 360.80 395 399 400 384 406
Bnp Från Mining 18.00 18.16 18.34 18.4 19.32 18.71
Bnp Från Offentlig Förvaltning 464.40 445 449 451 459 458
Bnp Från Tjänster 725.20 730 737 740 764 752
Bnp Från Transport 63.10 62.96 63.59 63.77 65.92 64.86
Bnp Från Verktyg 40.50 40.16 40.56 40.68 38.33 41.37
Priser Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Inflation - Betygsätt 1.39 2.4 2.2 2 2 3.5
Mat Inflation 1.77 2.5 2.6 2.6 2.6 3.5
Konsumentprisindex Kpi 101.69 114 113 113 103 117
Cpi Transportfordon 99.65 106 106 106 101 110
Producentpriserna 99.49 108 104 103 103 107
Producentpriserna Förändras -1.00 3.1 2.9 2.9 3 3
Handel Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Handelsbalans -414.00 -380 -382 -382 -382 -382
Kurantkonto -306.00 -440 -500 -500 -500 -450
Bytesbalans Till Bnp -10.80 -12.5 -12.5 -13 -13 -13
Regeringen Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
Statsskulden Till Bnp 17.50 18 18 17 17 17
Statliga Budgetutskottet 2.30 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
Statliga Utgifter 802.30 903 912 914 963 930


Palestina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.