Feb/28 Profetens himmelsfärd
May/02 Arabiskt nyår
May/03 Arabiskt nyår
May/04 Arabiskt nyår
May/05 Arabiskt nyår
Jul/09 Eid - Till - Adha
Jul/10 Eid - Till - Adha
Jul/11 Eid - Till - Adha
Jul/12 Eid - Till - Adha
Jul/30 Islamiska Nyåret
Oct/08 Milad - A - Nabi
Nov/18 Nationaldag