Marknader Senaste Referens
Valuta 587 2019-08
Översikt Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 6 2019-03
Arbetslöshet 0.4 2017-12
Inflation - Betygsätt -3.5 2019-07
Ränta 4.5 2019-08
Handelsbalans -250156 2018-09
Kurantkonto -665 2017-12
Bytesbalans Till Bnp -14.4 2017-12
Statsskulden Till Bnp 29.7 2017-12
Statliga Budgetutskottet -5.7 2017-12
BNP Senaste Referens
Bnp Årlig Tillväxttakt 6 2019-03
BNP 9.24 2018-12
Bnp Per Capita 398 2018-12
Bnp Per Capita Ppp 932 2018-12
Labour Senaste Referens
Arbetslöshet 0.4 2017-12
Befolkning 21.6 2017-12
Levnadslön Familj 267400 2018-12
Levnadslön Individuella 83400 2018-12
Löner Högutbildad 98900 2018-12
Löner Lågutbildade 79700 2018-12
Priser Senaste Referens
Inflation - Betygsätt -3.5 2019-07
Mat Inflation -6.2 2019-07
Konsumentprisindex Kpi 101 2019-07
Exportpriserna 62.5 2018-03
Importpriserna 90.9 2018-03
Inflation (Månad) -0.7 2019-07
Pengar Senaste Referens
Ränta 4.5 2019-08
Penningmängden M0 516 2018-09
Värde Ränta 6.49 2017-12
Penningmängden M2 1076 2018-09
Handel Senaste Referens
Handelsbalans -250156 2018-09
Kurantkonto -665 2017-12
Bytesbalans Till Bnp -14.4 2017-12
Export 105010 2019-03
Import 385451 2019-03
Kapitalflöden -182 2017-12
Råolja Produktion 7 2019-04
Villkor För Handel 68.8 2018-03
Terrorism Index 6 2017-12
Regeringen Senaste Referens
Statsskulden Till Bnp 29.7 2017-12
Statliga Budgetutskottet -5.7 2017-12
Credit - Betyg 15
Militära Utgifter 209 2018-12
Skatter Senaste Referens
Försäljning - Skatt - Betygsätt 19 2018-12
Business Senaste Referens
Industriproduktion -5.6 2018-06
Internet hastighet 831 2017-03
IP-adresser 4785 2017-03
Kapacitetsutnyttjande 52.9 2018-09
Korruption Index 34 2018-12
Korruption Placering 114 2018-12
Lätt Att Göra Affärer 143 2018-12
Konsument Senaste Referens
Detaljhandelsförsäljning (Annual) -7 2018-09


Tabell med aktuella värden, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender: Niger - Ekonomiska indikatorer.