NORGE - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 2018-06
Arbetslöshet 4 2018-07
Inflation - Betygsätt 3.4 2018-09
Ränta 0.75 2018-09
Handelsbalans 21119 2018-09
Statsskulden Till Bnp 36.2 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 8.27 2018-10
Lagren Marknaden 1006 Poäng 2018-10
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 2.01 % 2018-10
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.4 % 2018-06
Bnp Årlig Tillväxttakt 3.3 % 2018-06
BNP 399 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 805405 Förmodligen - Million 2018-06
Bruttonationalprodukt 881187 Förmodligen - Million 2018-06
Fasta Bruttoinvesteringar 204223 Förmodligen - Million 2018-06
Bnp Per Capita 91219 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 64800 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 5445 Förmodligen - Million 2018-06
Bnp Från Entreprenad 49785 Förmodligen - Million 2018-06
Bnp Från Tillverkning 51335 Förmodligen - Million 2018-06
Bnp Från Mining 1208 Förmodligen - Million 2018-06
Bnp Från Offentlig Förvaltning 48528 Förmodligen - Million 2018-06
Bnp Från Verktyg 4981 Förmodligen - Million 2018-06
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 4 % 2018-07
Egenföretagare 2693 Thousand 2018-07
Arbetslösa Personer 81039 2018-09
Arbetskraftsdeltagande 70.4 % 2018-06
Långtidsarbetslöshet 1 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 10.2 % 2018-07
Arbetskostnaderna 134 Indexpunkter 2018-06
Produktivitet 120 Indexpunkter 2018-06
Lediga Jobb 68400 2018-03
Löne Tillväxt 2.7 % 2018-06
Lönerna I Manufacturing 107 Indexpunkter 2018-06
Befolkning 5.3 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 62 2018-12
Pensionsåldern Män 62 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.3 % 2018-06
Sysselsättningsgraden 67.6 % 2018-06
Heltid 1889 Thousand 2018-03
Deltid Sysselsättning 663 Thousand 2018-03
Löner 45570 NOK / Månad 2018-06
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3.4 % 2018-09
Konsumentprisindex Kpi 110 Indexpunkter 2018-09
Harmoniserade Konsumentprisindexet 110 Indexpunkter 2018-09
Kärna Konsumentprisindexet 107 Indexpunkter 2018-09
Kärna Inflation Rate 1.9 % 2018-09
Bnp-Deflatorn 109 Indexpunkter 2018-06
Producentpriserna 269 Indexpunkter 2018-09
Producentpriserna Förändras 21.1 % 2018-09
Exportpriserna 155 Indexpunkter 2018-09
Importpriserna 143 Indexpunkter 2018-09
Mat Inflation 3.4 % 2018-09
KPI bostadshjälpmedel 114 Indexpunkter 2018-09
Cpi Transportfordon 109 Indexpunkter 2018-09
Inflation (Månad) 0.6 % 2018-09
Pengar Senaste Referens
Ränta 0.75 % 2018-09
Interbankränta 1.09 % 2018-10
Penningmängden M0 81641 Förmodligen - Million 2018-08
Penningmängden M1 2088213 Förmodligen - Million 2018-08
Penningmängden M2 2242304 Förmodligen - Million 2018-08
Valutareserven 530664 Förmodligen - Million 2018-09
Lån Till Den Privata Sektorn 1775225 Förmodligen - Million 2018-08
Värde Ränta -0.25 % 2018-10
Centralbanken Balansräkning 9319711 NOK - Miljoner 2018-08
Utlåningsräntan 1.75 % 2018-09
Lån Tillväxt 5.8 % 2018-08
Privat skuld och BNP 285 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 21119 Förmodligen - Million 2018-09
Export 81012 Förmodligen - Million 2018-09
Import 59893 Förmodligen - Million 2018-09
Kurantkonto 80938 Förmodligen - Million 2018-06
Bytesbalans Till Bnp 5.7 % 2017-12
Utlandsskulden 5222383 Förmodligen - Million 2018-06
Villkor För Handel 108 Indexpunkter 2018-09
Kapitalflöden 139446 Förmodligen - Million 2018-06
Råolja Produktion 1517 BBL/D/1K 2018-06
Utländska Direktinvesteringar -33665 Förmodligen - Million 2018-06
Terrorism Index 0 2017-12
Vapen Sales 134 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 36.2 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet 4.4 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde 3111 Förmodligen - Million 2018-06
Statliga Utgifter 198133 Förmodligen - Million 2018-06
Offentliga Utgifterna Till Bnp 50.3 % 2017-12
Statliga Intäkter 341375 Förmodligen - Million 2018-06
Statsskuld 629080 Förmodligen - Million 2018-06
Skatteutgifter 338264 Förmodligen - Million 2018-06
Asylansökningar 280 Personer 2018-08
Credit - Betyg 98.71
Militära Utgifter 6330 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 8.9 Indexpunkter 2018-09
Tillverkning - Pmi 55.7 2018-09
Industriproduktion 2.3 % 2018-08
Industriproduktion (Månadsvis) 1.8 % 2018-08
Manufacturing Produktion 5.1 % 2018-08
Kapacitetsutnyttjande 79.2 % 2018-09
Lagerförändringar 35634 Förmodligen - Million 2018-06
Konkurser 386 företag och privatpersoner 2018-08
Bilregistreringar 14044 2018-09
Internet hastighet 23539 KBps 2017-03
IP-adresser 2663340 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 78.16 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 16 2018-12
Korruption Index 85 Poäng 2017-12
Korruption Placering 3 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 8 2017-12
Elproduktion 10544 Gigawattimme 2018-08
Ledande Ekonomiska Index 0.6 % 2018-08
Gruv Produktion -4 % 2018-08
Stål Produktion 55.02 Kton 2018-08
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 16.4 Indexpunkter 2018-09
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) 0.6 % 2018-08
Detaljhandelsförsäljning (Annual) 1.1 % 2018-08
Konsument - Spendera 369614 Förmodligen - Million 2018-06
Disponibel Personlig Inkomst 300593 Förmodligen - Million 2018-06
Personliga Besparingar 6.6 % 2018-06
Konsumentkrediter 3393367 Förmodligen - Million 2018-08
Bensinpriser 1.9 Usd / Liter 2018-08
Hushållens Utgifter 2.8 % 2018-08
Hushållen Skuld Till Bnp 102 % of GDP 2018-03
Hushållen Skuld Till Inkomst 198 % 2017-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 115 Indexpunkter 2018-09
Bygglov 3004 2018-08
Husägande Betyg 82.6 % 2017-12
Bostäder 2851 Enheter 2018-08
Ny - Hem - Försäljning 26320 2018-08
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 24 % 2018-12
Personliga Skattesats 38.52 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.3 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 14.1 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 8.2 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 163 mm 2015-12
Temperatur -2.91 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Norge - Ekonomiska indikatorer.