Marknader Senaste Referens
Valuta 306 2019-04
Lagren Marknaden 30087 2019-04
Regeringen - Treasury - Obligationer 10y 14.47 2019-04
Översikt Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 5.3 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.4 2018-12
Arbetslöshet 23.1 2018-09
Inflation - Betygsätt 11.25 2019-03
Ränta 13.5 2019-03
Cash Reserveringsgrad 22.5 2019-04
Handelsbalans 789469 2018-12
Kurantkonto 1105 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 2 2017-12
Statsskulden Till Bnp 21.3 2017-12
Statliga Budgetutskottet -5.1 2017-12
Förtroendekommissionen 28.2 2019-03
Konsument - Confidence 9.7 2018-12
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 24 2018-12
BNP Senaste Referens
Bnp-Tillväxt 5.3 2018-12
Bnp Årlig Tillväxttakt 2.4 2018-12
BNP 376 2017-12
Bnp Fasta Priser 19041438 2018-12
Fasta Bruttoinvesteringar 2494431 2017-12
Bnp Per Capita 2412 2017-12
Bnp Per Capita Ppp 5338 2017-12
Bnp Från Jordbruk 4978775 2018-12
Bnp Från Entreprenad 662432 2018-12
Bnp Från Tillverkning 1686416 2018-12
Bnp Från Mining 1344157 2018-12
Bnp Från Offentlig Förvaltning 427538 2018-12
Bnp Från Tjänster 6068483 2018-09
Bnp Från Transport 277339 2018-12
Bnp Från Verktyg 104511 2018-09
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 23.1 2018-09
Befolkning 191 2017-12
Egenföretagare 69543 2018-09
Sysselsättningsgraden 81.2 2017-09
Levnadslön Familj 137600 2018-12
Levnadslön Individuella 43200 2018-12
Minimilöner 30000 2019-03
Arbetslösa Personer 20928 2018-09
Löner Högutbildad 57200 2018-12
Löner Lågutbildade 25500 2018-12
Ungdomsarbetslöshet 36.5 2018-09
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt 11.25 2019-03
Konsumentprisindex Kpi 281 2019-03
Kärna Konsumentprisindexet 262 2019-03
Kärna Inflation Rate 9.5 2019-03
Mat Inflation 13.45 2019-03
KPI bostadshjälpmedel 278 2019-03
Cpi Transportfordon 261 2019-03
Bnp-Deflatorn 185 2018-12
Inflation (Månad) 0.7 2019-02
Pengar Senaste Referens
Ränta 13.5 2019-03
Cash Reserveringsgrad 22.5 2019-04
Penningmängden M0 2241313 2019-02
Penningmängden M1 11028859 2019-02
Penningmängden M2 34798026 2019-02
Valutareserven 42330 2019-02
Värde Ränta 9.69 2019-01
Utlåningsräntan 16.01 2019-01
Penningmängden M3 35116968 2018-10
Handel Senaste Referens
Handelsbalans 789469 2018-12
Kurantkonto 1105 2018-12
Bytesbalans Till Bnp 2 2017-12
Export 1733085 2018-12
Import 943616 2018-12
Villkor För Handel 109 2018-06
Kapitalflöden -2328 2018-12
Utländska Direktinvesteringar 439 2018-09
Guldreserver 21.4 2019-03
Råolja Produktion 1685 2019-03
Utlandsskulden 21592 2018-12
Terrorism Index 8.66 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 21.3 2017-12
Statliga Budgetutskottet -5.1 2017-12
Statliga Intäkter 680 2018-06
Credit - Betyg 27.58
Skatteutgifter 1077 2018-06
Regeringen Budgetutskottet Värde -397 2018-06
Statliga Utgifter 795880 2017-12
Militära Utgifter 1651 2017-12
Skatter Senaste Referens
Corporate - Skatt - Betygsätt 30 2018-12
Personliga Skattesats 24 2018-12
Försäljning - Skatt - Betygsätt 5 2018-12
Business Senaste Referens
Förtroendekommissionen 28.2 2019-03
Industriproduktion -11 2018-09
Manufacturing Produktion -1.7 2018-09
Internet hastighet 3854 2017-03
IP-adresser 209207 2017-03
Kapacitetsutnyttjande 54.6 2018-09
Lagerförändringar 159351 2017-12
Konkurrenskraft - Index 47.53 2018-12
Konkurrenskraft Rank 115 2018-12
Komposit - Pmi 53.6 2019-03
Korruption Index 27 2018-12
Korruption Placering 144 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 146 2018-12
Tillverkning - Pmi 57.4 2019-03
Gruv Produktion -20.7 2018-09
Tjänster Pmi 58.5 2019-03
Konsument Senaste Referens
Konsument - Confidence 9.7 2018-12
Konsument - Spendera 11018143 2017-12
Disponibel Personlig Inkomst 19838427 2017-12
Privat - Sektor - Credit 24163430 2019-02
Bensinpriser 0.47 2019-03


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Nigeria - Ekonomiska indikatorer.