NORGE - EKONOMISKA INDIKATORER

Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 2018-03
Arbetslöshet 3.8 2018-05
Inflation - Betygsätt 3 2018-07
Ränta 0.5 2018-08
Handelsbalans 25348 2018-07
Statsskulden Till Bnp 36.2 2017-12

Marknader Senaste Referens
Valuta 8.4 2018-08
Lagren Marknaden 1025 Poäng 2018-08
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 1.71 % 2018-08
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 0.6 % 2018-03
Bnp Årlig Tillväxttakt 0.3 % 2018-03
BNP 399 Usd - Miljard 2017-12
Bnp Fasta Priser 812179 Förmodligen - Million 2018-03
Bruttonationalprodukt 848278 Förmodligen - Million 2018-03
Fasta Bruttoinvesteringar 185182 Förmodligen - Million 2018-03
Bnp Per Capita 91219 USD 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 64800 USD 2017-12
Bnp Från Jordbruk 5389 Förmodligen - Million 2018-03
Bnp Från Entreprenad 48589 Förmodligen - Million 2018-03
Bnp Från Tillverkning 51869 Förmodligen - Million 2018-03
Bnp Från Mining 1346 Förmodligen - Million 2018-03
Bnp Från Offentlig Förvaltning 47518 Förmodligen - Million 2018-03
Bnp Från Verktyg 4973 Förmodligen - Million 2018-03
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 3.8 % 2018-05
Egenföretagare 2686 Thousand 2018-05
Arbetslösa Personer 83931 2018-07
Arbetskraftsdeltagande 70.4 % 2018-06
Långtidsarbetslöshet 1 % 2018-03
Ungdomsarbetslöshet 9.7 % 2018-05
Arbetskostnaderna 121 Indexpunkter 2018-03
Produktivitet 123 Indexpunkter 2018-03
Lediga Jobb 68400 2018-03
Löne Tillväxt 4.68 % 2018-03
Lönerna I Manufacturing 159 Indexpunkter 2018-03
Befolkning 5.3 Million 2018-12
Pensionsåldern Kvinnor 62 2018-12
Pensionsåldern Män 62 2018-12
Sysselsättning Ändra 0.5 % 2018-03
Sysselsättningsgraden 67.6 % 2018-06
Heltid 1889 Thousand 2018-03
Deltid Sysselsättning 663 Thousand 2018-03
Löner 44310 NOK / Månad 2017-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 3 % 2018-07
Konsumentprisindex Kpi 109 Indexpunkter 2018-07
Harmoniserade Konsumentprisindexet 110 Indexpunkter 2018-07
Kärna Konsumentprisindexet 107 Indexpunkter 2018-07
Kärna Inflation Rate 1.4 % 2018-07
Bnp-Deflatorn 105 Indexpunkter 2018-03
Producentpriserna 263 Indexpunkter 2018-07
Producentpriserna Förändras 22.6 % 2018-07
Exportpriserna 155 Indexpunkter 2018-06
Importpriserna 143 Indexpunkter 2018-06
Mat Inflation 1.3 % 2018-07
KPI bostadshjälpmedel 114 Indexpunkter 2018-07
Cpi Transportfordon 111 Indexpunkter 2018-07
Inflation (Månad) 0.7 % 2018-07
Pengar Senaste Referens
Ränta 0.5 % 2018-08
Interbankränta 1.02 % 2018-08
Penningmängden M0 98786 Förmodligen - Million 2018-06
Penningmängden M1 2124499 Förmodligen - Million 2018-06
Penningmängden M2 2278427 Förmodligen - Million 2018-06
Valutareserven 537622 Förmodligen - Million 2018-07
Lån Till Den Privata Sektorn 1771778 Förmodligen - Million 2018-06
Värde Ränta -0.5 % 2018-08
Centralbanken Balansräkning 8924154 NOK - Miljoner 2018-06
Utlåningsräntan 1.5 % 2018-08
Lån Tillväxt 5.8 % 2018-06
Privat skuld och BNP 287 % 2017-12
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 25348 Förmodligen - Million 2018-07
Export 79286 Förmodligen - Million 2018-07
Import 53938 Förmodligen - Million 2018-07
Kurantkonto 60999 Förmodligen - Million 2018-03
Bytesbalans Till Bnp 5.1 % 2017-12
Utlandsskulden 5204408 Förmodligen - Million 2018-03
Villkor För Handel 108 Indexpunkter 2018-06
Kapitalflöden 131480 Förmodligen - Million 2018-03
Råolja Produktion 1544 BBL/D/1K 2018-04
Utländska Direktinvesteringar -72893 Förmodligen - Million 2018-03
Terrorism Index 0 2017-12
Vapen Sales 134 Usd - Million 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 36.2 % 2017-12
Statliga Budgetutskottet 4.4 % of GDP 2017-12
Regeringen Budgetutskottet Värde -10110 Förmodligen - Million 2018-03
Statliga Utgifter 192856 Förmodligen - Million 2018-03
Offentliga Utgifterna Till Bnp 50.3 % 2017-12
Statliga Intäkter 335796 Förmodligen - Million 2018-03
Statsskuld 633565 Förmodligen - Million 2018-03
Skatteutgifter 345906 Förmodligen - Million 2018-03
Asylansökningar 145 Personer 2018-03
Credit - Betyg 98.71
Militära Utgifter 6330 Usd - Million 2017-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 9.2 Indexpunkter 2018-06
Tillverkning - Pmi 49.3 2018-06
Industriproduktion 2.9 % 2018-06
Industriproduktion (Månadsvis) 4.7 % 2018-06
Manufacturing Produktion 0.6 % 2018-06
Kapacitetsutnyttjande 78.9 % 2018-06
Lagerförändringar 54179 Förmodligen - Million 2018-03
Konkurser 474 företag och privatpersoner 2018-06
Bilregistreringar 13140 2018-07
Internet hastighet 23539 KBps 2017-03
IP-adresser 2663340 IP 2017-03
Konkurrenskraft - Index 5.4 Poäng 2018-12
Konkurrenskraft Rank 11 2018-12
Korruption Index 85 Poäng 2017-12
Korruption Placering 3 2017-12
Lätt Att Göra Affärer 8 2017-12
Elproduktion 10258 Gigawattimme 2018-05
Gruv Produktion -0.3 % 2018-06
Stål Produktion 52.67 Kton 2018-06
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 19.6 Indexpunkter 2018-06
Detaljhandelsförsäljning (Månadsvis) -2.9 % 2018-06
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -0.3 % 2018-06
Konsument - Spendera 357037 Förmodligen - Million 2018-03
Disponibel Personlig Inkomst 269803 Förmodligen - Million 2018-03
Personliga Besparingar 7.3 % 2018-03
Konsumentkrediter 3364200 Förmodligen - Million 2018-06
Bensinpriser 1.94 Usd / Liter 2018-07
Hushållens Utgifter -0.8 % 2018-06
Hushållen Skuld Till Bnp 102 % of GDP 2017-12
Hushållen Skuld Till Inkomst 198 % 2017-12
Hus Senaste Referens
Housing - Index 116 Indexpunkter 2018-06
Bygglov 2396 2018-06
Husägande Betyg 82.6 % 2017-12
Bostäder 2027 Enheter 2018-06
Ny - Hem - Försäljning 26326 2018-05
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 24 % 2018-12
Personliga Skattesats 38.52 % 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 25 % 2018-12
Social - Säkerhet - Betygsätt 22.3 % 2018-12
Social Security Rate För Företag 14.1 % 2018-12
Social Trygghet För Anställda 8.2 % 2018-12
Klimat Senaste Referens
Utfällning 163 mm 2015-12
Temperatur -2.91 celsius 2015-12


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Norge - Ekonomiska indikatorer.