Mar/11 Profetens uppstigning
May/11 Arabiskt nyår
Jul/19 Eid - Till - Adha
Jul/23 Renässans - Dag
Aug/09 Islamiska Nyåret
Oct/19 Milad - A - Nabi
Nov/18 Nationaldag