BNP Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bnp Årlig Tillväxttakt -12.20 8.5 8.5 6.5 3.5 4.5
BNP 15.00 16.7 16.7 16.7 16.7 17
Bnp Fasta Priser 3540.60 3916 4145 3696 4069 4252
Bnp Från Jordbruk 242.20 283 300 103 294 308
Bnp Från Entreprenad 144.40 187 198 250 195 203
Bnp Från Tillverkning 398.50 406 430 415 422 441
Bnp Från Mining 12.70 13.12 13.89 19.08 13.63 14.25
Bnp Från Offentlig Förvaltning 468.90 410 434 467 426 446
Bnp Från Tjänster 630.90 750 794 767 779 814
Bnp Från Transport 52.40 68.37 72.37 66.16 71.04 74.23
Bnp Från Verktyg 34.90 49 51.86 42.19 50.91 53.2
Fasta Bruttoinvesteringar 779.30 893 945 865 928 969

Labour Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Arbetslöshet 23.40 28 28 28 26 25
Befolkning 5.10 5.23 5.23 5.23 5.23 5.33

Priser Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Inflation - Betygsätt -0.53 2 0.9 0.7 0.9 1
Cpi Transportfordon 104.13 96.41 99.62 102 105 103
Konsumentprisindex Kpi 101.46 102 102 102 102 103
Mat Inflation -4.66 1.5 1.2 2.5 3 3.5
Producentpriserna 94.95 107 98.82 111 111 111
Producentpriserna Förändras -0.95 3 3 3 3 3

Handel Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Handelsbalans -352.00 -397 -397 -382 -397 -397
Kurantkonto -292.00 -400 -400 -450 -375 -400
Bytesbalans Till Bnp -10.70 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
Export 99.90 107 107 111 111 111
Import 451.90 504 504 508 508 508

Regeringen Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Statsskulden Till Bnp 16.40 18.8 18.8 18.8 18.8 18.2
Statliga Budgetutskottet -0.50 -3.2 -3.2 -3.2 -3.2 0.5
Statliga Utgifter 915.00 720 762 949 748 781

Hus Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2022
Bygglov 2732.00 2200 2300 2500 2600 2500


Palestina - prognos - Ekonomiska indikatorer - Prognoserna för den ekonomiska indikatorer inklusive långsiktiga och Short-Term Förutsägelser.